voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Onze naaste

“Hebt uw naaste lief, als u zelf”
Staat er in Gods Woord geschreven
Naar dit gebod behoren we te leven
Ook al gaat dit niet steeds vanzelf.

Wie is onze naaste, vragen we ons af
Niet alleen buren en bekende mensen
Maar ook mensen buiten onze grenzen
Niet heel dicht bij dus, maar ook veraf.

Ieder mens kan onze naaste zijn
Ieder die we op onze weg ontmoeten
Horen we met aandacht te begroeten
En zo nodig, zorgen voor zijn welzijn.

Het is zoals het spreekwoord luidt
“Wat jij niet wilt dat jou geschiedt
Doe dat ook aan een ander niet “
Daar kunnen we toch niet onderuit.

Heb het goede voor met alle mensen
Vergeldt geen kwaad met kwaad
Leef naar wat er in de Bijbel staat
Want de naasten zijn je medemensen.

Door Fedde Nicolai op 16-10-2017 om 14:26 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hoor naar mijn gebed, o Heer

Hoor naar mijn gebed, o Heer
Wanneer ik tot U nader
En mij stilletjes buig voor U neer
Trouwe God, hemelse Vader.

Hoor naar mijn gebed, o Heer
Als ik bid om vrede in alle landen
Oorlogen zijn er steeds maar weer
Ik bid tot U met gevouwen handen.

Heer, geef ook vrede in mijn hart
En liefde voor andere mensen
Vergeef het kwade en heel alle smart
En vervul der mensen wensen.

Heer, geef dat ik naar U verlang
U houdt ook zo veel van mij
U bewaart mij voor de ondergang
U maakt mijn leven vrij en blij.

Verhoorder van mijn gebed
Maak mij geduldig en mild
U die zo zorgzaam op mij let
U bent mijn borg en schild.

Door Fedde Nicolai op 14-10-2017 om 20:05 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verwondering

Wij kunnen ons zo verwonderen Heer
Om de schitterende natuur ons gegeven
We mogen daar zo veel moois aan beleven
Het imponeert ons steeds maar weer.

Alles wat U geschapen heb is zo wonderlijk
De Mensen, de dieren, de prachtige bloemen
Wonderlijk , het is te veel om op te noemen
Alles blijft zoals het is, mooi en onveranderlijk.

Elke dag mogen we het licht aanschouwen
Nadat de donkere nacht is verdwenen
En de zon aan de hemel is verschenen
Mogen we ons aan U toevertrouwen.

Heer, wij danken u voor alle goede dingen
Wees ons steeds met Uw liefde dicht nabij
En maak ons van alle schuld en zonden vrij
Blijf ons met Uw trouw en gunst omringen.

Door Fedde Nicolai op 13-10-2017 om 12:17 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blijf bij mij, Heer

Blijf bij mij, Heer, in donkere dagen
Als ik de zon niet meer zie schijnen
En mijn levenslust gaat verdwijnen
Als ik zoveel leed moet verdragen.

Blijf bij mij, Heer, ik kan niet zonder U
Op U vertrouw ik met heel mijn hart
U weet van mijn verdriet en smart
Wil altijd bij mij blijven Heer, ook nu.

Blijf bij mij, Heer, in vreugde en verdriet
Dat ik U elke nieuwe dag mag loven
En in Uw trouw mag blijven geloven
Heer, ik wil U vragen, verlaat mij niet.

Heer, blijf ook alle mensen nabij
Die het moeilijk hebben in dit leven
Wilt U hen troost en bijstand geven
Ik bid U, ga ook aan hen niet voorbij.

Amen

Door Fedde Nicolai op 07-10-2017 om 15:18 0 70
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Toekomst

Is er nog toekomst in ons land
Voor ons en het nageslacht?
Vaak wordt hier over nagedacht
Want veel is er aan de hand.

Hoe is het met de ozonlaag
Kan de wereld zo langer doorgaan?
Hoe wordt straks ons bestaan?
Het is en blijft een grote vraag.

Niemand die het weten kan
Alleen God, de schepper van 't heelal
Zegt dat er een nieuwe aarde komen zal
Geen sterveling weet de tijd hier van.

Op die toekomst mogen we vertrouwen
In een wereld van vrede en heilgenot
Waar we de lof mogen zingen van God
En zijn heerlijkheid mogen aanschouwen.

Door Fedde Nicolai op 06-10-2017 om 15:59 0 57
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn hulp is van de Heer

De Heer is mijn hulp en sterkte
Van Hem mag ik het verwachten
Hij zal en wil mijn leed verzachten
De Heer, die mijn heil bewerkte.

De Heer is mijn beschermer, altijd
Waar ik ook ga of sta, Hij is bij mij
Hij is als een schaduw aan mijn zij
Niet alleen nu, maar tot in eeuwigheid

De Heer maakte de hemel en aarde
En alles wat er leeft is van Zijn handen
Hij is bij mij, waar ik ook zal belanden
Hij die mij voor struikelen bewaarde.

Mijn hulp en sterkte komt van God
Hij is mijn rots waarop ik kan bouwen
Op Hem stel ik mijn volste vertrouwen
Hij, die altijd begaan is met mijn lot.

(woorden uit Psalm 121)

Door Fedde Nicolai op 04-10-2017 om 19:46 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De mens

Wat is de mens, dat U om hem geeft
Het is en blijft een wonderlijk iets
Alles wat U geschapen hebt uit niets
En nog steeds onderhoudt wat leeft.

U hebt de mens veel macht gegeven
U gaf hem een kroon van glorie en eer
Wat wenst een mens dan nog meer?
Dat U hem zo hoog hebt verheven.

U doet hem heersen over zee en land
Over alle dieren die op aarde leven
Zo veel macht hebt U de mens gegeven
Toch houdt U alles zelf nog in Uw hand.

Heer, onze Heer, hoe groot is Uw naam
Dat U steeds aan Uw schepselen denkt
En hen nog altijd alle aandacht schenkt
Dat we U mogen danken, allen tezaam.

(woorden uit Psalm 8)

Door Fedde Nicolai op 03-10-2017 om 13:49 0 61
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Juichen

Dat heel de wereld moge juichen
Voor God, die alles gemaakt heeft
En nog steeds onderhoudt wat leeft
Laten we ons voor Hem buigen.

Laat heel de aarde Hem loven
Want Hij heeft wonderen gedaan
En blijft begaan met ons bestaan
Zijn liefde gaat alles te boven.

Zing een loflied voor God de Heer
En prijs Hem elke nieuwe morgen
Want Hij blijft voor ons zorgen
Zijn goedheid keert steeds weer.

Zijn goedheid blijft in eeuwigheid
En Zijn trouw tot in alle geslachten
Van Hem is het goede te verwachten
Wij mogen aan Hem zijn toegewijd.

(Enkele woorden uit Psalm 100)

Door Fedde Nicolai op 28-09-2017 om 12:09 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God kent jou

Weet, dat God de Heer jou kent
Hij gaat met jou mee door 't leven
En wil je alle steun en sterkte geven
Overal, waar je ook maar bent.

Voor God de Heer is niets verborgen
Hij kent jouw gevoelens en gedachten
Van Hem mag je het goede verwachten
Hij is er voor jou, elke nieuwe morgen.

God kent jou, weet van je stil verdriet
Hij is met jouw omstandigheden begaan
En zal je in alle situaties terzijde staan
Reken op Hem, want Hij vergeet je niet.

God kent jou, Hij laat je nooit alleen
Zijn liefde ontfermt zich over jou
Hij is je nabij en blijft je trouw
Ga maar in 't geloof tot Hem heen.

Door Fedde Nicolai op 22-09-2017 om 19:16 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jezus laat nooit alleen

Jezus laat nooit alleen
Hij gaat met je mee door 't leven
Jezus, Hij wil je al Zijn liefde geven
Ga dan maar tot Hem heen.

Jezus, Hij wil je altijd nabij zijn
En zal je nooit alleen laten gaan
Hij maakt voor jou ruim baan
En is erbij in je verdriet en pijn.

Jezus, de Redder van 't heelal
Vertrouw maar op Hem
En luister naar Zijn stem
Jezus, die je nooit vergeten zal.

Jezus, Hij blijft voor je zorgen
Zijn trouw blijft tot in eeuwigheid
Zijn naam zij geprezen wereldwijd
Loof Hem bij elke nieuwe morgen.

Door Fedde Nicolai op 21-09-2017 om 14:18 0 64
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heer, wil ons zegenen

Heer, wil ons Uw zegen geven
Want aan Uw zegen is alles gelegen
Wil met ons zijn op al onze wegen
Dat wij naar Uw wil mogen leven.

Heer, blijf ons nabij elke nieuwe dag
Dat we het van U mogen verwachten
En steeds Uw wet zullen betrachten
Uw naam worde geprezen, vol ontzag.

Heer, dank U voor ons dagelijks eten
Dat U ons iedere dag weer wilt geven
Waarvan we dankbaar mogen leven
En Uw zegeningen niet zullen vergeten.

Heer, wil ons Uw zegen niet onthouden
Blijf met Uw liefde ons steeds nabij
Wees met ons en ga ons niet voorbij
Dat we het geloof in U mogen behouden.

Amen

Door Fedde Nicolai op 16-09-2017 om 14:12 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn Jezus, mijn Heiland

Mijn Jezus, mijn Heiland
Veel hebt U voor mij gedaan
En geheel mijn schuld voldaan.

Mijn Jezus, mijn Heiland
Vaste rots, waarop ik bouw
Groot is Uw liefde en trouw

Mijn Jezus, mijn Heiland
Zonder U kan ik niet leven
Ik wil U mijn vertrouwen geven.

Mijn Jezus, mijn Heiland
U hebt de wereld overwonnen
Een nieuw leven is begonnen.

Mijn Jezus, mijn Heiland
Dank voor alle goede dingen
Waarmee U mij wilt omringen.

Door Fedde Nicolai op 15-09-2017 om 11:12 0 63
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Glorie aan God

Glorie aan God, alle lof en eer
Want Hij heeft aan ons gedacht
En heel de schepping volbracht
Geprezen zij God, onze Heer.

Glorie aan God, die ons lief heeft
Want Hij is met ons, dag en nacht
En houdt trouw over ons de wacht
Hij die in ons hart Zijn vrede geeft.

Glorie aan God, vertrouw op Hem
En zeker niet op onze eigen kracht
Van Hem mag het worden verwacht
Laten we luisteren naar Zijn stem.

Glorie aan God, die ons leven leidt
Hij is met ons aller bestaan begaan
En zal ons nooit alleen laten gaan
Hij zij geloofd, tot in eeuwigheid.

Door Fedde Nicolai op 11-09-2017 om 19:28 0 73
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kleine dingen

Het zijn de kleine dingen die het doen
Het luisteren naar wat God ons biedt
Samen zingen van een prachtig lied.

Het zijn de kleine dingen die het doen
Het beleven van een mooie zomerdag
Waar je toch zo vaak van genieten mag.

Het zijn de kleine dingen die het doen
Dat je 's morgen gezond mag opstaan
In alle vrijheid je eigen gang kan gaan.

Het zijn de kleine dingen die het doen
Goede vrienden te mogen ontmoeten
En elkaar met alle liefde te begroeten.

Het zijn de kleine dingen die het doen
Je behoeftige buurvrouw te verzorgen
Haar hulp aan te bieden elke morgen.

Het zijn de kleine dingen die het doen
Dank God , voor grote en kleine dingen
Laten we Hem alle lof en eer toezingen.

Door Fedde Nicolai op 08-09-2017 om 14:47 0 74
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een vaste burcht

Een vaste burcht is onze God
Die alles bestuurt en blijft regeren
Dat heel de wereld Hem moge eren
Onze Heer, die begaan is met ons lot.

God is een toevlucht voor de zijnen
Hij houdt ons vast in Zijn handen
Waar we ook mogen belanden
Hij laat Zijn licht over ons schijnen.

Hij is onze sterkte , een hulp in verdriet
Daarom hoeven we nooit bang te zijn
Want Hij is bij ons in vreugde en pijn
Hij wil ons nabij zijn en verlaat ons niet.

Een vast burcht is God de Heer
Op Hem kunnen we bouwen
En ons aan Hem toevertrouwen
Dat wij mogen leven tot Zijn eer.

(Woorden uit Psalm 46)

Door Fedde Nicolai op 06-09-2017 om 20:31 0 81
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gebed voor het eten

Dank U, Heer, voor het eten ons gegeven
Want daar kunnen we niet zonder leven
Dat hebben we nodig, iedere dag weer
En U wilt het ons geven, keer op keer.

Dank U, dat U zo voor ons wilt zorgen
Steeds weer, ja, iedere nieuwe morgen
We mogen het een grote zegen noemen
Waarvoor wij U graag willen roemen.

Wij bidden U voor hen die honger lijden
Hetgeen helaas niet altijd is te vermijden
Wilt U hen ook het nodige te eten geven
Zodat zij verder kunnen gaan in dit leven

Heer onze God, wil naar ons luisteren
Al is het ook maar een zacht fluisteren
Wij mogen weten, U wilt gebeden zijn
En wilt ons helpen in alle nood en pijn.

Amen

Door Fedde Nicolai op 05-09-2017 om 19:28 0 69
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Godsvertrouwen

Vertrouw maar op God de heer
Hij wil je leiden en kracht geven
En gaat met je mee door dit leven
Zijn grote liefde keert steeds weer.

Verwacht het maar van God de Heer
En verwacht het niet van je verstand
Weet, God houdt je vast in Zijn hand
En ziet in gunst op jou terneer.

Laat God delen in alles wat je doet
Dan zal Hij je levensweg bepalen
Ook over bergen en door dalen
Hij geeft steeds weer nieuwe moed.

Koester ontzag voor God de Heer
En doe geen verkeerde dingen
Hij wil jou met liefde omringen
Loof God en geef Hem alle eer.

(Woorden uit Spreuken 3)

Door Fedde Nicolai op 02-09-2017 om 15:10 0 76
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Deze tijd

deze tijd is niet zo
gemakkelijk
toch weet ik dat god
altijd bij ons is
hij zal ons niet verlaten
ik wil hem graag dienen
en de mensen blij maken
met de blijde boodschap
van jezus en god
het is het mooiste voor mij
om god te dienen.
hij zal me voorbereiden
hij zelf zal me leren
hoe mijn weg zal zijn.
lieve vader.
en met mij zullen velen
het lieve evangelie vertellen.
ja, nog is het de begenadigde tijd
dat god de mensen wil verlossen.
dank u wel, vader.

Door berberhendrikaberthie op 01-09-2017 om 14:05 0 66
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God zorgt

Geef uw zorgen maar over aan God
Want Hij wil u nabij zijn in dit leven
En zal u alle steun en sterkte geven
Hij blijft steeds bewogen met uw lot.

Breng al uw problemen bij de Heer
Hij weet alles van uw bestaan
En blijft altijd met u begaan
Zijn grote liefde keert steeds weer.

God houdt van u en blijft u nabij
Weet, Hij is een en al ontferming
En neemt u in Zijn bescherming
Hij blijft bij u en gaat u nooit voorbij.

God zij dank voor alle goede zorgen
Waarmee Hij een ieder wil omgeven
Dat wij Zijn geboden mogen nastreven
En Hem loven, elke nieuwe morgen.

(Woorden uit Petrus 5, vers 7)

Door Fedde Nicolai op 24-08-2017 om 11:58 0 66
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Vrees niet

God zegt:
“Vrees niet, geloof alleen in mij
Ik ben jouw God en zal je kracht geven
En je altijd tot steun zijn in dit leven”.

God zegt:
“Vrees niet, want ik ben met jou
Niet alleen vandaag, maar altijd
Weet, Ik blijf je steeds toegewijd”.

God zegt:
“Vrees niet, kijk niet bang om je heen
Want ik bescherm je dag en nacht
En hou over jou trouw de wacht”.

God zegt:
“Vrees niet, op mij kun je vertrouwen
Ik zal in alle omstandigheden met je zijn
In je moeilijkheden, in je zorgen en pijn”.

(woorden uit Jesaja 41, vers 10)

Door Fedde Nicolai op 18-08-2017 om 20:12 0 83
 • 4.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem
naar boven
top