voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Vrees niet

God zegt:
“Vrees niet, geloof alleen in mij
Ik ben jouw God en zal je kracht geven
En je altijd tot steun zijn in dit leven”.

God zegt:
“Vrees niet, want ik ben met jou
Niet alleen vandaag, maar altijd
Weet, Ik blijf je steeds toegewijd”.

God zegt:
“Vrees niet, kijk niet bang om je heen
Want ik bescherm je dag en nacht
En hou over jou trouw de wacht”.

God zegt:
“Vrees niet, op mij kun je vertrouwen
Ik zal in alle omstandigheden met je zijn
In je moeilijkheden, in je zorgen en pijn”.

(woorden uit Jesaja 41, vers 10)

Door Fedde Nicolai op 18-08-2017 om 20:12 0 33
 • 4.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

God roept ons

God roept ons en zegt: “Kom tot mij
Ik zal rust en vrede geven in je hart
Want ik weet van je pijn en je smart
Ik maak je van schuld en zonden vrij”.

Laten we dan in 't geloof tot Hem gaan
Met al onze noden, zorgen en verdriet
Hij, die altijd in gunst op ons terneer ziet
Want God is bewogen met ons bestaan.

Dat we luisteren naar Gods roepstem
Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen
Laten we het doen, zonder schromen
Ons volste vertrouwen stellen op Hem

Dank U, Heer, voor Uw uitnodiging
Dat U een ieder welkom wilt heten
En daarbij niemand zult vergeten
Wij zien het aan, vol verwondering.

Door Fedde Nicolai op 17-08-2017 om 15:21 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wees welkom

“Wees welkom”, zegt God de Heer
“Kom maar tot mij, mijn kind
Jij bent door mij bemind
Mijn liefde keert steeds weer”.

“Wees welkom, ik wacht op jou
Ik zal altijd voor je zorgen
Vandaag en elke morgen
Blijf maar rekenen op mijn trouw”.

“Wees welkom, wacht langer niet
Ik spreid mijn handen om je heen
En ik laat je nooit meer alleen
Zal bij je zijn, in vreugde en verdriet”.

Ga dan maar tot God in alle vrijheid
Weet, dat Hij je nooit af zal wijzen
Wil Hem daarvoor loven en prijzen
Want zeer groot is Zijn goedheid.

Door Fedde Nicolai op 13-08-2017 om 18:02 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Goede God

Vertrouw maar op de goede God
Hij wil je trouw blijven in dit leven
En zal je steun en bijstand geven.

Vertrouw maar op de goede God
Bij Hem ben je veilig en geborgen
Hij zal er zijn, iedere nieuwe morgen.

Vertrouw maar op de goede God
Hij is goed in alles wat Hij doet
En geeft steeds weer nieuwe moed.

Vertrouw maar op de goede God
Want zonder Hem is er geen bestaan
En kunnen we geen stap verder gaan.

Vertrouw maar op de goede God
Dank Hem voor alle mooie dingen
Waarmee hij je altijd wil omringen.

Door Fedde Nicolai op 09-08-2017 om 12:15 0 50
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Groot is God's trouw

God's trouw is oneindig groot
Iedere morgen zorgt Hij voor mij
En blijft mij steeds in alles nabij
Hij is mijn redder uit de nood.

Op Hem wil ik blijven vertrouwen
Zo lang ik op deze aarde leven mag
Steeds maar weer, elke nieuwe dag
Als ik het zonlicht mag aanschouwen.

Gebed:

Dank U, Heer, voor alle goede gaven
Alles wat nodig was hebt U gegeven
U bent mijn vaste rots in mijn leven
De bron, waaraan ik mij kan laven.

Trouwe God, blijf bij mij in alle dingen
Bij moeilijkheden, verdriet en pijn
Wilt U ook dan dicht bij mij zijn
En mij met Uw grote trouw omringen.

Amen

Door Fedde Nicolai op 05-08-2017 om 19:53 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn gids

Heer, wees mijn gids, op mijn levenspad
Wijs mij de juiste weg die ik moet gaan
En ik niet de verkeerde kant zal inslaan
Maar de goede, naar U, de gouden stad.

Heer, wees mijn gids, elke dag maar weer
Dat ik altijd naar Uw wil mag handelen
En ook de juiste weg mag bewandelen
Trouwe God, zie in Uw gunst op mij terneer.

Heer, wees mijn gids, op donkere wegen
Wil mij dan geleiden naar helder licht
En dat mijn oog op U mag zijn gericht
Trouwe God, blijf in alles mij genegen.

Heer, wees mijn gids, laat mij niet verdwalen
Zonder U kan ik geen stap verder gaan
Blijf mij altijd in Uw liefde gadeslaan
En geef dat ik nooit van U mag afdwalen

Door Fedde Nicolai op 02-08-2017 om 11:50 0 68
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vaste rots

God is mijn vaste rots waarop ik bouw
Zonder Hem kan ik niet bestaan
En zou niet weten hoe verder te gaan
Mijn God en vader, ik blijf Hem trouw.

God, mijn vaste rots, wil mij bewaren
Hij zorgt steeds voor mij, iedere dag
Zo lang ik op deze aarde wezen mag
Hij wil mij behoeden voor alle gevaren,

Op God, mijn vaste rots, wil ik vertrouwen
Hij blijft mij steeds nabij, dag en nacht
En houdt in het donker bij mij de wacht
Het morgenlicht mag ik weer aanschouwen.

Dat ik de zon dan mag zien verschijnen
Dank U wel voor alle goede dingen
Waarmee U mij steeds wilt omringen
En dat donkere wolken mogen verdwijnen.

Door Fedde Nicolai op 31-07-2017 om 14:18 0 54
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

De liefde van de Heer is groot

De liefde van onze Heer is zeer groot
Zijn oneindige trouw is niet te meten
Hij zal Zijn schepselen nooit vergeten
God de Heer, onze redder uit de nood.

Zijn goedheid is hoger dan alle bergen
En dieper dan de aller diepste zee
Hij kent ons en gaat met ons mee
Voor Hem hoeven we niets te verbergen.

Gods liefde is een kostbaar gegeven
Hij geeft veiligheid aan alle mensen
Wat mogen we meer van Hem wensen?
Van God de Heer komt al het leven.

God is het licht, Hij is de levensbron
Aan Hem mogen we ons toevertrouwen
Want die keus zal ons nooit berouwen
God is het licht, helderder dan de zon.

(Woorden uit psalm 36)

Door Fedde Nicolai op 26-07-2017 om 10:56 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De Heer is goed

Dank de Heer, want Hij is goed
Zijn liefde blijft altijd bestaan
Hij laat ons nooit alleen gaan
De Heer die grote wonderen doet.

Dank de allerhoogste God
Hij maakte de zon en de maan
Zijn liefd4e blijft altijd bestaan
Hij blijft bewogen met ons lot.

Op Hem mogen we vertrouwen
Hij wil ons Zijn liefde geven
En blijft ons nabij in dit leven
Op onze Heer kunnen we bouwen.

Hij geeft mens en dier te eten
De Heer is goed in alles wat Hij doet
Hij die ons voor het kwade behoedt
Wat een troost om dat te weten.

(woorden uit Psalm 136)

Door Fedde Nicolai op 24-07-2017 om 20:07 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God zegt: "Ik ben er"

“Ik ben er, waar je ook gaat
En zal je met liefde omringen
Je bijstaan in alle dingen
Weet, dat Ik je nooit verlaat.

Ik ben er altijd, zegt God
En laat je nimmer alleen
Ik ben steeds om je heen
En blijf betrokken met je lot.

Ik ben er, in vreugde en pijn
Bij je verdriet en in je zorgen
Altijd, vandaag en morgen
Ik ben er en zal er voor je zijn.

Ik ben er, bij dag en bij nacht
En zal steeds voor je zorgen
Bij mij ben je wel geborgen
Ik houd over jou de wacht”.

Door Fedde Nicolai op 20-07-2017 om 17:25 0 72
 • 4.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Ik geloof in god

ik geloof in god,
de vader van abraham,
izaak en jacob,
de enige god die zoveel
wonderen heeft gedaan
en die zoveel van zijn
kinderen houdt
hij is het die wij het meeste
kunnen beminnen,
hij is onze koning
vol glorie en macht
en wil ook in onze dagen
wonderen doen,
er zijn ook in onze dagen
veel zieken,
en we weten dat
de medische wetenschap
veel mensen beter maakt
maar er zijn ook ziektes
die ze niet kunnen genezen
vooral erge psychische ziekten
daar zijn ze nog niet zo ver in
en dan weten we dat bij god
alles mogelijk is.
en hij die ziekten ook kan genezen
en duivelen kan uitwerpen.
dank u wel vader,
voor uw grote liefde
en dat ik in u mag geloven,
en mijn liefde voor u
elke dag groter wordt.
ja, ik geloof in god
en dat u bij alle mensen bent
ja, het is heerlijk
om in u te mogen geloven.

Door berberhendrikaberthie op 17-07-2017 om 15:43 0 56
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder u, god, is alles eenzaam

zonder u, god, is alles eenzaam
het meeste in mijn leven
is verlangen naar u
ik weet dat ik gehavend ben
en me heel zwak voel
maar toch is mijn grootste
verlangen naar u, grote god
ik ben zo bang u te verliezen
maar ik weet dat u
altijd naar ons luistert
en onze eenzaamheid wil opheffen
ja, ik voel dat u tot me spreekt
en me nooit zal vergeten
ik weet dat ik uw engel mag zijn
midden in deze chaotische wereld
waarin veel kwaad is
u heeft me rijk gemaakt
en mag ik over u, mijn god,
mijn gedichtjes maken.
zo hoop ik nog veel mensen
tot steun te mogen zijn.
met u, mijn god,
ben ik niet eenzaam.

Door berberhendrikaberthie op 17-07-2017 om 15:01 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God onze vader

God mogen we onze vader noemen
Als goede vader wil Hij voor ons zorgen
Niet alleen vandaag, maar elke morgen
We mogen ons op Hem beroemen.

Meer dan een aardse vader zorgt Hij
Hij is een bron van alle zegeningen
En wil ons met Zijn liefde omringen
Hij is en blijft ons steeds dicht nabij.

Vader wil het beste voor Zijn kinderen
En wil ze liefdevol beschermen
Zich altijd over hen ontfermen
Dat geen zorgen hen mogen hinderen.

Laten wij dan maar vertrouwen op Hem
Ook al is er op deze aarde veel strijd
Zijn naam worde geheiligd, wereldwijd
Laat ons maar luisteren naar Zijn stem.

Door Fedde Nicolai op 08-07-2017 om 14:13 0 56
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zegen ons, Heer

O, Heer, wil ons Uw zegen geven
Blijf met Uw liefde ons nabij
Maak ons van schulden vrij
Dat wij tot Uw eer mogen leven.

Blijf ons altijd heel dicht nabij
Want zonder U kunnen we niet
Zowel in vreugde als in verdriet
Blijf dan ook steeds aan onze zij.

O, Heer vervul ons met Uw kracht
En geef ons Uw vrede in ons hart
Wil ons bewaren voor leed en smart
Blijf bij ons ook in de donkere nacht.

Aan Uw zegen is toch alles gelegen
En niet aan al het aardse najagen
Daarom willen wij U er om vragen
Heer, geef ons Uw onmisbare zegen.

Amen

Door Fedde Nicolai op 05-07-2017 om 14:22 0 73
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God is goed

Ik weet dat God de Heer goed is
En al mijn zonden wil vergeven
Als ik naar Zijn wil zal leven
Ik geloof dat zeker en gewis.

God is goed in alles wat Hij doet
En groot van goedertierenheid
Hij bewijst mij zo veel goedheid
En geeft mij steeds weer moed.

God is goed in alles wat Hij doet
Bij Hem voel ik mij geborgen
Want hij weet van mijn zorgen
Hij is er in voor- en tegenspoed.

God is goed in alles wat Hij doet
Hij bescherm mij dag en nacht
En houdt steeds getrouw de wacht
Hij maakt alles steeds weer goed..

Door Fedde Nicolai op 01-07-2017 om 14:13 0 70
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zegen

zonder de zegen van de heer gaat het niet
dankbaar mogen we zijn
met de zegeningen die hij ons dagelijks geeft.
altijd komen we weer uit het diepe dal
en voelen we zijn liefde.
hij geeft ons zijn zegeningen en bescherming
hoe blij mogen we daarmee zijn
het zit hem vaak in kleine dingen.
en maken ons hart verheugd.

Door berberhendrikaberthie op 29-06-2017 om 19:15 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jezus, mijn leven

Jezus, leven van mijn leven
Zonder Hem kan ik niet bestaan
Hoe zou ik verder moeten gaan?
Hij heeft alles voor mij gegeven.

Mijn zonden heeft Hij gedragen
Daarvoor heeft Hij veel geleden
En voor mijn schulden gestreden
Zelfs zonder daar over te klagen.

Hij is door de dood gegaan
Mijn redding was Zijn streven
Jezus, leven van mijn leven
Hij heeft mij in alles bijgestaan.

Geen dank is daarvoor te groot
Ik wil Hem loven en prijzen
En alle eer en hulde bewijzen
Aan mijn Redder uit de nood.

Door Fedde Nicolai op 28-06-2017 om 20:04 0 85
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geen kwaad

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
U, mijn God, blijft steeds in mijn nabijheid
U wijst mij de weg naar Uw heerlijkheid
En wijkt in dit leven niet van mijn zij.

Uw trouw en liefde mag ik steeds ervaren
U bent mijn houvast in dit aardse leven
Dank dat U mij al het goede wilt geven
En wil mij voor zonde en schuld bewaren.

Ik vrees geen kwaad, ik vertrouw op U
Want ik weet, U laat mij nooit alleen
U blijft dag en nacht om mij heen
Elke ogenblik bent U bij mij, ook nu.

U bewaakt mij steeds, dag en nacht
Daarom hoef ik geen kwaad te vrezen
U hebt Uw trouw en liefde bewezen
O God, houd altijd over mij de wacht.

(Woorden uit Psalm 23)

Door Fedde Nicolai op 17-06-2017 om 18:56 0 107
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zijn gelijkenis

toen de schepper
het paradijs voltooide
met zijn gelijkenis

spraken heilige
boeken en geleerde
schriften mannentaal

de vrouw was uit
de man geschapen om zijn
eenzaamheid goed te maken

pas hun eenheid
brengt nieuw leven dat de
toekomst perspectief moet geven

in die dualiteit
verandert steeds het onderscheid
door de modische competentiestrijd

pas waar gelijkheid
onderhandelbaar wordt
komt er een uiteindelijk verbinden

Door wil melker op 12-06-2017 om 05:05 0 87
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God houdt van jou

God de Heer houdt altijd van jou
Hij weet precies wat er in je omgaat
En ziet je waar je ook gaat of staat
Hij wil je nabij zijn en blijft je trouw.

God, de Heer, Hij laat je nooit gaan
Ook al doe je Hem wel eens verdriet
Omdat je in veel dingen tekortschiet
Hij vergeeft je en blijft naast je staan.

God, de Heer houdt over jou de wacht
En wil voor jou zorgen dag aan dag
Zolang je hier op aarde leven mag
Zelfs al is het ook midden in de nacht.

Maak je daarom maar geen zorgen
Want God behoedt jou voor gevaren
En wil je voor alle kwaad bewaren
Bij Hem ben je veilig en geborgen.

Door Fedde Nicolai op 09-06-2017 om 14:12 0 98
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top