voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Geen kwaad

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
U, mijn God, blijft steeds in mijn nabijheid
U wijst mij de weg naar Uw heerlijkheid
En wijkt in dit leven niet van mijn zij.

Uw trouw en liefde mag ik steeds ervaren
U bent mijn houvast in dit aardse leven
Dank dat U mij al het goede wilt geven
En wil mij voor zonde en schuld bewaren.

Ik vrees geen kwaad, ik vertrouw op U
Want ik weet, U laat mij nooit alleen
U blijft dag en nacht om mij heen
Elke ogenblik bent U bij mij, ook nu.

U bewaakt mij steeds, dag en nacht
Daarom hoef ik geen kwaad te vrezen
U hebt Uw trouw en liefde bewezen
O God, houd altijd over mij de wacht.

(Woorden uit Psalm 23)

Door Fedde Nicolai op 17-06-2017 om 18:56 0 69
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zijn gelijkenis

toen de schepper
het paradijs voltooide
met zijn gelijkenis

spraken heilige
boeken en geleerde
schriften mannentaal

de vrouw was uit
de man geschapen om zijn
eenzaamheid goed te maken

pas hun eenheid
brengt nieuw leven dat de
toekomst perspectief moet geven

in die dualiteit
verandert steeds het onderscheid
door de modische competentiestrijd

pas waar gelijkheid
onderhandelbaar wordt
komt er een uiteindelijk verbinden

Door wil melker op 12-06-2017 om 05:05 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God houdt van jou

God de Heer houdt altijd van jou
Hij weet precies wat er in je omgaat
En ziet je waar je ook gaat of staat
Hij wil je nabij zijn en blijft je trouw.

God, de Heer, Hij laat je nooit gaan
Ook al doe je Hem wel eens verdriet
Omdat je in veel dingen tekortschiet
Hij vergeeft je en blijft naast je staan.

God, de Heer houdt over jou de wacht
En wil voor jou zorgen dag aan dag
Zolang je hier op aarde leven mag
Zelfs al is het ook midden in de nacht.

Maak je daarom maar geen zorgen
Want God behoedt jou voor gevaren
En wil je voor alle kwaad bewaren
Bij Hem ben je veilig en geborgen.

Door Fedde Nicolai op 09-06-2017 om 14:12 0 63
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Grote God

Grote God, wij loven en prijzen U
Voor alles wat U hebt voortgebracht.
Voor de natuur in al z'n pracht.

Grote God, wij loven en prijzen U
Wij danken U voor ons dagelijks eten
En dat U ons nooit zult vergeten

Grote God, wij loven en prijzen U
Voor al Uw goede gaven ons gegeven
Leer ons om naar Uw geboden te leven.

Grote God, wij loven en prijzen U
En danken U voor alle goede dingen
Waarmee U ons steeds wilt omringen.

Grote God, wij loven en prijzen U
En danken U dat U onze Vader wilt zijn
Wil ons nabij blijven in vreugde en pijn.

Amen.

Door Fedde Nicolai op 07-06-2017 om 14:08 0 56
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dankbaarheidsoefening

Mocht God in de geest van mensen
en daarbuiten niet bestaan,
of toch wel:
wij waren in staat Hem te denken,
zijn Identiteit te zoeken
in zijn Mededogen voor ons
in onze vriendschap voor Hem
en zijn Schepselen.

Door hemanheijm op 06-06-2017 om 11:07 1 60
 • 4.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Mijn hoop is op de Heer

Mijn hoop is op God de Heer
Op Hem mag ik altijd bouwen
En op Zijn woord vertrouwen.

Mijn hoop is op God de Heer
Hij wil mij al het goede geven
Al wat nodig is in mijn leven.

Mijn hoop is op God de Heer
Hij blijft mij altijd dicht nabij
En maakt mij van zonden vrij.

Mijn hoop is op God de Heer
Zonder Hem kan ik niet verder
Zoals schapen zonder herder.

Mijn hoop is op God de Heer
Hij zorgt voor mij iedere dag
Dank, dat ik dit ervaren mag.

Door Fedde Nicolai op 03-05-2017 om 11:10 0 84
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Wees niet bang

Wees niet bang, want ik zal altijd met je zijn
Ik zal je helpen en ben betrokken met je lot
Kijk niet angstig om je heen, ik ben jouw God
Ik zal steeds bij je zijn in verdriet en in pijn.

Stel je vertrouwen steeds op God de Heer
Hij wil je nabij zijn, iedere nieuwe morgen
Bij Hem ben je altijd veilig en geborgen
Zijn grote liefde en trouw keren steeds weer.

Wat een troost om dat te mogen ervaren
Als we soms geen uitkomst meer zien
Het zelfs niet meer zien zitten misschien
Dat God ons dan ook moge bewaren.

“Wees niet bang, maar vertrouw op mij”
Zegt God, Hij wil ons nabij zijn in dit leven
En wil ons alles wat we nodig hebben geven
Hij maakt ons van zonde en schuld vrij.

(woorden uit de Bijbel)

Door Fedde Nicolai op 01-05-2017 om 20:41 0 68
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Er is altijd hoop

ja, god, vader van mij
er is altijd hoop
gelukkig dat we dat weten
en u ons nooit alleen laat
u geeft ons uw
prachtige heilige geest
die ons in alle waarheid zal leiden
leert u mij uw wil en zendt u mij
naar mensen die u willen dienen
ja, vader, het is heel goed
van u te mogen houden.
en we weten dat haast
alle mensen gered zullen worden.
ik hoop spoedig naast u te mogen lopen.
bij u voel ik me het veiligste.
ik geef u al mijn liefde
en ben blij dat er altijd hoop is.

Door berberhendrikaberthie op 27-04-2017 om 15:10 0 64
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blij ben ik

blij ben ik,
vooral omdat ik u ken,
lieve vader
het maakt zo blij
dat we altijd
op u mogen vertrouwen
u geeft ons liefde
en blijdschap
in uw handen
leg ik mijn leven
ik heb u lief
met heel mijn hart
en weet dat we
voor altijd bij u
geborgen zijn.
ja, vader,
we hebben u nodig
en ik weet dat ik
een kind van u ben
daar dank ik u voor
met heel mijn hart.
bij u is geen duisternis,
alleen maar licht

Door berberhendrikaberthie op 27-04-2017 om 14:59 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Alles wordt beter

er is veel geweld
in deze wereld
veel oorlogen, veel ruzies,
veel scheidingen, vluchtelingen
veel mensen zijn ongelukkig
maar alles wordt beter
dat weet ik zeker
er zal een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde komen
dat weten we zeker
ja, god houdt van alle mensen
vooral van de mensen
die van hem houden
we hopen dat er
geen mens verloren gaat.
daar bidden we voor.
en god zal ons verhoren.
ja, bij god zijn
alle dingen mogelijk.

Door berberhendrikaberthie op 17-04-2017 om 17:13 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Opgestaan uit de dood

zij hadden hem
geschoond en met
witte doeken omwikkeld
zacht in het graf gelegd

in stilte baden
handen met ongezegde
woorden van liefde en trouw
harten vol verlies en rouw

toen zij in de vroegte
weer verschenen bleek
de grafsteen verdwenen
de tombe was leeg

in schrik en verwarring
zijn zij teruggelopen
de mare was hen vooruitgesneld
zijn verrijzenis werd al gemeld

opgestaan uit de dood
heeft hij zich aan zijn
volgelingen getoond hen de
weg gewezen en hoop gegeven

Door wil melker op 16-04-2017 om 05:30 0 70
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het leven is mooi

ja, vader, het leven is mooi met u
ik ben blij dat ik een kind van u mag zijn
dank u wel dat ik over u mocht schrijven
en misschien mensen kon troosten
ik ben dankbaar dat ik tot u mag bidden
ik hoop dat u me sterk maakt en me niet alleen laat
ja, vader, het leven is niet gemakkelijk
maar ik weet dat we u alles kunnen vragen
en heel spoedig weten we dat jezus terug zal komen
om zijn nieuwe rijk te stichten.

Door berberhendrikaberthie op 15-04-2017 om 11:50 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

U wil ik erkennen als mijn heer

ja, vader, u wil ik erkennen
als mijn heer
ik weet dat u bij ons bent
bij uwe kinderen te midden
van een ongelovig geslacht.
u geeft uw heilige geest
aan uw kinderen
en ik hoop hem ook
te mogen ontvangen
vader, wilt u me niet alleen laten
u bent alles voor me
ik hoop dat ik voor anderen
ook iets mag betekenen
en woord en geest mag uitdelen
dank u wel, vader.

Door berberhendrikaberthie op 15-04-2017 om 11:42 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blij mogen we zijn

blij mogen we zijn
dat we het leven
hebben gekregen.
uit uwe handen, vader.
dat we deel mogen hebben
aan het leven met u
en ook al gaat het niet
altijd goed met me
ik weet dat ik blij mag zijn
met mijn leven
en de kracht van uw liefde
zal bij ons zijn.
groots is het
van u te mogen houden.

Door berberhendrikaberthie op 15-04-2017 om 11:34 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Pasen

ja, morgen is het pasen
wat mogen we blij zijn
dat de heer voor ons
gestorven is
en weer is opgestaan
het is een groot wonder
en we mogen zo blij zijn
dat we dat ieder jaar
mogen vieren
ja, hij heeft zijn leven
gegeven aan ons
aan het ruwhouten kruis
omdat hij zoveel
van ons houdt
hij heeft zwaar geleden
en wij dragen ons kruis
ook elke dag
maar we mogen weten
dat hij spoedig terug komt
en zijn vrederijk zal stichten
dan zal het altijd pasen zijn

Door berberhendrikaberthie op 15-04-2017 om 11:23 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Paasstukjes

ik heb mijn mand
gevuld met paasstukjes
een indrukwekkende bloemenzee
waarover ik hem ooit zag lopen
de vele kleuren vertellen
het verhaal van de geboorte af
zijn leven en in opstanding geloven

in het donkergroene van getshemane
kleurt paars zijn ongerechtigheid
zoals pas later blijkt hoe judas loog
terwijl hij naar hem kijkt tijdens
hun laatst gezamenlijk avondmaal
hoe hij verraden is en opgepakt wordt
voor het schijnproces door bezettersmacht

hem ontgaat de rechtsorde want
leugenaars en spotters in het wuivend geel
hebben hem met doornenrood gekroond
hij zou in leven koning worden maar
draagt zijn kruis naar de calvarie berg
waar wolken samentrekken en hij
in eenzaamheid de geest gegeven heeft

in de witte stilte van het graf
wacht hij gebalsemd en in doeken gelegd
tot het moment dat zijn vader zegt dat
hij in zijn verrijzenis naar de wereld kan gaan
de volgelingen zien met zijn verschijnen
hun angsten verdwijnen zij bloeien op en
planten zaden in nieuwe manden van zijn leer

Door wil melker op 12-04-2017 om 05:23 0 71
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

"Ik ben met u" zegt Jezus

“Ik ben met u”, zegt Jezus
Jezus zegt: “Ik ben met u, alle dagen”
Wat een troost, om dit te mogen weten
Dat wij nooit zullen worden vergeten.

Jezus zegt: “Ik ben met u, alle dagen”
Hij gaat met ons mee door dit leven
En wil ons Zijn hulp en bijstand geven.

Jezus zegt: “Ik ben met u, alle dagen”
Op Zijn woord mogen we Hem geloven
Zijn trouw en liefde gaat het al te boven.

Jezus zegt: “ik ben met u, alle dagen”
Laten we in dit vertrouwen verder gaan
Wetende dat Hij aan onze kant zal staan.

Jezus zegt: “Ik ben met u alle dagen”
We hoeven dan ook niets te vrezen
Hij heeft Zijn liefde aan ons bewezen.

Door Fedde Nicolai op 09-04-2017 om 14:35 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Eenzaamheid

ik voel me eenzaam,
heel eenzaam,
ik voel me van god
en alle mensen verlaten
eens sprak god tot me
dat ik zijn engel was
en daar was ik heel blij mee
maar nu leef ik in de duisternis
en hoop dat u nog van me houdt
en ik niet uit uw hand ga.
maar altijd uw engel mag zijn
ik hoop dat u naar me luistert.
en me niet in mijn grote
eenzaamheid laat zijn.

Door berberhendrikaberthie op 31-03-2017 om 11:45 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Komt u vandaag bij me

komt u vandaag bij me
lieve vader
wilt u mij behoeden
en bewaren
mij niet overgeven aan
de machten die
mij omringen
maar wilt u met
uw lieve geest in me wonen
ik zal altijd van u houden
nooit was er iemand waar
ik meer van hield.
ik hoop dat u
naar me wil luisteren.
allerliefste god.
geeft u me alstublieft
geloof, hoop en liefde.
dank u wel, vader.
verlos me, lieverd,
van mijn zenuwpijn.

Door berberhendrikaberthie op 31-03-2017 om 11:21 0 72
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Deel als Jezus II

Deel als Jezus, deel je liefde

Zoals Jezus ons

Met de Zijne

Doorkliefde.

Jezus' goedheid druipt er van af.

Wij komen tot de Vader door Hem

Het klinkt misschien maf.

Maar Jezus komst op aarde

Was voor ons dermate van waarde.

Dat wij zo voor altijd kunnen leven.

Welk een groter geschenk,

valt er eigenlijk nog te vergeven?©: Pina Jones in opdracht van KerkMAG.
(Of: Naar het thema van KerkMAG).

Door PinaJones op 31-03-2017 om 10:45 0 77
 • 3.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2 stemmen
naar boven
top