voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Gebed voor het slapen

Nu is het tijd om te gaan slapen, Heer
Want de dag is weer voorbijgegaan
Waarin U mij hebt willen bijstaan
Uw trouwe zorg keert steeds weer.

Wilt U mij ook in deze nacht bewaren
Zodat ik mag ontwaken in de morgen
Om al mijn taken weer te verzorgen
En Uw hulp en bijstand mag ervaren.

Heer, ik bid U ook voor mensen in nood
En anderen waar het niet goed mee gaat
Wilt U hen nabij zijn met raad en daad
Want soms is de nood wel heel erg groot.

Wilt U ook hen bewaren in deze nacht
En zij in alle omstandigheden mogen weten
Dat ze door U nooit zullen worden vergeten
Ik bid U, Heer, houd ook bij hen de wacht.

Amen

Door Fedde Nicolai op 13-03-2018 om 19:51 0 48
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vader, tot u bidden wij

vader, tot u bidden wij
of u ons wilt zegenen
en ons gezondheid wilt geven
wij hebben u hard nodig
in deze moeilijke tijd.
wilt u ons de liefde geven
bovenal voor u en ook
voor onze medemens.
geeft u ons gelijkgestemden
die ook vurig in u geloven.
wilt u ons gebed verhoren.
en wij hopen dat u
aan onze zijde bent
wij weten dat u van ons houdt
en ons niet zult vergeten
ik heb mezelf veel kwaad aangedaan
maar heb er veel spijt van
ik hoop dat god mij wil helpen
weer een nieuw mens te worden.
wilt u bij al uw kinderen zijn.
en een nieuw leven geven.

Door berberhendrikaberthie op 13-03-2018 om 13:26 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder regels en gebed

natuurlijk ben ik vrij
als de eerste wind
het zand laat spelen
in de opgaande zon
de keuze is aan mij

toch zal ik mijn hoofddoek
niet daar laten als ik het
vertrouwde huis verlaat
alleen hij mag mij zien
in mijn natuurlijke staat

ik ken mijn plichten
tegenover hem hij regelt
alle zaken buiten ik voed
de kinderen op zij worden
naar ik hoop mijn trots

echte vrijheid zou ik
graag willen hebben en niet
alles doen wat een ander zegt
de wereld ooit alleen verkennen
zonder regels en gebed

Door wil melker op 11-03-2018 om 04:27 0 63
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gadeslaan

De Heer zal u steeds gadeslaan
Waar u zich ook heen zult spoeden
De Heer zal u dan overal behoeden
Hij weet van uw zitten en staan.

De Heer zal u steeds gadeslaan
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft
En steeds zorgt voor alles wat leeft
Hij is met u bij uw komen en gaan.

De Heer zal u steeds gadeslaan
En beschermt u in het dagelijks leven
Hij wil u Zijn hulp en bijstand geven
En is begaan met uw bestaan.

De Heer zal u steeds gadeslaan
En laat nooit alleen, Hij blijft bij u
Elke nieuwe dag maar weer, ook nu
Bij Hem komt alle hulp vandaan.

(Enkele woorden uit Psalm 121)

Door Fedde Nicolai op 10-03-2018 om 11:57 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Omfloerste lichaamstaal

je oogt westers
toch sluieren je ogen
mediterrane kleuren

lach jij de
temperamentvolle
luidruchtige emoties

spreekt jouw
omfloerste lichaamstaal
haar terughoudendheid

jij bent een bloem
die nog volop moet bloeien
de moederplant zal ontgroeien

in een onafhankelijk bestaan
want er is geen man
die jou de weg zal wijzen

zijn paden zijn gerecht
door wat de iman heeft gezegd
maar jij bent vrij

Door wil melker op 10-03-2018 om 05:13 0 66
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stil voor God

Laten we stil zijn voor God de Heer
Die de hemel en de aarde heeft bedacht
En denken aan zijn grootheid en macht.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Die zo veel aan ons heeft gedacht
En voor ons alles heeft volbracht.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Die ons Zijn liefde heeft gegeven
En ons nabij wil zijn in ons leven.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Want Zijn liefde gaat alles te boven
Laten we Hem danken en loven.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Want Hij wil naar ons gebed luisteren
Ook al is het maat een zacht fluisteren.

Laten we stil zijn voor God de Heer
Want Gods liefde is zo groot
Hij is de Redder uit de nood.

Door Fedde Nicolai op 05-03-2018 om 21:30 0 57
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heer, U kent mij

Heer, U kent mij door en door
U weet van mijn zitten en staan
En waar ik ook heen zal gaan
U bent bij mij en gaat mij voor.

Heer , U kent mij zoals ik ben
Voor U is niets van mij verborgen
U weet van mijn verdriet en zorgen
U kent mij beter dan ik mij zelf ken.

Heer, U weet mijn vele gedachten
U kent mijn woorden en mijn daden
Die soms geheel verkeerd ontladen
U alleen Heer, kunt ze verzachten.

Trouwe God, wil toezien op mij
En blijf mij steeds geheel omgeven
Wil mij leiden op de weg ten leven
Hou mij vast en ga mij niet voorbij

Amen

(Enkele woorden uit Psalm 139)

Door Fedde Nicolai op 21-02-2018 om 19:39 0 81
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

U bent waardig jezus

u bent waardig jezus
we houden heel veel van u
en zijn blij dat we van u mogen houden
u bent het mooiste in ons leven
heer, ik wil u prijzen
we weten dat bij u genezing is
en vandaag gebeurt er een wonder
dat weet ik zeker
ik hou heel veel van u, jezus
en met mij heel veel mensen
weest u met allen die u liefhebben

Door berberhendrikaberthie op 17-02-2018 om 16:16 0 95
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ik hou van god

ik hou veel van god
de god van abraham, izaak en jakob
ik heb u nog nooit zo lief gehad als nu
en ik wil u graag dienen
op de smalle weg lopen
ik weet dat u veel van me houdt
en ik weet dat u alle mensen zal redden
dankbaar mogen we zijn voor zo een god
ja ik weet dat ik mag bidden
tot u om geloof, hoop en liefde
wilt u zijn bij alle mensen
dank u wel, vader.

Door berberhendrikaberthie op 17-02-2018 om 14:58 0 100
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Veertigdagentijd

Een tijd van bezinning en inkeer
Want Jezus moest voor ons lijden
Om ons van zonden te bevrijden
Jezus onze Heiland, onze Heer.

Hij heeft voor ons gestreden
Tot in de dood is Hij gegaan
En wist de boze te weerstaan
Onschuldig heeft Hij geleden.

Jezus, Hij heeft aan ons gedacht
En heeft zich voor ons gegeven
Opdat wij met Hem zullen leven
Hij heeft alles voor ons volbracht.

O wonderbare liefde ons betoond
Geen dank hier voor is te groot
Jezus, onze Redder uit de nood
Die nu bij God de Vader woont.

Door Fedde Nicolai op 07-02-2018 om 17:30 0 83
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ik hou van u

lieve vader
ik hou van u,
u bent het allerliefste
het is te zwaar voor me
zoals het leven nu is
de tegenstand van de
geesten in de lucht
zijn te groot
maar ik weet ook dat ik de
heilige geest heb ontvangen
en dat zij me helpt.
dank u wel, vader.
dank u wel, vader, dat ik
een kind van u mag zijn.
wilt u me deze dag ook helpen?

Door berberhendrikaberthie op 07-02-2018 om 13:58 0 80
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn Jezus, ik hou van U

Mijn Jezus, ik hou van U
U hebt zo veel voor mij gedaan
En bent steeds met mij begaan
U blijft bij mij, ook nu.

Mijn Jezus, ik hou van U
Want U droeg mijn grote schuld
En hebt mij steeds weer geduld
U blijft bij mij, ook nu.

Mijn Jezus, ik hou van U
Want U zorgt elke dag voor mij
U gaat mij nooit voorbij
U blijft bij mij, ook nu.

Mijn Jezus, ik hou van U
Ik dank U voor alle goede dingen
En wil U daarvoor lof toezingen.
U blijft bij mij, ook nu.

Door Fedde Nicolai op 30-01-2018 om 19:58 0 96
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dien God met blijdschap

Dien God met blijdschap
Geef Hem alle eer
Want Hij is onze Heer.

Dien God met blijdschap
Want Hij is het waard
Hij schiep hemel en aard'.

Dien God met blijdschap
Want Hij zorgt voor u en mij
En blijft steeds aan onze zij.

Dien God met blijdschap
Want Hij heeft zo veel gegeven
En blijft ons nabij in dit leven.

Dien God met blijdschap
Want op Hem kunnen we bouwen
En alles aan Hem toevertrouwen.

Dien God met blijdschap
En dank Hem voor alle goede dingen
Waarmee hij ons wil omringen.

Door Fedde Nicolai op 25-01-2018 om 12:16 0 105
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vergeten worden

Wat erg is het, als men je vergeten is
Je verwacht meer steun en meeleven
Maar niemand lijkt om jou te geven
Gen mens is begaan met je treurnis.

In het begin kreeg ik veel bezoek
Menig bekende kwam bij mij thuis
En zocht mij later op in het tehuis
Maar nu raak ik in het vergeetboek.

Pijnlijk voel ik nu mijn eenzaamheid
Velen hebben mij in de steek gelaten
En het bezoek werd achterwege gelaten
Zo raak ik nog meer in de vergetelheid.

Vergeten worden geeft pijn en verdriet
Waar zijn toch mijn vrienden gebleven?
Zijn ze zo maar verdwenen uit mijn leven?
Maar toch weet ik, iemand verlaat mij niet.

Tot God, de Heer mag ik steeds weer gaan
Hij blijft mij trouw en laat mij niet alleen
Hij zorgt voor jou en mij, ja, voor iedereen
Hij wil ons nu en altijd in liefde gadeslaan.

Door Fedde Nicolai op 23-01-2018 om 14:40 0 140
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heer, ik kom tot U

Heer, ik kom tot U
Want zonder U kan ik niet leven
U hebt voor mij alles gegeven
Heer, ik kom tot U, ook nu.

Heer ik kom tot U
Want Uw liefde overstelpt mij
Onbegrijpelijk, ik kan er niet bij
U bent altijd bij mij, ook nu.

Heer ik kom tot U
Want U bent mijn levensbron,
Die mij verwamt, zo als de zon.
Heer U ziet mij altijd, ook nu.

Heer ik kom tot U
Tot wie zou ik anders moeten gaan?
U, die alles weet van mijn bestaan
U die mij vrede geeft, ook nu.

Door Fedde Nicolai op 21-01-2018 om 17:09 0 91
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jezus, Redder der wereld

Jezus, onze Redder, onze Heer
Hij heeft de wereld overwonnen
Een nieuw leven is begonnen
Zijn liefde keert steeds weer.

Jezus, Hij heeft voor ons geleden
Onze schuld heeft Hij gedragen
Hij heeft de bittere dood verslagen
En de strijd der wereld gestreden.

Jezus heeft aan ons gedacht
Wil dat niemand verloren zal gaan
Maar dat wij voor Hem zullen bestaan
Jezus, Hij heeft alles voor ons volbracht.

Dank Heer Jezus, voor ons leven
Geen dank is hiervoor te groot
U bent onze Redder uit de nood
U heeft Uzelf voor ons gegeven.

Door Fedde Nicolai op 19-01-2018 om 19:40 0 111
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nooit alleen

Jezus heeft gezegd: “Ik laat je nooit alleen
Ik ga altijd met je mee in dit leven
En zal je nabij zijn en vrede geven”
Ga dan maar in vertrouwen naar Hem heen.

Wat er ook gebeurt, Zijn liefde blijft bij mij
En zorgt voor mij, elke nieuwe dag weer
Hij ziet altijd in gunst op mij terneer
Waar ik ook zal zijn, Hij blijft aan mijn zij.

Jezus, Hij begrijpt mij als ik mij alleen voel
Wanneer mensen mij soms in de steek laten
Dan weet ik dat Hij mij nooit zal verlaten
Hij kent mij en Hij alleen weet wat ik bedoel

Zoals mijn schaduw altijd bij mij is
Zo weet ik, is Jezus ook steeds bij mij
In mijn hart voel ik mij dan rijk en blij
En ben ik veilig bij Hem, zeker en gewis.

Door Fedde Nicolai op 18-01-2018 om 16:38 0 124
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jezus, mijn Verlosser leeft

Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Hij heeft voor mijn zonden geleden
En voor mijn behoud gestreden
Het is Jezus, die mij Zijn liefde geeft.

Jezus, Hij stond op uit het graf
En heeft de dood overwonnen
Een nieuw leven is begonnen
Dank Jezus, voor wat U mij gaf.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Jezus, mijn Heiland , mijn kracht
Hij heeft alles voor mij volbracht
En Hij is het die mij leven geeft.

Jezus , leven van mijn leven
Dank voor alles wat U voor mij deed
Wil bij mij blijven in vreugde en leed
En wil mij Uw troost en zegen geven.

Door Fedde Nicolai op 15-01-2018 om 15:09 0 123
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hoge bomen

Een hoge boom, als beeld van trots
Hoge bomen, ze kijken op ons neer
Soms heel oud, honderd jaar of meer
Een sterke boom, vast als een rots.

Wij zijn ook wel eens trots in het leven
Denken niet aan mensen om ons heen
En menen,“Wij redden het wel alleen”
En voelen ons ver boven alles verheven.

Maar ook “hoge bomen” zullen vergaan
Staat geschreven in het woord van God
En alle mensen treffen eens hetzelfde lot
Wanneer we voor Gods troon zullen staan

Iedereen zal dan erkennen “Hij is de HEER”
Die het waard is om te worden geprezen
God de Heer heeft ons Zijn liefde bewezen
Wij buigen ons in alle eerbied voor Hem neer.

Zelfs “hoge bomen”zullen eens buigen
Wanneer God wederkomen zal
Met trompet en met bazuingeschal
En heel de aarde Hem hulde zal betuigen

Door Fedde Nicolai op 11-01-2018 om 20:39 0 132
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De vrede van God

De vrede van God
Dat de vrede van God met ons zij
Hij ons nabij zal zijn in dit leven
Ons Zijn onmisbare zegen wil geven
Hij maakt ons van zonden vrij.

De vrede van God gaat alles te boven
Wij kunnen er met ons verstand niet bij
Dat Hij vrede wil geven voor u en mij
Laten we Hem daarvoor danken en loven.

De vrede van God zij met alle mensen
Dat we Hem mogen loven en prijzen
En Hem alle hulde en eer bewijzen
Laten we vrede voor de wereld wensen.

O Heer, kom met Uw vrede in ons hart
Wees ons steeds nabij en maak ons stil
Dat we mogen leven naar Uw wil
En bewaar ons voor veel pijn en smart.

Door Fedde Nicolai op 10-01-2018 om 19:57 0 130
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top