voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Donkere dagen voor Kerst

In deze donkere dagen voor het Kerstfeest
Kunnen de gevoelens zo tegenstrijdig zijn
Veel mensen vinden deze tijd wel heel fijn
En anderen voelen het gemis dan het meest.

Eenzaamheid, vooral met de Kerstdagen
Wanneer je geliefde er niet meer is
Dan voel je juist extra het grote gemis
Je bent zo alleen en zit met zo veel vragen.

Voor jou is het met de Kerst geen groot feest
Omdat je gedachten bij het verleden zijn
Hetgeen gepaard gaat met heimwee en pijn
Het wordt nooit meer zoals het is geweest.

Toch mogen we elkaar het goede wensen
Want ondanks alle verdrieten zorgen
Ben jij ook bij God, onze Heer geborgen
Hij is op aarde gekomen voor alle mensen.

Door Fedde Nicolai op 12-12-2017 om 11:03 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De ster van Bethlehem

Er was een bijzondere ster die nacht
Tussen al die miljoenen anderen te zien
Was er een wonder gebeurd misschien?
Wat eigenlijk niemand had verwacht?

En ook de Wijzen uit het Oosten niet
Maar vonden wel dat het bijzonder was
En volgden die fel blinkende ster alras
Wellicht waren ze bekend in dat gebied.

De ster bleef schijnen boven een stal
In de plaats die de naam Bethlehem droeg
De Wijzen uit het Oosten wisten genoeg
En ze verheugden zich over dit geval.

Ze zagen het kindje Jezus in een voederbak
En bogen zich eerbiedig voor Hem neer
Ze brachten het in stilte alle lof en eer
Totdat een groot engelenkoor de stilte verbrak.

Zij zongen: Ere zij God, ere zij God in de hoge
Vrede op aarde in de mensen een welbehagen
Amen, Amen.

Door Fedde Nicolai op 10-12-2017 om 14:41 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De Heer is mijn licht

De Heer is mijn licht en mijn redder
Voor niemand hoef ik te vrezen
Want de Heer zal bij mij wezen
Zorgt voor mij als een goede herder.

De Heer is mijn kracht en sterkte
Hij omringt mij met zijn zegen
En behoedt mij op al mijn wegen
Hij is het die mijn heil bewerkte.

De Heer is goed in alles wat Hij doet
Ik mag mij aan Hem toevertrouwen
En wil mij in alle liefde aanschouwen
Hij is bij mij in voor- en tegenspoed.

De Heer is trouw, de bron van alle goed
Hij is mijn helper die mij nooit verlaat
Ook wanneer het soms wat moeilijk gaat
Geeft Hij mij kracht en nieuwe moed.

(Naar aanleiding van Psalm 27)

Door Fedde Nicolai op 01-12-2017 om 14:34 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ik vrees geen kwaad

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
U wilt mij leiden langs rechte wegen
En omringt mij met Uw trouw en zegen.

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
Waar ik ook ben en waar ik heen zal gaan
U mijn God, U blijft mij overal gadeslaan.

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
U zorgt voor mij, elke nieuwe morgen
Bij U ben ik veilig, zeker en geborgen.

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
U beschermt mij altijd, elke nieuwe dag
Dank U wel Heer, dat ik dat weten mag.

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
Ik kan mijn leven aan U toevertrouwen
U bent mijn Rots waarop ik kan bouwen.

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij
U mijn God, dank voor alle goede dingen
Waarmee U mij steeds wilt omringen.

(Psalm 23, Vers 4)

Door Fedde Nicolai op 28-11-2017 om 20:05 0 50
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn goede Herder

De Heer is mijn goede Herder
Hij zorgt iedere dag voor mij
En blijft steeds aan mijn zij
Zonder Hem kan ik niet verder.

Hij leidt mij in rechte sporen
Zodat ik nooit verdwalen zal
Hij ziet mij en volgt mij overal
Ik wil Hem blijven toebehoren

Mijn goede Herder is de Heer
Ik mag mij veilig voelen bij Hem
Als ik maar luister naar Zijn stem
Wil Hij mij behoeden, steeds weer.

Dank U wel Heer, voor Uw zorgen
Dat ik nooit alleen hoef te gaan
Maar dat U mij altijd bij zult staan
Dat ik U mag prijzen, elke morgen.

(woorden uit Psalm 23)

Door Fedde Nicolai op 26-11-2017 om 21:57 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dien de Heer

Het is goed om God de Heer te dienen
Laat heel de aarde Hem loven en prijzen
Om Hem alle eer en hulde te bewijzen.

Het is goed om God de Heer te dienen
Want weet dat de Here de enige God is
Hij leeft mee in blijdschap en droefenis.

Het is goed om God de Heer te dienen
Hij heeft alles gemaakt, wij zijn van Hem
Laten we maar luisteren naar Zijn stem.

Het is goed om God de Heer te dienen
Kom dan tot Hem en prijs Zijn naam
Met al Zijn schepselen te saam.

Het is goed om God de Heer te dienen
Want Hij wil altijd voor ons zorgen
Vertrouw maar op Hem, elke morgen.

Het is goed om God de Heer te dienen
Gods goedheid reikt tot in eeuwigheid
En Hij is het die ons aller leven leidt.

(uit Psalm 100)

Door Fedde Nicolai op 24-11-2017 om 14:51 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder stigma

ik aanschouwde
verlichte geesten
in devote kleuren
gevangen door
het zachte lood

handen open
zonder stigma
alleen hij
bekende wonden
en zijn dood

zon tekende
door cirkelgang
de heiligen naar
rang en stand in
religieus verband

ik heb die hemel
snel bekeken
zij overkoepelt de
gebreken waarmee
wij dagelijks leven

Door wil melker op 19-11-2017 om 05:20 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wees niet bevreesd

Wees niet bevreesd, maar ga met God
Hij wil je steeds nabij zijn in dit leven
En je alle kracht en sterkte geven
Hij wil betrokken blijven bij jouw lot.

Wees niet bevreesd, vertrouw op de Heer
Hij wil je geleiden op al jouw wegen
En zal je omringen met Zijn zegen
Zijn trouw en liefde keren steeds weer.

Wees niet bevreesd, God is je nabij
Hij laat je nooit alleen verdergaan
En blijft jou in Zijn gunst gadeslaan
Hij zegt steeds: “ Kom maar tot mij”.

Wees niet bevreesd, geloof in Hem
Die hemel en aarde geschapen heeft
En nog alles onderhoudt wat leeft
Luister dan maar naar Zijn roepstem.

(Woorden uit Jesaja 41)

Door Fedde Nicolai op 18-11-2017 om 15:00 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God heb ik lief

God heb ik lief, mijn trouwe Heer
Hij zorgt voor mij, elke nieuwe dag
Zolang ik op deze aarde leven mag
Hij schenkt mij hulp, steeds weer.

God heb ik lief, Hij hoort mijn klagen
Hij wil mij voor het kwaad beschermen
En blijft zich altijd over mij ontfermen
Niet alleen vandaag, maar alle dagen.

God heb ik lief, de hoorder der gebeden
Hij wil steeds naar mij luisteren
Ook al is het maar een fluisteren
Hij weet alles van mijn moeilijkheden.

God heb ik lief, ik blijf in Hem geloven
Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan
En laat mij nooit alleen verder gaan
Zijn grote liefde gaat alles te boven.

(Woorden uit Psalm 116)

Door Fedde Nicolai op 17-11-2017 om 12:24 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

God is mijn toevlucht

God is mijn toevlucht in gevaren
In Zijn nabijheid heb ik niets te vrezen
Hij heeft Zijn liefde aan mij bewezen
En wil mij voor zorg en leed bewaren.

Bij U ben ik altijd veilig en geborgen
U bent mijn God, ik vertrouw op U
Steeds weer, elk ogenblik, ook nu
Ik dank U daarvoor, iedere morgen.

Ik mag schuilen bij God de Heer
Hij is mij dicht nabij in mijn leven
En wil mij het allerbeste geven
Zijn goedheid keert steeds weer.

God de Heer is mijn toevluchtsoord
Hij zal mij beschermen elke dag
Zolang ik op aarde leven mag
Hij die altijd naar mijn gebeden hoort.

(Woorden uit Psalm 91)

Door Fedde Nicolai op 13-11-2017 om 19:57 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vader, U alleen

Vader, U alleen wil ik prijzen
U, mijn God die alles weet
Hoe ik ben en hoe ik heet
Ik wil U alle eer bewijzen.

Vader, bij U alleen wil ik zijn
Mijn leven lang zal ik U loven
En in Uw liefde blijven geloven
In vreugde maar ook in pijn.

Vader, met U wil ik leven
Zonder U kan ik niet bestaan
Ik zou niet weten hoe te gaan
U wilt mij al het goede geven.

Vader, dank U dat U mij bemint
Dat ik aan U mag toebehoren
En U mijn gebeden wilt verhoren
Ik vertrouw op U als Uw kind.

Amen

Door Fedde Nicolai op 09-11-2017 om 15:51 0 67
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heer, U doorgrondt en kent mij

Heer, U ziet alles van mij, U kent mij
U weet van mijn zitten en mijn staan
En weet precies waar ik heen zal gaan
U blijft mij dag en nacht dicht nabij.

Elk woord dat ik uitspreek kent U al
Niets is voor Uw aangezicht verborgen
U kent ten volle mijn verdriet en zorgen
U Heer, mijn God, Koning van 't heelal.

U blijft elke dag met mij verbonden
En bent bij mij, voor mij, achter mij
U, mijn God, gaat mij nooit voorbij
Ik kan Uw liefde niet doorgronden.

Geef dat ik de juiste weg mag inslaan
En het goede pad mag bewandelen
Dat ik altijd naar Uw wil zal handelen
Dank U dat U mij nooit alleen laat gaan.

(Woorden uit Psalm 139)

Door Fedde Nicolai op 05-11-2017 om 13:38 0 66
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verlangen naar God

Heer, mijn verlangen gaat uit naar U
Die hemel en aarde geschapen heeft
En nog alles onderhoudt wat leeft
Altijd blijf ik naar U uitzien, ook nu.

U bent mijn Koning en mijn God
Gelukkig zijn zij, die met U leven
En hun vertrouwen aan U geven
U Heer blijft bewogen met hun lot.

God, U beschermt mij steeds weer
Ik mag mij aan U toevertrouwen
En die keus zal mij nooit berouwen
God mijn Heer, U zij alle lof en eer.

U bent het licht in mijn bestaan
En zult mij leiden op al mijn wegen
U wilt mij omringen met Uw zegen
Ik mag veilig met U verder gaan.

(woorden uit Psalm 84)

Door Fedde Nicolai op 02-11-2017 om 20:14 0 67
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ontroerend

Wat kan het ontroerend zijn
De geboorte van een kind
Door de ouders zo bemind
Een kind heel mooi en klein.

Wat kan het ontroerend zijn
Een moeder die haar baby voedt
En dat met zoveel overgave doet
Haar kindje, zo lief en rein,

Wat kan het ontroerend zijn
De liefde tussen twee mensen
Je zou het iedereen willen wensen
Het maakt het leven zo fijn.

Wat is het ontroerend te mogen weten
Dat God, de Heer, ons nooit verlaat
Maar dat Hij altijd met ons gaat
Hij zal ons nooit of te nimmer vergeten.

Door Fedde Nicolai op 31-10-2017 om 11:47 0 81
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ik wil U danken

Ik wil U danken, Heer, voor wie U bent
Voor al het schoons en mooie dingen
Waarmee U mij steeds wilt omringen
Dank U wel, dat U mij bij name kent.

Ik weet, U blijft altijd voor mij zorgen
Zonder U zou ik niet kunnen leven
U hebt mij zoveel liefde gegeven
U bent bij mij, elke nieuwe morgen.

Dank U wel voor het dagelijks eten
Dat U in ruime mate mij wilt geven
Tot instandhouding van mijn leven
Geef, Heer, dat ik U nooit zal vergeten.

Dank U, dat U bij mij bent elke dag
Dat U mij in liefde wilt aanschouwen
En ik mij aan U mag toevertrouwen
En het goede van U verwachten mag.

Amen

Door Fedde Nicolai op 27-10-2017 om 22:09 0 71
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het verleden

Vaak denken we aan het verleden
Aan die mooie, goede oude tijd
Een tijd van gezellige huiselijkheid
Toch een heel verschil met het heden.

Toen was er nog geen computer en t.v.
Men speelde ganzenbord of een ander spel
En dat lukte allemaal bijzonder wel
Men leefde rustig en ook wel best te vree.

De gezelligheid van toen is er niet meer
We leven in een drukke moderne tijd
Met knappe uitvindingen door de mensheid
Soms verlangen we naar de tijd van weleer.

De techniek schrijdt steeds maar weer voort
We zullen het verleden wel moeten vergeten
En blij zijn met de tijd die ons nu is toegemeten.
Vertrouwende op de beloften van Gods woord.

God is met ons geweest in het verleden
Hij heeft ons gedragen door alles heen
Hij liet ons in het verleden nooit alleen
En zal ook met ons blijven in het heden.

Door Fedde Nicolai op 24-10-2017 om 21:07 0 93
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ja, ik ben blij met u, god

ja, ik ben blij met u, god
in u te mogen geloven
deze wereld is zo dwaas
en zo vol lawaai en geluiden
maar we weten dat u
ons helpt alles te verdragen.
en dat we dagelijks
uw liefde mogen ontvangen
en dat er spoedig een tijd
aanbreekt vol vrede
ja, daar kunnen we heel
erg naar verlangen.
dank u wel voor uw
heilige geest
die ons kracht geeft.
en ons niet alleen laat.

Door berberhendrikaberthie op 23-10-2017 om 16:07 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wilt u ons helpen

wilt u ons helpen
en ons beschermen
laat uw licht
over ons schijnen
en laat uw zegen
op ons zijn
wij hebben u zo nodig
en kunnen niet buiten u
met al ons verdriet
en al onze vreugde
mogen we tot u naderen
we weten dat u van ons houdt
en dat u ons nooit alleen laat.
wij houden van u
en danken u voor uw liefde.

Door berberhendrikaberthie op 23-10-2017 om 15:44 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blijdschap

hoe gelukkig en blij
mogen we zijn
dat we het leven
hebben gekregen.
en we op onze vader
mogen lijken
wij zijn zijn kinderen
wat mogen we daar
dankbaar voor zijn.
om deel te mogen nemen
aan dit kostbare leven.
ja we zijn blij en dankbaar
een deel van u te mogen zijn.

Door berberhendrikaberthie op 23-10-2017 om 15:35 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

U bent mijn heer

u bent mijn heer
ik dank u dat u,
vader, mij zoveel vertelt
over de mooie tijd
die zal aanbreken
ik zal gelukkig zijn
met mijn man
en in veel huisgezinnen
zal het geluk komen
ja we mogen blij zijn
dat god ons nabij is
en hij het beste wil
voor zijn kinderen.
ik dank u, vader,
voor uw liefde.

Door berberhendrikaberthie op 23-10-2017 om 15:15 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top