voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Medeleven

langzaam schoven muren
in vervreemding nabij
nog had ik perspectief
maar een diepe angst
nam plotseling bezit van mij

ben naar buiten gegaan
onder de beklemming vandaan
maar niemand keek me aan
allen op pad naar hun doel
in een strak afgemeten pas

ik stond daar alleen
het spel dat zij speelden
was mij onbekend maar
zij waren met velen
inwisselbaar zonder end

er zat geen leven in dit
maatschappelijk bewegen
slechts hout en steen
als restanten uit het vergaan
van een ooit vorig bestaan

dit schouwspel baarde
mij angst voor een desolaat
leven door de medemens vergeten
ik had schaduw en als hoop de dood
die mij glimlachend medeleven bood

Door wil melker op 17-10-2017 om 05:09 0 22
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onze naaste

“Hebt uw naaste lief, als u zelf”
Staat er in Gods Woord geschreven
Naar dit gebod behoren we te leven
Ook al gaat dit niet steeds vanzelf.

Wie is onze naaste, vragen we ons af
Niet alleen buren en bekende mensen
Maar ook mensen buiten onze grenzen
Niet heel dicht bij dus, maar ook veraf.

Ieder mens kan onze naaste zijn
Ieder die we op onze weg ontmoeten
Horen we met aandacht te begroeten
En zo nodig, zorgen voor zijn welzijn.

Het is zoals het spreekwoord luidt
“Wat jij niet wilt dat jou geschiedt
Doe dat ook aan een ander niet “
Daar kunnen we toch niet onderuit.

Heb het goede voor met alle mensen
Vergeldt geen kwaad met kwaad
Leef naar wat er in de Bijbel staat
Want de naasten zijn je medemensen.

Door Fedde Nicolai op 16-10-2017 om 14:26 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Als in deja-vu

ik zag
grijze wolken
roodstrepen door
ondergaande zon

lachte
naar de golven
zij krulden licht
vonden mij niet dom

ik speelde
zomaar op het strand
als volwassene met
water en rul zand

joeg wat schelpen
door de zilte wind
met handen in
gebaren van een kind

uren heb ik
mij vermaakt
tijd heeft me voor
dit even niet geraakt

herboren ben ik
later teruggegaan
belde licht
verwonderd aan

het huis lachte
als in deja-vu
ik vroeg vriendelijk
verbaasd ben ik er nu

Door wil melker op 16-10-2017 om 05:43 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Euforie is voorbij

het was zo'n dag
dat ik mezelf
driftig bezig zag
opererend tussen
jouw lach en de
speren in mijn hart

balancerend met
liefde en onmacht
om aan beiden
gestalte te geven
in het schizofrene
uren beleven

ik dirigeer maar
mis de basis om
op terug te vallen
mijn stok verkort
steeds meer bereik
zodat chaos over blijft

weer bloedt
de stekende pijn
waar liefde slechts
tijdelijk kan zijn
de euforie is voorbij
jouw lach blijft toch bij mij

Door wil melker op 15-10-2017 om 05:37 0 36
 • 5.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Hoor naar mijn gebed, o Heer

Hoor naar mijn gebed, o Heer
Wanneer ik tot U nader
En mij stilletjes buig voor U neer
Trouwe God, hemelse Vader.

Hoor naar mijn gebed, o Heer
Als ik bid om vrede in alle landen
Oorlogen zijn er steeds maar weer
Ik bid tot U met gevouwen handen.

Heer, geef ook vrede in mijn hart
En liefde voor andere mensen
Vergeef het kwade en heel alle smart
En vervul der mensen wensen.

Heer, geef dat ik naar U verlang
U houdt ook zo veel van mij
U bewaart mij voor de ondergang
U maakt mijn leven vrij en blij.

Verhoorder van mijn gebed
Maak mij geduldig en mild
U die zo zorgzaam op mij let
U bent mijn borg en schild.

Door Fedde Nicolai op 14-10-2017 om 20:05 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kwamen overeen

ik zag
jouw schaduw
mij kleden

joyeus
in kleuren
van het verleden

toch ben ik
opgestaan heb
eigentijds aangedaan

wij kwamen
overeen zonder woorden
zoals het eigenlijk hoorde

geen geluid
brak het pad dat stilte
voor ons in petto had

zo ben ik
langzaam in jouw
licht gegleden

waar wij vroeger
elkaar meden lost
nu donker traagjes op

met jouw lach
als perspectief missen
wij de toekomst niet

Door wil melker op 14-10-2017 om 04:52 0 37
 • 2.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Verwondering

Wij kunnen ons zo verwonderen Heer
Om de schitterende natuur ons gegeven
We mogen daar zo veel moois aan beleven
Het imponeert ons steeds maar weer.

Alles wat U geschapen heb is zo wonderlijk
De Mensen, de dieren, de prachtige bloemen
Wonderlijk , het is te veel om op te noemen
Alles blijft zoals het is, mooi en onveranderlijk.

Elke dag mogen we het licht aanschouwen
Nadat de donkere nacht is verdwenen
En de zon aan de hemel is verschenen
Mogen we ons aan U toevertrouwen.

Heer, wij danken u voor alle goede dingen
Wees ons steeds met Uw liefde dicht nabij
En maak ons van alle schuld en zonden vrij
Blijf ons met Uw trouw en gunst omringen.

Door Fedde Nicolai op 13-10-2017 om 12:17 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het mentale pantser

het gonst
voel de trekkracht
van vele geesten

mensen
wirwarren in
besluiteloosheid

er is geen strakke
energiegerichte
daadschap streep

wel een kakofonie
van speldenprikjes
die ontladen in de geest

zij bouwen
spanning op waarin
ik niet kan blijven

ik vlucht
wat schielijk weg
van al die lijven

de druk neemt af
voel mij leeggezogen
omdat kracht is afgetapt

een dagje stad
het mentale pantser dat
nergens in de verkoop was

Door wil melker op 13-10-2017 om 05:27 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het bloeiend land

laat maar zien
ogen die geen hoop
meer kennen
neergeslagen
zonder licht

schouders die
te krom zijn
om de lasten
van de dag
te kunnen dragen

toon het schrale
van je handen die
met eelt vervormd
nog steeds om
arbeid vragen

maar in je lach
ben jij nog steeds
het bloeiend land
dat de hand van de
schepper heeft gekend

tussen eufraat
en tigris school
het mooiste paradijs
als fata morgana
waar nu oorlog krijst

Door wil melker op 12-10-2017 om 05:02 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Marionet

jij holt maar door
neemt niet eens de tijd
om even te rusten
in zuchtend jezelf zijn

getrapt in de val
van weten is macht
zonder ontzag voor
de balans in het leven

ja hoofdzaken vergeten
in dansen aan touwtjes
door anderen gegeven
ter volmaking van hun web

zij spinnen garen
uit jouw spel als marionet
halen je in als jij vertraagt
en je targets niet meer haalt

Door wil melker op 11-10-2017 om 05:29 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vaak vlamt rood

ik ben al
een tijdje vergeten
de stenen te raken

hun krachten te voelen
verhalen te horen over
hoe zij ooit werden geboren

ook hier delen zij ongewild
in de spanning van leven
al zijn zij verstild in bewegen

waar steen en glas
versmelten kleuren lijnen
het intense lijden aan elkaar

vaak vlamt rood
de nood van te veel energie
geeft daar haar pijnen bloot

in variaties blauw
snijdt heldere kou
uit ijstijden ons tegemoet

groen noorderlicht is
gestift in brekend zicht
scherft zijn dansende groet

ik hoor het
zachte fluisteren
onder mijn warme handen

wij hebben elkaar gevonden
hun elementaire bronnen
zullen eeuwigheid branden

Door wil melker op 10-10-2017 om 05:11 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lichaam ziel en geest

zwart hoor ik
gewichten grommen
als ik op het bankje zit

laat mijn spieren
zachtjes brommen
in een soepele lift

niet de grote
confrontatie ga ik aan
bouw alles op in samengaan

wij praten over
cardio en kracht
circulatie en de grenzen

onderhouden zo met
liefde wat we hebben
in dialoog met andere mensen

door sport besef je
wie je bent en dat jij
het lijf nooit hebt verwend

altijd te weinig aandacht
hebt gegeven en dus is het
een eigen bestaan gaan leven

samenwerken zal
beiden sterken tot een feest
van lichaam ziel en geest

Door wil melker op 09-10-2017 om 04:43 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Logistiek raakt in paniek

ik heb vergeleken
mierenhopen bekeken
de stukken land die
zij bestreken voor
een krioelend bestaan

mensen als olievlek
de grond wordt omgezet
in een productieproces
dat honger moet stillen
variatie door mechanisatie

de logistiek raakt
in paniek door de
snelle vlucht naar de stad
waar alles zich samenpakt
zonder privacy en cultuur

de cirkel is weer
compleet en wij hebben
dat ooit geweten in
ons micro samenleven
maar dat is allang vergeten

nu is de trend mondiaal
de conglomeraten zijn
onbeheersbaar geworden
binnenlanden zijn leeg
niemand weet of hij morgen eet

Door wil melker op 08-10-2017 om 06:03 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blijf bij mij, Heer

Blijf bij mij, Heer, in donkere dagen
Als ik de zon niet meer zie schijnen
En mijn levenslust gaat verdwijnen
Als ik zoveel leed moet verdragen.

Blijf bij mij, Heer, ik kan niet zonder U
Op U vertrouw ik met heel mijn hart
U weet van mijn verdriet en smart
Wil altijd bij mij blijven Heer, ook nu.

Blijf bij mij, Heer, in vreugde en verdriet
Dat ik U elke nieuwe dag mag loven
En in Uw trouw mag blijven geloven
Heer, ik wil U vragen, verlaat mij niet.

Heer, blijf ook alle mensen nabij
Die het moeilijk hebben in dit leven
Wilt U hen troost en bijstand geven
Ik bid U, ga ook aan hen niet voorbij.

Amen

Door Fedde Nicolai op 07-10-2017 om 15:18 0 70
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder gezicht

ik zwaai
naar het licht
achter me volgt
de schaduw
nog zonder gezicht

pas als ik kijk
mijn handen
laat zakken
is er weer de
oude egaliteit

toch heb ik
gezien waar zij
is verdwenen door
aarde en stenen
finaal terug naar af

om weer
te verschijnen
als licht wordt
geblokkeerd en
energie is geabsorbeerd

Door wil melker op 07-10-2017 om 05:01 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hoe blij maak je mij

lieveling,
ik ben zo heel blij
als ik bij je ben
ik heb je lief lieverd.
ga nooit uit mijn leven
ik bewonder je met
alles wat in mij is.
we doen allemaal
leuke dingen.
het mooiste is nog
te tekenen en te
schilderen.
ja dat maakt heel
gelukkig.
lieveling, ik ben
heel gelukkig met je.

Door berberhendrikaberthie op 06-10-2017 om 16:38 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Toekomst

Is er nog toekomst in ons land
Voor ons en het nageslacht?
Vaak wordt hier over nagedacht
Want veel is er aan de hand.

Hoe is het met de ozonlaag
Kan de wereld zo langer doorgaan?
Hoe wordt straks ons bestaan?
Het is en blijft een grote vraag.

Niemand die het weten kan
Alleen God, de schepper van 't heelal
Zegt dat er een nieuwe aarde komen zal
Geen sterveling weet de tijd hier van.

Op die toekomst mogen we vertrouwen
In een wereld van vrede en heilgenot
Waar we de lof mogen zingen van God
En zijn heerlijkheid mogen aanschouwen.

Door Fedde Nicolai op 06-10-2017 om 15:59 0 57
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De grote finale

het glas
danste niet
wel de beelden
die in aansprekende
kleuren hun
acte de presence
weerkaatsten

ik zag hoe jij
door kleine hand
en vingergebaren
de groep leidde
met ogen hun
passen en richting
lief duidde

jij schitterde lach
die opbloeide in
de grote finale
gestreeld door
fleurig fluweel
in een ovationeel
dat de hemel haalde

Door wil melker op 06-10-2017 om 05:03 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Toevallige incidenten

soms zijn wij de
logische verbanden
heel diep van binnen kwijt

in ervaren dat
denken niet meer zijn
hand reikt aan onze zinnen

wij de wereld
gaan beleven als
toevallige incidenten

waarbij oorzaak
en gevolg bestaat uit
niet gekoppelde momenten

in blokkeren
proberen we de flow weer
op het goede spoor te krijgen

rangeren zal
nog moeilijk blijven
omdat overzicht ontbreekt

lichten gaan pas
op groen als onze innerlijke
verbanden het weer doen

Door wil melker op 05-10-2017 om 05:31 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn hulp is van de Heer

De Heer is mijn hulp en sterkte
Van Hem mag ik het verwachten
Hij zal en wil mijn leed verzachten
De Heer, die mijn heil bewerkte.

De Heer is mijn beschermer, altijd
Waar ik ook ga of sta, Hij is bij mij
Hij is als een schaduw aan mijn zij
Niet alleen nu, maar tot in eeuwigheid

De Heer maakte de hemel en aarde
En alles wat er leeft is van Zijn handen
Hij is bij mij, waar ik ook zal belanden
Hij die mij voor struikelen bewaarde.

Mijn hulp en sterkte komt van God
Hij is mijn rots waarop ik kan bouwen
Op Hem stel ik mijn volste vertrouwen
Hij, die altijd begaan is met mijn lot.

(woorden uit Psalm 121)

Door Fedde Nicolai op 04-10-2017 om 19:46 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top