voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

De wereld stilt

zacht wordt
het kind gewiegd
nog in het paradijs
van lieflijke onwetendheid

weer is er
de bevestiging
van onze band met
leven in de eeuwigheid

onschuld straalt
vertederend uit
zijn warm aanwezig zijn
is welbehagen zonder pijn

de wereld stilt
in zijn geboorteban
wanneer zal zijn woord van
vrede ook onze waarheid zijn

Door wil melker op 25-12-2016 om 04:14 0 301
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Schittert hoog kristal

in groene takken
blinkt het rood en goud
met lint naar oud gebruik
zijn tafels wit gedekt

uitnodigend schittert
hoog kristal in statig
stille kaarsenvlammen
de sfeer van kerst is overal

in welkom zingt
zacht op vinyl nog
de maastreechter staar
het lied van stille nacht

alles lijkt compleet
als het glas geheven wordt
de gastheer vrede spreekt en
niemand van de aanslag weet

verontrustend is
het eerste nieuws
tafels zijn allengs verlaten de
stemming is volledig omgeslagen

geen chaotische taferelen
bedrukt en angstig als
zovelen fluisteren zij zacht
kerst kan hen ook niets meer schelen

Door wil melker op 24-12-2016 om 05:48 2 288
 • 4.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

De kerstengel

de kerstengel wordt door lisa
opgehangen in de boom.
het is het mooiste wat
in de boom komt te hangen
lisa doet het heel voorzichtig
en hangt het engeltje
op de bovenste tak.
wat hangt het daar toch mooi
ja lisa houdt veel van kerstmis
ze heeft mee mogen helpen
met de boom versieren
en de kamer te versieren
lisa wordt er helemaal blij van.
maar ze is nog het blijste
met het engeltje.
daar zal ze deze kerst
nog veel naar kijken.
zo een engeltje toch

Door berberhendrikaberthie op 22-12-2016 om 15:11 0 277
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een engeltje

ik hing
een engeltje
in de boom

maar net niet
op de goede plaats
ze glinsterde gewoon

na wikken en wegen
werd haar een
andere plaats gegeven

zij twinkelde maakte mijn
dag toen zij mij onverwacht
een hemelse knipoog gaf

Door wil melker op 22-12-2016 om 05:12 0 280
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerst van mijn dromen

ik heb alle rollen
uit de stal
al gespeeld in de
kerst van mijn dromen

wist mij een herder
met kudde en schapen
spraken samen in blaten
hadden de ster snel in de gaten

was jozef met ezel
vol liefde en trouw
zijn hoogzwangere vrouw
verzorgend bij winterse kou

in maria heb ik mij
moeilijk kunnen verplaatsen
haar onbevlekte ontvangen
bracht voor mij grote raadsels

natuurlijk ben ik
het goddelijk kind geweest
diep in mijn ziel voelde ik al
dat wij een waren in geest

Door wil melker op 19-12-2016 om 04:49 0 250
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes vrede

de bommen
zijn bijna op
het wapentuig
is moegestreden

tussen grijs
en groen ontluiken
in donkere dagen
de stukjes vrede

toch produceren
fabrieken weer hun
dodelijke waar nieuwe
afzetmarkten zijn al klaar

de koude oorlog
wordt weer opgestookt
militaire budgetten
gaan ijlings omhoog

alleen onder de
opgetrokken aanslagrook
van bethlehem gloort
nog onze nieuwe hoop

Door wil melker op 17-12-2016 om 05:14 0 279
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerstmis

het is weer kersttijd
het jaar is weer zowat voorbij
we hebben weer van alles beleefd
maar de kersttijd is wel
de mooiste tijd van het jaar
met alle lichtjes en kerstbomen
met al de versierselen
het lijkt wel of de mensen
veel vrede hebben
ja de kersttijd is de gezelligste tijd.
en vooral dat we de geboorte
van onze jezus vieren.

Door berberhendrikaberthie op 11-12-2016 om 14:30 0 307
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In subtiele bogen

het schouwspel boeide
er was gezang
uit duizenden kelen
tonen resoneerden lang
emoties braken bij velen

kleurrijk licht
volgde de hymne
golfde over de massa
ving in subtiele bogen
het geloven in boven

zij waren een in
het pakken van handen
ogen die vlamden
vol liefde en geestdrift
in dit magistrale beleven

deze melodie van het hart
verstaanbaar in alle talen
zal eindelijk vrede bepalen
door de ster van kerst
duurzaam te laten stralen

Door wil melker op 11-12-2016 om 05:25 0 274
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vrome kerstwens

in de naam van God
in de naam der Verlichting
geloof het niet

in de naam van animisme
hindoeïsme of boeddhisme
geloof het niet

in de naam van het heidendom
het jodendom of christendom
geloof het niet

in de naam van de islam
in de naam der revolutie
geloof het niet

in de naam van de vrijheid
en alle soorten socialisme
geloof het niet

in de naam van je land
of de democratie
geloof het niet

dat oorlog rechtvaardig is

Door Serval op 10-12-2016 om 22:02 0 308
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stralen op kerstnacht

ik ben de
kelder ingedoken
heb tussen alles wat
in onbruik is geraakt
de dozen kerstfeest
weer tevoorschijn gehaald

open in verwachtingsvolle
stilte de grote koffer
waarin de beeldengroep
en stal met zacht papier
in houtwol is verpakt
om te stralen op kerstnacht

de rollen groene mos
waarop ik mij een herder
waande tussen schapen
die rustig lagen te slapen
onder de aangelichte ster in
de zang van engelenscharen

de warme dieren
het nog geurig hooi maria
jozef en de kribbe ik schikte
harmonie die ik richtte op de
nachtelijke komst van het
langverwachte vredeskind

Door wil melker op 24-11-2016 om 05:20 2 334
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De kerstboom

ja hoor, de kerstboom
staat er weer
in al haar pracht
ze heeft prachtige rode ballen
en schattige witte engeltjes
en rode en witte slingers
ja ze is heel mooi om te zien
de kaarsjes zijn echt en mooi wit
het is altijd feestelijk
als de kaarsjes aangaan
de kinderen genieten volop.
en zingen de prachtigste kerstliederen.
de sfeer is zo fijn in huis.
ja, zonder kerstboom
is het echt geen kerst!

Door berberhendrikaberthie op 22-11-2016 om 14:32 0 327
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Guur schraalt de wind

ik streep lucht
heb genoeg van het
vluchtige wolkenspel
schaapjes die zeilen in
een grazige blauwe weide

de tijd is voorbij
dat blaadjes romantisch
ruizelen in machtige eiken
het nu geel bruine loof
begint in snel tempo te wijken

na storm en regen is
kale strakte overgebleven
guur schraalt de wind
door takken en sprieten
voordat het echt gaat vriezen

samen knus ik binnen
zoek naar de warmte van kerst
in de hoop op het wonder
van kind en de vrede zoals
dat al eeuwen wordt voorzegd

Door wil melker op 19-11-2016 om 05:36 0 306
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hoe lang nog

ik sta met
handenvol bladeren
kijk naar de lucht
biedt het blauw
alle kleuren aan als
de wind zacht zucht

zij voelt de wanhoop
van het herfstgebaar
het eonen oude ritueel
groeien bloeien oogsten
in herhaling van seizoenen
zonder hemels commentaar

dwalend in de
sterrenwolken lijken wij
er niet meer bij te horen
zelfs de boodschap van
wij zijn toch uitverkoren
blijkt na lange tijd verloren

dan zucht de wind
een eerst geluid van
het pas geboren kind dat
in een stal de winter vindt
nog mogen herders zingen
hoe lang nog denk ik van binnen

Door wil melker op 12-11-2016 om 05:19 0 313
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vleugjes kerst

ik zie de ster
in glans afnemen
streek voor streek

een kleine felle
schittering nog in
driekoningenweek

de stal is tochtig
vervallen en uit zicht
na het warme hemels licht

passanten zijn geteld
weer terug op weg
naar eigen huis en stek

van bethlehem naar
het verre nazareth
waar leven zich weer zet

nog ademt het decor
wat liefdevolle vleugjes kerst
maar de kerstboom is al weggezet

Door wil melker op 27-12-2015 om 05:22 0 605
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kapot plastic blauw

juist op deze dag
waar alles schittert
zweeft en danst
lijk ik verdwaald
zie vreemde gezichten
uit een onbekend land

exotische talen
stemmen die twisten
wantrouwende ogen
half gesloten in kou
en striemende regen
met kapot plastic blauw

ze schuifelen colonne
vloeken verdomme
kinderen glijden uit
jengelen luid van
honger en dorst in
de vieze nattigheid

ze kijken mij aan
met wanhopige blikken
vol desillusie en argwaan
ben ik dan de herder
uit de stal met de kribbe
ja en ik laat ze niet gaan

Door wil melker op 25-12-2015 om 06:46 0 628
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In de schepping verborgen

ik heb
de lach gezien
die in de schepping
verborgen was

op het meest
intieme moment
dat geboorte
een eigen leven gaf

de bezieling
van schoonheid
die in het
goddelijke deelt

de wereld betreedt
letters zal schrijven
op blanco papier
over zijn leven hier

Door wil melker op 24-12-2015 om 05:52 0 630
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerstfeest

het mooiste feest van het jaar
alles wordt glanzend wit in de wereld
veel kaarslicht en verlichtingen
veel bomen zijn versierd
en we herdenken met al dat licht
de geboorte van onze heiland,
onze verlosser
en we hopen ook dit kerstfeest
dat de heer zal terug komen.
dan hebben we iedere dag kerstfeest
want dan is hij bij ons.
hij is de allerliefste, de allertrouwste,
de meest wonderbaarlijke
ik hoop dat op dit kerstfeest de vrede
over ons zal komen
dat wij bespaard zullen zijn van rampen.
en onze jezus dicht bij ons is.

Door berberhendrikaberthie op 23-12-2015 om 16:11 0 562
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een stralend kind

de boom
een groene waas
met rode schittering

een stal in mos
wat beesten en
de grote donkere os

jozef en maria rond
een stralend kind dat in
eenvoud zijn geboorte vindt

die herinneringen
uit het kerkelijk erfgoed
warmen nog altijd mijn bloed

met zang en gebed
heiligen langs hoge pilaren
die sfeer is niet te evenaren

helaas is de kerstman
verschenen zijn geven mist
het mystiek spirituele

Door wil melker op 23-12-2015 om 05:40 0 638
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een fraaie waas

ik heb de boom
niet aangedaan
de naalden zijn
vanzelf gaan zingen

een melodie
waarin het lente pril
verschiet en donkert
naar het zomers groen

in de top met
ijle tonen kristalliseren
tot een fraaie waas
onze mooiste dromen

licht van speelse
kaarsenvlammen lijkt
gevangen in wat hars dat
geurig in de ambiance past

nog dragen sterke takken
pakken vol vrijgevigheid
met hart en ogen kunnen wij
ook onze liefste wensen kwijt

Door wil melker op 15-12-2015 om 05:57 0 640
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerstgedachten

ik weet dat
jij een genie bent
in het schikken
van bloemen op toon

de preluderende
lenteboeketjes
klingelen triomferend
in blauwwit verschijnen

zonnig zinderen
streken op het oranjegeel
van de zomerviool
trompettert rood de gladiool

het oogstrijpe geluid
van een vol orkest
kleurt herfst als het
magistraal seizoenen sluit

jij mijn meesteres
schikt de muziek het best als we
in kerstgedachten het bloeien van
de goddelijke bloem verwachten

Door wil melker op 10-12-2015 om 05:13 0 612
 • 5.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem
naar boven
top