voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Vol geluid

ik was de
lichtdeeltjes kwijt
kon hun weerkaatsing
niet ontvangen want
zij bleven ergens hangen

geen kleur zond mij
uitbundigheid in
onderscheid en ook
vorm en grootte sloot
ik in kennismaken uit

ik kon nog wel de
intensheid van straling
beleven zoals warmte
in koestering door zon
was blij dat dit nog kon

toch was mijn wereld
geen donker gat wel
vol geluid omdat bestaan
zich op eigen ruis en
vol muziek in leven uit

het orkest speelt
vitaliteit dat heerlijke
impulsen en geuren kan
geven als de wind maar even
een lach mijn kant op blaast

Door wil melker op 21-03-2018 om 05:32 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Schaduw lachte

ik zwaaide
tussen donker en licht
schaduw lachte

bewoog
gelijk mijn arm
weg uit zicht

stapelde
zwart van vele
nachten waken

waar wit in
steeds bewogen
worden niet kon slapen

ben ik de
regisseur van dit
naamloos horrorleven

of zijn actie en
reactie splinters van
een fragmenterend geven

Door wil melker op 19-03-2018 om 05:02 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In eigen schrift

je bent de koningin
van het vrij associëren
als jij je pink strekt
weten anderen dat
heel subtiel gebaar
uiterst snel te dupliceren

waar vingers in stijl
handen laten spreken
schiet hun expressie
toch tekort om het
geheel met predicaat
koninklijk te omgeven

jij hebt de bravoure
al op het eerste gezicht
beschreef lichaamstaal
in tal van naslagwerken
want hun genen hebben
dat nooit door gegeven

met liefdevolle ogen en
een warme diepe lach laat
jij iedereen de matrix van
een leven vol talenten zien
dat nog niet in eigen
schrift is bijgeschreven

Door wil melker op 18-03-2018 om 05:26 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder grijze waan

zij dansen
het grijs uit de
wereld van bewegen
tussen wit en zwart

gaan onder en
komen op in een
niet aflatende vitaliteit
en pure levenskracht

stoppen is vergaan
de ander laten staan
in kleur bekennen
zonder grijze waan

waar kleuren
opponeren zal grijs
die netjes seponeren
omdat er nog tig tinten zijn

Door wil melker op 17-03-2018 om 05:32 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het zwermen

zij schudden lucht
van verre streken
uit vermoeide vleugels

weten zich weer
thuis na een lange
gevaarvolle vlucht

zeeën en bergen
waren al bekend wegen
en steden nog ongekend

toch drijft hun
instinct de trek naar
paradijselijke plaatsen

met paren en overleven
kunnen zij in de soort hun
sterke genen doorgeven

nu is het zwermen als balts
voor de trek maar ook zij
verdwijnen door jacht onderweg

Door wil melker op 16-03-2018 om 05:03 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In ontkend bestaan

het pad lachte
kleine wondertjes
bloeide mirakels
die in passeren
nog even je aandacht
wisten te interesseren
voor hun vorm en kleur

slingerde zich
in een meer dan
paradijselijke omgeving
waarvan lente op dit
moment hoofdbestanddeel
was dat zij in vol ornaat
met alles wilden delen

daar waar ik van
wondertjes sprak
communiceren zij met
hemel in schitterende
weerkaatsing van de zon
op haar mozaïekale vloer
gelegd met duizend stenen

het geheel was gevat
in de magie van het
kabouterleven zij hadden
het geduld om in lange avonden
van levensschoonheid te genieten
dat in ontkend bestaan zoveel
vreugde langs het pad liet gaan

Door wil melker op 15-03-2018 om 05:20 0 35
 • 3.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

In technisch vernuft

weer wordt de lucht
beschreven met gebouwen
die de horizon vervuilen
door tanden en kartels
waarin beschavingen huizen

in strakke banen
zoeft verkeer filegewijs
naar zijn bestemming
ongeacht de prijs
voor mensen en milieu

de crisis is bedwongen
terreur en aanslagen
zijn alweer begonnen op
het leven om ons heen
primair telt macht en geld

vooruitgang kent maar
twee gezichten het lachend
blond in technisch vernuft
en de andere medemens die
met donaties wordt gesust

Door wil melker op 13-03-2018 om 05:23 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onaards momentum

hij tuurde
in de verte maar wist
dat het ongrijpbaar was

had het voor even
vast gehad in een
prikkelende sensatie

uit het niets gekomen
langs de uiterste randen
van mijn warme dromen

zonder eruptief te zijn
eerder lief en zacht van een
ondenkbare meegaandheid

het was uit mijn handen
in een gevoel van leegte zelfs
gemis van herinnering bleek gewist

richting was nog te bepalen
maar geur en kleur
waren niet meer te achterhalen

er gaapte een gat
in de tijd door dit onaards
momentum was ik alles kwijt

Door wil melker op 12-03-2018 om 05:29 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In relativeren

het moet een vreemd
land zijn waar onze zon
zich iedere ochtend richt
naar haar eigen bron

ontluikt in rood
haar seizoenbaan trekt
met ons planetenstelsel
hijgend in de nek

wie weet is zij
de mooiste uit de
interstellaire bloemenwei
brekend in het zomerlicht

dat in eeuwigheidswaarde
zijn grootsheid heeft benoemd
in het voeren van de
passende titel zonnewind

ik lach in relativeren
tussen deze grootheden kan
de mens niet anticiperen leven blijft
op eigen schaal moeizaam proberen

Door wil melker op 09-03-2018 om 05:05 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Maagdelijk wit

ik was gestopt
kon geen welbevinden
meer aan kleuren binden

vormen konden
mijn grote vragen over
alles niet meer dragen

de compositie werd
een doolhof waar in
ikzelf geen uitweg zag

doeken staan mij
vragend aan te kijken
wie hen gaat beschrijven

in dit repeterend
ochtendlijke spel voel ik
mij verliezer en besef dat wel

maar vandaag ga ik winnen
nog is het linnen maagdelijk wit
maar de penselen zijn al geschikt

Door wil melker op 08-03-2018 om 05:16 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het graf dat wij sloopten

ik danste met wit
de gewone partituren
samen kon aan touches
geen bijzondere kleur
of patronen ontlokken

het was of zij niet
wilde vonken omdat
er te weinig spanning was
om warmte te geven
aan nieuw creatief leven

ik heb uit duister
het diepste zwart gehaald
alleen haar subtiel witte
hand kon zij mij bieden wij
hebben schepping overgedaan

hoogspanning scheurde
de hemel open elementen
vonkten hun regenbogen
jouw bliksem weerlichtte
in het graf dat wij sloopten

Door wil melker op 07-03-2018 om 05:09 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Krachtlijnen

wij liepen als kind
al over sporen in het land
die ons blij maakten

er waren paden straatjes
en weggetjes waar je
meer sfeer voelde dan anders

pas later wisten wij
door verhalen de historie van het
hoe en waarom in kaart te lezen

krachtlijnen hebben mensen
al eeuwig gebruikt en waar zij elkaar
kruisen sluit ontmoeten niets uit

daar bouwde men steden
met kerken vol pracht als
natuurlijk centrum van macht

nog voelt men de pleinen
daar vibreren want ook aarde
wil zijn diepste plezier etaleren

Door wil melker op 06-03-2018 om 05:38 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geheime momenten

wij bladerden samen
wezen met vingers
waar we waren gebleven

dachten ons leven te delen
maar bleven helaas
in de sfeer van foto's steken

natuurlijk zuchtten
zinnen de sfeer van steeds
groter wordende kinderen

maar juist roddels
en geheime momenten waren
de krenten in de pap van toen

zoals de eerste zoen
na een verliefdheid van
maanden waren we even samen

we lachten giebelden
en stoeiden omdat we eigenlijk
niet wisten wat we moesten doen

het schaapachtig onschuldige
is nu niet meer voor ons weggelegd
daarvoor moet de tijd worden teruggezet

Door wil melker op 05-03-2018 om 05:41 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wat stukjes geluk

waar natuur
zijn heftigheid
contrasterend laat
wolken is de geest
met emoties en
stemmingsverruimers
bezig luchtpartijen die
soms botsen in ons
hoofd harmonieus
te laten verglijden

de bovenkamerfabriek
maakt geen overuren
maar juist de logistiek
van hoe snel is alles
in hoeveelheid en tijd
ooit beschikbaar op de
juiste plaats waar het
minieme drogeren ons
de andere zijde van de
huidige realiteit zal leren

waarbij duur en
effectiviteit in op- en
afbouw de werking
zal bepalen om het
mogelijk positieve in
ons naar boven te halen
na de chaos die wij er
zelf van hebben gemaakt
in de poging om voor even
wat stukjes geluk te beleven

Door wil melker op 04-03-2018 om 05:54 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Als heersers

ik voelde spanning
hoorde stilte van
saam gebonden zijn

inertie was
aanwezig met
eeuwen ervaren leven

dat geen enkele
kans heeft gekregen
ooit zichzelf te zijn

omdat wij het
communiceren met hen
altijd hebben nagelaten

wij dachten ons
verheven en als heersers
met alles te kunnen leven

wij weten nu dat ook zij
deel zijn van en delen in
de eeuwige cirkel van leven

Door wil melker op 27-02-2018 om 04:26 0 64
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ijsbloemvlinder

ik heb vandaag mijn
eerste ijsbloemvlinder gezien
als feniks de warmte ontstegen

hij zat in lichtrood ontwaken
op de grens tussen dood en
nog iets van dit leven maken

uit kristallen groeiden zijn
vleugels schoksgewijs in het
adembenemend koude verblijf

door een opgaande zon
kleurde ijs in het brekende
licht tot een feeëriek gezicht

ik heb hem niet zien vliegen
wel langzaam zijn ziel zien verliezen
door opwarmende wind

mijn tranen kwamen als
samenvloeiende druppels in de
stervende schoonheid van dit moment

Door wil melker op 26-02-2018 om 05:07 0 76
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het plot

zinnen spelen
hun spel met
punten en komma's

leggen uit
voegen toe wat
van belang kan zijn

sluiten af
om gedachten vast
te pinnen op een lijn

waar bij het gesproken
woord intonatie zich
nadrukkelijk manifesteert

zijn de leestekens
op schrift de leidraad
voor interpretatie

toch zijn zinnen ook nog
gebonden aan de hiërarchie
van alinea's en hoofdstukken

zij bepalen met
proloog en epiloog de paden
die het plot doorloopt

Door wil melker op 25-02-2018 om 05:09 0 73
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De gouden balans

ik heb mijn huid
verschilferd in aanraking
met de maatschappij

soms is eelt
een passende remedie
tegen drukkende cohesie

vooral op je ziel wordt
vaak een beroep gedaan
ik moet dat soms laten gaan

nu ik met tweede huid
herboren ben de gevoeligheden
van mezelf eindelijk ken

vraagt het geen bewapening
wel een anders omgaan
met emotionele aanraking

zonder claimmomenten in de
relatie minimaatschappij
met de gouden balans

wel een samen investeren
op het netwerk dat
vrienden maakt voor het leven

Door wil melker op 23-02-2018 om 04:47 0 75
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In oogopslag

ik was de bubbel zat
die mij omsloot
waar ik me ook bewoog
alles was al eens beleefd

het perspectief
een tweede keus
nieuws meteen al retro
mensen lief maar te veel ego

ben onverwacht ontsnapt
niemand heeft het ooit
gedacht of aan zien komen
van de een op andere dag

heb tal van knoppen
finaal omgedraaid
keek even in de spiegel wist
amper waar ik was gebleven

natuurlijk een gewone vent
maar eentje die nog niemand
kent in oogopslag en reageren
misschien dat u mijn lach herkent

Door wil melker op 20-02-2018 om 05:08 0 93
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nog onontdekt

wij draaien
strelen en aaien
de werkelijkheid tot
voelbare proporties

in het passeren
proberen wij iedere
keer weer iets
nieuws te traceren

nog niet ontdekt
onbevlekt door onze
onvermoeibare handen
en onderzoekende geest

wij lijken te blijven maar
onze ego's zijn ook deel
van de cirkel van leven alleen
wij graaien tijdens het draaien

wil melker
19/02/2018

Door wil melker op 19-02-2018 om 05:41 0 101
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top