voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

De laatste anderhalfwereld

de opstand
van het vlees
komt langzaam
van de grond
het beest loeit
knort vergadering
uit niets gaan er
stallen in de hens
de oorzaak ligt
weer bij de mens

insecten virussen
bacteriën nog
nauwelijks met
het oog zichtbaar
geven infectiekans
tot de dood volgt
remedie is nog niet
gevonden geen winst
bepaald dus behandel-
nood niet opgeschaald

mensen behandelen
elkaar als dieren laten
ze verdrinken zij stikken
tijdens vervoer liegen
en bedreigen stelen
hun laatste geld
strippen ze als kippen
kinderen verkocht
op de vlucht uit een
land met oorlogslucht

er is geen arm en rijk
wel haat en nijd
de ikkes stikken in
geld zijn uit om met
geweld hun macht
te laten gelden om zo
de ondergang van de
schepping te versnellen
met goed beter best en
de pest voor wat rest

Door wil melker op 26-03-2023 om 02:42 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Engelen in anderhalfwereld

de mens opgroeiend
in het pas geschapen
land voelde zich alleen
zonder band en kreeg
steun op het spirituele
vlak hoe alles in elkaar zat

over zijn ziel die geen
menselijke authenticiteit
bezat maar op geestelijk
terrein de kenmerken
van een engel had en
in gevaarlijke tijden

bewaarengel waren
omdat er dan een
extra laag sociale
begeleiding werd
ingesteld ter beveiliging
tot alles rustig was

geestelijke leiders
hebben die bestuurslaag
omgevormd om de mens
te manipuleren speciaal
zijn lichaam tot broeder
ezel te denigreren

Door wil melker op 25-03-2023 om 02:48 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De anderhalfwereld

we klokken heden
willen terug naar een
verleden waarin de
schepping door de
mens te begrijpen was
aangesproken kon worden
in de zielentaal die
universeel door
zielsbegiftigden
communiceerbaar was

in onze hoogmoed
dachten wij meer en
beter dan andere zielen
te zijn hebben de
raakvlakken door de
eeuwen heen laten
vervagen tot alleen
het basale bestaan
nog door kon gaan
zonder direct contact

nog zijn er mensen
die dieren begrijpen
voelen hoe zij mensen
ervaren en hongeren
naar spiritueel raken
alleen wij zijn vergeten
hoe dat moet en weer
op gang kunnen krijgen
met flora en fauna en al dat
leeft in de anderhalfwereld

Door wil melker op 22-03-2023 om 02:55 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Met spijt

we dromen
samen weten we
dat ze al eerder
zullen komen
de schatten die
de aarde ons
mee zal geven
ter herinnering
aan ons leven
op deze planeet

in een pas laat
gekomen besef
hebben wij te hooi
en te gras onze
beelden verzameld
op afroep of in
genieten pas later
nu even geen klassiekers
en wereldwonderen
die zijn geïnventariseerd

nu zijn het aarde en
mens in groot en klein
leven die de revue
passeren met alle tranen
en pijn die er bij de mens
en zijn geboorteplaneet
zijn in het met spijt losmaken
van de goddelijke band
die zijn hand ons in de
schepping gegeven heeft

Door wil melker op 20-03-2023 om 03:02 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De gesel

wie heeft
in godsnaam
de gesel op
deze wereld
losgelaten

het boek
met genetische
blauwdrukken
uitgegeven als
geschiedschrijving

ja dat van de
apocalyps met
het menselijke als
leidraad eet
of wordt gegeten

van micro
naar macro
waarbij de grote
soorten al
verdwenen zijn

en het grut
listigheid in
virale en bacteriële
vorm op de mens
heeft losgelaten

het misbruik
van de natuur is
het nog kloppend
hart van het
einde geworden

toen het echte
genenblauw op was
en de zon als energie
en leven gevend door
vervuiling doofde

Door wil melker op 20-02-2023 om 03:15 0 61
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De confrontatie

we zijn
opgeroepen
om te komen
kijken op
alle wegen

van oost
tot west naar
de restanten
van het vergane
aardse leven

dat door ons
zo vreselijk
is verpest in
afwijkingen
en allerlei ziektes

de confrontatie
voor het laatste
oordeel er zijn
geen wegen terug
want in de schepping

was synchronisatie
de hartenklop
en zon een geweldige
energiebron uit
het universum

het koolzuur en
stikstoffeest dat
de mens heeft
genoten was zonder
eerbied voor ander leven

Door wil melker op 09-02-2023 om 03:05 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hebben wij verkloot

wij hebben
de wereld die
wij op onze
handen droegen
kleiner zien
worden in het

langzaam
verdwijnen van
verten en horizon
stiller in menselijk
en omgevingscontact
waar deuren sluiten

ook vreemdelingen
komen er niet binnen
daar waar geen
nieuw bloed
elkaar ontmoet is
de reis gedaan

ook hoe vee en
gewas de cirkel
niet halen omdat
wij hun lozen als
te veel mest niet
goed bekomen

pas nu pakken
wij elkaars handen
beduusd waarom
wij dit lieten gebeuren
alle leven en dood
hebben wij verkloot

Door wil melker op 26-10-2022 om 04:19 0 114
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Overgegaan

je bent
overgegaan
maar net
buiten ons
bestaan leef
je nog
zonder contact

geen lach
of goedendag
maar erger
onbereikbaar
voor ons
misschien toch
in ons hart

waar wij
vroeger alles
deelden en
hoorden bij
sta jij nu alleen
en toch zo dicht
nog bij mij

Door wil melker op 25-10-2022 om 04:17 0 123
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Voorzichtig vergeten

zij hebben
regelmatig
op het randje
gelegen tussen
leven en voorzichtig
vergeten zijn

waar stilte
in paniek
geen misbaar
maakt en rust
alleen de schijn
van vertrekken
voor laat gaan

overlevers
met handen
en voeten door
het eigen lot
beschoren in
een proeve die
al verloren lijkt

Door wil melker op 21-08-2022 om 05:30 0 161
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In deze samen rust

eindelijk
heb ik iets
kunnen schrijven
dat altijd tussen
ons zal blijven

jij was en bent
gebleven
je hand heeft
als bescherming
op je wang gelegen

in deze samen rust heb
jij de vrede gekregen
die jij wilde in
dit leven

in vriendelijke lach
en twinkelende
ogenblikken gaf jij
ieder die dat
op zijn pad nodig had

jouw warme handen
hebben alles gedeeld
de mooiste dingen van het
leven heb jij ons gegeven

Door wil melker op 11-08-2022 om 03:57 0 168
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Toen ik beter keek

zag de flits
van een arm in
fantomische mist
nog wist ik
een hand te
pakken maar ik
hoorde al broze
botten knappen
zag schrik en pijn
een val zou vol
fracturen zijn

er waren geen
handen wel de
open palmen
om hulp zonder
persoonlijke
signatuur er was
geen kiezen alleen
hulp bieden
in dit tijdloze
moment was ik
mezelf even kwijt

in een greep zonder
houden van
waarvan de warmte
was gefaket in een
spiegel waar
kilte sneller steeg
toen ik beter keek
ik voelde pijn en
eenzaamheid in
haar greep met
warme resten

Door wil melker op 29-06-2022 om 03:52 0 197
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De nog mobiele files

ik zag ze
hopen in een
wereld vol beloven
ogen helder in
beginnend leven
handen klaar voor
geven en nemen

gespierde
schouders nog
onbevangen
gerecht omdat
de wereld er nog
geen gewichten
op had gelegd

blikken open
frank en vrij
hoe spelen
zij het spel van
kat en muis in
een maatschappij
zonder eigen huis

in de stilte
van benaderen
leken zij te
slenteren om van
het ongeziene
weg te komen hun
vage hoop vervlogen

jaren tekenden
verval in aards en
grijze tinten het
bewegen was wel
overal de nog
mobiele files baanden
zo hun eigen wegen

Door wil melker op 13-06-2022 om 04:02 0 192
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Afscheidspijn

wij voelden liefde
in de zachte
voorwaartse vleug
van de menigte
handen gingen hoger
armen bewogen
synchroon met het
gaan van de stoet

wij ademden
gelijkheid in kleur
en exposure
gingen tot verre
generaties terug om
eenheid te brengen
in de exegese van
toen tot heden

er bleken geen
spijtoptanten wel
leuke nieuwe ideeën
over vrijheid en in
de verwerkelijking
van het nieuwe zijn
in de nog schaarse uren
zonder afscheidspijn

Door wil melker op 05-06-2022 om 04:34 0 218
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ruimtepijn

ver keken
je ogen in het
heldere blauw
waarvan de kou
op onze huid
tintelde en
woorden al
bevroren
voordat hun
tonen
twinkelden

de grootsheid
van ruimte
maakte ons klein
gelukkig brandde
vuur tussen ons
een heerlijke
warmte oase
als deken van
liefde tegen
het verlaten zijn
en ruimtepijn

Door wil melker op 26-05-2022 om 04:57 0 231
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Naschrift van leven

intens raakten
vingers en
handen elkaar
sprongen vonkjes
over van huid
op huid en in
bewegen golfden
statische elektra in
laden en ontladen

blikken kruisten
hun boodschappen
in frequentieloos
wit licht uit een
jeugdig gezicht
met een diepte van
vele generaties
tijd en ervaring in
tal van gewoontes

zonder groeven
van ellende en pijn
in naschrift van
leven omdat
jij vitaliteit en
energie bronde
uit universele kracht
die spiegelde uit het
planetair zwarte gat

Door wil melker op 26-04-2022 om 03:59 0 226
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Bewogen afscheid

ik had
je handen
zien ontluiken
toen jij naar
mij wuifde
met de intense
warmte van hart
en ogen in een
bewogen afscheid

in je soepele
gebaren las ik
de taal en tekens
van je ziel
die zonder opzien
te baren vrijwel
altijd binnen
het begrip van
ons mensen viel

in perspectief
vonden zij de paden
gaven veerkracht
aan onze passen
die met de in de loop
verkregen souplesse
ons het dansante
gaf dat wij al lang
vergeten waren

Door wil melker op 15-03-2022 om 03:31 0 255
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De finale

ik zag
het blad al
in onrustig
bewegen
kleine
voortekenen
die schrijvend
de wind al de
weg wezen

van licht tot
matig naar
krachtig en
stormachtig
daarboven
verliest de mens
zijn levensrecht
dan is het
spel gespeeld

worden fiches
ingewisseld voor
het laatste heel
zoekend in de
chaos blijkt
vrijwel alles
kapot maar
ergens klinkt toch
de finale weer

Door wil melker op 20-02-2022 om 04:07 0 252
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Algoritme van het einde uit zwarte verzen

fraai regisseerden
algoritmes de tijd
en behoeftes der
mensheid op aarde
waarbij ziektes oorlog
en natuurlijke rampen
volgden uit het bekampen
van teveel mensen
waar economische doelen
de smoelen bepaalden
liep het natuurlijk
algoritme groot gevaar

de mens verbrak de
balans in de natuur in tal
van tekenen maar ook
genegeerd als religieus
intermezzo door de hogere
macht en mystieke kracht
van de machtspersonen
die manipulatief bezig
waren in het eigen straatje
het verfijnde raderwerk
synchroniseerde niet meer
met de tijd en seizoenen

hitte droogte en kou
doken in extremen
bomen en planten leden
onder kaalslag de natuurlijk
habitat van dieren werd
vernietigd door honger
en tal van natuurlijke broed
en kweekplaatsen werden
opslag voor menselijk
vuil en vergif onder een
atmosfeer die dodelijk
werd voor alle leven

Door wil melker op 11-01-2022 om 04:15 0 300
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Epiloog apocalyps aarde uit zwarte verzen

wij mensen zijn
te klein geweest
voor de schatten
die wij hadden
de wonderen die ons
hebben omringd
waarvan wij ons
hoogmoedig hebben
afgewend omdat wij
de briljante gegevens
niet konden ontraadselen
laat staan ze gebruiken

de grootste lithium
data base zijn de stranden
van zee en oceaan
waarbij de golven info
brengen en verzenden
en zon alle energie geeft
de moderne wetenschap
heeft ons kantelpunten
gebracht waarmee het
nano kind mag spelen
communicatie met
aarde wolken dieren

ook de bezielde bomen
in het bos kastelen en
planeten telepathie en
telekinese wij hadden
onszelf kunnen genezen
van onze beschaving zal
door vernieling niet
veel meer overblijven dat
nog de moeite waard zal
zijn om erover te schrijven
zij zullen eenzaamheid begrijpen
door niet verder te kunnen kijken

Door wil melker op 10-01-2022 om 04:18 0 283
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De ontmenselijking uit zwarte verzen

eeuwenlang is
de mens bezig
geweest zich te
bekwamen in de
leer der evolutie
het beter zijn dan
de ander heeft hem
niet veel sociaal
besef bezorgd omdat
zijn afzet altijd de
rug van een ander als
springplank gebruikte

grotesk zijn de
verschillen tussen arm
en rijk geworden
de ultieme bovenlaag
met superrijken en
grote groepen paupers
die nauwelijks kansen
kregen ook pandemie en
chaos hebben dit misstand
niet genivelleerd de een
zijn brood is de ander zijn
dood was heel snel geleerd

het hete vuur van
besef zorgde voor
een ongekende deling
feesters die het
naderend einde
verwelkomden en
de laatste gokkers
die tegen beter weten in
de zon ook in zijn laatste
dagen wilden zien schijnen
om dan met aarde voor
eeuwig te verdwijnen

Door wil melker op 09-01-2022 om 04:24 0 304
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top