voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Interfererende warmte

ik voelde
de warme gloed
van goud in het
weerkaatsend
licht van
grote lampen

waar diamanten
werden geraakt
hadden ze een
veelvoud van
kleur in
brekende stralen

jouw huid
werd anders
door de van
dichtbij
interfererende
warmte die

potentiële
energie golfde
tussen twee
polen die zonder
raken liefde nog
intenser maakten

Door wil melker op 24-09-2023 om 03:04 0 0
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Liefdescondens

ik voelde de muur
met de avond kou
van de stenen
en toch was er
de muziek van het
winkelend publiek met
zongebruinde benen

de mêlee emoties
van opzwepende
drift tot vertederende
liefde ging de muur
aan als autist die alles
voelde en wist met
versteende herinnering

ook wij beleven
de stad in de stap
van de mensen hun
schuifelende wensen
ingeklemd tussen
mastodonten die namen
en voordeuren ademden

waar ramen het leven
in sponningen benauwd
en ruiten barsten
bij het minste geringste
intieme geluid zonder zicht
niemand heeft liefdescondens
ooit van de ramen gewist

Door wil melker op 14-09-2023 om 01:33 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De liefdeskus

waar zomer
spreekt in
contrasten
bruin en wit
was de lente

in ontwaken
al de lichte
rode randjes
pikant aan
het maken

het knoopje
nog een
sluiting verder
waar nonchalant
wit de schijn

van openheid
verbloemd en
een aantrekkelijk
palet voor de schilder
heeft klaargezet

pas onder
donkergroen loof
blikken ogen
het sprankelen
van de jeugd

en zondoorschenen
lichte lokken
dansen op een
speelse wind
waar rode lippen

zonder gulzigheid
het teder zachte
van de liefdeskus
in subtiel oefenen
langzaam hervindt

Door wil melker op 12-09-2023 om 02:33 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn tegenspel

hoe jij keek
kon ik alleen
in je ogen lezen
jouw lieve
aanhankelijkheid
sprak iedere
seconde warmte
met die blik

in tal van
eigen kleine
changementen
al naargelang
de stemming op
jouw bühne en
mijn tegenspel in
de choreografie

die komt
uit het intens
geestelijk
contact dat
aanviel en
pareerde waar
lichaamstaal
lachte als applaus

bijzonder
hoe het echte
leven verandert
als derden
belichting en
geluid instellen
tunen en
warmte geven

in de nieuwe
contrastenwereld
zijn kleuren anders
spelen schaduwen
hun eigen spel
verdwijnen met een
druk op de knop om
nooit meer te verschijnen

Door wil melker op 09-09-2023 om 01:36 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Twee kontjes hoog

voorzichtig
hebben wij
elkaar afgetast
zacht en
liefdevol gepast
en genoten

geen geheime
plekjes vergeten
in het volle
licht van de
warme zon tussen
bloemen in de wei

wij en het gras
waren nog
lentegroen en
in genotvolle
spanningsboog
twee kontjes hoog

Door wil melker op 07-09-2023 om 01:44 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De snaar

rustig
vervloeien
tijden die
ons even scheiden

waarvan de
inhoud in veel
aparte emoties
uitkristalliseert

die integrerend
hun kleuren
spreiden om het
vloeken te vermijden

ook zonder
blauwdruk regie
en coaches dekt
liefde alles toe

omdat wij
geïnvesteerd hebben
in elkaar vertrouwen
kan afwezig bouwen

met een
enkel woord
of terloops gebaar
de snaar laten trillen

zo voegt ons
veelstemmig orkest
al de meest
fundamentele lijnen

tot een harmonisch
geheel met een
duidelijke uitnodiging
dit te delen met velen

Door wil melker op 03-09-2023 om 01:31 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Glimp als reflectie

op een
onbewaakt
ogenblik
was ik tot
mijn schrik
de rode draad
verloren

onze levenslijn
als houvast
in bange dagen
die hoe dun
ook uitgerekt
ontzettend veel
liefde kan dragen

het voelde alleen
voor het eerst
niet verbonden
in de realiteit
van alle dag
waarin jouw lach
mijn leidraad was

hoe ik ook
mijn oren spits
ik zal het voorlopig
met de fotografische
spiegeling van je
blik moeten doen
een glimp als reflectie

op te diepen
uit herinneringen
van vele jaren her
uit liefdesmomenten
van toen naar nu
ja van vele jaren
mijn liefste

Door wil melker op 31-08-2023 om 01:32 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Danste wind

ik wist
het nog
van vroeger

jij blij in
het midden van
de bloemen wei

ik beloofde een
handvol wind en
spetters regen

met de bui
zat het echt tegen
die kleurde regenboog

maar in jouw
blonde haar danste
wind de krullen klaar

Door wil melker op 30-08-2023 om 01:44 0 15
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Oneindig verlangen

je staat
te lachen als ik
de hoek niet
durf om te gaan

ik jank als ik
door jou mijn
vingers zal branden
aan het liefste

dat mij ooit
is aangedaan
en nu bijna
voor mij staat

in separeren zijn
zinnen gevangen
is afstand praktisch
isoleren gebleken

mijn liefde zijn
de talloze stukjes
oneindig verlangen die
magisch rond je hangen

nooit met spijt
soms misverstand
of gezonde strijd
jou wil ik niet kwijt

Door wil melker op 20-08-2023 om 23:37 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Existentiële kou

je fonkelde
zonder te verblinden
in bewonderende
blikken van anderen
zij lichtten op

in de aanwezigheid
van warme
belangstelling voor
jouw sprankelende
personaliteit

kleine edelstenen
en parels maakten
zich kenbaar door
hun specifieke setting
en bijzondere glans

in loepzuiver
weerkaatsen kwam
ik stukjes schoonheid
tegen die lovend over
jouw talenten schreven

jouw vriesheldere
speels wit tegen het
diepste blauw blijkt
de medicatie te zijn
tegen existentiële kou

Door wil melker op 13-08-2023 om 01:52 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jeugdige uitstraling

er was een
lief patroon in
elkaar begroeten
geen officieel
formeel proces
maar een warm
ontmoeten met
elkaar in de ogen
kijken en dan verbaasd
naar je nog steeds
jeugdige uitstraling

geen woorden
maar een licht
hakkelen door
zoiets gaafs
en verrassend
in iedere keer
hetzelfde ritueel
zonder spoortje
gewoonte in een
zo pure verbazing
iedere keer weer

zo dat we er niet
bij kunnen dat
zoiets bestaat
ondanks de al
de mystieke toon
door het uiterst
speciale van
dit ooit wederzijds
aangegane en
zich geestelijk
verdiepend contact

Door wil melker op 05-08-2023 om 02:11 0 44
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wilde bloemen

ik wist
pas later
haar bloemen
te staan
gevormd
door haar
handen

in sierlijkheid
waren haar kelkjes
ontstaan
sprankelend
lentelicht
was met haar
kleuren begaan

de geheime
plaats van
deze pracht
weerkaatste
in glinsterende
ogen toen jij
mij daar bracht

wij verzorgden
het paradijsje
tot een
oase van
schoonheid
omgeven door
wilde natuur

deze zomer
heeft volle
liefde in ons
hart gegrift
door de gift
van haar
eeuwige zaden

Door wil melker op 04-08-2023 om 02:03 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De ziel open

ik liet
mijn blikken
langs je gaan
moest echt
twee keer kijken
voor ik alles
weer goed in
het geheugen
had staan

elkaar echt zien
was alweer
even geleden
speels in een
klein tussendoor
vaak met een
half oor of visueel
met spreken toch
te weinig contact

er gaat niets
boven de a-live
ontmoeting
met knuffel zoen
en warme lach in
tedere omhelzing
de ziel open in het
vol hartelijk samen
van acceptatie

Door wil melker op 10-07-2023 om 01:40 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Melodie voor jou

ik wist
hoe tonen
mijn melodie voor
jou droomden
melodieus met
een aangehouden
zachte echo
als verrassend
intermezzo

waarbij
akkoorden
afsluiten en
weer openen
aan de bron in
het kabbelend
ritme van de beek
want zij volgen
water naar de zee

ook dromen
moeten daarop
letten anders
stap je zo
in een lift
die er even nog
niet helemaal is
zak je een octaaf is
de sound niet gaaf

Door wil melker op 02-07-2023 om 01:22 0 61
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Sporen van toen

ik heb jou
ooit gekend
herken het
uitslaan van
je vleugels
de kleuren
staan op
mijn netvlies
gegrift

heb je vlucht
gezien tegen
de blauwe
achtergrond
bevallig
fladderend
voorzichtig
landend in
de warme zon

waar jij mij
sprietend
verkende vleugels
sierlijk schikte
en in de rust
die wij elkaar
bekenden
hebben wij met
stilte gesproken

die ons had
verbroken
jij weggevlogen
en ik langzaam
teruggelopen
teleurgesteld
alleen in de
nagelaten
sporen van toen

Door wil melker op 01-07-2023 om 01:45 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Achte liefde

het is
nog steeds
de zachte
liefde van
begrijpen
naar elkaar
reiken ook al
is de afstand
er altijd

juist het
samen weten
in een nooit
vergeten maakt
onze liefde
zo waardevol
omdat tijd
geen slijt of
rafels kent

het zijn wij
die in kleine
mankementen
de alertheid
missen ons
soms vergissen
in een goed
traceren van
problemen

en geen ja
of amen maar
een oplossing
voor beiden om
verwijdering
te vermijden en
ons weer door het
juiste perspectief
te laten leiden

Door wil melker op 18-06-2023 om 02:04 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het gouden vuur

jij hebt
de kale
vlakten van
mijn geest
gezien
verschroeid
en verdord
door een
brandende zon
die in het zenit

het gouden
vuur spant
tot waar het
ondergaat in
een ronde
horizon zand
vroeger is ook
hier de regen
geweest met
een dagbloemen

die bloeiden
tussen het
razendsnel
opgeschoten
gras in een
weer droge plas
ook in deze
kale vlakten
liet jij jouw
bloemen bloeien

waarvan het zaad
in warm donker
droogt en tegen
de kou met
ochtendgloren
wordt toegedekt
jouw bloem die de
mooiste kleuren doet
bloeien op de vlakten
laat ieder sneller stappen

Door wil melker op 06-06-2023 om 01:46 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het sluieren

ik keek
je aan
zag je
donkere blik
ondergaan
achter een
veelbelovende
divers gekleurde
avondhorizon

lieflijk
speelde
onze vingers
het eeuwenoude
spel van het
sluieren en met
opkomende
twinkelende
sterren luieren

die in jeugdige
overvloed
alles in
zonnegloed
zetten en wij
drapeerden de
minipaneeltjes
op elektronische
stekkersteeltjes

op strategische
punten die altijd
met zwarte gaten
naar jouw lach
leken te hunkeren
die in spiegelen
zich in materie-
honger richtten en
energie vraten

Door wil melker op 05-06-2023 om 01:32 0 67
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Herkenbaarheid

je bloosde
lachte licht
verholen alsof
het vuur van
binnen brandde
heel voorzichtig
uitsloeg zonder
rookontwikkeling

ik kende
de kleur van
het lichte bloed
dat net je hart
in circulatie
had ontmoet en
met een extra slag
hitte genereerde

in een snelle
bloedbaan op
de huid gezeten
door intieme
manuele variatie
en herkenbaarheid
van kleuren in
zachte contrasten

Door wil melker op 31-05-2023 om 01:42 0 74
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn woorden

ik schrijf
maar vaak
willen mijn
woorden niet
hun ware
betekenis
onthullen

dan kan ik
hun bedoeling
niet ontrafelen
regelmatig
zelfs het
schrift
niet lezen

ook de titel
die mij was
ingevallen
verdween in
de letterbrij
omdat fixeren
vrijheid kost

een klein excuus
aan de lezer
voor het gebrek
aan concentratie
oorzaak is mij
bekend er wordt
aan gewerkt

we gaan stug door
in winst en verlies
in begrijpen en
vergeven zonder
vaak te bedanken
voor iedere dag een
opgedragen gedicht

Door wil melker op 26-05-2023 om 01:34 0 70
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top