voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Jouw stem

ik begrijp nu
waarom jouw stem
mij zo boeit

het geluid zorgt voor
een hormoontje dat
in mijn bloedbaan stoeit

waardoor mijn
knuffeldrang groeit
na iedere circulatie

ik in consternatie
heel verlegen word door
dit opmerkelijk gevoel

pas als je lach
zijn warme ziel strelende
klaters laat horen

breekt de ivoren toren
waarin ik mij verschanst
heb tot de laatste dans

Door wil melker op 07-04-2020 om 05:02 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De modegril

je bent al
langs geweest in
zachte lentegeuren
het was een feest

de kleur
alleen al van
herinnering in
een nieuw begin

nog zonder
contrasten omdat
er nog niets
echt bij paste

speels en pril
wolkte de modegril
verleidelijk langs
mijn zintuigen

die al lang
aangaven te willen
verhuizen uit de
stoffige winterpluizen

Door wil melker op 05-04-2020 om 05:35 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Warmhartig weten

zij was bekend
door de glimpjes
uit haar ogen

stukjes licht die
hun boodschap
nooit logen

er was altijd
verbazing over
het speciale moment

verwondering
door beiden
ogenblikkelijk erkend

pas later kwam
de lach die magie
altijd bij zich had

in het warmhartig
weten dat wij elkaar
nooit zullen vergeten

Door wil melker op 04-04-2020 om 05:49 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dromen poetsen

ik mis ogen
en een warme lach
je hand die ik
altijd lezen mag

er is nu stilte
maar te weinig vaart
weerwoorden zijn
snibbig en schaars

in de rolverdeling
kennen we de paden
en gewoontes tot ze
ons weer gaan vervelen

wereld zit op slot
de nieuwe spelers
lopen nog met oude
borden voor de kop

de regisseur trekt
zich de haren uit het
hoofd hem is ooit een
goede baan beloofd

ik ga weer dromen
poetsen en ze nieuwe
kansen geven misschien
brengt dat ze weer tot leven

Door wil melker op 02-04-2020 om 05:14 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Repeterende liefde

we dachten
de mozaïek van het
leven te hebben gelegd

jij met magie
en een stralende lach
ik creatief in kracht

wij moduleerden
heerlijke kleuren
repeterende liefde was hot

op vloeren en muren
onze kunst kende alleen
adembenemende uren

oefenden geen puzzels
maar verbonden wat
zichtbaar node werd gemist

plakken en voegen
deden wij met pure
liefde als ultiem genoegen

toch heeft het marmeren
bad ons nooit de conceptie
van volmaaktheid gebracht

Door wil melker op 31-03-2020 om 05:16 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Omfloerste ogen

ik kende
die blik
zacht dook ik
in je donker
omfloerste ogen
in een ijdel pogen
thuis te komen

het mocht niet
baten in de duik
bleef ik haken
aan een fel
dispuut om
meteen danig van
de wijs te raken

juist het
bekende voelde
als gewenst
drempelloos pakte
ik onschuld in
natuur gekleed met
licht eigen gewin

heb mijn rug
gerecht ben niet
afgedropen
jij hebt mij op
de plaats gezet
ben slechts een huis
en niet jouw thuis

Door wil melker op 23-03-2020 om 05:01 0 44
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vliedende vloed

zij laat warmte
druppelen uit
lange artistieke
vingers waarmee
ze ultieme kunst
doet floreren

niet zomaar
proberen en god
zegen de greep
maar met
schoonheid al
aardig op dreef

zie hoe
ijzige aandacht
smelt en agressie
verwatert waar
stroompjes elkaar
meanderend raken

nog is er geen
vliedende vloed
maar het doet
goed in verbinden
waar eenzaam ijs
water kan vinden

je lach is
het warme bad
waarin kunst
ook zijn kans
heeft gekregen
om even te leven

Door wil melker op 10-03-2020 om 05:03 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw tweede huid

ik voelde nog vaag
jouw tweede huid
in tedere omhelzing

zacht rode lippen
kusten ingetogen
schermend blauw

met het eindeloos
repeterende nabeeld
ik houd van jou

woordloos koos
verliefd het
manuele spreken

waarbij het scherm
voorkwam dat wij ons
al snel verveelden

zelfs in de meest
subtiele lichaamstaal
waren wij nooit klaar

met afscheid in
zicht werd liefde door
stilte overweldigend belicht

Door wil melker op 09-03-2020 om 05:14 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het hoopje plezier

zacht bijna
onhoorbaar
zweefden je
woorden langs
haar lach
die in het
vertolken van
klinkers het
grootste
genoegen had

waar ademen
nog de melodie
bepaalde
begonnen
gebaren het
ritme te steunen
van een nog
lang niet helder
uitgebalanceerde
lichaamstaal

lief is het
hoopje plezier
dat zingt
met haar ogen
dwingt tot
close harmony
omdat zij
totaal in de
ban van jouw
stem is geraakt

Door wil melker op 28-02-2020 om 05:01 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder levenspijn

je streelde
het blond
gaf een lach
aan hun mond
ving de
blikken van
al die ikken
in de dop

jij speelde
verdeelde
heerste zonder
dissonant
want in hun
vertrouwen op
jou was geen angst
die benauwde

ieder gaf
open en lief
wie hij was
wat zij deed
of had zonder
enig vergelijk
omdat samen
verschillen vergat

idyllisch
de sfeer die
er was zij gaven
zoveel meer in
deze magische
momenten van
intens samenzijn
zonder levenspijn

Door wil melker op 12-02-2020 om 05:09 0 73
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Uit liefdes onbekende

ik zag
hoe je lach
jouw wimpers
ondeugend krulden

rook de vleugjes
parfum die
je aangename
verschijning omhulden

je stem zong
in eigen melodie
het lied waarin tonen
samen verkenden

zonder woorden
raakten snaren
de diepste emoties
uit liefdes onbekende

ik kwam in de ban
van jouw magische
krachten waar hemel
op ons lag te wachten

Door wil melker op 09-02-2020 om 05:35 0 56
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In hoger sferen

wij speelden
het spel van de
ogen die wangetjes
in pure onschuld
liefjes doen blozen

van aanhalen
zonder te raken en er
dan een ingewikkeld
patroon van maken dat
naar meer gaat smaken

wij verloren de tijd
vergaten de wereld
om in hoger sferen
wat steeds niet lukte
opnieuw te proberen

samen op zoek
naar wat ons
ongezien intrigeerde
voelbaar de spanning
beheerste die ons bond

zacht zijn we geland
in een werkelijkheid
die verwarde tot
jouw lach ons weer
alle ruimte van leven gaf

Door wil melker op 25-01-2020 om 05:14 0 73
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

S poorslags

je klopte
in mij schat
ik wist zeker
dat jij het was

al die jaren
heb ik op jouw
spiritualiteit gepast
als onwetend fantast

lijnen uitgegooid
naar vreemd en
onbekend in sprookjes
en lieve dromerijen

het kwam wel
dichterbij een hand
op je zij maar
nooit het echte vrijen

totdat mijn blik
uit een carrousel van
mooie momenten
jouw magie onderkende

spoorslags zijn wij
vertrokken van het stoffige
station om ook in de toekomst
nergens meer te stoppen

Door wil melker op 22-01-2020 om 05:11 0 63
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De oase

zij was in
wankelmoedigheid
tussen vage werelden
geboren met een stukje
scheppingsgeluk in
het diepst van haar hart

de gouden glans
tintelde af en toe
door in het aura
bij haar verschijnen
met vibratie warmte en
onnaspeurbare effecten

pas later bleek
dat haar talenten
oplossingen straalden
voor momenten die
geen perspectief meer
gaven voor gewone zaken

zonder winstbejag
voorzag zij mensen
van voorspoed als zij
het door onverwachte
stapeling van pech het
voor even slechter hadden

haar lach is altijd
de oase geweest in de
hitte van steeds groter
wordende woestijnen
geef haar maar de ruimte
laat haar geluk anoniem betijen

Door wil melker op 20-01-2020 om 05:12 0 86
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In vallende vloed

wij wisselden
schaduw en licht
in doen en laten
een tweeling
jij en ik

jouw lach
sprankelde hoger
mijn tonen klonken
vaak lager in
samen praten

de uiterlijkheden
waren niet congruent
zij een heerlijke griet
en ik tenslotte
ach een aardige vent

maar in ons
liefdesland was het
zelden hand in hand
altijd lokte zee en onder
geweldige wolken de verte

nog weerkaatst
in het grijsblauw
van je ogen stilte
die golven en zand in
vallende vloed gedogen

Door wil melker op 17-01-2020 om 05:02 0 84
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Sluitstuk

met wind
in de rug
liepen wij sneller
omdat aarde
meer helde
werden onze
inspanningen
steeds feller

we lachten
om kleinigheden
in onze filosofie
bedachten dat
alles in oorzaak
en gevolg ook
actie en reactie
als sluitstuk had

zwaai en lach
niemand heeft
dat ooit bedacht
en toch zijn er dan
energiestromen
die elkaar kruizen
in steeds opnieuw
warm verhuizen

Door wil melker op 12-01-2020 om 05:47 0 72
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lieftallig

als lopen
lieftallig
bewegen wordt
breekt zon
door de wolken
om met de lach
op aarde
een dialoog
aan te gaan

als toeschouwer
of volger ben
ik blij zo dichtbij
dit geweldig
wondertje te
staan dat uit
niets geboren
toch alles van
de schepping wist

zij zwaaide
toen ik in diep
bewonderen
haar zonnig
silhouet in alle
elegantie zag
staan en haar
vol verbazing
bijna liet gaan

Door wil melker op 09-01-2020 om 05:02 0 79
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Terug bij jou

Een nieuwe kans een kans om van fouten te leren en niet meer te maken,
een nieuwe start van wat ooit wezen zou.
De tijd om alles tot het verleden te doen geraken,
te leven in het nu en hier, vlinders komen weer tot leven
Nu we weer een gezinnetje vormen... Met zijn vier,
het zal nog wat tijd kosten om op elkaar af te stemmen,
elkaar te vertrouwen... en te vergeven,
nu we niet meer met leugens hoeven leven.
Eerlijk tegen elkaar zijn, onze eigen verantwoordelijkheden zien
en fouten toe durven geven.
Ja, het heeft ons beiden pijn en verdriet gedaan.
Maar behoort als wijze les gelukkig nu tot een donker verleden,
Je bent het allermooiste, maakt me gelukkiger, elke dag van mijn leven.
Jij bent de vrouw waar ik bij hoor en bij wil zijn,
beter en mooier nog als de vrouw van mijn dromen.
De vrouw waar ik echt van hou.
Ik ben gelukkig en gelukkig terug bij jou gekomen.

Door dromer op 06-01-2020 om 11:17 0 101
 • 3.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Het zoetzere roze

jij wist het aardse
als geen ander te
ontvluchten zonder
in verre luchten op
te lossen in de wind

waar loslaten het
welgemeende credo
was van alle volgers
haakte jij je lusten
diep in het willige vlees

striemde met de
zweep het zoetzere
roze dat in vochtig
rood dood of de
gladiolen wenste

met superieure lach
bezag jij de taferelen
die in orgastisch delen
hun hoogtepunten
cultiveerden in korte tijd

het hemelse kent
geen temporeel begrenzen
benijd door aardbewoners
die dat altijd wensen bij
lust en leven in evolutietijd

Door wil melker op 04-01-2020 om 05:04 0 98
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Je slanke hals

ik zal
vogels laten
stijgen om met
mijn blik nog
verder langs
je slanke hals
te kunnen reiken

gras zal in
het prille groenen
je schoenen
overbodig maken
om je voeten
heerlijk zacht te
kunnen raken

jij kent
als kind de
wind die danst
door je haar
waar zon het
blond in lichte
krullen draait

ik weet dat jij
vroegtijdig
lente lacht bij
het smelten
van de sneeuw
maar ook dat ik
toen al zomer dacht

Door wil melker op 30-12-2019 om 05:06 0 91
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top