voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Gespannen snaren

zacht strijkt
jouw liefde over
de gespannen
snaren van
mijn viool

de klankkast
geeft de body
en mijn vingers
moduleren de
rondheid van toon

samen bepalen
wij de melodie
die in blij
geven en nemen
vertolkt als refrein

ogen schitteren
ijle klanken
die warmte
kleuren in het
subtielste element

je lach klinkt
ondersteunend
laag in het
soms donkere
meeslepend traag

wij zijn geen
duet wel een
bijzondere eenheid
nog gescheiden van
tafel en bed

Door wil melker op 23-08-2023 om 02:08 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De twist

ik zag je
langer
dan ik wist
je danste klein
creatief uit
de vroegere twist

je lachte
heimelijk retro
passend
bij de jurk die
zich wellustig rond
je lichaam vlijde

juist je lijf
bepaalde de
vlotte draaien
waarbij ik geen
erg had in jouw
snel voetenwerk

langzaam kwamen
ritme en herkenning terug
de twist van chubby checker
was ook door niet dansers
te doen met omarming
en afsluitende zoen

Door wil melker op 26-06-2023 om 02:03 0 61
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Monotonen

rusteloos
verwaaiden
alle lichte en
onbedorven tonen
van het evenement

een enkeling
had dat ritme
nog in de vingers
de grote gewrichten
waren zwaarder gewend

zij verbonden zich
met aardse zaken
zoals modder verdord
gras en de nieuwste
sprieten in de plas

waar monotonen
dreunden geleidde
de aarde het kreunen
en steunen van
pittige overbelasting

ogen in trance met
de blik op oneindig
bouwde de kater
een imperium met
alcohol en drugs

drempelvrij was
hun sprong in het
diepe die ervaring
deelden wij uit onze
jeugdige onschuld

wij waren erbij is
onze lijfspreuk geworden
maar mag geen reden zijn
voor opvoeden zonder
waarden en normen

Door wil melker op 30-05-2023 om 02:03 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Streamde zacht

haar horizon
rondde de aard
in een verre blik
lange benen
stapten met
een ferme tik

een atletisch
armzwaaien
balanceerde
evenwicht
maakte circulatie
verfrissend licht

jouw duurloop
was een voorbeeld
van harmonie
zelfs de koptelefoon
streamde zacht
jouw favoriet

Door wil melker op 11-03-2023 om 03:13 0 154
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jij zeepkistte

wist dat
het orkest
door jou
werd gedragen
zag in de slagen
van je armen
het vertragen
door pols en hand

hoe beweging
in de ooghoek
verband legde
met het
instrument om
de partijen te
synchroniseren
in samen spelen

jij zeepkistte
met lengte en
reach het gareel
niets is voor jou
te veel om de
tsunami van
klanken in goede
banen te leiden

na het afslaan
van de laatste noot
is ook de triangel stil
tot het orkest
in applaudisseren
opstaat als heerlijke
hommage aan
hun eigen dirigente

Door wil melker op 21-02-2023 om 03:36 0 141
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vreemd gestemd

zacht haalden
donkere tonen
emoties uit
de vreemd
gestemde muziek

waarvan de
melodie een
kruidige geur
verspreidde
die refreinmatig

wisselde van
intensiteit
de woorden
waren voor ons
niet te verstaan

maar de draag-
wijdte in
lichaamstaal
sprak ons aan
in samenzang

we lieten ons
meevoeren naar
eeuwen geleden
zagen in mimiek
en kledij de

typeringen
behorende bij
het levenslied
dat door ieder
rond het vuur

op zijn manier
gestalte werd
gegeven in eigen
presentatie en
couleur lokale

Door wil melker op 28-11-2022 om 03:05 0 176
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Overspelig bloot

leeg kleurden
blikken rap
uit het rammelend
arsenaal roestig
schroot van de
naargeestige band
overspelig bloot

met volgers en
influencers de
tik-tok voorbij
is het nog steeds
niks geworden
tussen hen en zij
met het voorlopig hij

de act zonder smoel
kent geen woorden
grieft communicatief
hen die wel horen
omdat antwoorden
in deze setting
onmogelijk is

Door wil melker op 29-08-2022 om 06:32 0 248
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zong muziek

zacht flapten
de brede randen
van donkere barden
voor de toch al
mysterieuze
gezichten waarbij
het lezen van
enige werkelijkheid
een schijnbaar
onbegonnen werk
bleek te zijn

in het bewegen
van deze groep
zong muziek straalde
creativiteit tot
ieders verrassing
zomaar de wereld in
om daar snaaks en
onverwacht op
te duiken tussen
kakelende duiven
aan het ontbijt

Door wil melker op 07-08-2022 om 07:36 0 281
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De triangel

een melodie
danste plezier
in het orkest
waar koper
nog steeds de
boventoon voerde

en gezette
blazers steevast
twee stoelen
nodig hadden om
hun partijtje te
kunnen aanschuiven

niemand kende
de componist
en waar de tonen
vandaan kwamen
heeft niemand
hen ooit gemist

er was geen muziek
voor geschreven het
geheim plezier kwam
pas tot leven als de
dirigent de triangel
een tik had gegeven

Door wil melker op 17-07-2022 om 03:25 0 258
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De zevende deur

ik hoorde de
tonen verspringen
van wit naar zwart
met ladders die
verbindingen zingen
in het auditieve vak

waar wij meer
visualiseerden
poogden zij
inhoud en vorm
te integreren tot
een geweldige shout

zij brachten geen
ballads of upgrades
uit nostalgisch sound
met het uitblijven van swung
keken zij uit naar de show
die jij had op de bühne

nagels zwart wit
gepingeld gewaad
contrasterend in kleur
armen die de hemel
bewogen tot het openen
van de zevende deur

waar het glorieus ritme
met halleluja extract al
decennia lang stond te
wachten omdat de religie
er al snel was uitgetrapt
toen magie groen vloeide

het evolutionair
elixer van de revival
waarbij restanten mystiek
in hoge spelonken nog
pronkten met geoffreerde
gebeden uit een gedaan verleden

Door wil melker op 15-06-2022 om 04:27 0 272
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Uit warme kelen

ik heb voor jou
koren kleuren
laten zingen
daar waar aan
het prille groen
de mooiste
tonen ontloken

zo dirigeerde wind
als speels kind
de nieuwste loten
naar de schatkamer
van melodieën
waar zij op de knieën
zwarte aarde hurkten

later slagerden
de koren in volume
toen het kleurenlied
zijn specifiek klank
ritme kreeg in gezangen
die de prielen kweelden
uit warme kelen

Door wil melker op 28-05-2022 om 04:07 0 297
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geniaal

het loopje
van jou zong
haar boodschap
al luid vooruit
snel wisselende
woorden droegen
vaak in akkoorden
hun bestemming
al in herkenbaar
plezier daar of hier

het was een lust
jou te ontvangen
behangen met
zoveel vitaal elan
en jouw lach die
altijd iets meer
vermocht in een
warme omarming
die ons muzikaal
meenam naar geniaal

Door wil melker op 17-05-2022 om 04:59 0 287
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De kleine bolero

je lach
sloot de zak
met tonen die
jij mij aanbood
je had ze
geraapt uit de
melodie die
ik dirigeerde en

jou de kleuren
van harmonie
leerde van de
kleine bolero
waarvan de snelle
dans warmrode
blosjes joeg
naar je wangen

liever wilde jij
ze niet rapen
maar vangen
in hun vlucht
omdat het
akkoord vaak
nog de muzikale
eenheid droeg

er waren vlinders
voor gebruik
warm en dartel
zo uit je buik maar
ze vangen met
heel voorzichtige
handen brachten kleur
en toon niet goed thuis

Door wil melker op 18-04-2022 om 04:37 0 319
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vloeide muziek

wij hebben
gewandeld gelopen
en gesprongen
later het praten
toen gezongen
samen met alles
om ons heen

lachend en met
plezier op een
wonderbaarlijke
manier van twee
kanten komend
aard en hemels
heerlijk dromend

waar zij kleuren
bloeiden zongen wij
hun melodie
vloeide muziek uit
de charismatisch
charmante lenteweelde
van de bloemenwei

Door wil melker op 13-04-2022 om 04:04 0 330
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verstild bewegen

ik zag
je schaduw
rustten tussen
verstild bewegen
ook daar
contrasteerde jij
herkenbaar bij
de vele kleuren grijs

hier in dit
toppunt van leven
voelde jij je
helemaal thuis
belicht door
excentrieke bundels
energie kleurden
lange armen de hemel

tot zij weer
inkeerden naar
het onaanraakbare
van ongebondenheid
die zij alleen in
eindeloze mantra's
als stille mensen
prijs wilden geven

Door wil melker op 03-04-2022 om 04:01 0 344
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Flitsende ogen

ik heb jou
eigenlijk nooit
horen zingen
wel parelden de
hoogste tonen
verrukkelijk in lach
het was meer
neurieen waarin
de melodie een
eigen ritme had

de fonetiek
van woorden
bleek van
ondergeschikt
belang voelen
en begrijpen
van stemmingen
bepaalden de
magische kleuren
van je zang

als geen
ander wisten
jouw flitsende
ogen de
toeschouwers
al vooraf
te binden in
het sprankelend
dirigeren van dit
muzikaal zangverhaal

Door wil melker op 24-03-2022 om 04:04 0 354
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lieve duetjes

wij hebben
in de loop der tijd
zo onze eigen
muziek gemaakt
met kleine
vingeroefeningen
leerden wij
vertrouwelijk met
de instrumenten
omgaan maar
van enig samenspel
was nog geen sprake

wij vorderden in
quatre mains en
lieve duetjes het
echte werk leek ons
nog geen pretje
zo zonder dirigent
wel leerde hij ons
de lach en het
plezier van hoe wij
met armen en vingers
al vrij snel en goed
akkoorden lieten horen

wij soleerden
helaas voor ieder
op de eigen keuze
gingen zo onze
gang en hebben
ook nooit geleerd
op te treden met
publiek om voor
te spelen en alles
van onszelf te geven
van die stukjes leven
heeft niemand ooit geweten

Door wil melker op 22-12-2021 om 04:18 0 418
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het mystieke woud

ik zag
je armen de
hymnes orkestreren
hoorde het zachte
zuchten van de
takken in het
mystieke woud

in donker
spiegelende vennen
scheen de maan
zijn gele verzen
tegen het magisch
onrustige water
als gods prater

toch voelde ik mij
met jou erbij me
wonderwel thuis
tussen de oplichtende
melodieën van
onbekende ballads
in aarde 's achtertuin

Door wil melker op 13-10-2021 om 04:15 0 438
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Uit veilig geborgen

je lacht en
je stem fluistert
zachte tonen
terwijl woorden
zich op liefdevolle
wijze schikken
in de melodie
van de muziek
die je uitstraalt

in je lach
wordt het refrein
geboren dat steeds
weet te bekoren
door de subtiele
wisseling van
akkoorden die
de nieuwe conceptie
verrassend ontsluiten

nog magistreren
je ogen de kleuren
van dit gebeuren
dat open en toch
intiem spontane
emoties laat zien die
uit veilig geborgen
zich nu vertonen
zonder zorgen

Door wil melker op 30-09-2021 om 04:09 0 458
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vergeten woorden

ik heb ze
zien spelen
de kleine orkesten
niet alleen hoempa
maar ook kamermuziek

voor een uitgelezen
publiek of in de zaal
naast de bar waar
dans de inname
snel groter maakt

in het zicht van
de kleine uren belt
overlast traditioneel
de bekende klachten
van de buren

dan selecteren
vocalen een eigen
groep neuriën anderen
vergeten woorden is
warm volume toegevoegd

nog trekken de
titels geen tranen
maar als de emoties
breken dan druppelt
het condens van de ramen

Door wil melker op 04-09-2021 om 04:12 0 561
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top