voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Beatle sound en mick Jagger ritme

iedereen weet
dat er stemmen
bestaan waarvan
het geluid nooit
verloren gaat

waarvan de dictie
en karakteristieken
zijn vastgelegd net
als de melodie van
een muziekstuk

niet de technisch
vastgelegde en
reproduceerbare
versies maar geluid
vers van de stem

waarin afkomst
specifieke familie
klanken in toonhoogte
en temperament
en emotievolume

die specifiek zaken
die de stem van
de familie maken
lijken genetisch
vast en herkenbaar

eindelijk kunnen wij
technisch de diverse
partijen in een stuk
muziek van elkaar
scheiden en geweldig

een eigen leven
laten leiden onafhankelijk
van de andere partijen
zoals een Beatles sound
met een mick jagger ritme

Door wil melker op 20-06-2024 om 05:03 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn windtaaltje

in mijn windtaaltje
had ik voor
iedere situatie een
eigen verhaaltje
vol tonen lange
loopjes geslis
gesis en gelispel
naar benauwend
angstig gefluister

luister naar korte
en lange aanlopen
opzwellend tot
een magistraal
kort voor de alles
vernietigende
implosie in de
stilte na het nooit
verwachte ongeval

auditief en visueel
ben ik rijk bedeeld
met elementen die
versterken of extra
uitlichten in vorm en
kleur ook zij nemen
hun specifieke dialecten
op taalgebied als
vakjargon mee

Door wil melker op 04-05-2024 om 02:42 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gestolen muziek

ik klokte klassiek
drumde sereen
alle seconden
uit de minuut
voordat het
uurwerk sloeg

een extra
systole in
voorwaardelijk
falen en ook
dit keer zal
ik het gaan halen

met alle kleuren
aan de regenboog
alleen de pot
goud stond een
horizon te ver
breeduit te blinken

is voor de rijken
alleen zij kunnen
zo ver reiken omdat
hun inhaalzucht
altijd zal gaan over
anonieme lijken

nog zijn mijn
gedachten niet
op hol geslagen in
deze samengeraapte
weetjes en vragen
wees creatief

en verbind
anders bent u een
dief van de ultieme
schoonheid die ik
ten zeerste lief in
alle gestolen muziek

Door wil melker op 29-04-2024 om 04:13 0 116
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Talentvolle sopranen

je vingers
speelden de
lichte tonen
in het scenario
van jouw muzikale
lichaamstaal

toch blikten
je ogen af en toe
even snel een
nog niet geziene
uiterst bijzondere
hoge aria

waarbij het
naamloos
stemmingskoor
de klim steunde
met wat jonge
talentvolle sopranen

handen en armen
omstreelden een
zwierige ritmiek
in een sprankelende
cadans van warme
innemende lachjes

Door wil melker op 03-03-2024 om 03:55 0 129
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Universeel communiceren

jij zong
vreemde muziek
zonder herkenbaar
te maken wat
jij dacht voelde
of wilde zeggen

de noten in
hun verschillen
leken begrijpen
te bouwen
waarbij ogen de
bruggen sloegen

waarmee wij
elkaar konden
raken om zo
een heel bijzonder
contact te maken in
nieuw communiceren

waarbij de integratie
van woord en muziek
het mogelijk maakt
momenten van emotie
dieper te laten raken
door de volheid van gevoel

in een spanningsboog
kwamen wij nader
waarbij toon en taal
een muzikaal karakter
kregen in een nieuw
universeel communiceren

Door wil melker op 20-12-2023 om 03:02 0 169
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Schittert muziek

ben even
gedoken in
verlopen letters
en woorden
die nooit meer
gehoord worden

onbestelbare brieven
vol liefde aan het
einde van talloze
relaties en nu in
alle eerlijkheid niet
meer te genieten

het is een schichtig
toneel geworden
met talloze anonieme
correctoren op een
oncontroleerbare niet
bestaande werkelijkheid

het scherm
schittert muziek
geleverd door kleurige
kabels techniek
verpakt in het al lang
verduurzaamde plastiek

maar enige emoties
komen er tegenwoordig
niet meer aan te pas
gestuurd en geredigeerd
door een ai controle freak
de echte was helaas ziek

Door wil melker op 06-12-2023 om 03:58 0 188
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ultiem dirigent

ik heb lang
met huid en
ogen de
melodie van
het zonlicht
genoten
met wind
als ultiem
dirigent die
de diverse
smaken

van natuur
mens en
universum
uitstekend
kan traceren
en weet
welke wolken
de bak schaduw
moeten bevolken
voor een net
andere melodie

Door wil melker op 30-11-2023 om 03:31 0 159
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder vocaal

zij schoof wat
met schaduw
blokkeerde
invallend licht
om een pakkende
sfeer te creëren

voor de scene
waarbij een
uitgelicht figuur
contrasteerde
met de donkere
achtergrond

wij dachten
aan muziek
zonder vocaal
omdat de stem
al veel te
veel aandacht

heeft gekregen
van het pakket
lichaamstaal
dat zelfs met
alle techniek nog
achter is gebleven

Door wil melker op 18-10-2023 om 01:39 0 223
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gespannen snaren

zacht strijkt
jouw liefde over
de gespannen
snaren van
mijn viool

de klankkast
geeft de body
en mijn vingers
moduleren de
rondheid van toon

samen bepalen
wij de melodie
die in blij
geven en nemen
vertolkt als refrein

ogen schitteren
ijle klanken
die warmte
kleuren in het
subtielste element

je lach klinkt
ondersteunend
laag in het
soms donkere
meeslepend traag

wij zijn geen
duet wel een
bijzondere eenheid
nog gescheiden van
tafel en bed

Door wil melker op 23-08-2023 om 02:08 0 254
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De twist

ik zag je
langer
dan ik wist
je danste klein
creatief uit
de vroegere twist

je lachte
heimelijk retro
passend
bij de jurk die
zich wellustig rond
je lichaam vlijde

juist je lijf
bepaalde de
vlotte draaien
waarbij ik geen
erg had in jouw
snel voetenwerk

langzaam kwamen
ritme en herkenning terug
de twist van chubby checker
was ook door niet dansers
te doen met omarming
en afsluitende zoen

Door wil melker op 26-06-2023 om 02:03 0 274
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Monotonen

rusteloos
verwaaiden
alle lichte en
onbedorven tonen
van het evenement

een enkeling
had dat ritme
nog in de vingers
de grote gewrichten
waren zwaarder gewend

zij verbonden zich
met aardse zaken
zoals modder verdord
gras en de nieuwste
sprieten in de plas

waar monotonen
dreunden geleidde
de aarde het kreunen
en steunen van
pittige overbelasting

ogen in trance met
de blik op oneindig
bouwde de kater
een imperium met
alcohol en drugs

drempelvrij was
hun sprong in het
diepe die ervaring
deelden wij uit onze
jeugdige onschuld

wij waren erbij is
onze lijfspreuk geworden
maar mag geen reden zijn
voor opvoeden zonder
waarden en normen

Door wil melker op 30-05-2023 om 02:03 0 292
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Streamde zacht

haar horizon
rondde de aard
in een verre blik
lange benen
stapten met
een ferme tik

een atletisch
armzwaaien
balanceerde
evenwicht
maakte circulatie
verfrissend licht

jouw duurloop
was een voorbeeld
van harmonie
zelfs de koptelefoon
streamde zacht
jouw favoriet

Door wil melker op 11-03-2023 om 03:13 0 383
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jij zeepkistte

wist dat
het orkest
door jou
werd gedragen
zag in de slagen
van je armen
het vertragen
door pols en hand

hoe beweging
in de ooghoek
verband legde
met het
instrument om
de partijen te
synchroniseren
in samen spelen

jij zeepkistte
met lengte en
reach het gareel
niets is voor jou
te veel om de
tsunami van
klanken in goede
banen te leiden

na het afslaan
van de laatste noot
is ook de triangel stil
tot het orkest
in applaudisseren
opstaat als heerlijke
hommage aan
hun eigen dirigente

Door wil melker op 21-02-2023 om 03:36 0 368
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vreemd gestemd

zacht haalden
donkere tonen
emoties uit
de vreemd
gestemde muziek

waarvan de
melodie een
kruidige geur
verspreidde
die refreinmatig

wisselde van
intensiteit
de woorden
waren voor ons
niet te verstaan

maar de draag-
wijdte in
lichaamstaal
sprak ons aan
in samenzang

we lieten ons
meevoeren naar
eeuwen geleden
zagen in mimiek
en kledij de

typeringen
behorende bij
het levenslied
dat door ieder
rond het vuur

op zijn manier
gestalte werd
gegeven in eigen
presentatie en
couleur lokale

Door wil melker op 28-11-2022 om 03:05 0 393
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Overspelig bloot

leeg kleurden
blikken rap
uit het rammelend
arsenaal roestig
schroot van de
naargeestige band
overspelig bloot

met volgers en
influencers de
tik-tok voorbij
is het nog steeds
niks geworden
tussen hen en zij
met het voorlopig hij

de act zonder smoel
kent geen woorden
grieft communicatief
hen die wel horen
omdat antwoorden
in deze setting
onmogelijk is

Door wil melker op 29-08-2022 om 06:32 0 466
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zong muziek

zacht flapten
de brede randen
van donkere barden
voor de toch al
mysterieuze
gezichten waarbij
het lezen van
enige werkelijkheid
een schijnbaar
onbegonnen werk
bleek te zijn

in het bewegen
van deze groep
zong muziek straalde
creativiteit tot
ieders verrassing
zomaar de wereld in
om daar snaaks en
onverwacht op
te duiken tussen
kakelende duiven
aan het ontbijt

Door wil melker op 07-08-2022 om 07:36 0 520
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De triangel

een melodie
danste plezier
in het orkest
waar koper
nog steeds de
boventoon voerde

en gezette
blazers steevast
twee stoelen
nodig hadden om
hun partijtje te
kunnen aanschuiven

niemand kende
de componist
en waar de tonen
vandaan kwamen
heeft niemand
hen ooit gemist

er was geen muziek
voor geschreven het
geheim plezier kwam
pas tot leven als de
dirigent de triangel
een tik had gegeven

Door wil melker op 17-07-2022 om 03:25 0 488
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De zevende deur

ik hoorde de
tonen verspringen
van wit naar zwart
met ladders die
verbindingen zingen
in het auditieve vak

waar wij meer
visualiseerden
poogden zij
inhoud en vorm
te integreren tot
een geweldige shout

zij brachten geen
ballads of upgrades
uit nostalgisch sound
met het uitblijven van swung
keken zij uit naar de show
die jij had op de bühne

nagels zwart wit
gepingeld gewaad
contrasterend in kleur
armen die de hemel
bewogen tot het openen
van de zevende deur

waar het glorieus ritme
met halleluja extract al
decennia lang stond te
wachten omdat de religie
er al snel was uitgetrapt
toen magie groen vloeide

het evolutionair
elixer van de revival
waarbij restanten mystiek
in hoge spelonken nog
pronkten met geoffreerde
gebeden uit een gedaan verleden

Door wil melker op 15-06-2022 om 04:27 0 482
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Uit warme kelen

ik heb voor jou
koren kleuren
laten zingen
daar waar aan
het prille groen
de mooiste
tonen ontloken

zo dirigeerde wind
als speels kind
de nieuwste loten
naar de schatkamer
van melodieën
waar zij op de knieën
zwarte aarde hurkten

later slagerden
de koren in volume
toen het kleurenlied
zijn specifiek klank
ritme kreeg in gezangen
die de prielen kweelden
uit warme kelen

Door wil melker op 28-05-2022 om 04:07 0 523
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geniaal

het loopje
van jou zong
haar boodschap
al luid vooruit
snel wisselende
woorden droegen
vaak in akkoorden
hun bestemming
al in herkenbaar
plezier daar of hier

het was een lust
jou te ontvangen
behangen met
zoveel vitaal elan
en jouw lach die
altijd iets meer
vermocht in een
warme omarming
die ons muzikaal
meenam naar geniaal

Door wil melker op 17-05-2022 om 04:59 0 504
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top