voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Levenslang geketend

wij hebben
hun dood
al geroken in
het heimelijk
spoken met geld en
rommelen met macht

zij duldden
geen tegenspraak
als echte despoten
gewoon doen
wat er gezegd wordt
want anders

vergaat het je slecht
kun je carrière contract
en promotie naar
de hoofdrol zeker
voorlopig vergeten
zonder mij ben je niks

ik heb het allemaal
voor je gefixed omdat
ik jou af en toe mocht
eten met jou in het
spiegelbeeld om geen
stukje van je te vergeten

tot de eerste modder
kwam en spiegels
onze beelden braken
de mensen met
scherpe scherven vol
kwaadaardigheid raakten

wij zijn ze kwijt
maar hun zonden
hebben ons levenslang
geketend besmet door
profiteurs is ons door
hen de deur gewezen

Door wil melker op 18-03-2024 om 02:58 0 146
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Keen kunstje

ik donsde
kleurde zacht
de liefste vormen
geurde verleidelijk
naar knuffelbeest

zat altijd
in je tas op een
gepaste plaats
niet direct in
zicht maar toch

bijdehand als
het echt nodig was
in uithalen met
scherpe punten en
wat pepperspray

ja mij neem
je niet zo mee
tegen een bakkie
thee zeg ik ook
vaak geen nee

maar geen vreemde
ideeën die niet schikken
met mijn moraal
mij kun je echt
geen kunstje flikken

Door wil melker op 03-08-2023 om 01:57 0 242
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Manipuleerbaar

de plaatsen
zijn gekozen
posities verdeeld
als de decibellen
hun adem krijgen
hebben drums hun
eigen feest
ieder event heeft
zijn eigen hakken
in de grond als de
geboorteschreeuw

nog horen wij ze
niet binnekomen
licht lentegekleurd
jeugdig ontluikend
de lach en vlag
in ontspanning
fladderend mee
verwachtingen zijn
hoog gespannen uit
het goudomrand
feest van vorig jaar

donkere bassen
roffelen af en
toe een duister
verleden waarin
armen werden
geheven geestdrift
de ziel uit het
onderste van
de fles haalt
ritme dieper gaat
en harten raakt

de massa is bespeeld
om mee te geven
regie is strak en brengt
ongewenst sentiment
tot leven bij mensen
die manipuleerbaar zijn
de lont in het kruitvat
ogen vatten vlam in
meebewegen dat ooit
blut und bodem
zou kunnen geven

Door wil melker op 31-07-2023 om 01:46 0 236
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hysterie glimt in ogen

schermen vol
straten massa's
psychoten in
het zwart gekleed
met anonieme
gezichten alleen
de hysterie glimt
in ogen die echt
in de hel geloven

waar normen en
waarden op de
brandstapel gaan als
zij hun gekoesterde
dromen te grabbel
gooien omdat ze
niet haalbaar zijn
nog warmt verterend
vuur al hun pijn

knallen kogels en
vuurwerk de oren
doof maar de groep
wordt systematisch
gedecimeerd en
geïsoleerd van
meelopers en publiek
terwijl vluchtwegen
worden gesloten

dan komt het besef
door keihard koud
water met grote kracht
van enige realiteit
weer langzaam bij
bewustzijn als zij
in busjes bont en
blauw geslagen
worden afgevoerd

Door wil melker op 03-07-2023 om 01:39 0 267
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Arrogant aardse droom

ook lawines
worden steeds
groter naarmate
erosie meer
vat krijgt op
het gesteente

de oppermachtige
rots heet graag
massief maar als
de verbondenheid
verdwijnt kiezelt
alles bergafwaarts

kwadratisch neemt
de snelheid van
dit proces toe met
vocht en vorst
als actieve daders in
vriezende nachten

met slang en
appel legitimeert
de mens zijn
meer dan arrogant
aardse droom
heerschappij

Door wil melker op 01-06-2023 om 01:35 0 290
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De onpersoonlijke dood

mijn wereld
verraden
geslagen en
vastgenageld langs
de krachtlijnen
van golgotha

we zitten heden
in de tuin van eden
waar groei in natuur2
de stikstof van de
huizenbouw zal
neutraliseren

zoals geweren
het geweld waar de
drone de held is van
de onpersoonlijke dood
in de strijd tegen hun
zusters en broeders

om verborgen roots
in het beloofde land
want zij die gelijkheid
predikten hebben
hun land al dan niet
gedwongen verlaten

om de erfenissen
door een aantal
prelaten veilig
te stellen volgens
de schrift helaas alleen
door economische shift

Door wil melker op 18-05-2023 om 02:44 0 326
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gebutst en bebloed

hij gooide stenen
schreeuwde
onverstaanbare
kreten wierp zich
onbeheerst in een
strijd waarvan
hij dacht dat het
de zijne was

nog had de tijger
zijn klauwen
gespreid maar de
ongelimiteerde
drift raakte er uit
geschrokken en
getroffen door
verdwaalde brokken

de stoet begon
gezicht te krijgen
gebutst en bebloed
probeerden zij er
tussenuit te knijpen
maar de wereld
rolde weg zij werden
opgepakt en vastgezet

in hetze tot
levenslang veroordeeld
zonder enig proces
naamloos is hij
verdwenen in het gevang
ergens restten vervagende
berichten gekrabbeld
op verweerd behang

Door wil melker op 10-01-2023 om 03:19 0 379
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het laatste oordeel

ik zag je
lopen met
voetstappen
die de aarde
raakten en
in contact het
schijnsel van
verbondenheid
afgaven door
licht te geven

door
veranderingen
van de spanning
lichtten moleculen
op als zij elkaar
raakten en zo
een mensen
spoor achter
zich lieten dat
langzaam doofde

en in de loop der
tijd opgeslagen
werd in het
silicium van
zand dat zeeën en
oceanen omkransten
als werelds database
voor het feest van
de opstanding en
het laatste oordeel

Door wil melker op 27-12-2022 om 03:16 0 378
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De ijl tonen

trots staat nog
het silhouet
tegen de koude
avondlucht
waar schrale zon
contrasten van
immense
verwoesting
laten verbleken
zo dat warmte
van binnenuit
geen kleuren meer
kunnen geven

waar alleen
het zinloze
gedonder van
de inslagen de
dood doet leven in
verscheurde kleding
die kapot wappert
in de verdere ver
ontmenselijking van
deze magisch
surrealistische scene
waarvan alleen geluid
de ijltonen kent

Door wil melker op 28-08-2022 om 07:16 0 494
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De gaskraan open

we zagen de
lucht uitwolken
als was het sneeuw
kleine glinsters
spatten het licht
ver van ons heen
zacht dekten vaag
natte plekken
jouw voetstappen
voor ons die wij
vol verbazing en met
een glimlach volgden

op de achtergrond
het orgelboek transitie
waarin zware tonen
rijken en bestuurders
kloonden tot de bv
nederland voor meer
geld en macht ten
eigen bate de gaskraan
open klimaat en transitie
worden zo gered en onze
kinderen gaan niet in een
derde wereldland te bed

Door wil melker op 04-06-2022 om 04:43 0 512
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het eigen gelijk

ik heb lijnen
zien verharden
in gezichten
die niet meer
willen praten

waar in groeven
schroeven steeds
vaster worden
aangedraaid in
stilte die roest

het enige dat
entropisch
woekert is het
eigen gelijk zonder
bijval hard als ijs

maar massaliteit is
geen bindende kracht
waar ieder voor zich gaat
en de god voor ons allen
helemaal niet bestaat

ook uniformiteit als
veel geprezen dwang
plakt al jaren achter
behang van lang
vervlogen tijden

het zijn vandaag de
hitters en fixers die
gouden tijden beleven
omdat zij het gezicht zijn
van ons dagelijks leven

Door wil melker op 29-08-2021 om 03:53 0 820
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Restanten oorlog

ik mis het
schaduwengevecht
agressieve profielen
in een nooit
eindigende strijd

stukken lijf
dwarrelen zinloos
in verlaten van het
plaats delict waar
er eentje is geflikt

tussen restanten oorlog
leggen witte pakken
hun forensisch model
een aanknopingspunt
direct uit de hel

ik heb het alweer
even achter me gelaten
de gaten in geheugen
kogels in mijn hart
zij verwonden niet genoeg

ik was niet apart
deed mijn mond niet open
zij lieten mij lopen
er kleefde aan mijn
handen geen bloed

ik geloofde de
sprookjes hoe mooi
alles zou kunnen zijn
tot die gluiperd zei weet
voor jou is er helemaal niets bij

Door wil melker op 23-08-2018 om 05:17 0 1651
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het geweld in de wereld

Ja, er is veel geweld in de wereld,
maar gelukkig is het bij ons beter.
Wij hebben hier gelukkig vrijheid,
ook van godsdienst.
Daar mogen we dankbaar voor zijn.
Nederland vind ik het mooiste land.
Ik ben gelukkig dat ik hier woon.
Dank u wel, vader.

Door berberhendrikaberthie op 10-04-2018 om 11:46 0 1574
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Rood in de regen

ik heb de mensen gezien
hun lach en kracht
in geestdriftig betogen

een lucht vol kleur
in samen plezierig
de vrijheid weer dopen

pas toen gingen
zij langzamer lopen
geschrokken door schoten

angst verlamde geluid
hoorde ontzetting in ademen
niemand kwam meer vooruit

de stilte nam toe
van niet meer bewegen
zag schoenen rood in de regen

Door wil melker op 21-02-2018 om 05:32 0 1989
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het geweld in de wereld

het geweld in de wereld is er nog
veel mensen vinden de dood
en dat doet heel veel pijn
vooral ook voor de nabestaanden
ik hoop dat het geweld
niet lang meer zal bestaan
en de machten ook ophouden.
dat de nieuwe wereld
spoedig zal beginnen
waarin geen geweld meer zal zijn.
maar enkel, vrede en geloof zal zijn.
wat kunnen we daar naar verlangen.

Door berberhendrikaberthie op 11-12-2016 om 14:38 0 2421
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heksen

velen denken dat zij nooit hebben bestaan
anderen dat zij er nog steeds zijn
ik weet dat de wereld ervan wemelt

op plekken die verboden zijn voor mensen
naaien zij levende muizen en ratten aan elkaar
om hun bloed te mengen en bijvoorbeeld
een drank te brouwen dat een mensenleven kan verlengen

deze zomer was zo'n heks te gast op de tv
zij betoverde de interviewer die vergat
te vragen naar haar gruwelijke proeven

wat Mengele met mensen deed
voeren heksen dagelijks uit met dieren
hoelang laten u en ik dat doorgaan?

geef om te beginnen niets aan een medisch fonds
wie dieren aan elkaar naait of kankercellen bij hen inspuit
verdient het op een bezemsteel te worden weggejaagd

Door Serval op 06-09-2016 om 17:46 1 2238
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Is bloeiend vergaan

ik wist het beeld
elegant en strak met
blinkend staal bekleed

waar zijn licht
weerkaatste wilden
mensen weer samen praten

maar omdat natuurlijk
gezag alle harten bond
verloren anderen hun macht

er werden al snel
schaduwen gesmeed
tegen zijn rijzende zon

het beeld werd beklad
de sokkel ondergraven
door leugens en valse vragen

de oase die groeide is
bloeiend vergaan de woestijn
heeft alleen het oud roest laten staan

Door wil melker op 28-07-2016 om 05:25 0 2311
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De wereld is niet vrij van geweld

veel geweld was er weer in frankrijk.
een terrorist reed met een grote
vrachtauto op een grote mensenmassa in.
er waren 84 doden en vele ernstige gewonden.
de wereld was er door geschokt.
de man kwam uit tunis.
de man moet geestelijk heel ziek
zijn geweest, door zo een daad te doen.
ja, elke dag gebeuren er
nare dingen in de wereld.
het is nog geen vrede.
we verlangen wel erg naar vrede.
en ik denk dat het niet meer zolang
zal duren dat we vrede krijgen.
en er geen geweld meer zal zijn.
god zal de wereld redden.
er zal een vernieuwde wereld komen
waarin de liefde zal zegevieren.
ja, we zullen gelukkig zijn!

Door berberhendrikaberthie op 16-07-2016 om 15:41 0 2266
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vileine frustraties

ze deinden
hotsten en klotsten
in een spastisch bewegen

er klonk oerwoudgegrom
uit kelen die geen
vocalen ooit hebben gelezen

in het luchtledige boven
de menigte schreeuwden
dwazen hun vileine frustraties

in stilte stikten
de slikkers in hun
onuitgesproken agressie

ik heb dit vaker gezien
psychopaten die een gewoon
mens niet meer in zijn waarde laten

weg met de voetbalvandalen
die opgefokt in eigen hok
altijd ergens hun gram moeten halen

Door wil melker op 08-07-2016 om 05:32 0 2306
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Veel geweld

ja, het geweld
is nog niet voorbij.
op veel plaatsen
op de wereld is onrecht.
ook in ons land.
al lijkt het allemaal
koek en ei,
toch veel misstanden.
veel kinderen
worden mishandeld
veel vrouwen verkracht
oorlogen komen en gaan.
ja, we kunnen niet zo blij
zijn met deze wereld.
maar ik weet dat het
spoedig beter wordt.
en een gave wereld
zal ontstaan.
dat is mijn
grootste verlangen.

Door berberhendrikaberthie op 30-05-2016 om 16:17 0 2317
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top