voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Gespiegeld

echt gespiegeld
hebben wij nooit
we kaatsten
naar elkaar
zagen vorm
en kleur alleen
een vage lach
kon er vanaf

pas later
ontdekten wij
dat ons schrijfgerei
voor lichaamstaal
in formaat
verschillend was
dus een eigen
perceptie had

wij zijn gegroeid
in elkaar lezen
het uittekenen
had niet altijd
een innemende
kracht die kwam
pas toen de spiegel
gebroken was

Door wil melker op 01-04-2020 om 05:11 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukje thuis

zij spraken alle talen
kleurden gevoelens
en emoties in het
raken met de hand
liefdevol ontmantelden
wij het lang gedroomde
huis ieder met eigen
herinneringen als een
onbereikbaar stukje thuis

stenen zijn gestapeld
verwijderd is de specie
van de tijd dat wat
door onze handen ging
kende geen enkele spijt
het momentum leven
hebben we over jaren
uitgespreid maar samen
was altijd de eeuwigheid

een huis waarin wij
passioneel konden
leven want hartstocht
hield de spanning gezond
tot onze perspectieven
braken en fundamenten
steeds meer begonnen
te kraken omdat wij
geschrokken uit onze droom
als gevangen ontwaakten

Door wil melker op 30-03-2020 om 05:58 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Technische ruis

zacht klonk
het geluid van
de motor boven
alle liefdes uit

hij componeerde
in de technische ruis
de regelmaat en
helderheid van het genie

waar stilte heerst
nu corona triomfeert
is er weer plaats voor
kwalitatief onderscheid

net als luchtvervuiling
zijn decibellen ook
onderworpen aan een
uiterst streng regime

want sluit de ogen
huiver van de overlast
die je privacy 24 uur
ongecontroleerd verduurt

Door wil melker op 29-03-2020 om 05:55 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het grote 5gtapijt

zij rolden
haar snel uit
het grote 5g tapijt
snelheid en geluid
alleen nog met
publieke ruis

in strak zender
en antenneframe
leek de stad
een stalen bos
maar de co2 uitstoot
bleek een grote flop

straling bereikte
grote hoogte omdat
wij steeds scherper
wilden kijken ook
diepte bracht ons
onbekende ziektes

hopelijk zijn die van
coronaire smetten vrij
waar vroeger zonnevlekken
altijd stoorden in de
bijna lege ether hoorden
zij de kassa van de hemel

Door wil melker op 28-03-2020 om 05:19 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het blonde

ik zag zand
tussen je vingers
verglijden in een
constante stroom
van stukjes lijden

een enkeling
glinsterde positief
vlaagde speels
in de wind het
blonde van een kind

een constante
trits boodschapte
zwaartekrachtmoedig
altijd inwisselbaar
en diepbedroevend

jouw handen
hebben teveel
leven gegeven in de
afgelopen jaren zonder
eigen energie te sparen

juist in deze tijd
van dodelijke calamiteit
is thuis de enige basis
die in gezondheid
nog naar toekomst reikt

Door wil melker op 26-03-2020 om 05:16 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Magie

zij spreidde
haar handen
hield hun
blikken gevangen
goochelde snel
ieders verlangen

het waren
niet haar
vlugge vingers
of afleidingstrucs
pure magie bracht
ieder van stuk

in verbazing en
niet begrijpend
zag je hun
vlugge kijkers
haar gangen
minutieus volgen

zij wierp
haar licht op
donkere wegen
waar hun aandacht
dan even te
lang bleef steken

was al
verdwenen
bleek in een
nieuwe kleur
weer ongemerkt
te zijn verschenen

gaf hen
haar lach voor
de magie die zij
zagen gebeuren
in een grote
waaier vol kleuren

Door wil melker op 24-03-2020 om 05:07 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vergeten heksen

ik zie
hoe zij met
een lach en
harig mohair
dromen breit

met een vage
kleurrijke mystiek
die in de lange
wol tal van
ontknopingen ziet

tijdens het spinnen
mompelde zij al
vele teksten uit
het repertoire van
vergeten heksen

haar schatten
zijn licht te dragen
roepen vele vragen
op uit het genre van
doorluchtig plezier

juist het tikje
spanning geeft
alertheid want
na het gapen komt
slapen met blonde lach

Door wil melker op 22-03-2020 om 05:31 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vrolijke waterval

niet je hand
heeft die kracht
maar in je vingers zit
de macht om de media
goedlachs te bespelen

juist waar
saaiheid en
verveling dreigt
klikken zij op skype
voor de leukste contacten

geen anderhalve
meter of meer niet
te zake doend gezever
maar een heerlijke lach
als warm welkom bad

de vrolijke
waterval van
wetenswaardigheden
kabbelt van het scherm af
zonder dreiging van straf

voor even weer
bevrijd van die
wurgende eenzaamheid
opgebeurd door woorden
die goed zijn om te horen

Door wil melker op 21-03-2020 om 05:06 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hooi parfumde

zij bergde
als plattelandse
de wolken voorbij
verschoof met
de wind het
uitzicht naar vrij

runde in blauw
de zeven mijlen
door stralende kou
wist van de sloten
met het duiken
als ultieme stunt

waar zomers
hooi parfumde
warmde mest
de stallen werden
zo slagers hun
speklap gegund

is zij de boerin
met de stadse blik
die het hart aan de
natuur heeft verpand
of deelt zij de schepping
in paradijselijk verband

Door wil melker op 20-03-2020 om 05:09 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De leidraad

ik voelde
warme stralen
uit gedachten
die energie
brachten
en haalden
hun pulserende
vloed deed mij
intens goed

de boodschappen
heb ik nooit
echt kunnen
achterhalen
omdat de sleutels
van je geest
jouw schatkamer
niet ontsloot
als zijnde privé

de warmte
die jouw
nabijheid mij gaf
in de vloed aan
leven en lach
was de leidraad
die ik had daarom
kon ik ook aan
anderen geven

Door wil melker op 18-03-2020 om 05:06 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes zelfspot

het was altijd
frappant hoe
haar lach
opening gaf
aan gedachten

ze de vrijheid
liet zich te uiten
op alle gebied
tegendraads
zonder beperking

waar haken en
ogen verschenen
was men geneigd
stemverheffend
gelijk te claimen

dan parelde
haar lach de
agressie kapot
met vileine
stukjes zelfspot

Door wil melker op 16-03-2020 om 05:10 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Twee werelden

ik weet dat
als zij lacht
iemand aan de
rand van haar
bewustzijn
op haar wacht

een vage zwaai
waar donker
even lichter kleurt
lucht bewegelijk
naar het pril
van lente geurt

ambivalentie
maakt haar
blik onzekerder
in de keuze van
de stap vooruit
of een zwaai terug

ze is blijven staan
op het randje
van twee werelden
met lichte spijt in
haar hart toch de
lach achterna gegaan

Door wil melker op 15-03-2020 om 05:17 0 44
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar vinyl

haar vinyl
zat vol echo's
uit vervlogen tijden

het startruis
had een intro
om te benijden

de beginvocaal
nog ongepolijst
was in essentie klaar

het wiegend
golven van de plaat
intrigeerde zonder maat

in de hartslag
van toen voelden wij
wat emoties doen

als nieuwe muziek
zijn barensweeën krijst
jeugd ook aandacht krijgt

Door wil melker op 13-03-2020 om 05:32 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lieve lust

ik zag in
regenbogen
jouw stukjes
energie hun
kleuren stralen

zij lieten zich
niet verwaaien
door de buiige
wind en donker
jagende wolken

in ontlading
zorgde bliksem
voor vuurwerk op
grote hoogte zonder
donder te gedogen

ogen schitterden
een lieve lust
terwijl je handen
met zon halfronde
banen klaarden

waar bogen
soms paarden
door de intense
energie van brekend
licht op aarde

Door wil melker op 12-03-2020 om 05:27 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Arcadische kopie

ik ben met je
meegegaan
samen op de
dromerige blik
in je ogen ineens
weggevlogen

zag je
vertrekken heb
je hand gepakt
ben ingestapt
route onbekend
als ik maar bij je was

herkende in
opkomend licht
het panorama
dat onder ons
gleed in een
eerst ontwaken

serene rust
voelde weldadig aan
in een harmonische
balans kreeg natuur
eindelijk weer
zijn optimale kans

waarbij techniek
geen spoor had
nagelaten slechts
een arcadische
kopie van de wereld
ver voor onze tijd

wij zijn niet
geland maar aan
de kanten van het
paradijs gebleven
om onze dromen
nieuwe voeding te geven

Door wil melker op 11-03-2020 om 05:13 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mystiek en magie

in het
onderhuidse spel
van spanning en
ontlading bepalen
magie en mystiek hun
eigen vorm en kleur

waar stroom
subtiel de
geleiders raakt
golven weerstand
en vertraging
altijd tegendraads

kolken emoties
warmte vrij
verstikken
problemen door
totale inertie tot
een onoplosbare brij

zacht voedt
magie onmerkbaar
kleuren van
lieve en trieste
momenten vult
talloze lacunes

bij mensen
die onvervulbare
wensen koesteren
die hen in tijdloze
gedachten
bij zijn gebleven

of die op mystieke
wijze in een
uitgesteld leven
na het aardse
bestaan een hemels
leven zal geven

Door wil melker op 07-03-2020 om 05:04 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stof opwerpend

nog is de tijd
niet opgeschud
als een kudde
kamelen stof
opwerpend het
rit aanneemt

een plaatje
is de uitloop
in het hitte
zinderend puin
dat zich al bijna
begraven weet

donkere ogen
in een gebronsd
gezicht beschouwen
deze vitaliteit in
evenwicht met de
saaie toeristen rit

woorden dragen
nooit venijn
als gebaren al
voldoende zijn in
een eeuwenlange
zand dragende wind

toen je als kind
de tijd had gemist
en jij je voor de
eerste en laatste
keer in de duinen
totaal verloren wist

Door wil melker op 06-03-2020 om 05:08 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Rood zand

er wordt zand
gestrooid in
ogen die
willen kijken

rood zand
dat het intense
lijden uit de
woestijnen kleurt

waar botten
slechts tijdelijk
de plaats markeren
als dood passeert

het duint
stormachtig in de
wandelgangen van
megatheater natuur

schrikbarend schrijven
statistieken de tijd die
nog door kamelen en
nomaden wordt gehuurd

het is geen erfgoed of
beschermd natuurgezicht
deze aarde is al lang
door de mens ontwricht

Door wil melker op 05-03-2020 om 05:13 0 50
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lichtgevend

stukjes zwart
zweven bijna
lichtgevend
in het donker

door ontkennen
van contrast
ademen zij
alle kleuren

lijken volume
te vergaren
door niets
te weerkaatsen

in hun bestaan
van dimensionaal
naar het zwarte
gat van vandaag

toch spelen
juist randen het
wetenschappelijk
spel van wat kan er

Door wil melker op 04-03-2020 om 05:02 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De coolste ster

nooit heb jij
je echt aangekleed
kleuren accentueerden
jouw huid en in dracht
kwamen je vormen
er altijd schitterend uit

spectaculair
droeg jij nouveautés
met het air van de
coolste ster veroverde
jij totaal onverwacht
de catwalk pracht

er was geen venijn
of jaloezie want
in vrienden maken
schiep jij het grootste
behagen in deze
wereld zonder lach

juist het fragiel
wit gezicht dat trilde
door onderkoelde
emoties werd door
het publiek totaal gemist
in deze drukke entourage

je vlamde nog eenmaal
in de grote finale waar
ieder de gekregen roos
aan jouw voeten legde
je dankte hen met tranen
in je lach die altijd liefde zag

Door wil melker op 03-03-2020 om 05:19 0 50
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top