voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Nieuwe kans

ooit was de mens
een deel van het
leven om hem heen

in een oneindig universum
diep wortelend op steen en
schaars vruchtbaar leem

hij is zijn heem ontgroeid
in het va-banque rentenieren
van hem toevertrouwde waarde

door opbrengst geboeid
erodeerde en vervuilde hij
op gruwelijke wijze de aarde

de evolutie is geschokt
uitgebalanceerde natuurlijke
processen zijn pardoes geblokt

apocalyptisch zal het
menselijk bestaan naar
zijn zelf veroorzaakt einde gaan

door intrinsiek fysiek
verval en niet te pareren
aanslagen van overal

de natuur zal ooit weer het
voortouw nemen om de menselijke
soort een nieuwe kans te geven

Door wil melker op 23-04-2019 om 05:08 0 9
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het vlammend zwaard

ik heb haar
op de gouden rand
zien staan van
een lichtende wolk
met donkere kant

omgord met een
stralend koord
het vlammend zwaard
geheven in de laatste
dagen van ons leven

zij oordeelt niet
maar klieft waar goed
en kwaad verbonden zijn
in pijn heelt zeer om
weer naar rein te schonen

ooit zal er weer
een nieuw bestaan
zijn bezieling ondergaan
een ultieme kans want
deze dans ontspringt niemand

Door wil melker op 22-04-2019 om 04:35 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Op zijn paasbest

zijn wij de
uitverkorenen die
op zaterdag voor pasen
onze naamdag mogen
vieren want het aantal
heiligen is voortijdig op

een naamloze dag
zonder liturgische diensten
geen boom of takken
maar een kaars als droom
die pas om twaalf uur
nachts ontstoken wordt

dan is alles op
zijn paasbest gepoetst
orgel en koren zijn
ge updatend met de
nieuwste halleluja's de
verrijzenis als hoogste goed

Door wil melker op 20-04-2019 om 05:11 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Grandeur van verrijzen

drukkend heet
geladen met
stof en rumoer
leek de atmosfeer
te gaan exploderen

tot er een gejuich
en de geur van
bloed venijn en
vergelding onze
kant op kwam

we zagen de man
met zijn kroon
beladen met kruis
onder hoon en
spot bijna kapot

het waren zijn ogen
die uit zijn gebogen
gestalte op heldere
wijze de verte in keken
met de blik van weten

hij kende de
wisselmomenten
in emotionele rituelen
die het goede in de mens
volkomen negeren

zijn kruistocht heeft
hen weinig geleerd
pas in de grandeur van
verrijzen durfden zij zijn
naastenliefdeleer te prijzen

Door wil melker op 19-04-2019 om 05:22 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De olijvenrust

de platte schaal
een grijze bokaal
met water

witte doeken in
het donkergroen
van de olijvenrust

de tuinen van
gethsemane in het
voetenwas ritueel

de groep is compleet
als hij met hen
spreekt en samen eet

waarbij ieder van
de woorden schrikt
die hij tot judas richt

hem is niets menselijks
vreemd als hij dit wetend
judas meteen al heeft vergeven

Door wil melker op 18-04-2019 om 04:50 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In die magie

je keek en voelde
aan de materialen
zag mooie en
onafgewerkte kanten
liet je gedachten gaan
in die magie haakte
ook je hart vaak aan

veel vormen waren
al bekend in het circuit
van creatievelingen maar
jouw idee was vaak
toch even meer in kleur
en ontwerp om blikken te
trekken met een verbaasd aha

schitterend was jouw
uitleg over wat te doen
ieder werd aangesproken
in zijn onbekend talent
want jij kende de wegen
waarop zij steeds het beste
uit zichzelf konden geven

Door wil melker op 17-04-2019 om 04:52 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een mystiek moment

ik voelde
energiestromen
rondom jou dromen
van grote machten

in jou heerste
de serene rust
zoals in het oog
van een orkaan

daar waar bundeling
van krachten vat kreeg
op de maatschappij
ging hij jou voorbij

jij was geen rots
in de branding van
geweld en niet geveld
door onrust en paniek

in een mystiek moment
ben jij door het oog
van de naald gekropen
zonder begeleidende spoken

Door wil melker op 16-04-2019 om 04:55 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het gelach van de zon

ik heb met
schaduwen gespeeld
rond het gelach
van de zon

ook met kleine
witte wolkjes die
snel donker werden
aan de onderkant

zij vulden de velden
vergrijsden het
blauw en de helderheid
die wij van zonnig kenden

toch heb ik
mijn hoop behouden
op een brandend revival
van het koesterend licht

de donkerste rafels
zijn onder het groot
oplossend vermogen van
liefdevolle warmte gezwicht

ik heb voor dit
zonnebad gebeden en
aan het eind van mijn latijn hun
schaduwen gekruisigd met heden

Door wil melker op 15-04-2019 om 04:35 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mogen wij mee

ik zag bloemen
reiken langs de
ranke lijnen van
jouw aandachtsveld

zij hadden snel hun
hartjes open gesteld
in het weerkaatsten
van de mooiste kleuren

wiegend op de wind
musiceerden zij
schoonheid en pracht
die je nergens vindt

jij danste vogelvrij
blij lachend in een
eldorado van de
heerlijkste lentegeuren

jij gaat deuren
ontsluiten die ons leiden
naar de mooiste zomertuinen
mogen wij ook met je mee

Door wil melker op 14-04-2019 om 05:15 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vlinderend gevoel

ik voelde
de wind met
het kind in je spelen

het was niet
de vrucht
van je schoot

maar ze ontwaakte
als jij van het eerste
lentewiegen genoot

een vlinderend gevoel
van voorjaar en blij
in de bloemenwei

ontsnapt aan
de winter en
eindelijk weer vrij

je danst en
zingt het gras groener
dan voorgaande jaren

kleuren verschillen
maar het prilste blauw is
voor de eerste lentedagen

Door wil melker op 13-04-2019 om 05:05 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

D e uitvergroot

ik keek me aan
lachte verbaasd
toen ik mezelf zag staan

er was iets onbekends
misschien wel ooit gezien
maar nooit verkend

in ouder worden
draaien films door je
proeft de tijd in het decor

verschillen in de
uitvergroot maar essenties
missen niet de boot

het lijken oppervlakkige
momenten maar toch
wankelen er fundamenten

nog is het een geheel
maar de spiegel zegt heel
zacht er is er een te veel

Door wil melker op 12-04-2019 om 04:56 0 22
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun familiegebeuren

ik voelde de muur
rook de binnenplaats
met de geuren van
hun familiegebeuren

stappen zagen hen gaan
in een dierbaar raken
van de aarde naar
vrienden of gindse bazaar

samen hoorden we bomen
dromen in stille hitte
van de dag ondanks de
afstand die er tussen ons was

ik liet het komen
de empathie van het
leven en zijn om mij heen
zo was ik niet alleen

wist dat leven
alles had te geven
maar ontvangen
bleef altijd in gebreken

zij waren mijn wereld
in alles verenigd
zij deelden en ik mocht
in alles met hen bestaan

Door wil melker op 11-04-2019 om 05:17 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De kleur van morgen

ze wappert fier
mijn vlag die al
vandaag de toekomst
in gedachten had

een stevige bries
uit onnaspeurlijke
richting gelukkig niet
met alle winden mee

in het schijnbaar
zinloos golven van
het dundoek vermoed ik
de basis van onze taal

de nieuwe communicatie
van het zijn waarin geluk
de belangrijkste letters van
ons bestaan zullen worden

de nog onbekende
kleur van morgen
opent eindelijk de ziel
van mensen zonder zorgen

Door wil melker op 09-04-2019 om 05:25 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Judasgeld

ik heb beelden gezien
uit lang vergeten kerken
hun sferen geproefd in
gebeden die de religieuze
uitstraling versterken

nog kleurt autoritaire
hiërarchie zijn fraai
gebrandschilderde ramen
maar ook het sociale is al
doorgedrongen tot de pastorie

verwonderlijk hoe kunst
en macht de krachtlijnen
weten te vinden in het
aardse spanningsveld pas
later opgekocht met judasgeld

het kan geen toeval zijn
dat magische stralen
de status konden bepalen
van deze specifieke plaats
waar ongenade niet bestaat

Door wil melker op 07-04-2019 om 04:50 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ontspanning

ze lacht
deelt zacht en lief
wat dromen uit om
mee naar huis te nemen

verstopt in hand
of een terloopse
schouderklop pas later
kom je er vanzelf wel op

dan ben je in haar land
nee niet verdwaald
als zomaar een passant
maar aan haar warme hand

ze laat een wereld zien
voor het eerst zonder
allerhande scherpe kantjes
alleen met zachte randjes

in een muzikaal onthaal
zonder pracht en praal
maar met de harmonie
van rust in eenvoud leven

de ontspanning is totaal
waar dromen pastelkleurig
dansen kunnen haast en stress
met niemand hier sjansen

Door wil melker op 06-04-2019 om 05:53 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geschokt

zij scherpte
haar woorden met
opgekropte emoties

bijtend veegde ze
de vloer met
hun argumenten aan

zij konden haar
verbale uitbarsting
niet goed verdragen

weg was het
overleg dat nog
redelijkheden droeg

maar hier ging
in korte spanne tijds
het hek van de dam

zij draaiden zich om
vluchtten uit wolken
pure agressie

liepen geschokt
naar het warmend
licht van de zon

Door wil melker op 05-04-2019 om 04:14 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heerlijk spontaan

jij hebt er
altijd slag
van gehad
de lucht net
even anders
te kleuren met
jouw warmte

waar dagen
geen gezicht
leken te krijgen
kon jij hun ogen
weer met een
lichte sprankeling
lief laten kijken

dan vonkte het
flitsten lachjes
in een spel van
kleine grapjes
naar elkaar
werd samen weer
heerlijk spontaan

Door wil melker op 04-04-2019 om 04:50 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Galactisch model

nog is het
galactisch model
in tact gebleven

ondanks de foutjes
die zichtbaar worden
na het weven

de kanten blijven
wat rafelig en de
print verdampt zijn inkt

hoogpolig houdt
al lang de vrieskou
niet meer vast

winden waaien water
over land waarvan
kusten zijn gestrand

en wij die aan
de basis staan zien
dit met lede ogen aan

leiders hebben helaas
andere prioriteiten zij blijven
zich ten koste van verrijken

Door wil melker op 28-03-2019 om 04:33 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het groen struweel

zij ranken
niet meer in
de speelsheid
van lente

bloeien geen
bloemen maar
bladeren vormloos
in het voorjaarsboek

de spirit
is weg en de
flow aan kleuren
en geuren verleden tijd

de hemelbestormende
power naar ruimte
en licht is slechts een flits
vergeleken met vroeger

dat is wat ik mis
in samen zijn en het
ontbreken van meerwaarde
doet ongelooflijk veel pijn

kijk om je heen
waar is de veelheid
van leven gebleven in
en bij het groen struweel

Door wil melker op 27-03-2019 om 05:57 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het manifest

ik wiegde mee
met de vlammen
van het vuurtje hoop

zag het manifest
gestalte krijgen in
oplaaiende hitte

golvend nam
geestdrift bezit
van alle mensen

hoger dan ooit
wakkerden emoties als
liefde en vertrouwen aan

om toch de aarde
nog klaar te maken voor
zijn nieuwe ijstijdenloop

de gevolgen van
vervuiling en brandschatting
zoveel mogelijk te wissen

natuur weer de juiste
sporen te geven om de
evolutie genen niet te missen

het manifest van
dit kantelhartenjaar ligt
al helemaal voor u klaar

waar wij verdwijnen
zullen ooit weer paradijsjes
verschijnen met onze ziel

Door wil melker op 25-03-2019 om 04:32 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top