voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Het uitvliegen

ik opende
je hart met warme
lichte zonneblaadjes vers
uit de eerste zonsopgang
begeleid door vogels
wakkere muziek
in prille lente melodie

het is geen ochtend
zoals velen dat zou
snel gaan vervelen
maar juist de kleine
variaties in licht en geur
geven de begeleidende
muziek haar unieke kleur

het is dat gevoel
van op weg zijn naar het
volmaakte doel waarbij scherpe
kantjes worden bijgevijld
voor het ultieme moment
waarop zij wij en de wereld
het uitvliegen hebben gepland

Door wil melker op 01-03-2021 om 04:22 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Losgeslagen geesten

ik heb de
wereld tegen
de muur gezet

hoe harder
ik schreeuwde des
te groter het verzet

kende hun namen
uit wat zij ooit
hadden gezegd

een bonte
mengeling van
losgeslagen geesten

zonder verband is
er met hen als groep
niets aan de hand

maar door het
algoritme van deze
tijd raken zij bevrijd

van maatschappelijke
kluisters en verliezen
hun moreel respijt

zij ontwrichten
al met de titels
van hun gedichten

staan tegen
muren met
anonieme gezichten

Door wil melker op 28-02-2021 om 05:53 0 11
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ontdooiende wintermuziek

overal waar jij
verscheen gaf natuur
acte de préséance

zag in de verte al
de knoppen van
bloemen zich openen

om in volle
nieuwsgierigheid hun
hart aan de kijker te tonen

struiken ritselden
bomen ruisten hun
groene welkom melodie

de vergeet-me-nietjes
in het gras wisten
al meteen dat jij er was

adembenemend
hoe zij groeiden en
bloeiden op jouw energie

jij die lichtvoetig
lente presenteerde op
ontdooiende wintermuziek

Door wil melker op 26-02-2021 om 04:01 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vreemde figuren

de entropische
groei van vreemde
figuren in onze
uitgebalanceerde
maatschappij was al
enige tijd geleden voorzien

het raamwerk kraakte
in al zijn voegen door
protesten en mega
demonstraties steevast
culminerend zonder
enige logica en advies

de vrijheid die
corona gaf leek het
kant en klare pad om
alternatieven te tonen
waarvan wij vroeger alleen
nog maar konden dromen

zij zullen geen bestuur
erkennen maar enkel
aan zichzelf behoren
maar ook dat kan de
huidige extremist nog
maar nauwelijks bekoren

zij zijn geen broeders
hoeder meer maar
wel opportunist die
altijd voor zichzelf zullen
gaan zo lang de aarde
dat nog toe zal staan

Door wil melker op 25-02-2021 om 04:19 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De bühnesmaak

ik zag je staan
de kamer keek je
lachend aan

jij als illuster
middelpunt door
het interieur gegund

harmonisch
dansten kleuren jouw
bewegingsritmiek

in subtiele klanken
veranderde licht
door schaduwtechniek

jij nam ons mee
naar jouw decor
dichtbij de coulissen

jij hebt ons niet tot
rekwisiet gemaakt we
deelden de bühnesmaak

pas in de pauze
zag ik publiek wij
spiegelden ongelooflijk lief

Door wil melker op 24-02-2021 om 04:22 0 22
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een vrolijk vierkant

ze lachte
naar de staart
van de vlieger
die ze juist
had opgegooid

het wapperend
papier geplakt op
halve bamboe
latten in het kruis
gebonden met touw

een vrolijk
vierkant met
helder gekleurde
ogen die keken
over stad en land

het was jouw vlecht
die het roer recht
heeft gehouden in
haar drift naar hoogte voor
zover touw dat gedoogde

toch hadden wij nog
contact met bovenaan
als wij onze berichten
langs de gespannen lijn
naar hemel lieten gaan

Door wil melker op 21-02-2021 om 04:14 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Was slechts decor

ik dacht
dat ik alles was
wat ik wilde zijn

jij hebt mij
bij de hand genomen
mijn dromen gezien

dat wat ik
voor echt versleet
was slechts decor

de bühne bleek
een werkvloer zonder
pracht en praal

glitter en glamour
speelden in gedachten
hun adembenemend verhaal

waardoor mensen
in extase raakten omdat
zij dit nooit meemaakten

jij hebt mij onder
de schijnwerpers
naakt gemaakt

de confrontatie
was geen feest zo
ben ik nooit geweest

tot jij mij raakte
eindelijk een
man van mij maakte

Door wil melker op 20-02-2021 om 04:23 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Rafelt randen

blauw schuurt
voorzichtig
de witte
wereld open

rafelt randen
die vrij zicht
nog enigszins
belemmeren

maar vlot
oplossen
onder een al
warm zonnetje

waar blauw
universele kou
spiegelt uit het
absolute nulpunt

beweging
langzaam stopt
en inertie de
overhand krijgt

doordat energie
van atomen
niet meer in
trilling kan komen

Door wil melker op 18-02-2021 om 04:36 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Diffuus licht

vrijblijvend
dragen geluiden
de wereld langs
tuinen en huizen

verliezen volumen
en vullen zich in
onderscheid met wat
hoorbaar overblijft

deze mêlee van
leven en bestaan kent
een vitaliteit die als
dag en nacht samengaat

waar donker en licht
geluiden met seizoenen
kleuren oogst warmte
het schaduw gebeuren

pas als de nacht
gevallen is krijgen
randverschijnselen
een eigen diffuus licht

dat intiemer spreekt
de scherpe kantjes
van het samenzijn wat
sneller onder tafel veegt

Door wil melker op 17-02-2021 om 04:14 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De vergeten kant

ik heb geprobeerd
het beeld in de
spiegel dichterbij
te halen maar
bij het raken bleek
slechts een deel zijn
come back te maken

gebrek aan licht
om te transporteren
of was het de ruimte
die in zijn tekorten
geen plaats kon maken
in de massa die aan
beelden vooraf gaat

een subtiliteitje
dat wij zomaar
veronachtzamen
de wereld stopt niet
bij gebrek aan beeld
wij focussen daar langs
dromen de vergeten kant

Door wil melker op 16-02-2021 om 04:06 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Existentiele pijn

ik zag je wieken
op vleugels van hoop
langs de fundamenten
van geloof en liefde scherend
op weg naar de droom

het waren de drie
oefeningen uit een
vaag verleden die ooit
aan het bestaan de nodige
spiritualiteit wisten te geven

hun spirit en glamour
zijn verdwenen in de
oppervlakkigheden van de
voorbije eeuwen de droom
blijft onverminderd groot

naar wie en wat we zijn
hoe wij kunnen leven in
een tijd van zoveel weten
dat geen deel uitmaakt van
ons zijn en existentiële pijn

Door wil melker op 13-02-2021 om 03:44 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een laatste app

zij wist het
de rode draad
was eindelijk
kortgesloten

stukjes pijn
smeulden nog na
maar beëindigden
niet meer haar zijn

zoals in de
verhalen die zij de
laatste tijd in haar
huid gekerfd had

in radeloze woorden
zonder ooit contact
te krijgen met totale
onaanspreekbaarheid

zij was aan het
vervloeien zonder
de gevarenvlag er was
toch niemand die hem zag

een laatste app
lichtte onverwacht op
de scholen gaan morgen
weer open de wereld wacht

Door wil melker op 11-02-2021 om 04:20 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Natuur architectuur

ik zag hoe jij het
landschap verstrooide
holle paden vervlakte
wegen ontplooide

je bracht rust in de
natuur architectuur
waar het evolutionaire
hart nog driftig klopte

juist een teveel aan
blad maakte brokken die
door de snelheid van leven
vergaten schoonheid te geven

waar rust de balans
had afgesteld trof
hart de mooiste jaren
zonder wildgroei van grof

ik zag dat jij met een lach
ook de zevende dag vrij
had genomen om in je
eigen schepping te dromen

Door wil melker op 10-02-2021 om 04:23 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Existentieel genieten

zacht klonk
je lach in een
existentieel
genieten

ik zag je
de diverse
kwasten
betasten

met een
blik die zwom
in de duizend
en een kleuren

toch koos je
wit dat in
de spiegel niets
of alles kaatst

jij was niet van
de zwarte dat
alles verzamelde
en spoorloos pakte

jij bent
aan de gang
gegaan hebt de
wereld laten staan

beiden bestreden
de winnaar ligt
in zijn schaduw
daar beneden

Door wil melker op 06-02-2021 om 04:51 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Burn-out

ik heb je
gevechten gezien
waarin een donkere rand
de overhand kreeg
in je gezicht en het
licht kwetsbare
langzaam werd gewist

de strijd tegen
tijd is een natuurlijk
proces en kent de
ups en downs in
de charme van de
seizoenen als partners
om mee te leven

maar daar waar
niet stralen in somberte
verblijft en de lach
geen enkel slot open krijgt
schuiven we aan bij de
burn-out die energieloos
rondloopt zonder onderhoud

Door wil melker op 05-02-2021 om 04:16 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Je laatste blik

ik zag je dromen
in de grote spiegelruit
je lachte en je handen
legden lieflijk alle
voordelen van de
aanschaf aan jou uit

je wiebelde en
draaide onrust
op een voet in
afwachting van een
positief advies ik knikte
maar je zag me niet

in het langzaam
donkeren werd de
attractiviteit vergroot
verbazingwekkend
hoe snit en kwaliteit
ineens meer bood

ik kuchte en verbrak
de spanning waarin
jij verkeerde in een
licht generen groette
jij maar je laatste blik
was niet voor mij

Door wil melker op 04-02-2021 om 04:26 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Duizenden vrouwen

in de schaduw
van je hand verzorgen
duizenden vrouwen het
maatschappelijk verband

nog zijn de rollen
verdeeld maar de
kentering viert in tijd
nog even zijn feest

jouw lach heeft
gezegevierd niet
door strijd maar in
samen delen voor altijd

het eigene in de mens
is eindelijk erkend niet
genetisch gebonden
maar zelf uitgevonden

in een sociaal
keuzepakket dat ieder
meekrijgt en waarin geen
prioriteiten zijn vastgelegd

Door wil melker op 03-02-2021 om 04:18 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een laatste oordeel

ik draalde
voelde hoe de
wereld opschaalde
naar een ander
energieniveau

er was geen
loslaten meer
de eigen keuze
was omwikkeld
met pijn en zeer

in het eindeloos
verbinden kon ik
mezelf niet meer vinden
nog slaat mijn hart vrij op
impulsen van een batterij

weer schuiven de
panelen we zijn in
samen met te velen
privacy slaat op hol
zonder rust worden we dol

we hebben de balans
verloren oncontroleerbare
energieën ondergraven
met onbekende kracht
ons geestelijk gezag

aarde roert zich in een
donker verontrusten dat
aan de horizon oprijst
in een laatste oordeel
over het verloren paradijs

Door wil melker op 01-02-2021 om 04:34 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gevleugeld woord

het heeft mij
altijd verbaasd
hoe zacht jij
kan praten en
toch uitstekend
verstaanbaar blijft

natuurlijk
speelt articulatie
een grote rol
maar ook jouw
gezicht zit vol
kleine lieve hints

het is geen raden
maar meegaan in
de flow en taal
weten waarin
het gevleugelde
woord woont

zo ontdekken we
de contouren van
boodschappen in de
mimiek van heldere
contrasten zonder
lang daarop te wachten

Door wil melker op 30-01-2021 om 04:18 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Parel moerde

ze dauwde
ieder dag
haar huisje
met een lach

parel moerde
flitsend zonlicht
uit de morgenstond
zodra zij wakker was

gunde bestaan
de eigen stijl van
rustig ontwaken en
het leven smaken

een eerste buiten
werd ontvangen
door een vrolijk fluiten
van vogels als buur

het kleine concert
wekte het hert en
de grotere dieren op
weg naar de rivieren

Door wil melker op 29-01-2021 om 04:18 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top