voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Iets eigens

ik heb
een leven lang
de lucht beschreven
met het mij
toegemeten licht
dat seizoen
gebonden was
maar altijd nog
iets eigens had

omdat feesten
toen nog de
kwaliteit van het
maatschappelijk
gangbare hadden
familie buurt en
stad gebonden in
regionale folklore van
intens samen vieren

in deze door
gekleurd papier
bekeken dagen
pasten onze levens
als kleur heerste
greep tijd zijn invloed
vlakte het oplichten af
tot de normale
invloedssfeer met

groeistuipen die
ieder af en toe
meekreeg nog word
ik beïnvloed door
kleur geur en
stemming die
onverwacht wending
geven aan prognoses en
perspectieven in mijn leven

Door wil melker op 23-09-2023 om 01:21 0 9
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Twee in een laag

polderen en
samen zijn de
steunbalken van
de maatschappij
niet meer

ikke en het ego
zetten liever
op de deur een
slotje meer voor
het weekend vrij

geen gezeur
maar de tijd
naar eigen keuze
zonder verplichtging
alleen het leuke

werken is voor
door de week
met alle onzekerheid
voor de carrière dus
de troostprijs is de verte

voor familie en
vrienden is er voor
hen die dat wensen
een uitje wanneer
het ieder schikt

toch zijn deze keuzes
maatschappelijk niet
geslaagd liever heeft
de belasting een nieuw
vorm de twee in een laag

Door wil melker op 22-09-2023 om 01:07 0 11
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onze schoonheid

we spreken
van mode
en trend
volgers en
influencers
om de diverse
groepen
consumenten

mee te krijgen
hen de spiegel
van succes
voor te houden
door hun keuze
direct te
conformeren
met bekend en rijk

maar kijk om
je heen en zie
dezelfde gezichten
ook de gewichten
zijn geen maatje
te zwaar want zij
willen er gewoon
bij horen en delen

profiteren van
het goede gevoel
en verwarmend
succes maar
vissen wij dan
niet meteen naast
het net dat ons
op subtiele wijze

voorhoudt dat wij
innerlijk en uiterlijk
volstrekt uniek zijn
en juist dat gevoel op
alle punten onze
schoonheid is en zo
van anderen net even
onderscheidend zal zijn

Door wil melker op 21-09-2023 om 01:41 0 10
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het rijke roomse leven

in het rijke
roomse land
stroomden gezwollen
rivieren uit
dikke brevieren
kermden biechtstoelen
penitenties vol tranen
in amechtig berouw

want het
gegeven geld
voor de verbetering
van de afvoeren
was met de collecte
voor de kerk trouw
in het onderhouds-
programma van

de kathedraal beland
waar meneer pastoor
de goede gevers op grote
jongens bier trakteerden
als voorbereiding
op het carnaval alhier
want de zonden zijn
vergeven maar weer

zijn dit jaar hele
inboedels in het
overstromende water
nog voor prinsjesdag
weggedreven in
beken naar de maas
zonder zwaai kruis
en behouden vaart

Door wil melker op 19-09-2023 om 01:09 0 14
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het oude aards paradijs

ik zag de
strijkstok in
bewegen de
muziek haar
mooiste klanken
vleugels geven

zacht in
liefde parels
haar melodie
als gift van
het licht in de
schoonheid van

de muzikale
edelstenen van het
vol bezette orkest
ontroerd luisterde
het publiek naar
de hemelse muziek

die gedragen werd
door generaties tranen
zonder onderscheid
in leeftijd zij kwamen
na de finale in een
totaal andere wereld

bekeken elkaar met
nieuwe compassie
met de wil om met
de aarde deze prachtige
bloemen uit het oude
aards paradijs te delen

Door wil melker op 18-09-2023 om 01:30 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een relatie

zij wist
wat zij had
te geven
haar hele
leven heeft
zij die ogen
al gezien
het staren
de lokkende
gebaren

het begin
van een lach
als jij in je
onschuld daarin
was getrapt
in subtiel
ervaren heb
jij de gevaren
al vroeg
onderkend

dan botsen
karakters
ligt afwijzen
op de loer
met alle
emotiepijn
jij bent geen
therapeut
niet te koop
voor geen duit

ook anderen
moeten leren
dat respect
voor de mens
vol liefde en
in vertrouwen is
pas dan kun je
beginnen aan
een relatie
te bouwen

Door wil melker op 17-09-2023 om 00:21 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De herfstmelodie

nog slaan
de kerkklokken
van het verre
klooster warme
slagen langs
een van hitte
trillende horizon

door het
groengele
gewas kapt
de herfstmelodie
zijn kleuren in
het aroma van
volle slagen

die de bundels
langs zijn pad
lijnrecht formeren
verder verschrikken
vogels vliegen op
uit hun verborgen
schaduwplek

op weg naar
verbondenheid
weg uit zon
en het gebrom
van prikkende
en gemeen
stekende insecten

mensen kiezen het
donkergroene loof
dat koel gehouden
wordt met schaduw
voor rust en
lichaam verkwikt
de geest weer vit

Door wil melker op 16-09-2023 om 01:52 0 12
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tot verbaal verhaal

ik heb de
emotie-
stemmingen
gepeild
oogopslagen
genoten in
hun ontdekken
van de wereld

de woordloze
lichaamstaal
van handen en
armen gezien
in hun explosieve
onmacht om tot
verbaal verhaal
te komen

heb op mijn
zwerftochten
langs wereldbekende
muziektempels
en samenkomsten
van dans toneel
de mooiste stukjes
van de hemel ervaren

vocaal en
instrumentaal
in de volheid
van volmaakt
reikend naar het
hoogst mogelijk
in uitvoering van
de menselijke norm

Door wil melker op 15-09-2023 om 02:07 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes mystiek

stukjes mystiek
blijken het
wisselgeld uit
de hemel te zijn
iets dat wij

achteloos hebben
weggedaan blijkt
niet horend
bij het leven
van vandaag

blijkt een
ongekend hoge
waarde te hebben
in de opbouw van
de schepping

onbetaalbaar
is de rust van oude
kathedralen voor
overbelaste geesten
heilzaam de introverte sfeer

de verbondenheid van
de santiago gangers
die in het extramurale
leven van egotrippers
ver te zoeken is

bezoeken aan aardse
kruisingen van macht
en kracht lijnen
die knooppunten zijn
van het leven op aarde

het hele amoureuze spel
opgedrongen door emoties
waar de maatschappij
regelgevend is naar de
noden van bestaan

de religieuze blauwdruk
van macht in tal van
beloningen en straffen
die de volle overgave
van het individu vraagt

Door wil melker op 10-09-2023 om 00:40 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kleurige mozaïek

ik hoorde
in zacht
geritsel wind
en losse bladeren
in een onooglijk
bergje bosafval
dat mij nooit

opgevallen zou
zijn als haar kleurig
mozaïek niet
omringd was met een
kring paddenstoelen
die alles terugbracht
tot de elven en

kaboutertijd
met meerdere
plekken die iets van
bewoning hadden
duidend op leven
zou de aarde
leven toch nog

een kans geven en
dat voorzichtig in
alle behoedzaamheid
aan de grote vijand
mens laten zien
nog ongezien niet
geweten misschien

dat de mens
nog iets van een
morele standaard
heeft om deze
kans realiteit
te laten worden
in overleven

Door wil melker op 08-09-2023 om 01:25 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stil verdriet

in je plots
verschrikken
had het ikke
even hulp
nodig om
weer rechtop
door te gaan

niet te
blijven staan
in overwegen
maar goed en
slecht afwegen
in de te volgen
weg die ook

door anderen
al met succes
is afgelegd
ook toen zag ik
tranen geboren
worden op het randje
van hulpeloosheid

die in paniek
huilend gestalte
kregen in stil verdriet
dat uitzichtloos
de ogen sloot
zich zacht wiegend
keerde naar de dood

Door wil melker op 05-09-2023 om 00:58 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Slinger in het uurwerk

toen ook de zon
probeerde te
schuilen voor
zijn eigen schaduw
kon ik wel huilen

omdat geboorte
en dood de
cyclus zijn van
het leven in ons
universum

ik weet nog
dat zij warmte
licht en volop
energie scheen die
in haar bron leefde

zij bleek de
gangmaker te zijn
die als slinger in het
uurwerk van aarde
het leven weg tikte

tot zwaartekracht
en massa niet meer
synchroniseerden
en alles en iedereen
andere tijden beheerden

in eigenwaan
dachten zij de slag te
slaan om tijd aan hun kant
te krijgen maar de realiteit
kon dit pogen niet gedogen

Door wil melker op 04-09-2023 om 01:46 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Doden droeg naar later

ik voelde in een
vlagend licht touche
op mijn huid jouw
verhalen dwarrelen

in het gaan
van het ene huis
naar het andere land
in talloze talen

van ijzig dun
tot dampig warm
beklampend op de borst
tot siberische vorst

ben meegevoerd
door chaotisch
golvend water dat
doden droeg naar later

met de vlucht van storm
naar orkaan en tyfoon
langs imploderende
winkels en huizen

waar regen door droogte
niet opgenomen werd
en aarde door scheurend
verdriet overstroomde

Door wil melker op 02-09-2023 om 01:54 0 22
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Droomt het licht

langzaam
worden de
dagen korter
en als je
dan even zit
droomt het
licht zelfs
al voor je
slapen gaat

je streept af
wat je allemaal
hebt gedaan
en concludeert
vroeger deed
je in dezelfde
tijd veel meer
nu langzaam
en behoedzamer

dat is mijn live
style geworden
strakker aan
het ritme en
regelmaat
anders kom
ik tijd tekort voor
kwaliteit zoals
het hoort

smokkelen
heb ik nooit
gedaan dat is
verplaatsen naar
momenten die
zeldzaam zijn
die staart heeft
het venijn nooit
klaar te kunnen zijn

Door wil melker op 01-09-2023 om 01:40 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw gezicht

als mijn
gedachten
uitvliegen op
het licht
van de zon
verzamelen
zij stukjes
schoonheid die
samenvallen tot
jouw gezicht

waarbij het
langzaam in
warmte begint
te stralen en
je gevoel
een mystiek
lichaam
aanneemt
waarin wij een
worden

omdat wij
voor elkaar
geschapen zijn
nog zijn wij
niet volmaakt
maar weten
het pad te gaan
waarbij bestaan
beleven wordt zoals
leven bedoeld is

Door wil melker op 29-08-2023 om 01:21 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Glas in lood

zacht
glinsterden
stofjes alle
kleuren op
de thermiek
van de warme
middagzon

het glas in lood
speelde met
de kleuren
van de dood
die onder koude
grafzerken
begonnen was

nog dwarrelden
vleugjes wierook
in het voorbij
gaan van gelovigen
die in devote rust
de zomer en hitte
waren ontvlucht

bij een kaarsje
baden om regen
op het land of
een zonnetje bij
zee en strand
witte wolken kiezen
salomons golven

hoog tegen
het strakke blauw
voor de een de
hitte en voor
de ander kou
je hebt helaas
niet allebei

Door wil melker op 28-08-2023 om 01:23 0 22
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het foutieve grijs

ik wist nog
hoe jij binnen
kwam en alle
kleuren verschoten

wat overbleef
was in het
foutieve grijs
gegoten

waar vroeger
speelsheid in een
lach overheerste
schokte en bibberde

stramheid
minutenlang
tot ver voorbij
deur en behang

nooit waren zij
met stomheid
geslagen er kletsten
altijd wel wat dwazen

jij gooide het met
ellende op een
akkoordje liet de
muziek weer swingen

zo zelfs dat
ook de oudsten
weer helemaal jong
werden van binnen

Door wil melker op 27-08-2023 om 01:34 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een fysiek netwerk

ik heb de lijnen
van je handen
leren lezen
ook de freesjes
die kleine zorgen
getekend hebben

in de huid voelden
we kleine spanningen
de verschillen
in frequenties zijn
gemeten en in een
grafiek uit te lezen

ons ontging de
logica van het
gebeuren maar met
behulp van AI ‘s
en algoritmes begon
de tekening te kleuren

die nieuwe
invalshoeken toe
lieten voor meer
dan de voor de
hand liggende
geijkte interpretaties

vele handen
en een kringvorm
brachten grotere
amplitudo's in elkaar
versterkend op de
goede weg te zijn

naar een fysiek
netwerk dat aarde
en hopelijk meer van
het universum kan
omvatten voor hulp bij
de Apocalyptische brand

Door wil melker op 26-08-2023 om 01:43 0 28
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Volwaardig mens

ik heb ze
gezien jouw
blikvangers
met ogen die
anders verhalen
dan de geschiedenis
die op hun
gezichten staat

jij hebt met
ziel en geest
geleerd om
alles van hen
te vertalen
ook al geven
zij niet altijd de
juiste signalen

een plaats in
je hart is voor
hen vrijgemaakt
ondanks de bagage
en alles wat zij
hebben meegemaakt
zonder besef van
de gangbare maat

jouw drive was
begrijpen en dat een
eerlijk gevoel geven
van volledig leven
ondanks beperking
geen cliënt maar
een heerlijk
volwaardig mens

Door wil melker op 20-08-2023 om 01:24 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het blonde staartje

ik zag je
bewegen kwam
in kracht en
sierlijkheid
je ziel tegen
rechtstreeks
stralend uit de zon

jij leek in
hogere sferen
te verkeren
ogen gesloten
mond met
tandenwit
tikje open

alles in cadans
dat training en
doorzettingsvermogen
vereist door verfijnde
afstemming en
optimale concentratie
op het eigen patroon

dat het
blonde staartje
parmantig wipte
was de kers
op de taart
en gaf vaart
aan het geheel

Door wil melker op 19-08-2023 om 02:30 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top