voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Als haarfeest

je haar
piekt niet meer
nu het herfstig
is gesneden in
een schitterende
mêlee van
lichtend grijs
en het nog
zomers opgelichte
blonde bruin

het is de
nonchalante val
die vitaal jeugdige
krachten genereert
volume geeft en
in haar speelse
eigenwijze tijd
wat kleine
lieve stukjes
hemel presenteert

waar donker
dekkend uit
dichtbij nog de
hoofdhuid raakt
is het netwerkje
een bedje dat
het schitterend
coupe knippen
als haarfeest nog
mogelijkheden geeft

Door wil melker op 20-09-2020 om 05:43 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zomerse dromen

ik zag het hek
al openstaan
gescheurd in
zijn scharnieren
nog een stukje
draai te gaan

de tijd heeft
stilgestaan in
twee ondiepe
karresporen
de berm is in
groen verloren

noord-hollands
karakteristiek
wat weggestopt
tussen hoge bomen
warm genietend
van zomerse dromen

maar in de keuken
rommelt drukte
van belang het
schapenvlees heeft
al een ochtendlang
gesudderd in de pan

er wordt opgeschept
de mannen hebben trek
voor dag en dauw de
kou getrotseerd om
middags te genieten wat
de pot heeft te bieden

Door wil melker op 18-09-2020 om 05:01 0 28
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In schuim

warm loopt
droog zand
loom door
de vingers
van mijn hand

hun vrije
val schrijft
tekeningen
overal op
het strand

dit vloeibaar
zandgeheugen
is de database
van alle leven
sinds het ontstaan

waar lucht
en wind al
eroderend
de nieuwste
opslag zoekt

krult vloed
het eerste golfje
dat in schuim
alle aardse
info verhult

Door wil melker op 17-09-2020 om 04:59 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Iets stouts

ik zag dat jij
ondeugend het
doosje met verholen
gedachten schudde

zij mankeerden
ieder een eigen
stukje werkelijkheid
dat was nog kwijt

af en toe
als de passie
overloopt dan
schudt jij de doos

altijd ontsnapt
er iets stouts waar jij
als de donder achteraan
loopt omdat je ervan houdt

nog zijn ze niet klaar
voor een zelfstandig
bestaan want het stukje
bezieling komt er nog aan

dan pas zie ik
je lachen om de
complete gedachtenlijn
nu pas kun jij tevreden zijn

Door wil melker op 16-09-2020 om 04:54 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tegendraads gaan

ik heb me
mijn hele leven
al bezeerd aan
prikkeldraad

ik wist dat
het er was en
mij een slechte
uitdaging gaf

ik kon het
nooit weerstaan
moest altijd weer
tegendraads gaan

halen en
schrammen waren
legio er was altijd
een bloeder in de regio

nooit is mij
een pad onthuld
zonder die vreselijk
scherpe tentakels

ik banjerde als
groot stuk ongeduld
de wildernis door
met eigen rode franjes

nee geen
gesponnen draad
maar een nieuwe rol voor
andermans leedvermaak

Door wil melker op 15-09-2020 om 05:01 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dit spektakel

jij kunt als
enige regen
de zegen geven
zijn kleuren
laten opspatten
in het neerkomen
tegen de rotspartij

er is geen
zacht sissen
maar wel een
opstijgende
warme nevel
die regenbogen
naar aarde trekt

jij hebt de
zon doen schijnen
wiens licht in
zomerdruppels
wordt gesplitst
die watervallend
donderen naar valleien

het is geen
bezweren wat
jij met hand en
voeten doet
je laat jouw ogen en
lach met plezier dit
spektakel regisseren

Door wil melker op 09-09-2020 om 04:59 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het lied ongeduld

ik zag je
vingers trommelen
herkende het ritme
uit het lied ongeduld

waar onopgelost
nog regisseert
wordt de schuldvraag
vaak genegeerd

blijft het spel
de knikkers kleuren
omdat de uitslag nooit
overwinning zal geuren

je nadert het
slotakkoord en met
een daverende klap is
alles tot stilstand gebracht

inzicht met spoed
van het leien dakje
spuugt de dagvaarding
het seponeer er uit

Door wil melker op 08-09-2020 om 04:48 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Oogluikend

als alles
tegen zit dan
spoort er nog een
lach op je gezicht

oogluikend heb jij
mijn strijd tegen
de elementen zonder
commentaar gevolgd

voorwaar een
unicum omdat
bemoeienis als een
wade om je hangt

zeker als de
tandwielen zonder
olie kraken door
nonchalance nagelaten

de gescoorde lach
is je liefste vorm
van mededogen die
relatie voor ogen had

een vroegtijdig
constateren van
infantiele uitgangspunten
is jouw fatale klap

Door wil melker op 07-09-2020 om 04:46 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Huiselijke toon

ik zag hoe
je handen
voorzichtig
stukjes oude
weerspannigheid
weghaalden uit
het monument
van je jeugd

het waren
deugd en
gehoorzaamheid
die jouw lang
hadden gedragen
in een vaste
wereld met een
huiselijke toon

vertrouwen in
een met positief
elan behangen
maatschappij
tot daar de
jeugd met
bloemen liefde en
plezier ging leven

zij hebben de
wereld leefbaar
gemaakt met nieuwe
normen en waarden
op een aarde die
voor allen was en
ieder mens een eigen
persoonlijkheid gaf

Door wil melker op 05-09-2020 om 05:36 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Doorzichtig

jij droeg
doorzichtig
transparant
viel in lange
plooien tot
op de grond

elan
begeleidde
jouw bewegen
waarin kracht
en souplesse
eenheid vond

jij hebt dat
losgelaten
waarvan je dacht
nooit zonder
te kunnen leven
vrijheid is je gegeven

verdwenen zijn de
onzekerheidsangsten
onafhankelijk zonder
echte handenbinders
ga jij je leven
opnieuw uitvinden

Door wil melker op 03-09-2020 om 05:10 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Schatkist

in de chaos
van dagen
konden zelfs
emoties je
niet meer raken
het was teveel

waar veranderingen
implementeerden
om te wennen aan
zijn de corona
maanden veel te
snel voorbij gegaan

zonder greep op
de gang van zaken
maakten anderen
wel uit dat niet werken
jou ook niet ziek
zou kunnen maken

jij was daar
nog niet aan toe
in jouw leven heb jij
altijd alles uit de
schatkist van jezelf
aan het werk gegeven

het is klaar vandaag
in overleg beslist alleen
jij weet dat thuis de
de verrassing staat te
glimmen vol nieuwe dingen
waar jij nu alle tijd voor hebt

Door wil melker op 02-09-2020 om 05:05 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een slanke leest

jij bent ooit
groen geweest
een rozetje
bladeren
rustend op
een slanke leest

wortelde
stevig met een
krachtige root
de vruchtbare
aarde deed
jou veel goed

je bloeide
voorspoedig
tot het tij keerde
grondwater daalde
vervuilde omdat
niets het filtreerde

jij hebt het
rozetje in de
overlevingsmodus
gezet en door
tegenslag gehard
heb jij het gered

ik weet dat jij
weer gaat bloeien
op deze lach en
zoveel talenten
heeft de wereld
altijd al gewacht

Door wil melker op 31-08-2020 om 04:39 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun lentedromen

rijpend hangt
de oogst in
aromatisch
zachte wolken
voortgedreven
door een
warme wind

jij liet ons
dwalen door
dit sprookjesland
de mooiste vruchten
in je slanke hand
kijkend waar de
smakelijkste hangt

daar waar
de seizoenen
samenkomen
met de producten
van hun lentedromen
is het uitbundig
jaarmarktfeest

de natuur
kleurt bellefleuren
in haar overvloed
toont de veelheid
aan gewassen die
hun krachten geven
voor de winterdag

Door wil melker op 29-08-2020 om 04:57 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Transparante harten

net als haar lach
niet te traceren was
schaduwden haar
handen twee kanten
in constant bezig zijn

zij spraken het scala
van ontmoeten en
uitgebreid bedanken
in de openheid van
transparante harten

toch dirigeerden zij
gaven richting aan
in de common sense
van emoties om met
elkaar het pad te gaan

haar warmte en lach
reikten aan de horizon
waar hun schermpjes de
kleuren van nirwana steeds
duidelijker deden oplichten

Door wil melker op 27-08-2020 om 05:40 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De onderste vijgen

ik heb lange
takken gepakt
om de mooiste
vruchten uit
de boom te slaan
natuurlijk heel
voorzichtig aan

de onderste vijgen
waren zelfs als onrijp
snel verdwenen
maar in het topje
van de boom groeiden
dichtbij hemel en zon
de mooiste hun droom

zelfs met takken
kon ik ze niet pakken
moest klimmen en in
een wankel evenwicht
viel mijn geluk bijna
stuk op de scherpe
rotspartij beneden mij

ik was blij hen
te koesteren van
lente tot zomer
later bij het rijpen
om zo lang mogelijk
in de zomerse warmte
te kunnen blijven

Door wil melker op 23-08-2020 om 04:59 0 61
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De horizon dichtbij

je leunde
op de stok
voeten in de klei
keek blij met
overwinnaarsblik
en lachte de
horizon dichtbij

de grootste hobbels
zijn genomen na
een lock down
die erger was en
langer duurde
dan in de dromen
van je levendige geest

het is je gelukt
dat wat zo voor
de hand leek te liggen
ook binnen ambtelijke
kaders vast te prikken
in vrijheid en eigen
keuze van bestaan

mooie dingen
heb jij daarvoor
op moeten geven
om zonder groot risico
zorgenvrij verder te
kunnen leven in de
werkelijkheid die jij kiest

Door wil melker op 22-08-2020 om 05:07 0 63
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Perspectiefjes

perspectiefjes
in duizenden
stukjes karton

vorm en kleur
die de plaats
gaan bepalen

ooit zullen
plezier en samen
het plaatje halen

als geluk het
ontbrekende
feilloos zal leggen

een creatie
door handen
gerestaureerd

de benodigde tijd
is in gezelligheid met
smaak opgesoupeerd

Door wil melker op 21-08-2020 om 04:56 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tekent op bloot

zacht is
de interactie
tussen huid
en de zon

het lichte
rood van een
klein touche
tekent op bloot

accentueert
lieflijke details in
een omlijsting van
de scheppershand

waar een scala
gelegenheidsbruin
te vinden is uit
onderhuids binnen

hangt de keuze
aan de tijd waarin
het kleurenschema
zal worden bereikt

Door wil melker op 19-08-2020 om 04:39 0 57
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het water gewassen

zij heeft na
eonen vervuiling
het water gewassen

kristal heldere
druppels spatten
schoonheid in plassen

verontreinigingen
en gif zijn eindelijk
terzijde gelegd

zij deelden zich uit
in eten drinken en
ongewassen fruit

de opslag in vet is al
benut door de werking
van lever en nieren

water gewassen
voedsel geschoond mensen
nog een goddelijke droom

Door wil melker op 14-08-2020 om 04:41 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Volle oogsten

ik wil
dat de zon
gaat schijnen
maar zij
breekt haar
stralen tot een
zielig kwijnen

verlang naar
een strelend plagen
door de wind die
als warmtedrager
met verrassend
koude vlaagjes een
frisse balans hervindt

geef mij maar
de zomer
met stukjes
prille lentebloei
groei die nog
seizoenen mee gaat
en ons volle oogsten laat

Door wil melker op 13-08-2020 om 04:59 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top