voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Op zijn fruitigst

zelfs aan
de bomen
draaien de
vruchten als
zij weten dat
jij zal komen

de mooiste
blosjes op
lentefluweel
maken een
plaatje van het
fruitig geheel

in deze
schitterende mêlee
van geur en kleur
dans jij langs
lange paden
door boomgaarden

waar blauw
uitbundig zomer
schijnt en wind
warm zwoelt bij
een plaats die
op de hemel lijkt

Door wil melker op 03-07-2020 om 05:27 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kleine geesten

zij heeft ze
zien vliegen vol
geestdrift en plezier

later schuimbekken
van woede nog
doller dan een stier

een verzameling
kleine geesten
dronken door bier

zelfgenoegzaam
in het leven
al generaties hier

zij die vertrekken
missen grote bekken
zijn sociaal geslaagd

kiezen voor familie
en vrienden een plaats
die weer weet dat je bestaat

Door wil melker op 02-07-2020 om 05:26 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Flitsend ontladen

zij zuchtte
terwijl haar
armen de
bijna botsende
luchten weerhielden
in flitsend ontladen

zij was er
altijd als de
spanningen
hand over hand
snel aan het
toenemen waren

zij kende de
irrationele
emoties die
vrijkomen bij
drama's in
chaotische situaties

dan worden
handen gepakt
blikken kortgesloten
in een pogen het
hijgen weer onder
controle te krijgen

Door wil melker op 01-07-2020 om 04:53 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De vleug

jij kende
de patronen
die in de vleug
van het tapijt
verborgen lagen
antwoord op
vele vragen
een begin van
curieuze verhalen
die de sfeer
in ruimte bepalen

zo op het oog
is sleet de
belangrijkste
tekening maar
daaronder
woekert het spel
van veerkracht
en tijd naast gewicht
en emotionaliteit
significant in een
eerste impressie

nog geen subtiele
conclusies daar
zijn andere kamers
voor met wat
minder supervisie
een hoger tapijt
zodat het effect
van verblijf
substantieel zal
toenemen in een
duidelijk onderscheid

jij die alles van
de grond kan lezen
lacht als je
dansend binnenkomt
patronen herkent
weet in welk
gezelschap je zal
gaan verkeren
gezichten bij de
passen kent als je
eenmaal binnen bent

Door wil melker op 29-06-2020 om 05:00 0 28
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Eeuwigheidswaarde

je lachte
in je hand
bloeide en
vervloeide tijd

de deur
stond aan
liet de uren
ongehinderd gaan

de scene heeft
eeuwigheidswaarde
tot ingrijpen
het verstrijken stopt

actie en reactie
nemen de draad
weer op in het
regisseren van nu

de ingreep
heeft de deur
op slot gedaan en
tijd buiten laten staan

of zijn de uren
meegelopen om zo
op een andere en
betere wereld te hopen

Door wil melker op 25-06-2020 om 05:01 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Houdbaarheidsdatum

jij hebt nooit
je hand opgehouden
er was altijd
voldoende vertrouwen
in eerlijk levensgeluk
zelden ging er iets stuk

calamiteit en
onvoorzien waren
de predicaten die je
niet in eigen handen had
een stukje verzekering
dat altijd al vergeten was

het breekpunt
is onverwacht
opgedoken hoort
bij de evolutielijn ook het
venijn van niet accepteren de
pech van niet kunnen voorzien

te veel mensen die
nog te lang leven
want ook de uiterste
houdbaarheidsdatum
is naar eigen maatstaven
al lang geleden verstreken

de races zijn
nog niet gelopen
er liggen nog wat
ijzers in het vuur maar
een wereld zoals vroeger
nee die is voor ons te duur

Door wil melker op 24-06-2020 om 04:44 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vreemde talen

ik zag
een schat
aan verhalen
in de meest
vreemde talen
spiegelen in je ogen

ik heb ze
niet gelezen
ben gewoon
een leven lang
bij je gebleven en
nog niet uitgekeken

de chaos
in je schatkamer
is te groot
zonder verbinding
is er wel begin
maar geen einde

je hebt
power genoeg
maar concentratie
en vasthoudendheid
zijn noodzakelijk
om dit pad te gaan

je lach kan
alles sluiten maar
buiten je verhalen
kun je niet dan
gaat ook je
uitgever failliet

Door wil melker op 23-06-2020 om 04:52 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ons wisselgeld

woorden zijn
spaarzaam leggen
tegenwoordig
meer gewicht
op de schaal
waardoor de
balans precisiewerk
verricht deze dagen

handen en voeten
zijn al gebonden
door het verbod
elkaar normaal
te begroeten
waar blikken
speuren zie je
verlangen kleuren

alleen de lach
en stem zijn
ons wisselgeld
geworden hun
intrinsieke waarde
stijgt door wat zij
onderhands beloven
als alles over is

Door wil melker op 21-06-2020 om 05:04 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gepasseerde stilte

zacht kwam
je lach ineens
uit de foto
diepten je ogen
een mysterieuze
blik die ik nog
niet kende uit
het vlakke gezicht

ik draaide
me af van
het volle licht
maar je ogen
volgden mij
met hun magie
in vergrootte
donkere pupillen

ik bleef staren
wachtte of jij
mij nog iets
zou openbaren
maar het moment
suprême was voorbij
in gepasseerde
stilte lachte jij

Door wil melker op 20-06-2020 om 04:47 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Beddingen van rust

zag je armen
wanhopig zwaaien
vingers vertwijfeld
graaien naar het
laatste stukje houvast
van het leven dat jij nu
niet meer in handen had

waar ooit
je dansante passen en
lach synchroniseerden
tot innemend zijn
brak nu dat beeld tot
de scherpste scherven
in diep gevoelde pijn

je schimde naar
het verdwijnpunt
van de werkelijkheid
ving vage blikken
van latente zieken in
karakteristieken ook hun
normen en waarden kwijt

je gleed niet af
maar heden had
geen toekomst meer
gebeden begeleidden
je nu naar beddingen
van rust waar alle
oorlogen zijn gesust

Door wil melker op 19-06-2020 om 04:54 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kleurrijke gebaren

blij danste jij
in de bloemenwei
waar vele jaren
hun kleurrijke gebaren
met jou hebben gedeeld

nooit is er een
ondermaats geweest
zelfs niet in tijden waarin
zij door omstandigheden
veel hadden te lijden

jij bent altijd voor het
mooiste boeket gegaan
daarin stonden de kleinsten
en meest onooglijke heel
vaak pontificaal vooraan

jouw ogen
en handen hebben
hen altijd gekoesterd
wat er in aanleg ontbrak
was hetgeen jij hen gaf

heerlijk was het jou
te zien stralen als zij
op hun manier met
warm hart liefde en
lach naar jou kwamen

Door wil melker op 16-06-2020 om 04:54 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun zielen

ik heb je nooit
over water zien lopen
dat goddelijke miste je net

wel zag ik hoe
jij met schildershand
kusten uit zee liet verrijzen

idyllische havens met
oude stadjes en dorpen
die heuvelop deden vergrijzen

slechts eenmaal heb
jij jouw middelpunt
van de aarde getekend

basalt was ontdaan van
kleur en in contrasterend
zwart wit overgegaan

daar mengde jij alle
kleuren die land en zee
nodig hadden om te geuren

jij gaf de doeken hun
zielen weer terug uit de
unieke scheppingsblauwdruk

Door wil melker op 14-06-2020 om 05:29 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De diamanten dauw

uit schrale handen
spuiten geen fonteinen
zij koesteren het
vloeibaar goud voor
zinderende woestijnen

irrigeren in het
stille ochtenduur
de diamanten dauw
die door kou tot koele
druppels condenseert

zij zijn watergeesten
die nog wat nevelen
in de vruchtbaarste
seconden van iedere
eindeloze zonnedag

witte flarden zweven
al oplossend rond boven
het kraakheldere zand
dat ooit als paradijs
in alle boeken stond

Door wil melker op 12-06-2020 om 05:14 0 57
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blonde duinen

in het rulle zand
stappen duizenden
bergen en daaltjes
zonder te laten zien
naar welke kant

zelfs de wind
zucht een kleine
rust waar schaduwen
zijn heengegaan het is te
heet om hier te staan

in dit niemandsland
heeft herkenbaarheid
geen sporen nagelaten
zon zindert en schuchter
komt vloed dichterbij

golfje voor golfje
herneemt de zee
zijn gladkoele strand
uit het hete zand zonder
sissen en te schuimen

een ritueel dat
al eeuwenlang
gezien wordt door
de met helmgras
beplante blonde duinen

Door wil melker op 11-06-2020 om 05:07 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ereschulden

wij hebben het
weer aangekaart
de zoveelste keer
in ons leven

van kleine woorden
hoofdletters gemaakt
zodat iedereen ze
eindelijk kan lezen

waar wegkijken
onmogelijk wordt
en passie gezamenlijk
alle woede deelt

ook van lang geleden
omdat er nooit goed
op is gepast het
omvat de ereschulden

waarvan bloed
niet meteen aan eigen
vingers kleeft maar ook
zorgt dat niemand het vergeet

een oude wond met een
infectie die ons altijd
koortsig maakt maar niemand
voelt zich echt geraakt

Door wil melker op 09-06-2020 om 04:47 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ankert tijd bestaan

zacht spinnen
mijn dromen
wervelingen in
luchten die het
bestaan anoniem
ontvluchten

zij zijn niet
benoemd
niemand heeft
in hun kleur of
opvallende vorm
de storm gezien

toch komen
heel langzaam
hoofdletters
uit de wirwar
van lijnen en
emoties gekropen

krijgt de droom
zijn plot en gaat
in sferen verkeren
die net even anders
zijn dan het gewone
dagelijks proberen

op het randje van
slapen en ontwaken
ankert tijd bestaan
kijk ik naar een
opklarende hemel
weet dat ik moet gaan

Door wil melker op 08-06-2020 om 04:56 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Griezelig manifest

uit de nalatenschap
van onze spoken is
iets losgebroken

de dreiging
is echt wordt nu
griezelig manifest

met miljoenen
doden geven zij ons
nu griep na de pest

wij waren erbij
alert in een behoorlijk
ontwrichte maatschappij

nog is er geen besef
hoe diep dit in zal grijpen
die wereld is niet te begrijpen

zij kan niet uitgaan van
leven want het is verboden
om menselijkheid te geven

nog zijn wij bezig chaos
te inventariseren het echte leven
kan alleen een vaccin ons geven

Door wil melker op 04-06-2020 om 04:58 0 56
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onrustig weefsel

ik schreeuw
maar hoor
geen geluid
trek vacuüm
net onder de huid
waar onrustig
weefsel chaos
genereert die
ik niet beheers

in het
dagelijkse en
normale uiten
komt wanorde
naar buiten
nu stapelt het
in wachten
op de trigger
flikker op

stroomt onmacht
met fijngevoeligheid
verwoestende kracht
uit het stuwmeer
van onverwerkte
ellende die zijn
beperkingen al vlak
na de geboorte
voelbaar verkende

Door wil melker op 03-06-2020 om 04:55 0 57
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Rafels en pluizen

bevallig wapperden
flarden sierlijk
tegen de lucht
eindelijk bevrijd
en losgelaten uit
hun dagelijkse rust

jij hebt ooit
de wol gesponnen
garens gekleurd en
geweven en met
kromme naald het
patroon erin gedreven

die combinatie
van technieken
baarde het tapijt
waarop generaties
hun voeten uitgebreid
hebben gespreid

het kleed heeft
nu zijn functies
neergelegd gedag
gezegd aan vele levens
met alle smetten die
daar ooit aan kleefden

wind en zon
hebben de verbanden
blootgelegd in
rafels en pluizen ooit
zullen zij over hun bestaan
verhalen in andere huizen

Door wil melker op 31-05-2020 om 05:17 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een wonder

zacht danste
geluid op
golven stilte

hun wisselingen
schreven wat
stukjes atmosfeer

waarvan de
kleuren het uur van
de dag bepaalden

in subtiel
onderscheid waren
zelfs dagen in bereik

daar waar
leven het ritme in
hartslag vertaalde

soms dacht ik
geluiden te zien
maar na analyse

bleek het
niet te verklaren
een wonder misschien

Door wil melker op 26-05-2020 om 05:14 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top