voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Basisvoertaal

wij droegen
de lach aan
elkaar op
stapten met
plezier in het
warme bad
vol koesterende
aandacht

waarbij
elkaar raken
een open vraag
is om reactie
te krijgen
terugkijkend op
de stimulerende
samenkomst

zijn wij uit
de egotripping
gestapt die
corona beheerste
en weer over
naar de echte
fysiek rakende
contacten

het was of
ineens de angst
voor het verbod
en het not done
was opgeheven
elkaar raken is de
basisvoertaal als
behoefte na corona

Door wil melker op 26-02-2024 om 04:08 0 1
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het zwaard van damocles

ik zag
je ogen
langzaam
opengaan
nerveus
knipperend
ik keek je
hoopvol aan

maar uit jouw
licht ontwijken
kon ik begrijpen
wat de uitslag
al met jou
heeft gedaan
in angst en
onzekerheden

ik heb ze
in de lijnen
van je gezicht
al gelezen
we hadden
samen nog
gebeden al is
dat lang geleden

onzekerheid bleef
als het zwaard
van damocles
boven ons hangen
caleidoscopisch
liet jij data zien
waarop wij hoopten
te triomferen

in alles proberen
gaan wij het tij keren
zonder lijdzaam
af te wachten
positief is onze
inzet en met alle
krachten is er mogelijk
uitstel te verwachten

Door wil melker op 25-02-2024 om 03:56 0 11
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Niet stoffelijke zielen

strak dreven
de wolken
hoog langs
ontdaan van
hun last

zelfs de kleuren
waren even
te gast in
het nog
donkere kielzog

zij contracteerden
de immense leegte
die het onbenoemd
grote universum
had te vergeven

mijn kijken
kon niet verder
reiken dan wat
lichtende sterren
voorbij de planeten

hun plaats
en benoeming
ben ik vergeten
in de nabijheid van
het absolute nulpunt

in onmetelijke ruimte
kunnen ontelbare
niet stoffelijke zielen
getuigen van het
eeuwigdurend bestaan

nog klein maar
waar ik mijn leven
deelde zal ik ooit
deel worden van het
grote hemelse geheel

Door wil melker op 22-02-2024 om 04:34 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het sterven van kleuren

we avonden
stilte in het
sterven van
de kleuren
in het licht

nog helder in
de verste verte
maar vervloeiend
en niet meer
direct gericht

onder deze
hemel zullen wij
virtueel samen
komen om dromen
te laten uit komen

want wij gaan
komende dagen
kleuren met accenten
van ontmoeten en
verrassingen die niet

geënt zijn op samen
maar op het gemis
van liefde door jouw
afwezigheid dat altijd
in avondkleuren

wordt geweven
en dat sterker zal zijn
als dat wij van te voren
hebben ingeschat
of ooit geweten

Door wil melker op 19-02-2024 om 02:36 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Woorden

ik hoor
steeds meer
woorden
zichzelf roepen
omdat zij
verdwaald zijn
bang om snel

vergeten
te worden
in zinnen die
niet duidelijk
maken waarvoor
zij feitelijk staan
wat zij betekenen

of ooit
door ouderen
hun bargoens
hebben gekregen
waar het echte
woord is gebleven
weet niemand meer

Door wil melker op 18-02-2024 om 04:05 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De sleet

als gedachten
klaar zijn met
dollen en
uit gelachen
van hun plezier
en grollen komt
er eindelijk rust
in het brein

geen activiteiten
maar naar een
lager energetisch
platform en kan de
chaos van de dag
een paar plaatsen
opschuiven in de
opslagorde van de dag

in de zachte mist
van herinnering wordt
ik wist morgen weer
weten er is zo niets
vergeten maar alles
heeft direct binding
of verbinding gemaakt
met al wat van belang is

pas als de sleet komt
en vergeten ons extra
doet omkijken gaat
herinnering aan emotie
gekoppeld worden is
beter oproepbaar en
paraat in tijden dat het
moet en echt nodig is

Door wil melker op 16-02-2024 om 03:53 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder dood en tijdgevoel

midden in een
licht verhaal
wordt het mij
zwaar te moede
verander ik in een
met droefheid
belast persoon

voelde het gaan
tot in de extensies
van mijn lijf en
aards bestaan
waar alles om mij
heen tot grijze
steen verworden is

de transsubstantiatie
was algemeen dat
kon ik met eigen ogen
uitstekend waarnemen
mijn verhaal stokt
gaat automatisch over
in natuur vol groene tinten

het ruizelen van bladeren
in de bomenschaduw
van een parkachtig gebied
waar wind en hoogte
duizelen en vogels de
bladmuziek fluiten van
passerende seizoenen

in het overgangsgebied
kan ik wat transfiguraties
waarnemen van stukjes
huis bijgebouwen en het
wegenplan naar horizon
in een agrarische lay-out
rond twee kerken gebouwd

het is allemaal bij
de leefomgeving van ons
bestaan begonnen het
ronde zonder segmentatie
die zo kenmerkend was
voor de oude wereld
van voorheen

niets en niemand is
meer alleen alles is
in fysieke overgang
bij nadering naar
samen in vorm en kleur
in keuze van leven zonder
dood en enig tijdgevoel

Door wil melker op 14-02-2024 om 04:03 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Waar ben ik nou

gekleed in
lange banen
wit en blauw
zweven zij
de zalen in
en uit met een
warme blik

voor ieder
de hand
een opbeurend
woord en een
verfrissende drank
vleugje liefde en
betrokkenheid

het is geen
verplegen meer
maar samen weer
op weg gaan
door genezen
in actief herstel
en liefst vandaag

we zijn te lang
stil blijven staan
bij rust in de
verpleging en die
inertie verdwijnt
door activiteit en
stimulerend bewegen

in deelname aan
het groepsproces
waarvan de activiteit
van het geheel de
basis is om ieder van
energie te voorzien die
zo leven herstellend wordt

Door wil melker op 13-02-2024 om 03:24 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het orkest op de fles

ik hoorde ze
al in de verte
gedragen door
een vlaagje wind

twee verdwaalde
noten uit het
grote orkest
van daarginds

zij zijn
plotseling
het hoekie
omgewaaid

hebben jan
en alleman
verlaten niemand
had het in de gaten

rustig doorgestapt
zakten ook de
andere tonen door tot
een bocht in de weg

de valse tonen
zijn gestemd ze
moesten klankzuiver
nog het laatste end

of de noten nu
nog leven is altijd
geheim gebleven het
orkest is op de fles gegaan

Door wil melker op 12-02-2024 om 04:23 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De maat genomen

wolken klonterden
waar zij vroeger
statig dreven
voorbij verre
luchten zonder
ooit bevuild te zijn

zij bonkten
hun onlusten in
ronkende donders
en schichtten valse
bliksems met
gevaarlijke kleuren

uit de aarde
kroop angst als
mens verterend
ongenoegen
uit het diepst van
stinkende riolen

in een wereld
die zijn balans
verloren heeft
van de natuur
geen enkele
weet meer heeft

omdat chaos
ons de maat
heeft genomen
wij van hoop en
liefde alleen nog
in de verte dromen

Door wil melker op 09-02-2024 om 05:06 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het zwarte gat

ik bonkte
met mijn
vuisten tegen
het donker dat
ondoordringbaar
voor mij was
glad en gesloten

het echoën
was in de pijn
van mijn handen
verdwenen slechts
een beurs gevoel
aan het einde van
krachteloze armen

straal voor straal
had ik het laatste
licht ver achter mij
zonder reflectie
of weerkaatsing
bleek ik totaal
gedesoriënteerd

ik heb mij totaal
afgesloten wist dat
lopen zinloos was
in een wereld
die het zwarte gat
stelselmatig
onbestaanbaar dacht

Door wil melker op 06-02-2024 om 02:15 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Circulair voortplantingsproces

jij hebt
bij de schepper
ooit de masculiene
tien gescoord
hij heeft jou
als zijn prototype
binnengehaald
geboetseerd en
subtiel verfijnd

gekneed en
bekeken door
duizenden ogen
die voelden wat
met hun blikken
werd beschikt in
het man en vrouw
syndroom van
aantrekkingskracht

functionaliteiten en
driften in groeiende
emoties tot mannelijke
giften bij ovulatie die
leiden tot bevruchting
en beider opluchting
als resultaat van dit
circulair zelfsturend
voortplantingsproces

Door wil melker op 05-02-2024 om 03:03 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kersenrood

wij hadden
het nog even
over de oude
kersenboom
waarvan de super-
smaak ieder jaar
terugkwam als
heerlijke droom

jij hebt er
velen gesnoept
ook al waren ze
nog niet rijp
de pluk was
verboden omdat
het oogsten
voor allen was

als kind hoorde
je dat het leven
van de kers vol
gevaren was zoals
bij nacht en
ochtendvorst dan
moest er gestookt
en gerookt worden

soms ook bij vochtig
weer en zonnebrand
een spurt heeft het
boompje nooit gehad
het bleef te min voor
rijke oogst maar lippen
en tong na onkruid wieden
waren altijd kersenrood

Door wil melker op 03-02-2024 om 03:04 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De spiegelzaal

ik dacht
in jeugdig
enthousiasme
ooit de hemel
te kunnen
schilderen

ben begonnen
met idyllische
stukjes uit de
natuur naast
het fijnste groen
de mooiste bloem

zee met strand
en zand in de
diep blauwe
rotsformaties
witschuimende
waaiend

op muziek
van de fraaiste
regenbogen die
tussen de talrijke
watervallen de zon
lieten schitteren

ik zag stukje hemel
maar waar de ziel
huisde daar kon ik
de vinger helaas
niet op leggen
tot ik mezelf zag

in de spiegelzaal
als adam in het
paradijs waar eva
mijn ijs smolt en wij
ons achter de muur van
water tot ziel bonden

Door wil melker op 02-02-2024 om 03:31 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Naar de maan

ik kom
thuis te vaak
de verkeerde
woorden tegen
in ons samenspel

vooral het woord
moet heeft een
veel te hoge
gebruiksfrequentie
in breekpunt zijn

dat doet de
sfeer geen goed
mijn tegenzin kleurt
de moeite om een
en ander uit te leggen

dus valt er stilte en
die wordt steeds meer
fundament voor
nieuwere discussies
over hetzelfde

de aanleidingen
zijn identiek en het
inzicht omtrent
verandering verbetert
voor geen meter

het naar elkaar groeien
is verworden tot
gaan van eigen weg
enig inzicht in de
problematiek is er niet

zo modderen we
maar wat aan
de romantiek is al
jaren naar de maan
waar het ook al zo druk is

Door wil melker op 01-02-2024 om 03:34 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dromend ouder worden

ik rafel niet
meer aan mijn
stukjes leven
maar pluis uit
waar ik na al die
jaren ben gebleven

had alles
op een rij
in een land met
ongekende en
uiterst diverse
mogelijkheden

tot een fysieke
averij en het
bestrijden ervan
mij onder de
laatste rafels
ernstig deden lijden

de strijd lijkt nu
gestreden maar
schade door bestraling
en chemo hebben
mij het hartfalen
syndroom gebracht

voor het pluizen van
de laatste rafels heb ik
tempo doeloe als standaard
genomen inclusief het
dromend ouder worden
in gezondheid die nog rest

Door wil melker op 31-01-2024 om 03:38 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Goddelijke schoonheid

ik heb
je gezien
genoten van
het wonderlijk
mooi bewegen
in een harmonie
die ik nog maar
heel zelden zie

met een discipline
en gedrevenheid
die jou zo op het
oog moeiteloos
gegeven lijken te zijn
maar ik weet
wat jij voor deze
exposé hebt gedaan

je een half leven
allerhande leuke
zaken en dingen hebt
moeten ontzeggen
en nog want bestaan op
het niveau van bekende
nederlander vereist
doorzettingsvermogen

de keuzes die jij moet
maken zijn zo verleidelijk
met wat jij fysiek en
mentaal hebt gekregen
om te worden wie je bent
begiftigd met goddelijke
schoonheid straal jij nu
een stukje hemel uit

Door wil melker op 30-01-2024 om 03:56 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Intieme dromen

ik zag
de groen
blauwe baaien
met hun
opgeschuimd
wit tapijt

hoorde de
lokale tonen
van muziek
nog in lange
uithalen
gevangen

in een speels
en sensueel
ritme dat in
meebewegen
snel en soepel
antwoord gaf

nog stond de
zon te hoog
was het zand
te heet om
heerlijk vrijuit te
kunnen dansen

maar in de
donkere ogen
had het sjansen
al een grote
vlucht genomen
tot intieme dromen

Door wil melker op 29-01-2024 om 03:31 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Om bestwil

aan jou
waren dure
woorden niet
besteed jij ging
voor eenvoud
in een behapbare
duidelijke structuur

juist in delen
had jij het
grootste plezier
ieder het zijne
dat waar je
echt helemaal
recht op hebt

eerlijk delen
zoiets als recht
op de man af
geen verhalen
maar de waarheid
zonder verpakking
weten waar je staat

helaas is er nooit
ruimte geweest
om soepel met
elkaar om te gaan
zoals het uiterst
kleine leugentje
om bestwil

Door wil melker op 27-01-2024 om 03:39 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een wolkje plezier

er dwarrelt
altijd een wolkje
plezier door
mijn hoofd dat
ik graag met
anderen zou
willen delen

vaak met geluid
en veelkleurige
vormen gedragen
door warme zon
of vlaagjes wind
maar altijd pal
voor ons uit

wij haken daar
op in met onze
blij hormonen
worden vrolijk
en voelen ons
opgeruimd met
goede zin

vooral als wij
ze onverwachts
ontmoeten zij
zijn er uit het
niets geboren
een wolk vlinders
die de weg wijst

en wij hen
volgen op een
druk strand vol
zomervertier van
badgasten in een
plezierig bindend
samen gevoel

Door wil melker op 26-01-2024 om 03:27 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top