voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Geen hoekstenen

er zijn geen
hoekstenen
meer in onze
samenleving
het is gedaan

met rechte
lijnen die elkaar
kruisen waar
het venijn niet voor
elkaar zal buigen

geen fundamenten
maar draagvlakken
die de samenhang
versterken en
met rond verbinden

waar de natuur
het samen gaan
propageert wil
de mens zijn grote
blauwe voetstap

in hoofdletters
verboden toegang
want dit is van ikke
mijn prikkeldraad
de rest kan stikken

Door wil melker op 25-05-2024 om 04:04 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Creatief hoog spel

we hebben
alles gedeeld
geluk en
houden van
gestreeld
in samen zijn

we zijn
gegroeid in
wat ons in
elkaar boeide
liefde en
intens plezier

nog zonder
fundament
wel genoeg
stenen en
cement voor
meerdere huizen

maar altijd
bleef het
luisteren naar
en fluisteren
voor de rest
van de wereld

creatief
hoog spel omdat
wij graag met
woorden speelden
en samen vaak
de strekking deelden

zo ook kleur
en vormgeving
ieder een eigen stijl
in schoonheid bijna
altijd in de schaduw
van rembrand gebleven

samen hebben wij
de eigen techniekjes
gedaan alleen het
houden van kreeg
te weinig toegedeelde
tijd ruimte en faam

Door wil melker op 24-05-2024 om 03:47 0 11
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Erg gezellig

geen kunst
om mensen
uit te lezen
sinds hun
lichaamstaal
kan worden
verstaan door
de laatste emotie
en gevoelens
sensoren

die in neurale
prikkeling en
enzymatisch
elektrische
geleiding hun
boodschappen
doorkrijgen
de bekende
afweerschermen
faalden volledig

dag volgers
zij hadden door
de lichtsnelheid
van berichten
alleen opslag en
verdeel ook die
drempel is weg
door met silicium
de opslag te nemen
zand is oneindig

water met
een variabele
ph als transmitter
de toekomst is
langs geweest
het wereldbeeld
staat op de kop
maar het was wel
heet en druk en erg
gezellig op strand

Door wil melker op 23-05-2024 om 03:59 0 10
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vleugjes stilte

ik zag
hoe jij
voorzichtig
gracieus de
koude druppels
regen van je
bloem-
bladeren
liet vallen

daarna je
steel weer
rankte om
het kleurige
bed aan de
hemel te tonen
klaar voor de zon
om met die
energie

samen
wiegend
op vleugjes
stilte naar het
volmaakte om
het natuurlijke
beeld van
een zijn gestalte
te geven

Door wil melker op 22-05-2024 om 03:56 0 9
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Je eigen blote bips

al mijn woorden
zijn gejat
beladen met
hun eigen sores
die blijkbaar
een noodzakelijke
voorrang hadden

geld hebben
en vreemd doen
rollen vaak de
rode loper al uit
in de verte lonken
snel roem en
een vette buit

om dat kacheltje
te laten branden
zijn er genoeg
ongure types
voor handen
de artiest krijgt
zoveel zorg daarvoor

tot hij zij of het de
maatschappij ingaat
rugzakken worden
geleegd door handen
zonder eelt de
communicatie module
bij het opmaakspullen

nog nooit zijn zij
daarin gestikt dan
het moment suprême
de vraag wie ben je
diploma's en dossiers
zeggen niks je staat
hier in je eigen blote bips

Door wil melker op 21-05-2024 om 04:23 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een laatste stop

het is daar
waar de mensen
inhaken en
de pijn langzaam
voelbaar wordt

die levens verwoest
omdat zij zich in
een zwak moment
lieten raken om het in
delen lichter te maken

door een andere
kijk op het leven
waar in de etalage
van bestaan zoveel
onbereikbaars staan

het is de winkel
van geven en nemen
waar ieder bepaalt
wat voor zijn leven
belangrijk is

pas als de kas
is opgemaakt
opent zich een reëel
perspectief dat
haalbaar is in aflossing

zo niet dan even
parkeren in een
laatste stop om
te proberen want
saneren is de strop

Door wil melker op 19-05-2024 om 04:14 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kapotte pijpenstelen

ik was
groen aan
het scheuren
omdat het
groeien moet

maar kreeg het
rood voor de
ogen omdat
het altijd eerst
bloeien moest

ze zeiden
dat onkruid alles
snel overwoekerd
maar toch vond ik
daar de mooiste kleuren

klein
weggedoken
in de beschutting
van stallen boer
en boerderij

waar in de veelheid
van gewassen niet op
het kleine gekeken
wordt en het mooiste
zo kan verschijnen

onder het
openscheurende
blauw waar wolken
hun injecties krijgen
tegen kapotte pijpenstelen

laat ik regen
snel weglopen
in opengelegde
poldersloten naar de
boezem van het land

Door wil melker op 18-05-2024 om 04:08 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Laatste oordeels klaar

nog ben ik
niet uitgetreden
maar ontmoet
steeds vaker
stukjes verleden
die zich laten zien

pas nu kan ik
de puzzel lezen
die ik toen niet
kon maken omdat
ik de harmonie van
verbinding niet had

mijn heden is een
rokend spektakel
van korte lontjes
bosjes rafels die nog
aandacht eisen omdat
ze niet klaar zijn

en mij de tijd en rust
ontbreekt om alles
laatste oordeels klaar
op te leveren de nodige
bescheiden zijn niet
compleet of vergeten

Door wil melker op 16-05-2024 om 04:21 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geraakt door de stilte

ik zag
je lach
dansend
tussen de
stellen op
zoek naar
eenzelfde
timbre ritme
en draai

hij stond
geraakt in de
stilte van
bewondering
volgde jou
met stralende
ogen als iets
unieks in het
drukke bewegen

blikken schitterden
vingers maakten
subtiel contact
zij nam in alle
rust over waarbij
haar warmte volgde
zo als een imker
de koningin en
werkers en soldaten

nog kende hij
de structuur
van werken in
de korf niet
het zoemde in
een lieve lust
met haar gelei
nam hij de totale
bescherming ter harte

Door wil melker op 15-05-2024 om 03:59 0 14
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Schaalverkleining

generaties lang
heeft het stadse
op de boeren
neergekeken tot
de oorlog kwam
met een tekort
aan voedsel

boeren haalden
toen hun gram
als het hongerige
aan hun deuren kwam
die tijden liggen
achter ons door kennis
techniek en investering

productie en
marketing in vraag
en aanbod bepalen
nu het economisch
perspectief helaas
en jammer niet het
agrarisch samengaan

naar de intrinsieke
schoonheid van
dieren en gewas
wordt niet meer gekeken
een natuurlijk samen
met de mens lijkt
onmogelijk in het heden

het boeren zit vol met
traditie en familiezaken
land gebonden en overgeërfd
schaalverkleining is
verhoging van prijzen
zijn wij bereid die prijs te
betalen in de veelheid aan eisen

Door wil melker op 14-05-2024 om 04:23 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een enkele haan

er wolkten rode
strepen door
rekeningen warmte
van de zon in lijnen
naar onpeilbaar hoog

de aarde ging
op slot voordat
zij totaal beroofd
en neergeslagen
sterven zou

compassie met al
wat leeft bleek
vergeten wilde men
in herinnering niets
meer van weten

egotripperij was er
weer als de kippen bij
om met andermans
veren te pronken
waar alleen al

een paar woorden
ieder zouden kunnen
vermoorden zonder
dat er ook maar een
enkele haan naar kraait

Door wil melker op 11-05-2024 om 04:13 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mediterraan licht grijs

Snel hebben
Je ogen zich
alle tinten blauw
aangemeten die
zij vonden in het
zee spel van het
prettig warme water
waar ook in het
diepste zwart de
felste emoties
contrasteerden

in subtropische
schakeringen
speelden zon
en schaduw
wisselingen op
je snel bruinende
huid waar zachte
markant ingetogen
lichte lijnen de
reikwijdte van
ogen beperkten

tot plukjes nonchalant
opdoken uit de
beginnende koralen
met het slow van
de juist passerende
golfstroom en je een
schitterend briefkaart
model zag maar de
post gaat alleen en
de zegel neem jij mee
het plaatje is

compleet met
rode mond en
witte tanden lach
jouw mediterraan
lichtgrijs geblondeerd
door de zon met
donkere tinten in
een pittig high light
subtiel samenspel
met de wind

Door wil melker op 07-05-2024 om 03:52 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Levend willen hemelen

ik zag super
lange slanke
vingers gretig
graaiend in de
letterbak naar
het ultieme
sluitstuk word

zij wilden
hun beeld
een magische
uitstraling
toedichten
met een
unieke vondst

als nieuw
waarmee een
wereld wordt
ontsloten die
lang alleen
droomde van
een bestaan

met een glorieus
begin in een
universum vol
zelfbedachte
genieën die alleen
maar levend
willen hemelen

Door wil melker op 06-05-2024 om 04:15 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Eigen taal

ieder heeft
een eigen blik
op het verschijnen
van een plotselinge
bliksemschicht

ik grillig
lijn en kleur in
een gigantische
speed elkaar
explosief ontladend

waarbij het
netvliesbeeld de
blauwdruk van
een persoonlijke
werkelijkheid geeft

we kijken om ons heen
maar dit panorama
is een deel van het geheel
een volgende blik laat
zien wat er allemaal scheelt

toch heeft onweer
een te kleine eigen
taal geschreven waarbij
beleven nog te weinig stijl
en woorden hebben geleverd

Door wil melker op 05-05-2024 om 04:03 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Uit het leven van toen

wij zijn aan
het graven
zoeken naar
nieuwe bodems
die ons leven
en bestaan
kunnen dragen

de fundamenten
voldoen niet meer
zijn sleet geworden
erop leven
wringt steeds
meer en doet
behoorlijk zeer

wij zijn ze
ontgroeid omdat
wij te lang zijn
blijven bloeien
zijn blind en
te gemakzuchtig
om ze te snoeien

wij zijn lang
gebonden geweest
aan allerhande
structuren die het
gemak van de mens
hebben gediend terwijl
alle innovatie verdween

oude normen en
waarden uitgebuit
en ego's dronken
hun eigen decadentie
ongebreideld zijn
wij verschrikkelijk
op ons bek gegaan

onherstelbaar is wat
wij de aarde hebben
aangedaan de laatste
mensen in reservaten
proberen nu om resten
uit het leven van toen
te conserveren

Door wil melker op 30-04-2024 om 03:34 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wonderlijke stiltetijd

nog zijn ze er
met tussenstops
van jaren de
donker groene
gehuchten tegen
de hellingen
aangeplakt
helaas minder
glooiend en klein
de horizon in een
eerder verdwijn

door hoge flats
direct aan de
rand van zee
waardoor de
terrassen tot op
het strand lopen
en inpandig
logistiek goed
beheersbaar zijn
en het klimaat
beter te regelen

de deuren
staan open
om het donker
koele hart van
het huis te luchten
in siësta tijd waar
stilte heerst en
rust lokt om elkaar
zonder woorden te
verstaan in een tijd
die stil lijkt te staan

daar geland
op beide voeten
in stabiele stand
moet voldoende
zijn om in deze
wonderlijke
stiltetijd op het
heetst van de dag
waardoor stress van
een jaar eindelijk in
ontspanning gaat

Door wil melker op 28-04-2024 om 03:20 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zijn beeld en gelijkenis

hij schiep
de aarde en
bevolkte die met
een evaluerend
en evolutionair
levende mens
naar zijn beeld
en gelijkenis

techniek en
creatief sloeg
snel de vleugels
uit in maagdelijk
ontdekken robots
waren er al vlot in
alle werk dat verlichting
zou kunnen geven

niet vergelijkend
met de mens
maar innoverend
verbazingwekkend
in gevoel muziek en
culturele prestaties
app 's deden bij
vocaal in instrumentaal

wonderlijke zaken
waarbij de rechten
hangijzer zijn geworden
lichaamstaal kreeg een
face up met mimiek
en de diverse talen
werden ook al snel
in dialect gesproken

logica volkse accenten
werd een snelle bijstelling
het menselijk erfgoed
in expressie en ouderlijk
erfgoed werden in censoren
uitgezet en voor de seks werden
10 coaches en 5 protocollen
ingezet en nog was het pet

Door wil melker op 27-04-2024 om 03:50 0 64
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In eigen woning

ik heb je
gewassen
met warmte
van zonlicht
op een vroege
sprankelende
lenteochtend

en daarna jou
gedroogd met
het subtiel
geparfumeerde
bloemenkleed
dat zich opent
voor jou alleen

samen hebben
we een zomerdag
geplukt in een
wereld vol mystiek
met magisch
betoverende
vogelgeluiden tussen

het gave gezoem
van talloze insecten
die met bestuiven
en honing de aarde
weer tot koning
zouden willen laten
kronen in eigen woning

Door wil melker op 26-04-2024 om 03:41 0 69
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De tweesprong

je voeten
herkenden
in het rul
warme zand
de intense
bindingen
die jij hebt
met dit groen
mediterrane land

in de tweesprong
tussen warm en
koud gaf jij aan
de twinkelende
sterrenhemel
de belofte van
overgave aan
degene van
wie je houdt

in het intens
beleven van die
universele
schoonheid
heb jij je
eigenwaarde
ervaren als
structureel met
geluk als meer

dan toegevoegde
waarde in een
wereld die jij als
de jouwe beschouw
waar het leven
en bestaan weer
het pad van geluk
zal nemen door
elkaar liefde te geven

Door wil melker op 24-04-2024 om 04:42 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Menswetenschappen

ik wist wel
dat de wereld
draaide waarop
ik stevig dacht
te staan zonder
te merken dat
ik voor of
achteruit ging

zelfs in de
draaimolen ging
ik niet merkbaar
sneller of trager
dan alles met
massa die een
eigen universum-
baan hebben

zo leven wij in
een bestaan waarin
alles vanzelfsprekend
gebeurt iedere seconde
dag en jaar want zo zit
de natuur in elkaar
te verklaren met de
diverse disciplines

die wij daarvoor hebben
natuurlijk ook de mens
wetenschappen alleen
hebben zij ons nooit verteld
hoe te leven samen in
vrede en rust en te
proberen om ooit
hier gelukkig te worden

Door wil melker op 20-04-2024 om 03:52 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top