voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Verrassend open

de wenkbrauw boog
boven je oog
rondde zonder
onvertogen woord
stilte in volmaakt zijn

geen streep of
vluchtig aangezet
maar wel het heerlijke
naturel van pas
ontloken genen

frisse kleuren
van het lente palet zijn
cirkelvormig bij elkaar
gezet in een verrassend
open voorjaarsblik

het neusje dat
zich terughoudend
prononceert heeft van
de paar keer stoten
toch al iets geleerd

maar waarmee jij echt
de wereld inpakt is jouw
onvoorstelbaar warme
innemende lach die ik
dagelijks genieten mag

die raakt aan alles
wat mensen hebben
aan talent vaak nog
ongekend tot jij hun
bloemen laat kleuren

Door wil melker op 07-05-2021 om 04:24 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stilte aan het woord

nog zijn de
gordijnen lang
fauteuils in donker
uitgevoerd omdat op
licht er veel te veel
zou worden geknoeid

de ochtend wordt
snel opgestart
met een boost voor
vele handen die
wapperen in
een vrolijke lach

maar in de middag
als de zon nog wat
verstolen schijnt en
stofjes dwarrelen langs
de zijkant van het gordijn
komt stilte aan het woord

het kopje thee
wordt snel op de tafel
gezet koekjes uitgeteld
in de groet een lach
want er is ook pauze
voor de achterwacht

te midden van
zacht geknik en licht
gekraak van broze botten
raken oudjes aan de praat
over wat zij zoal in hun
lange leven oppotten

ieder heeft een
eigen plaats waarvan de
rangorde lang geleden
is vastgesteld zij zitten
elkaar niet in de weg die
drempels zijn al lang geslecht

Door wil melker op 06-05-2021 om 04:30 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tijdloze herkenning

ik wist niet hoe
jij transformeerde
maar dat je het deed
kon ik uit eigen
ervaring delen

al de keren dat
jij mij onbewust
even raakte en onze
werelden tot
universum maakten

mijn hand op
de bast van een
boom zomaar aan
de kant van de weg
in tijdloze herkenning

we deelden
jaarringen kruisten
hete zomers aan en
benoemden winters
in koudste herinnering

jouw lach gaf
glans aan de muren
van ieder gebouw
in deze groeiend
warme gemeenschap

wij waren de ziel
die zich verjongde
in baby's de trots van
ieder gezin en de rots
van bestaan met elkaar

Door wil melker op 01-05-2021 om 04:55 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Groener groeiend

ik liep de
scala in waar
zelfs roezemoes
de welluidende kleur
waar maakte
van groener
groeiend gras

er was geen begin
omdat men nooit
geëindigd was
geen laatst akkoord
of een verdwaalde noot
die de strijkstok
zomaar losgelaten had

hier was muziek
in de speeltuin van
klanken zelfs de
banken zaten zacht
omdat kaatsende
kanten de akoestiek
teveel zou haasten

in de bloementuin
van wiegende kleuren
bepaalt melodie de
vrijheid van akkoord
dat in de basis compositie
van de hoogste tot de
laagste toon wordt gehoord

Door wil melker op 30-04-2021 om 04:19 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blijmoedigheid

ik zag
je ogen lachen
toen ik wat
zachte gedachten
uit onze lock down
streamde naar normaal

we waren
verstrikt in de
veelheid van losse
einden waaraan
wij zelfs geen punt
konden zuigen

tot ik in je blik
fantasie en
blijmoedigheid las
voelde hoe je hart
brandde omdat
jij nog spirit had

je zong het lied
van de arbeid
met zoveel omhaal
dat het koren zich
scheidde van het kaf
in ons lijdensverhaal

Door wil melker op 29-04-2021 om 04:12 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De kluisters

je streelde met
voeten de grond
terwijl je ogen
dansten in een
eigen choreografie
lichaam en handen
hun aparte ritmiek
verkenden in mystiek

een brok beweging
in ongekende
vitaliteit ontdaan
van de kluisters
gewoon en tijd
vrij met een lach
in de kracht van
een gelukkig bestaan

vol overtuiging
dat jouw vat geen
duig zal misstaan
omdat jij er met
hebben en houden
voor bent gegaan
bewegen in de
veelvoud van bestaan

Door wil melker op 28-04-2021 om 04:13 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder blingbling

jij hebt geen
woorden nodig om
in weg te kruipen
je te verschuilen
voor hun warmte
vorm en kleur

jij hebt hun
inhoud opgetuigd
in de mooiste
zinnen om die
in een schitterend
exposé te laten zien

zonder blingbling
maar met hun
natuurlijke glans
die in versterken
een ietsje van het
hemelse laat merken

soms duistert
in je ogen de
spirituele macht
die kracht geeft aan
het vermogen om
de tekst te bevatten

of vocaalt je lach in
lichte hogere sferen
om zo begrip en
erkenning te creëren
in een uiterst
luchtig communiceren

Door wil melker op 26-04-2021 om 04:50 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wat gij niet wilt

jij kon niemand
tegen de haren instrijken
het voelde altijd
als een verrijken van
de persoonlijke kant

waar stekeligheden
opdoken kon jij hun
scherpe kanten benoemen
kregen zij na verloop van
tijd het patina van zoenen

jij maakte geen
onderscheid in mannelijke
en vrouwelijke zijden
door die te benadrukken
raakte je hen beiden

wakkerde hun
verschillen aan ondergroef
ongewild de basis waarop
zij ooit probleemloos
zouden kunnen samengaan

jij leerde hen spiegelen
door het volmaakte beeld
wat gij niet wilt
dat u geschiedt doe dat
ook een ander niet

Door wil melker op 24-04-2021 om 04:38 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Niet zichtbaar

ik voel dat
je tegen beter
weten in de
tijd bent vergeten

dat zijn sporen
zich even niet
zichtbaar in je huid
hebben vastgebeten

dat je gewoon
degene bent die
uit de spiegelzijn
glimlach herkent

nog steeds
bevrijd van de
donkere schaduwen
uit de laatste tijd

toch heeft de
onrust van de nacht
je niet echt uit
balans gebracht

want ook anderen
zeggen dat het lijkt
alsof de jaren geen beslag
op jou kunnen leggen

Door wil melker op 21-04-2021 om 04:06 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Idee-fixe

in cirkelen
scheefde zij
rechter dan goed
voor haar was

droeg zwaartekracht
slechts als versiering
wist in welke piercing
restant lachgas zat

begroette opgetogen
de dwaasheden die
iedere morgen faketen
op niet afgestoft

niet eens de tijd
hadden om de
weersomslag
eigentijds te beleven

ze verdween in
het vooronder van
verplichte bezigheden
in het uitgebreid sanitair

sprong beter
uit de band toen
haar vriendinnen appten
quarantaine aan de hand

Door wil melker op 20-04-2021 om 05:26 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een laag octaaf

zacht golfden
geluiden in een
zee van ongekleurde
decibellen langs
ons heen de
wijde wereld in
alleen gevangen
door lucht en wind

donker
bromden tonen
uit een laag octaaf
vlak bij de grond
zich onderscheidend
kenbaar maken los van
de spirit der jeugd in
hun super actieve vreugd

zij missen nog
identiteit hebben
andere zaken nodig
om zich te manifesteren
in herkenbaar rubriceren
en deel zijn van
helaas zonder nog een
eigen leven te leiden

want daar waar
stilte het eindpunt
van geluid bepaalt
loopt ook het leven
tegen de laatste
muren aan en leeft
de een als die weet
dat de ander bestaat

Door wil melker op 19-04-2021 om 04:40 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In ronde vegen

je danst
op aarde die
speciaal voor jou
vruchtbaar
is gemaakt

je hand in de
losse zwaai
van de zaaier
die dit een leven
lang heeft gedaan

met zwierige streken
werp jij in
ronde vegen
het zaaigoed door
de lentewarme zon

pas als het
laatste strooisel
is geland jij je rust
geniet kiest schepping
weer gods hand

Door wil melker op 17-04-2021 om 04:23 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De zere plek

zij had haar
kleine emoties
en irritaties
zo goed verpakt
dat opsporen bijna
onmogelijk was

verblind door
schoonheid in
een subtiele actie
ontgaat je dan
de fractie waar het
eigenlijk om draait

zo heb ik
de vinger nooit
echt kunnen leggen
op een zere plek
door haar pleister
joh doe niet zo gek

pas als het niet lukte
door spanning of stress
stortte haar kaartenhuis
ineen zat zij te huilen
tussen de zelfgekozen
jokers helemaal alleen

Door wil melker op 15-04-2021 om 04:39 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gewapende stilte

ik zwaaide wit
een maagdelijk
doek voor vrede

we schreeuwden niet
maar gonsden in
veelal lage tonen

in ongearticuleerd
komen bleef de club
rustig stromen

na enige opschudding
hier kregen we
horzels in het vizier

geel blauwe kleuren
formeerden het
toekomstig gebeuren

maar wij zijn af van
het dollen weigeren
in stof te rollen

hernemen onze
grondwettelijke plaats
in gewapende stilte

er is geen baas waar
wij komen gaat macht
over zichzelf dromen

Door wil melker op 13-04-2021 om 04:20 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Water van hogerop

jij hebt mij
meegenomen op
een van jouw dromen
waar we altijd
riviertjes zomen
met hellingen die
glooien op zuid

overweldigend
is het veelvoud
aan kleur in een
natuurlijk palet
dat zonder ingreep
van de mens op
aarde is gelegd

bevriezend koud
heldert kabbelend
water van hogerop
dat door zonnewarmte
beroerd heel snel
zijn sneeuwkragen
niet meer zal dragen

je lach trekt
kippenvel omhoog
kramp verstoot
ons van het strandje
waar alleen nog
voetstappen vertellen
van ons dromenlandje

Door wil melker op 12-04-2021 om 04:33 0 44
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn carrousel

je zit in
mijn archief
want ik heb
je eindeloos lief

natuurlijk
ben jij al lang
uitvergroot maar je
kleding werd te bloot

ik heb jouw
foto's in allerlei poses
ook die jou heel
lichtjes doen blozen

zij zijn mij
het liefst omdat
je daar voor even
je ziel laat leven

jouw lach en ogen
zijn mijn carrousel
gewoon omdat zij mij
eeuwig geluk beloven

Door wil melker op 11-04-2021 om 04:46 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De witte plekken

nog altijd
bewegen je handen
in lichte rust
als uitvloeisel van
het brok dynamiek
dat iedereen opvalt
die jou voor de
eerste keer ziet

jouw ogen leggen
de stukjes neer die
het leven jou brengt
jij puzzelt omgekeerd
het is geen onvolmaakt
beeld dat het bestaan
jou geeft het is je lach
die de laatste stukjes heeft

jij overziet in
vorm en kleur wat
er allemaal gebeurt
weet dat jij de witte
plekken ooit met
jouw ervaringen vol
zal leggen zij de wieg
zijn voor plezier en pijn

waar anderen
moeizaam hun stukjes
passen bruist jouw leven
nog op alle vlakken
hooguit raakt en kleurt
een rode horizon
de zee rondom waar
jouw puzzel ooit begon

Door wil melker op 08-04-2021 om 04:27 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dat weerbarstige

soms kraakt
de lucht in
droge dorre tikken

niet het vitale
geluid van een groep
horzels die zitten te bikken

het kraakt
onverwacht zonder dat
er een sprankje leven lacht

voelt alsof de
dood ook af en toe
nog even bewegen mag

maar alles is
dan al kapot hangt
vele jaren in de strop

en toch is er soms
dat weerbarstige van
het nooit op willen geven

ja juist na de dood
hadden wij nog zo
graag door willen leven

Door wil melker op 07-04-2021 om 04:23 0 53
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Feller dan pastel

je bloeide
in het veld
naast vele
soortgenoten

kleurde het
pastel dat
genetisch jullie
bol beloofde

toch rankte
jij hoger dan
anderen groeiden
en bloeide feller

ja jij viel
meteen op in
de koesterend
zachte telershanden

met zorg gepeld
en opgekweekt
werden jouw lijnen
snel verbreed

de naam is nog
niet gegeven maar
feller dan pastel zal
je koosnaam heten

Door wil melker op 05-04-2021 om 04:26 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gestileerd protocol

jij hebt weer
met licht gegooid
het scherfde pijnlijk
in mijn ogen

ik kende de bogen
van je stemmingskleuren
maar dit had nooit
mogen gebeuren

het was geen aanval
met een gestileerde
protocol juist het
onberekenbare maakt dol

altijd heb ik je
blikken kunnen lezen
maar de onverwachte
aanvallen tartten mijn leven

overal waar je
kwam en danste
stroomden je energieën
als mooiste dromen

maar er is een ruis
gekomen die deprimerend
werkt door zichzelf
onverwacht kort te sluiten

laten wij proberen
weer samen te resoneren
van elkaar te leren
zonder storend gebrom

Door wil melker op 03-04-2021 om 04:10 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top