voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Jeugd diversiteit

wij kenden
als kind
elkaar vreemde
eigenschappen toe
gedragingen en
gewoontes die
wij niet begrepen

die niet in ons
patroon pasten
wel in bijnamen
die de speelse
karakteristieken
bondig hadden
samengevat

herkenbaarheid
was nooit op
persoonlijke titel
maar werd
vaak gedragen
door meerderen
uit de groep

zij representeerden
maatschappelijke
kantjes van buiten de
club in persoonlijke
exclusiviteit en breidden
de basis in diversiteit
en infowaarden uit

Door wil melker op 29-05-2023 om 02:32 0 7
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Welig tiert

welig tiert
de leugen
om bestwil
de kleine
waarheid die
nog geen pijn
hoeft te doen

omdat
dan alleen
de werkelijkheid
mogelijk iets
minder mooi
lijkt uit te
pakken

het licht
diffuse
verrondt de
scherpte van
het beeld pas
als zij elkaar
gaan versterken

en in de
waarheid het
onechte gaan
merken met de
bekende blikken
dat hoef je ons
niet te flikken

Door wil melker op 28-05-2023 om 02:30 0 7
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De wolf ontbrak

ik droomde onder
ruizelend blad dat
de warmte van de
zomer nog een prettig
soelaas gaf

luisterde naar
de seizoenmuziek
die uit een eeuwig
repertoire
was opgediept

daar tussendoor
ploften de bellen
uit het pikzwarte ven
hun methaan uit de
giftig rottende bodem

ik zag de ogen
goedgemutst tussen
het hoge gras en
laag struikgewas van
de kleine mannetjes

op het lichtgroen mos
van de borders rond
het watertje trippelen
elvenvoetjes en vroeg
het publiek om meer

na een lief applaus
en veel vleugelgeritsel
was alles klaar voor de finale
alleen de wolf ontbrak
die zou de vos wel halen

Door wil melker op 24-05-2023 om 01:12 0 8
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vergeleken met toen

glimlachend
wendde zij
zich af

weer had ze
in de spiegel
gekeken

zichzelf
vergeleken
met toen

naar een
oordeel werd
niet gevraagd

en toch
ontdekte zij
voordeelpunten

als reactie
op die lach ja
haar sterkste troef

ontwapenend
bij inzet en
afrekening

nog zwaaide spiegel
de lach terug in afscheid
met koesterende aai

Door wil melker op 19-05-2023 om 01:57 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Respect

Ook wij hebben
geprobeerd de
maatschappelijke
ladder te beklimmen
Waar ieder treetje
zijn plaats in de
samenleving had
met respect voor
boven en onder
waar ook leeftijd
In was gevat

komend uit een nog
warme gezinsstructuur
die deel was Van de
sociale constellatie
waartoe ook onderwijs
politieke richting
en religieuze keuze
veelal toebehoorden
die stabiliteit is totaal
verpulverd door een
totale defragmentatie

van respect voor elkaar
het medemenszijn is
volledig losgelaten om
er zelf beter van te worden
ja ten koste van dat
dat heeft de schepping
finaal de das omgedaan
die arrogante houding
door de pressie van de
grote bek heeft de mens
zichzelf deze hak gezet

Door wil melker op 17-05-2023 om 02:04 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zij feniksde

de ogen wat
neergeslagen
handen vol
friemelende
vingers
struikelde zij
over haar
woorden

die nog moeilijk
te behappen
waren met
de onschuld
in haar lach
die haar een

licht bedeesde
houding gaven
haar alle krediet
bood in het bloot
geven van de
echte waarheid

die na gedegen
onderzoek haar
gelaagde geest
zichtbaar maakte
in een met veel
intelligentie

opgebouwde
façade voor het
dagelijks leven
zij feniksde in
vrijspraak als
overwinnaar

Door wil melker op 13-05-2023 om 02:21 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Auditief vangnet

restanten
menselijke geluid
klinken nog ver
boven het
pandemonium
van de wereld uit

van wolken
gedreun
en gebrom
daar kijkt geen
mens in herkennen
meer van op

nieuwe tonen
zijn altijd op proef
tot stamboom en
afkomst zijn bepaald
zonder dissonantie
is aangemaakt

en het
bestaande
orkest duidelijk
niet ontregelt of
gefrustreerd door
ellende achterlaat

toch ontsnapt
er een aan het
auditieve vangnet
het elektriek dat
geruisloos gevaarlijk
langs ons rijdt

met een grillig
remgedrag en een
niet te blussen
honger naar
meer vuur en een
blustijd van 24 uur

Door wil melker op 11-05-2023 om 02:42 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tweede bloei

het ranke
heeft je
opgebroken
nog wieg je
in de wind
en zonder knak
is het tot heden
goed verlopen

je tulipt uit
een nieuwe bol
met een grote
meerkleurige
bloem bekroond
in fris groen dat
lente je heeft
meegegeven

jouw tweede
bloei is gewonnen
levenstijd voor
een extra generatie
door liefdevolle
verzorging is er
nu deze unieke
mogelijkheid

Door wil melker op 09-05-2023 om 08:31 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lichte akkoorden

ik heb ze zien
komen en gaan
de hand vast
voor het huis
van hun dromen

een hoofd
vol gedachten hoe
het zou en zeker
moest worden
na verbouwen

meer buiten
door de ramen
te veel bomen
namen licht en
uitzicht weg

de melodie
van de trap klonk
bedaagd alsof er
van de treden te
veel werd gevraagd

de kleuren zijn
gedateerd inboedel
is aan vervanging
toe herstel is al te
vaak geprobeerd

dit gaat het
niet worden zelfs
de trap kreunt zacht
bij verlaten ineens
heel lichte akkoorden

Door wil melker op 08-05-2023 om 02:45 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Iets dynamisch

in mijn leven
heeft altijd iets
dynamisch gezeten
het naadje van
de kousen wilde
ik graag weten

speciaal vreemde
woorden zoals
mystiek alchemie
magie en fiction
fantasy in alle
vakgebieden

geweldige titels
er bleven helaas nog
zoveel zaken steken
in de prille schoenen
van tal van pseudo
wetenschappen

zij raakten aan bijna
zichtbare waarheden
maar hadden te weinig
basis om alles goed
overzichtelijk te rangschikken
in begaanbaar perspectief

de mens als arrogante
kwast vond gedegen
kennis onzin hij wilde liever
op goed geluk rommelen
en grasduinen met andere
mee- en leeglopers

zoekend naar levenselixers
de steen der wijzen
orakels van delphi volgen
en andere vreemde goeroes
nalopend in plezier naar
het geluk van klaver vier

Door wil melker op 06-05-2023 om 01:32 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het paradijs

het schaduwde
te veel in de
laatste winterse
contrasten nog
overheerste het
koud bleke licht

waar wind water
pegelde en deed
huilen terwijl er
zachte warmte
zonder bewolking
werd verwacht

lente verjaarde
in groen met
minimale bloei
toch zal zij in de
herfst rijpen omdat
de zaden begrijpen

dat overleven
het enige is dat telt
uitgesteld leven
is de prijs om nog
ooit het paradijs
te mogen beleven

Door wil melker op 03-05-2023 om 02:03 0 44
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De vergetelheid

ik hoorde laatst
verhalen hoe
engelbewaarders
pubers coachten
die in hun angsten
dreigden te verdwalen

het leven niet meer
zagen zitten door het
ontbreken van
ouders die uit liefde
op hen vitten hen
nu alles toestonden

mensen lijken weer
verbindingen aan te
willen gaan die langer
dan hun dates duren
om weer geluk te
vinden in meer uren

de vampiers zijn
ook terug ik zag
de bloedvlekken in
mijn eigen bed
kabouters hebben
daar weer geslapen

zij kwamen hun
slaapmutsen halen
die zij vergeten waren
er spelen weer zaken
die vroeger tijden raken
die wij verdrongen hebben

omdat wij er niets mee
konden en hun taal niet
meer verstonden zij zijn
in de vergetelheid geraakt
door arrogantie van de mens
hun hulp was niet gewenst

Door wil melker op 02-05-2023 om 02:47 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Genetische schat

het samen spelen
blote voeten op
het pas gemaaide
nog verend lentegras
gaf ons ook zonder
publiek zoveel
applaus dat samen
volmaakt voelde
elkaar stimulerend
aanvoelend in details

de muziek van
wolken en wind
danste met ons mee
en regen spoelde
ons schoon na de
ovatie van bomen
en struiken en het
bloeien en diepste
buigen van de aller-
mooiste bloemen

we dansten heerlijk
luchtig in de lichtste
en doorzichtigste
gewaden om enkel
de schoonheid
gewaar te worden
die jij al meteen bij
je geboorte had
meegegroeid uit
jouw genetische schat

zacht ruiste de door
de natuur gegenereerde
muziek in onze golvende
kledij die de diverse
op elkaar afgestemde
bewegingen in
volmaakte harmonie
lieten zien op de
juiste maat van
onze pas de deux

Door wil melker op 01-05-2023 om 01:40 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De laatste tijd

het was
ook nog te
donker om
licht te worden
de laatste tijd
wakker was er
al helemaal
niet meer bij

voorzichtig
voelen hoe
blij kan zijn
want plezier
en verstrooiing
is nog geen
koning in deze
negorij van ellende

we hebben het
voelen aankomen
wisten dat het
weer van slag was
vol extremen
ook bij planten
en dieren met groei
in vreemd gedrag

misoogsten
door woeste buien
en overstromingen
ziekten, virussen en
bacteriële infecties
die mens en hun
hun immuniteit
snel aantasten

Door wil melker op 29-04-2023 om 01:53 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Woestijnkamelen

nog klonken
uit de verte
de schreeuwen
van woestijn-
kamelen en
knarsten het
door lucht
gedragen zand
tussen kies en
spaarzame tand

de wind was
opgestoken
daarom hadden wij
de opgravingen
onderbroken om
in rustiger tij
verder te gaan
aan een nieuwe
opening van het
gangenstelsel

wij proefden al
de lucht die daar
eeuwen in het
afgesloten gedeelte
heeft gehangen
met onschatbare
info over het
dagelijkse doen en
laten in een egyptische
gemeenschap

nieuwe technieken
leggen het gewone
leven van vorm
inhoud en smaak
feilloos bloot
net zoals bij de
romeinen van pompeï
die volledig bedolven
werden onder
metershoge vulkaanas

Door wil melker op 27-04-2023 om 01:43 0 64
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Iets nieuws

in iedere
blik wist
het zicht
iets nieuws
te ontdekken

de plaatjes
verschilden
steeds in
nuances die
bij focussen

verschillen
lieten zien
door bewegen
en veranderingen
in licht en contrast

de herinneringsfilm
liet in de diverse
verschillen
het natuurlijke
lopende beeld zien

een schitterende
automatische
animatie van ons
zien en de
wereld kennen

waarbij
herkennen de
bevestiging is
van ons deel
van het beleefde

een bewijs van
werkelijk bestaan
dat door anderen
in fysiek aanwezig zijn
voor altijd bevestigd is

Door wil melker op 26-04-2023 om 01:39 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Praalwagens

stralend vielen
de kleuren van
duizenden bloemen
neer uit de
praalwagens van
het schitterend
jaarlijkse corso

zij overdonderden de
dol enthousiaste en
luid applaudisserende
toeschouwers ook
bij mijn wagen
waarop ik jou in de
bloemetjes heb gezet

in iedere lijn
en welving met
bloemen van liefde
uit van mijn hart is
onze relatie voor
altijd en eeuwig
vastgelegd

verliefde stilte
heeft mijn handen
gestuurd feilloos voelde
houden van de ronde
lijnen in samen aan
jouw blik bij het passeren
ga ik volgend jaar etaleren

Door wil melker op 25-04-2023 om 01:53 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Shotjes hormoon

ik zag
in je ogen
het onbezorgde
spel van kleur
en muziek
waarbij armen
en benen als vanzelf
meebewogen op de
natuurlijke ritmiek

je stem lachte
melodieus
lokte hoog uit
en herhaalde
verlokkend tot
consensus in toon
het warme gevoel
tussen ons gewoon
zacht vibreerde

wel geladen
met shotjes hormoon
die golfden tussen ons
in een branding die
bijna de overslag maakte
naar de intieme stilte
van elkaar woordloos
begrijpen in ogen
die alleen maar kijken

Door wil melker op 24-04-2023 om 01:57 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Altruistische beelden

als ik
nog zachtjes
waak en
bijna droom
begint het
rammelen van
vreemde zaken

zij schuren tegen
elkaar in het traag
verplaatsen over
een ongelijke
vloer die bekrast
wordt met witte
kruimelige strepen

in een koud
vochtige stilte
die door gedrup
van stinkend
rioolwater een
smerige lucht
verspreidden

ik daalde af
op gladde treden
angst was ik
vergeten want de
onderwereld was
mijn ergens
bekend gebleven

uit de vroegere
aarde die in een
apocalyptische
distorsie was
geraakt en door
de mens zijn
schepper verloor

te midden van die
altruïstische beelden
huilde ik het verdriet
over deze teloorgang
weg in een lichte
streep horizon voor
nieuw perspectief

Door wil melker op 23-04-2023 om 01:53 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een heerlijk gedoetje

ik had
de ezel
in de zon
gezet
het linnen
vochtig door
ochtendlicht
spande meteen

schildergerei
om me heen
gelegd dan
kon ik er direct
soepel bij
in een degelijk
ouderwets
boers tableau

een stukje dijk
geknotte wilgen
in een lege wei
halverwege de
boerderij met stal
wat verdwaalde
bouwvallige
oude schuren

een heerlijk
gedoetje om
geschilderd te
worden door mij
de naam vindt u
onderaan
het geschreven
schilderij

Door wil melker op 22-04-2023 om 01:55 0 88
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top