voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Aardse essentie

ik wilde zo
graag de zorgen
van jouw gezicht
wissen je handen
pakken om samen
weer energie
te gaan delen

de lift omhoog
naar nieuwe
horizonten of
omlaag naar
minerale bronnen
het leven genieten
in aardse essentie

de warme geosfeer
die in eigenheid
geluk geeft dat in
zeer ruime mate
voorradig is omdat wij
die spirit rechtstreeks
kunnen raken

Door wil melker op 25-05-2022 om 04:01 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nog kleurde je lach

ik zag je
donkeren
in de met licht
doorschoten
wolken
nog kleurde
je lach in het
al duister geweld

natuurlijk
was jij bang
zoals zovelen
voor het
plotselinge en
ongrijpbare dat
zich manifesteert in
elektrisch ontladen

na immense klappers
zonder weerga
in grijs vallende
schoonmaak wist
het onweercomplex
gelukkig weg te komen
vrij uit te druppelen
naar meer helder blauw

Door wil melker op 23-05-2022 om 04:20 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Leven beeldhouwde

gelukkig
schaduwde
je nog steeds
maar leven
beeldhouwde
al in onvergankelijk
steen je verscheiden

op fundamenten
die evolutie al bij
jouw geboorte had
klaar gelegd in
groeven en lijnen
die door de matrix
van genen verfijnden

heel apart
was dit verschijnen
in twee werelden
waar contrast nog
in beweging was
en verdieping niet
te meten bleek

een overgang
zonder greep
op twee entiteiten
doordat mensen
de geleidelijke
overgang niet echt
kunnen begrijpen

Door wil melker op 19-05-2022 om 03:58 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Speelse magie

waar volmaakt
het eeuwig zoeken
naar foutjes in
schoonheid uitlokt
speelt bij jou
de lach van zeker
weten een eigen spel

schuift hemel
weer een plaatsje
verder is superglans
net een verblindend
stukje hel dat oplicht
waar contrast
het paradijsje ziet

soms wolkt
wat speelse magie
aandacht kleurend
boven de scenes
waar jouw volmaaktheid
mijn liefde spreekt over
talenten die ik niet vergeet

Door wil melker op 16-05-2022 om 03:58 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Deze dodelijke dorst

warm golfde
het lange al
geel gepunte
hoge gras
onder de vlagen
wind die ver aan
de horizon beelden
deden trillen

wij bewogen
nog stiller dan
de woordloze
omgeving waar
slechts een vogel
schreeuwde om
schaduw en wat
druppels fris

nog zoog hitte
aan de grond die na
de laatste transfusie
water begonnen was
aan brakke lagen
hoe lang kan de
aarde deze dodelijke
dorst nog verdragen

Door wil melker op 15-05-2022 om 04:22 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het podium

uren kon ik
naar je ogen kijken
proberen de beelden
te begrijpen
die jij uit je
leven liet zien

je lach bleek
het podium dat
jou altijd getrokken
had niet om te
laten zien wie jij
was maar wilde zijn

meer om te
geven samen
momenten beleven
van intens plezier
waarvoor jij en wij
zitten op de bankjes hier

jij nam ons
bij de hand in
het land waar jij
gelukkig was wilde
dat delen met ieder
die er tekort van had

Door wil melker op 14-05-2022 om 03:43 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nog krult je lach

nog krult
je lach in
de hardste
bouwstenen
van onze
fundamenten
de veste die al
generaties lang
met degelijke normen-
en waardenspecie de
tijd heeft getrotseerd

nog is de sleet buiten
nauwelijks zichtbaar
lijkt wat achterstallig
onderhoud maar
de echte breuk en
scheuren komen
diep van binnenuit
waar rot en putlucht
heersen over leven en
gebroken glas geen
perspectief gaat geven

jij was erbij
toen grondstoffen
en magie een
huis bouwden waar
alleen voor de
eeuwigheid plaats
was vormgegeven
door de mens met
als buurman de hemel
en het paradijs als
tuin van eden

Door wil melker op 13-05-2022 om 04:02 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Warme klanken

jij had het
zelf al heel
aardig ingekleurd
het format
van het abn met
de nodige dictie

omgeven maar
zo hier en daar
bleven er warme
klanken kleven die
zich emotioneel anders
lieten verspreken

zij gaven de
smaak van samen
aan een beperkte
groep voelden goed
om met bekenden
in rust te praten

de schone taal
had niet die omhaal
enkel koel en to the point
alles zo zeggen dat de
boodschap niet in gevoel bleef
hangen was niet uit te leggen

Door wil melker op 11-05-2022 om 04:19 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een herijking

je ogen
lichten altijd op
in combinaties
van kleuren als
jij stemmingen peilt
die de balans van
emoties in een
kamer bepalen

nooit breek je in
maar opent met
een vrij entree
om dan in
meegaandheid
de diverse bronnen
te lokaliseren om
hun invloed te bepalen

te vaak zijn
de settingen
al bekend tenzij
er nieuwe instroom
is die zich in
terughoudendheid
laat kennen zonder
echte blokkades

gelukkig wint
diversiteit het
van conservatisme
en lijkt ieder
ingenomen met
een herijking van
dogma's en al te lang
bestaande standpunten

Door wil melker op 10-05-2022 om 04:02 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het Hyper zijn

jij hebt soms
een gekke lach
in je ogen
armen en benen
molenwieken
een fleurig
pandemonium
dat uitnodigt tot
heerlijke deelname

een aanleiding
is niet te
achterhalen het
hyper zijn bij jou
is nooit van het
kwalijke venijn er
is geen onderscheid
in wie achterblijft
en in samen vieren

weldadig sluipt
rust op kousenvoeten
binnen en in een
langzaam dovend
einde kleuren wangen
zich nog rood glinsteren
ogen vol plezier
om het intense samenzijn
met iedereen van hier

Door wil melker op 09-05-2022 om 03:56 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar pirouette

ze nam
stilte mee
uit een zee
vol herrie
waarbij van
iedere golf
die oversloeg
het volume brak
op het onbegrip
van zwart basalt

ze opende
het cordon
van donker
geloken ogen
wierp zand
om het laatste
argwaan niet te zien
sloot handen tot kring
danste haar pirouette
er grafisch midden in

waarbij zij de
blikken aannam
rondde en verrijkte
tot ook zij draaiden
en zacht de mantra's
van zee in haar
eeuwig bewegen
als eigen golf in de
vloed van samen
lieten stromen

Door wil melker op 08-05-2022 om 04:29 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Automatische piloot

ik zie je stralen
bij de gedachte
een frisse neus
te gaan halen
daar buiten waar
warm en kou
zijn eigen kleur
kiest die samen
de schoonheid van
het moment bepalen

de basis een huid
die verschillend
kan reageren op
de weerssferen
en toch in staat is
een behaaglijk
gevoel te genereren
of aan de bibber
gaan om warmte
te laten ontstaan

zonder grote
problemen gaan
verschillen voorbij
in het eenduidig
functioneren
op tal van externe
prikkels en zonder
handen aan het stuur
delen wij met vuur
de automatische piloot

Door wil melker op 04-05-2022 om 04:00 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het stukje euforie

je lachte om
de zachte zoem
en trilgeluiden
die jij altijd
bij je droeg
alleen aanwezig
luisterde niet
altijd voldoende op

dus met een
stukje muzikaal
onthaal van
overijverige
frequenties
kondigde jij je
komst verblijf
en afscheid aan

in een ludieke
melodie danste
jouw omgeving
zijn warmte delend
met alle anderen
het stukje euforie dat
jullie genereerden voelde
intens weldadig aan

Door wil melker op 01-05-2022 om 04:31 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dit minzaam contact

ik dacht
dat jij de
ordening van
liefde in je had
in mijn ervaren
bleef ik in
gênante onkunde
naar vrijheid staren

speelgoed
kwam warmlief
bovendrijven
maar kleur en vorm
konden niet met echt
wedijveren er moest
een trigger zijn in
dit minzaam proces

juist in kleine
dingen bleek contact
in elke fysieke vorm
een investering met
liefdevolle warmte
waar tijd en veel
plezier speelde als
een heerlijk knuffeldier

communicatie heeft
onze ontdekkingsreis
de boost gegeven die
noodzakelijk was om
samen ook het
evolutieplan de nodige
vaart te geven in
belang van komend leven

Door wil melker op 30-04-2022 om 04:08 0 62
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Voor de wind

we liepen
voor de wind
warmte floot
in vlagen en een
wolkje oogde
wit van boven
een wereld om
ons heen wij
helemaal alleen

wij hebben ons
niet afgesloten
gingen juist
helemaal open
voor alles
dat er was en
wilden delen in
samen elkaar
voelen en strelen

juist uit het niet
verbale wilden
wij het leven
in zijn volledige
existentie halen
zoals communiceren
met het ongeziene
woordloos leren spreken
in muzikale lichaamstaal

Door wil melker op 29-04-2022 om 04:24 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Goed gesternte

ik heb je
niet gevouwen
jij hebt jezelf
te water gelaten
hard rennend
op lange benen

het scheepje
in je hand dat
zonder ruime sop
meteen op de
golven teruggaat
naar het strand

wij hebben het
scheepje op droog
zand gelegd vouwen
glad gestreken
en langzaam
op gekalefaterd

ondanks jouw
dwarse te water
lating ben je goed
gedoopt zelden averij
en maakt je reizen
onder goed gesternte

Door wil melker op 27-04-2022 om 04:32 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw magische bron

jij hebt nooit
het lijden in je
gezicht laten wonen
altijd waren er wel
opklarende zachte
dromen in een
steeds dichterbij
komende horizon

waarvan de kleur
het deprimerende
oplost in perspectief
met het licht van
een stralende zon
toch laat ook jij
hoofd en schouders
weleens even hangen

klem gezet en gevangen
in een schijnbaar
onoplosbaar probleem
nooit hebben woede
en kwaadheid de
overhand wel spreken
oneerlijkheid en niet
rechtvaardig hun tonen

maar in een hernemen
van energie uit jouw
magische bron verlicht
je gezicht breekt de lach
lijnen die van jou niet
mogen met een knipoog
naar boven die alleen
vrienden kunnen zien

Door wil melker op 24-04-2022 om 04:11 0 44
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukje plezier

je lachte
verpachtte
sombere
gedachten
voor een
sprankelend
stukje plezier

die handelswijze
is niet van hier
maar stoelt
op de positieve
instelling dat
leven geen
tranendal is

maar dat wij
samen zijn
ook voor het
vele vertier
dat in diversiteit
creatief bloeit des
te harder het groeit

Door wil melker op 23-04-2022 om 04:22 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Die raadsels lacht

ja jouw gouden
handen hebben
mijn ziel getild
naar de zon
hebben haar de
essentiële warmte
gegeven om te leven

jij met het vermogen
om mensen samen
de grootsheid van
verbondenheid
te laten voelen
in warme massaliteit
gedragen door geestdrift

ja waar de lyriek van
hart en geest tot
creatieve expansie komt
waarvan de som eindeloos
meer is dan die der delen
en vroege epiek
nog sociaal acceptabel is

ja jij die in de
tijd al door vele
kunstenaars
vereeuwigd bent in beeld
schilderij en in talloze
fresco's beschreven
en gelauwerd bent

ja jij
die raadsels lacht

Door wil melker op 22-04-2022 om 04:12 0 87
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn schaduw

ik zag
mijn schaduw
in het glas
lachte wat
om een rare
frats maar zag
daarvan niets
terug met
het licht fel
op mijn rug

herkende
niet eens mijn
eigen contouren
toen stevig
aan de maat
tot ik leerde
om bij die grens
de aandacht
op anderen te
concentreren

toen werden
stukjes
persoonlijkheid
uitgelicht in
stevig contrast
met een
werkelijkheid
die zelf mij in
die tijd volledig
ontgaan was

Door wil melker op 21-04-2022 om 04:32 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top