voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Rust en stilte

juist als jij
mee zou
willen stromen
met de groene
lente zee
is alles leeg

de energie is
verbruikt om zelfs
ook maar rechtop
te blijven staan bij
alle uitdagingen
van het bestaan

je laat alles gaan
om eerst zelf eens
even bij de mensen
te komen en je
reserves in energie
aan te vullen

nog zou je zo
de wereld in willen
stappen maar het
houvast ontbreekt
alles gaat je in deze
tijd veel te snel

zo rustig leunend
op de vensterbank
gaat het nog wel
maar is er tel
of de bel dan is
er paniek in de tent

de trek is groot
naar bed waar rust
en stilte wenkt waar
men je niet stoort
omdat jij het
gewoon niet hoort

Door wil melker op 17-05-2024 om 03:59 0 123
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een geweldige spin

de gemeente
was zacht en
begrijpend
warm in aandacht
en vol hoop op
een toekomst
met bloemen

zij kende de
seizoenen van
winterse kou
en schraalheid
tekort voedsel
het bidden op
onbedekte knieën

toch bloeide
ook de lach als lente
bloemen bracht
de verlosser weer
in verrijzenis terug
met zijn overal heen
reizende discipelen

in de heilige
drie-eenheid geloof
hoop en liefde
hun woorden gaven
toekomst een boost
en naastenliefde
een geweldige spin

Door wil melker op 09-05-2024 om 03:49 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zalig Pasen

in een donkere koele
mediterrane tuin op
de helling van de
berg van calvarie
klonk het geroezemoes
van pratende mensen
die als vrienden aten na
het heetst van de zomerdag

een gezelschap vrienden
en volgelingen van de
gedachten van een
vrij land zonder bezetting
met oude rechten op
de geboortegrond sinds
het scheppingsverhaal
in vervlogen geschiedenis

de tweedeling in afstamming
historische rechten in tal
van overleveringen bevestigden
de breuk in vertrouwen
tussen de twee groepen in
een overheerst bezet land
die als een verraad schaduw
over de groep hing

intuïtief voelde ieder dat
het om judas ging naar later
bleek voor 20 zilverlingen
de dodenprijs na zijn
martelgang naar het kruis
zijn verrijzenis bracht
het christendom met
naastenliefde voor ieder

nog vechten de oude
bloedgroepen om de
geboortegrond en
de oudste rechten met
de meest moderne wapens
alsof naastenliefde niet
bestaat en vrede zijn prijs
in mensen doden betaalt

Door wil melker op 28-03-2024 om 09:40 0 121
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een waarheid

we draaien
bladzijden om
als de dagen
verstreken zijn
in de stilte van
kleine uren

turen we nog naar
de laatste letters
het blanco wit
zal weer een
volle dag gaan duren
ondanks het samen

heeft ieder een
eigen inhoud aan
het boek gegeven
niet dat we niet
nieuwsgierig zijn
maar waarschijnlijk

wel bang om een
waarheid te lezen
die zwart op wit
duidelijk is beschreven
in een realiteit die wij
nooit willen beleven

Door wil melker op 22-08-2023 om 01:52 0 262
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De alkoof

verkoelend
hangt
witte stilte
in de alkoof

doorschoten
met pril groen
rust het na een
verfrissend bad

zonder tocht
en kalkvlekken een
schitterende oase
door ieder gedragen

uit eerbied voor
het leven dat zo
ontzettend veel
heeft te geven

Door wil melker op 26-07-2022 om 03:43 0 488
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De broedermoord

ik zag je ogen
in de trillende hitte
oplichtten in blikkend
stroboscopisch geweld
kantelend over de horizon

juist daar waar
kleuren vluchtten
uit de regenboog
onder het magisch
geluid van de donderbui

die in zijn mystiek
groen wervelend
ontstaan uit de bocht was
gegaan met mysteries
uit het scheppingsverhaal

die in hun religieuze
drang macht kregen
over goed en slecht
want de broedermoord
van kain op abel was echt

Door wil melker op 07-04-2022 om 04:02 0 551
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De waarheid

wij zagen
hoe water in
niet aflatende
kracht rotsen
trotseerde
bruisend en
kolkend probeerde
een bres in de muur
te slaan om zo
in alle gluiperigheid
ongezien de dodelijke
steek in de rug
te forceren

waar graniet
en basalt in de
schepping hun bals
hebben gespeeld
zijn de sterktes van
voorwereldlijke kracht
in verbinding met
de rechtschapenheid
van boven en het
vaste geloven diep
van binnen dat
altijd de waarheid
zal overwinnen

Door wil melker op 17-07-2021 om 04:24 0 723
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Even zondigen

ik heb altijd heilige
willen worden
al toen ik in de kribbe
lag en maria als
mijn moeder zag

wij waren niet zo
uitgesproken thuis
want het dagelijks
leven haalde al veel
extra geboden in huis

wij deden weinig
aan mystiek want
wat wij niet snapten
was verdwaald en
dus eigenlijk doodziek

wie het bidden
had uitgevonden is later
zeker een wereldwonder
in zijn ding geworden als
baasje van onthouding

ik heb het niet kunnen
smaken er waren teveel
aantrekkelijke zaken
celibaat deed me veel pijn
even zondigen was te fijn

Door wil melker op 21-06-2021 om 04:15 0 726
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het eerste silhouetje

het kouder
kaatste blauwer
uit het lege firmament

spelden prikten
licht goedkoper dan
het leds equivalent

daar waar zon
in geel en rood haar
huishouden viert

spoort ook maan
gesikkeld zijn talloos
laatst kwartieren aan

vreemd dat mensen
zonder tijd door
maneschijn verblijd

gaan feesten met
familie en vrienden
op gezag van de profeet

hij met de scherpste blik
zijn maag presenteert het
eerste silhouetje op glas

Door wil melker op 14-04-2021 om 04:40 0 839
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zijn uitgetreden

jij hebt mij
gewekt zonder me
wakker te maken
ook ontwaken
ging langs mij heen

je hebt mij
geraakt en ik
ben met je mee
gegaan in warme
spirituele golven

wij zijn uitgetreden
konden in vrijheid
alle dimensies
kiezen die in heden
voorhanden bleken

samen hebben wij
ons overgegeven
aan de verleidelijke
ultieme vrijheid van
het niet gebonden zijn

wij dachten even
over de aarde te heersen
maar leerden in mateloos
respect het ingenieuze
concept te eerbiedigen

Door wil melker op 19-12-2020 om 04:32 0 854
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hof van olijven

uit het koele
donker groen van
de hof van olijven
vertrokken apostelen
na voetwassing en
het gezamenlijke maal

het aangekondigd
verraad deed
het onderling
vertrouwen kwaad
romeins rechtsbegin
doodde door kruisiging

de zware gang
langs volle wegen
van calvarie in het
eenzaam offer dat hij
vader bracht bewees
de stoot van de lans

vrouwen hebben
hem gewassen met
schone doeken het graf
belegd de loodzware steen
ervoor gerold zoals in
overlevering is voorzegt

in alle vroegte hebben
zij de lege tombe gezien
geschrokken hebben zij
gewacht tot hij hen in
lieve openbaring later
zijn verrijzenis liet zien

Door wil melker op 12-04-2020 om 05:09 0 1097
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Glinsterden zielenpijn

druppels stroomden
droomden vroeger in
hun grijze ijle vlucht

glinsterden
de zielenpijn uit een
hoog bezwangerde lucht

de sluizen van
hemel stonden open
om alle zielen te dopen

voor even
weer helemaal alleen
in menselijk herkennen

zij gleden langzaam
versnellend er heen
de bekende plek

in koesterend contact
droogde tranen in
vervloeiende banen

tot ook de tijd van
jaarlijks samenkomen
hen niet meer bereikt

Door wil melker op 02-11-2019 om 05:23 0 1125
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn liefde voor u is groot

Ja, lieve vader,
mijn liefde is groot voor u
Ik kan u echt niet missen
Dolblij ben ik, dat u van me houdt
Nooit kan ik u missen.
Ik zal u altijd beminnen
Ja, lieve vader, bij u is het goed.
Wilt u ook zijn bij alle mensen
en allen het mooie geloof in u geven.
Ja, u bent blij als we om u geven.
Allerliefste vader.

Door berberhendrikaberthie op 12-09-2019 om 15:09 0 1089
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Voor mij ben je het einde

ik weet lieve jezus
dat ik heel gelukkig zal
zijn als je komt
ik begrijp je zo goed
en bent het allermooiste
in mijn leven
je hebt mij verteld dat je
van me houdt
ja voor eeuwig heb ik je lief
geen man doet me zoveel
als jij mijn geliefde jezus.
ik hoop dat voor je komt
mij je de kracht wil geven
in dit moeilijke leven door te gaan
mij je kracht, liefde wilt geven.
ja lieveling we weten dat je heel snel komt.
liefste lieveling!

Door berberhendrikaberthie op 28-01-2019 om 13:44 0 1386
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lieve god

mijn lieve god,
hoe goed is het aan u te denken,
mijn meest geliefde god
dank u voor al uw zegeningen
en dat u ons niet vergeet
wij danken u dat we in u mogen geloven.
u de grootste briljante god
wij bewonderen u met heel ons hart
ja wij weten dat we alles aan u mogen vragen
en u onze gebeden verhoort
mocht het zijn dat u ons uw
heilige geest wil geven
en geloof, hoop en liefde wil geven
ja u zult ons verhoren op uw tijd.
dank u wel dat u onze vader bent.
laat ons hart vurig en liefdevol zijn
dank u wel vader.

Door berberhendrikaberthie op 28-01-2019 om 13:27 0 1436
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geschenk

Snel, hoog, vertraag
Ik ben bang voor
ritme dat één
Slag te laag
Valt, knalt of klinkt
Het is mijn hele lijf die
Niet danst noch zingt
maar met mijn ziektebeeld leven
Wat vlug in herstel al bevind
Het leven is een geschenk
Die god ons heeft gegeven

Het leven is een spel
Wees vertraagd of snel en hoog
Voel je kracht
Vecht, huil en blijf
Luister naar je lijf
Die nu danst en zingt
‘T is vlug, meer dan jaren terug
In een onstabiel, en heel fragiel leven,
Is toch het mooiste cadeau
dat God heeft kunnen geven.

Door Brandweermanon op 11-10-2018 om 10:50 0 1685
 • 5.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 24 stemmen

Hou van u, vader

ik hou van u, vader, dat wil ik u zeggen
wilt u me niet vergeten maar liefdevol in mij zijn
u bent de heiligste, mijn allerliefste
de hele dag denk ik aan u
wilt u mijn gebeden verhoren
ik weet dat u me niet zult vergeten
u hebt beloofd in de bijbel
dat u gebeden verhoord
wilt u mijn gebed verhoren
ik vraag u om geloof, hoop en liefde
en dat uw heilige geest in mij mag zijn
dank u wel, dat ik van u mag houden
u bent het allerbeste in mijn leven
wilt u ook de grote heelmeester zijn in mijn leven.
dank u wel, vader, dat u naar me wil luisteren.

Door berberhendrikaberthie op 25-08-2018 om 16:21 0 1503
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lieve vader

lieve vader,
ik hoop dat u bij ons bent
bij ons allemaal en ook bij mij
u bent het liefste wat wij kennen
ik verhoog uw heilige naam
en weet dat ik u toebehoor
ja, vader, we leven in een moeilijke tijd
maar we weten dat u ons niet verlaat
wilt u onze tafel zegenen
met de heilige geest.
ik hoop dat u van mij houdt.
en u ons altijd wil zegenen
ik dank u dat ik mag leven
en ik hoop heel spoedig bij u te zijn
samen op weg
dank u wel,
wilt u mij geloof, hoop en liefde geven
wilt u mij niet verlaten
god, ik hou van u
het liefste ben ik nog bij u

Door berberhendrikaberthie op 14-08-2018 om 12:38 0 1530
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Er is veel geweld

geweldig groot is het in me
er woeden oorlogen in me
ik heb zoveel gebeden
en het lijkt wel of god
niet naar me luistert
ik verlang zo naar liefde
ook naar de liefde van een man
daar kan ik heel erg naar verlangen
ik hoop dat de heer spoedig komt
hij heeft veel liefde in zich
en heel spoedig zal ik bij mijn geliefde zijn.
van hem hou ik het meeste.
lieveling, ik weet dat alles beter is
wanneer ik bij u ben.
nog even en dan ben ik bij je, lieveling
op de plek waar ik van heb gedroomd.
het zal daar mooi zijn.
en al het geweld zal voorbij zijn in mijn binnenste.
ik snap niet waar het vandaan komt.
als we trouwen zal ik zo gelukkig zijn
mijn bruidegom zal me over de drempel dragen
het zal de mooiste dag van mijn leven zijn.
ik heb altijd zo mijn best gedaan
ja, we zullen heel gelukkig zijn
alleen mijn man kan me genezen van het geweld.
dank je, lieveling, dat je van me houdt
de toekomst zal heel mooi zijn
ja, in Doetinchem zal het mooi zijn.
lieveling, kom spoedig.

Door berberhendrikaberthie op 06-07-2018 om 15:07 0 1500
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De liefde

de liefde
daar verlang ik naar
ik weet dat u aan me denkt
en u voor me loopt
laat ik liefde uitdelen
aan mijn naasten
ook al zijn het aardse mensen
ja, u hebt gesproken
zal ik nog geloof vinden
als ik wederkom
ja, vader, we weten
dat jezus heel gauw komt
ik bouw op u, jezus
u bent het mooiste.
maar nu, jezus, zonder u
voel ik me heel zwak.
wilt u mij tot u nemen, lieve jezus.
en me uit deze omgeving halen
ik red het hier niet, vader.
toch hoop ik in deze laatste tijd
nog geloof hoop en liefde te
geven.

Door berberhendrikaberthie op 06-07-2018 om 14:46 0 1652
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top