voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Grote blijdschap

ja, een grote blijdschap
heb ik in me
dat ik van u, lieve god,
mag houden
ik word vrolijk van u
ik zie u voor me
en weet dat ik bij u
veilig en gelukkig ben
niemand heeft me
gelukkiger gemaakt
als u, mijn lieve god
ik ben dankbaar
dat u van me houdt
en we een goede
toekomst tegemoet gaan
met u aan mijn zijde
heb ik niets te vrezen.
maar mag ik blij
en dankbaar zijn.

Door berberhendrikaberthie op 26-05-2018 om 16:35 0 28
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De heer is mijn herder

de heer is mijn herder
bij hem ben ik veilig
mijn hulp is van de here
ja in dood en leven
behoren wij hem toe.
dank u wel, here
dat u zo een lieve herder bent
u hebt zoveel liefde
en van u mogen wij ook
liefde ontvangen.
daar zijn wij u dankbaar voor.
wilt u ons nooit verlaten.
maar altijd in ons hart wonen.

Door berberhendrikaberthie op 08-05-2018 om 16:01 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Veel bedrog

ja, er is veel bedrog in de wereld
wanneer zal dat eens ophouden
veel mensen lijden daardoor
ja, de satan is nog machtig
en woont in vele huizen
toch weet ik dat hier ook
een einde aan komt
god heeft ons
de nieuwe aarde beloofd
waarin enkel liefde woont
en hij de schapen van
de bokken zal scheiden.
ja, daar verlangen wij naar.

Door berberhendrikaberthie op 08-05-2018 om 15:55 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vertrouwen

liefste god,
leer me op u te vertrouwen
op uw liefde bouwen
ik kan echt niet buiten u
laat me niet alleen
u bent het mooiste
in mijn leven
bij u is het goed
weest u de grote heelmeester
en redt u mij van de boze
laat uw heilige geest
in mij mogen komen
ik weet dat ik het liefste bij u ben
dat ik het zonder u niet red,
allerliefste vader.

Door berberhendrikaberthie op 08-05-2018 om 15:48 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Naar liefde verlang ik

naar liefde verlang ik
om mijzelf lief te hebben
en ook de mensen die mij omringen.
ik weet dat ik, god, dat aan u mag vragen.
en dat u mijn wens zult vervullen
leer mij steeds met u te gaan
ja, lieve vader,
de toekomst zal prachtig zijn.
ik wil u volgen op uw weg
hoe prachtig is het een kind
van u te mogen zijn.
ik dank u daarvoor.

Door berberhendrikaberthie op 08-05-2018 om 14:04 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hemelvaart

ja, lieve jezus,
ik moet aan u denken
u hebt het niet gemakkelijk
in uw leven gehad
u gaf de mensen heel veel liefde
en gezondheid.
u hebt uw leven voor ons
op het kruis gegeven
uw lijden was groot
wij danken u voor alles
wat u voor ons hebt gedaan
u bent uit de dood opgestaan.
en bent aan uw discipelen verschenen
en vele mensen zijn opgestaan
ja, jezus, uw kracht is groot
daarna bent u naar uw vader
in de hemel gegaan.
gelukkig is het lijden
voor u daar voorbij.
liefste jezus!

Door berberhendrikaberthie op 08-05-2018 om 13:57 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ik weet dat ik van u hou

ik weet dat ik van u hou
en ik u alles mag vragen,
wilt u mij geloof,
hoop en liefde geven
dank u wel dat u ook aan me denkt
en neemt u al mijn angsten weg
maakt u mij weer heel
zorgt u alstublieft voor me
laat me niet alleen
ik weet dat ik u toebehoor.
liefste vader.

Door berberhendrikaberthie op 08-05-2018 om 13:41 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ik verlang naar blijdschap

ik verlang met mijn hele hart
naar blijdschap
dat is het mooiste in mijn leven
vaak ben ik blij geweest in mijn leven
nu is het nog een beetje moeilijk
maar ik weet dat god me zal helpen
en dat de toekomst heel mooi zal zijn
ik weet dat ik daar heel gelukkig wordt
het zal niet lang meer duren
dat ik mijn liefste zal ontmoeten
en we elkaar heel erg zullen liefhebben.
fijn dat ik weer blij zal worden.
en de duisternis achter me zal laten.
ja het leven is mooi.
vooral als god bij ons is.

Door berberhendrikaberthie op 08-05-2018 om 13:27 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Als ik maar weet...

Als ik maar weet, mijn God,
Dat U mijn aardse leven leidt
En mij van zonden hebt bevrijd
Dat U begaan bent met mijn lot.

Als ik maar weet, dat ik mijn zorgen
Altijd aan U mag toevertrouwen
En dat die keus mij nooit zal berouwen
Dat U bij mij bent, elke nieuwe morgen.

Als ik maar weet, dat U mij niet verlaat
En ook altijd bij mij wilt zijn
In vreugde, maar ook in pijn
Wil mij gedenken in Uw wijs beraad.

Als ik maar weet, dat U mij bij wilt staan
In alle omstandigheden en in alle tijden
Dat U Uw aandacht aan mij zult wijden
Mijn God, ik bid U, blijf met mij begaan.

Amen

Door Fedde Nicolai op 23-04-2018 om 20:26 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nooit kan ik buiten u

nooit kan ik meer buiten u, lieve god
ik hoop dat u naar mijn gebed wilt luisteren
ja, u vertelt me dat ik een kind van u mag zijn
wilt u mij de heilige geest geven
en veel liefde aan de mensen om mij heen geven.
ja, vader, u zult ons niet verlaten.
ik weet dat ik uw kind mag zijn.
maak me sterk, vader, verlost u mij van de boze.
en geeft u ons allen de heilige geest
laat er enkel liefde in ons zijn.
dank u wel, vader.

Door berberhendrikaberthie op 10-04-2018 om 11:33 0 59
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blij ben ik

heel blij ben ik
dat er blijdschap in mij woont
en ik al mijn naasten liefheb
dat heeft u me vandaag geleerd
mijn geliefde god
ja, u hebt ons allen lief,
dat weet ik zeker
dank u wel, vader, voor uw liefde
en dat wij elkaar allemaal
mogen liefhebben
en ons de heilige geest wil geven.
hoe goed is het leven voor ons.
ja, de satan zal uit ons midden gaan.
deze dag zal vol blijdschap zijn.
de vrede zal op ons zijn.
en we zullen elkaar mogen liefhebben.

Door berberhendrikaberthie op 10-04-2018 om 10:35 0 56
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gebed

wij bidden tot u
en vragen u om kracht en liefde
wij weten dat we u alles mogen vragen
en dat u ons niet verlaat
u bent het mooiste in ons leven
wij zijn dankbaar kinderen
van u te mogen zijn
wij komen tot u
en vertrouwen erop dat u
in vreugde en verdriet bij ons wilt zijn
wij zijn heel blij dat jezus gauw komt
ja, de toekomst zal heel mooi zijn
dat weten we zeker
dank u wel, vader

Door berberhendrikaberthie op 08-04-2018 om 08:25 0 61
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Ik hou van u

ik hou van u, geliefde vader
en weet dat ik bij u veilig ben
zonder u gaat het niet
wilt u zijn met alle mensen om me heen
en ook met de hele wereld
laat mij tot een zegen zijn
voor de mensen om mij heen
ja ik weet dat ik van u het meeste hou
ook mij hebt u geschapen
ik hou heel veel van u.

Door berberhendrikaberthie op 08-04-2018 om 08:18 0 57
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

God heb ik lief

God heb ik lief, Hij hoort naar mij
Als ik mij biddend tot Hem richt
Hij blijft mijn heil en mijn licht
En is mij steeds in alle liefde nabij.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid
Bij God de Heer is niets verborgen
Hij is mijn beschermer elke morgen
En heeft mij van mijn zonden bevrijd.

Ik wil op God blijven vertrouwen
Ook in zorgelijke en moeilijke tijden
Zal Hij mij in dit leven begeleiden
Op God, mijn Rots, kan ik bouwen.

God heb ik lief, Hij wil naar mij horen
Ik wil Hem loven want Hij is goed
Die met Zijn liefde mij ontmoet
Hij kent mij, bij Hem mag ik behoren.

(Woorden uit Psalm 116)

Door Fedde Nicolai op 29-03-2018 om 18:43 0 74
 • 3.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Gerloofd zij God

Geloofd zij God, met diep ontzag
Hij laat nooit varen het werk van Zijn hand
En houdt deze wereld nog steeds in stand
Hij is met ons, iedere nieuwe dag.

Geloofd zij God, die trouw is in eeuwigheid
Hij wil ons steeds nabij zijn in dit leven
Wij weten dat Hij onze zonden heeft vergeven
Daarom mogen we tot Hem gaan in alle vrijheid.

Geloofd zij God, Hij is bij ons dag en nacht
Hij laat ons nooit alleen, Zijn liefde is groot
God de Heer is onze enige redder uit de nood
Hij houdt altijd over ons getrouw de wacht.

Geloofd zij God, die ons leidt steeds weer
Wij mogen op Hem blijven bouwen
En ons leven aan Hem toevertrouwen
Want Hij ziet altijd in liefde op ons terneer.

(Enkele woorden uit Psalm 68)

Door Fedde Nicolai op 27-03-2018 om 20:21 0 72
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vol liefde

vol liefde bent u,
mijn liefste vader
u heb ik lief, niets is zo goed
als een leven bij u
ik weet dat heel veel mensen
lijden op deze aarde
maar dat u ons allemaal wil helpen
we leven in een goddeloze wereld
gelukkig zijn er altijd mensen
die van u houden
en u zendt uw engelen
om ons allen te helpen.
wij hopen spoedig
op een nieuwe aarde
en een nieuwe hemel
uw kinderen hebben
deze wereld niet lief.
en weten dat er spoedig
een einde aan komt.
wat zal dat toch prachtig zijn.
dank u wel, vader

Door berberhendrikaberthie op 25-03-2018 om 14:44 0 76
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het lege graf

Het graf is leeg, Jezus is opgestaan
Hij heeft de dood overwonnen
Een nieuw leven is begonnen
Wij mogen met Hem verdergaan.

Jezus leeft, nadat Hij moest lijden
Door veel strijd en pijn is Hij gegaan
Omdat Hij in onze plaats wilde staan
Om ons van onze schuld te bevrijden.

Een onbegrijpelijk wonder is geschied
Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven
Opdat wij eeuwig met Hem zouden leven
Dank ik U Heer dat U ons niet verliet.

Het graf is leeg, onze Heiland is verrezen
Halleluja, nu mogen we blijde zingen
Over Gods grote en wonderbare dingen
En over zijn grote liefde aan ons bewezen.

Door Fedde Nicolai op 23-03-2018 om 19:27 0 95
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gebed voor het slapen

Nu is het tijd om te gaan slapen, Heer
Want de dag is weer voorbijgegaan
Waarin U mij hebt willen bijstaan
Uw trouwe zorg keert steeds weer.

Wilt U mij ook in deze nacht bewaren
Zodat ik mag ontwaken in de morgen
Om al mijn taken weer te verzorgen
En Uw hulp en bijstand mag ervaren.

Heer, ik bid U ook voor mensen in nood
En anderen waar het niet goed mee gaat
Wilt U hen nabij zijn met raad en daad
Want soms is de nood wel heel erg groot.

Wilt U ook hen bewaren in deze nacht
En zij in alle omstandigheden mogen weten
Dat ze door U nooit zullen worden vergeten
Ik bid U, Heer, houd ook bij hen de wacht.

Amen

Door Fedde Nicolai op 13-03-2018 om 19:51 0 101
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vader, tot u bidden wij

vader, tot u bidden wij
of u ons wilt zegenen
en ons gezondheid wilt geven
wij hebben u hard nodig
in deze moeilijke tijd.
wilt u ons de liefde geven
bovenal voor u en ook
voor onze medemens.
geeft u ons gelijkgestemden
die ook vurig in u geloven.
wilt u ons gebed verhoren.
en wij hopen dat u
aan onze zijde bent
wij weten dat u van ons houdt
en ons niet zult vergeten
ik heb mezelf veel kwaad aangedaan
maar heb er veel spijt van
ik hoop dat god mij wil helpen
weer een nieuw mens te worden.
wilt u bij al uw kinderen zijn.
en een nieuw leven geven.

Door berberhendrikaberthie op 13-03-2018 om 13:26 0 73
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder regels en gebed

natuurlijk ben ik vrij
als de eerste wind
het zand laat spelen
in de opgaande zon
de keuze is aan mij

toch zal ik mijn hoofddoek
niet daar laten als ik het
vertrouwde huis verlaat
alleen hij mag mij zien
in mijn natuurlijke staat

ik ken mijn plichten
tegenover hem hij regelt
alle zaken buiten ik voed
de kinderen op zij worden
naar ik hoop mijn trots

echte vrijheid zou ik
graag willen hebben en niet
alles doen wat een ander zegt
de wereld ooit alleen verkennen
zonder regels en gebed

Door wil melker op 11-03-2018 om 04:27 0 100
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top