voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Vreemden

ik zie takken
tegen een blauwe
hemel ze wuiven
me toe met
kleine cirkels maar
ik weet niet waarheen

ben overal
geweest maar
alleen het blauw
geeft de geest en
boombladeren
zingen het lied

ik klap en lach
op de maat
van de wind en
ik voel me gelukkig
dolblij en eindelijk
weer helemaal kind

natuurlijk ben je
verdwaald hoorde
ik iemand tegen
me zeggen en er
lopen vreemden
die wonen hier niet

toch horen zij erbij
bij mij en mijn stukjes
geluk die ik af en toe
even ervaar als ik mee
mag doen en in hun
plezier ga delen

Door wil melker op 02-05-2024 om 03:05 0 72
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Burned out en uitgeblust

ze aaide
lusteloos
het groene
loof tussen
de vingers

pas uitgerold
voelde licht
behaard als
etherisch
lief dons

knoppen kleurden
al lichtjes voorjaar
zonder te openen
in afwachting van
warmte en licht

het duurde
allemaal veel
te lang zo sloeg
lamlendigheid
de spirit uit de tijd

moeheid was al
structuur na corona
maar gebrek aan
perspectief liet de
oogleden verder zakken

waar vroeger ouders
nog konden leiden
en oppeppen had
nu iedereen al snel
het end in de bek

burned out en uitgeblust
bepaalden overal de
sfeer hoe lang moeten
wij nog helaas kunnen
wij nu echt niet meer

Door wil melker op 01-04-2024 om 04:46 0 110
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onzekere pubers

stil viel het
filosoferen
van het bos
met zijn kale
bevroren takken
geen geritsel van
opties en voorstellen

zelfs de onzekere
pubers waren
thuis gebleven om
maar even niet na
te denken over wie
of wat ze zijn of
mogelijk worden

waar je bij hoort
als alleenstaand
is de groep bereid
zich met jou te binden
ben jij bereid ook
over hun obstakels
heen te stappen

hoe simpel is het
leven als je alleen
maar gamen moet
geen rekening hebt
te houden met anderen
alleen te zorgen
dat je phone het doet

Door wil melker op 13-01-2024 om 03:30 0 153
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Weer op weg

ik schreeuwde
mijn eenzaamheid
tot rode heuvels
van zand die de
band met bloed
bezegelden om
het bezit van
dat speciale stukje
van het heilig land

zover ik keek
glooiende lijnen
die het voelen
van stervenspijnen
minder scherpten
dan de fragmenten
van drones en
bommen met
vergiftigend stof

van de vernietigende
inslagen van talloze
tanks en kanonnen
waar nog de paar
overgebleven palmen
hun schaduw gaven
aan de enkelingen
die dit moordeskader
konden overleven

die weer op weg gaan
om hun leven op te
pakken en met steeds
minder zakken als
bagage naar een wereld
te zoeken die de vrede
gevonden heeft en hen
de hand zal reiken om hun
samenleving te verrijken

Door wil melker op 27-12-2023 om 03:28 0 183
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het doofstommenspel

onzichtbaar
hebben zij zich
genesteld in
onze maatschappij
onvindbaar maar

toch broos en
breekbaar voor
wie er mee omgaat
want gamen
zullen zij

er is lang genoeg
op hen gebroed
gaten in de markt
zijn verstopt met
hun overvloed

het doofstommenspel
heeft onze jeugd
gefixeerd op een
gigantisch taalprobleem
leren communiceren

praten met elkaar
samen en apart luisteren
fluisteren reproduceren
het dss heeft onherstelbare
schade aangericht

in deze gevoelige periode
van kijken meedoen
en nadoen mimisch en
lichaamstaal is begrijpende
intimiteit totaal verloren

Door wil melker op 18-12-2023 om 02:36 0 169
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geen bereik

guur tochtte
de wind om
de hoek waar
ik voor de
kou schuilde

in vlagen
vertelden de
desolate
stromen hun
herfstige dromen

uit een wereld
die het kleurtapijt
voor morgen legde
als een sneeuwse bui
haar niet bedekte

kou snerpte langs
mijn ogen die ik
toekneep tot een
deja vu uit een ver
winters ervaren

in het verschiet
van licht klonk
vaag kerst in
rood witte melodie
met zilveren blazers

vingers rommelden
in jaszakken met
de geur van speculazen
op zoek naar zwavelstokken
wel phone geen klokken

Door wil melker op 12-10-2023 om 01:59 0 239
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Boulevard van dromen

het patina
van deuren lijsten
stijlen knoppen
en vensterbanken
maakten als eersten
contact met de mens

in voorzichtig tasten
naar verstaanbaarheid
met een dieper voelen
in emoties en een
scherper beschouwende
blik dan normaal

het raken van de
wereld rondom
ervaarde de mens in
vreemdheid bedreigend
toen inhoud
onze communicatie

werd liep aarde al
op zijn laatste benen
langzaam stappend
de vele breuklijnen op
de boulevard van dromen
voorzichtig vermijdend

Door wil melker op 24-08-2023 om 01:44 0 244
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gelijkgestemden

ik luister
kijk vol verbazing
naar de wereld
om mij heen
deel die maar
met wat ik ervaar
in het menselijk deel
maakt mij onzeker
bang om verbinding

aan te gaan
waar participeren
noodzaak blijkt te
zijn om niet buiten
gesloten te worden
dus meegaan in het
het restant van
normen en waarden
dat geschonden uit

de overlevering is
gekomen en waarvan
de inhoud mij tegenstaat
evenals de omgang
met elkaar en de manier
waarop respectloos
gecommuniceerd wordt
conformeren is niet
mijn stijl daarvoor zijn

de afstanden
te groot de kloven
te diep om soepel
te overbruggen zonder
eenling te worden
dwaal en zoek ik naar
gelijkgestemden in een
wereld vol geblindeerde
ramen en gesloten deuren

Door wil melker op 14-05-2023 om 01:31 0 313
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder winstbejag

wij hebben
onze lessen
geleerd van
alles geprobeerd
nog is er het
genetisch streven
naar meer
macht geld
en liefdeleven

om zich
daarmee van
anderen te
onderscheiden
maar wij zijn
al uniek ons
genetisch
patroon kent
geen niet

alles is
mogelijk als wij
de voorwaarden
scheppen waarbij
elk mens recht heeft
op een erfdeel in alle
aardse voorzieningen
verzorgd door teams
waar ieder zijn deel

in talent tijd
en inzet geeft
samenleeft met
jeugd jong volwassen
en de oudere mens
een maatschappij die
zich duurzaam bedruipt
in alle organisaties
zonder winstbejag

zou onze aarde
zo toch de hemel
worden die wij
volgens de schriften
ooit mogen beërven
omdat onze erfdelen terug
vallen aan de maatschappij
waarin wij delen en waar
van wij deel zijn geworden

Door wil melker op 12-05-2023 om 02:09 0 316
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Griezelmomenten

ik zag de dag
op komen
schudde dromen
snel van me af
liep naar douche

en tandenpoets
kleedde mij met
wat daar was gelegd
brood trommeltje
en blikje drink

alles zonder storing
geen vuiltje aan de
lucht en toch als
glijbaan zonder vaart
en griezelmomenten

het voelde
niet normaal
er was iets anders
veranderd in de
altijd vaste regelmaat

verkeerde schoenen
en gym vandaag dus
snel de schoenen
wisselen hoe kan een
mens zich zo vergissen

terug gaan kostte tijd
was geen optie alles
opnieuw hielp niet echt
apart meegenomen kon
aantekening voorkomen

ongenoegen werkte
de hele dag tot het
donker van de nacht
alles sloot en de volgende
dag nieuwe kansen bood

Door wil melker op 04-05-2023 om 01:55 0 323
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hallucinerende wereld

we dwaalden
gleden langzaam
van de wereld af
verloren stukjes
bewustzijn
er vielen gaten
in de trap die

we omhoog gingen
waar de stappen
zich vertilden
aan ons gewicht
het niet helderder
werd in de toch
steeds ijlere lucht

een vochtige kou
begon ons parten
te spelen want
zonder richting
verdwalen in een
niet aardse omgeving
geeft verlatingsangst

wij zijn gevonden
door passanten
die ons voorzichtig
bij hebben gebracht
na ons verblijf in
deze uiterst vreemde
hallucinerende wereld

Door wil melker op 01-01-2023 om 04:18 0 358
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun schaduw

ik wist dat
jij aan het
dwalen was
het gras steeds
groenere kleuren
gaf en lachte naar
kleurrijke bloemen

waar jij naar
wuifde op de
vleugjes wind
die jij als storm
in het koppie
voelde naarmate
jij groter groeide

en nog altijd
verbaasd naar
je handen keek
waarvan de vingers
vreemd uitstaken
en konden bewegen
zonder elkaar te raken

in het maken
van de meest bizarre
vormen en figuren
jij kon uren naar dat
schouwspel turen
door hun schaduw van
de lamp op de muren

Door wil melker op 28-12-2022 om 02:59 0 387
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Alleenzaam

Ik geloof dat ik verdwaald ben in een land tussen de huizen
tussen de bomen in wortels in de grond geschiedden
tussen de vlaggen die half stok neer in het zand gestoken staan
en te zien dat een laatste vogel zijn vlucht aan het vliegen is

Ik zie lantaarns knipperen
zoekend naar schaduw te verlichten
die een koude rilling door mijn wervels laat schieten
die willen het gewicht op mijn schouders verwarmen

omarmen van het verwilderde zoeken naar die
hartstocht dat gewild is
maar niet haalbaar is
want het duister is niet zo donker
met de zon belicht
maar het verlicht
niet het gewicht
wat hangt op mijn schouders

Oh ik wou dat ik kon dragen want
het is niet meer zo licht
en ik kan niet naar huis want ik ben verdwaald
en ik dacht misschien spreken ze hier een andere taal
of zijn mijn woorden onbewust vertaald maar

ze luisteren niet
en ook zien kunnen ze niet en
ik kan niet vragen waar de zon haar licht zendt
want ik ben de duisternis niet meer zonder dat licht gewend

En het voelt zo alleen
en ik kwam hier alleen
niet omdat ik alleen eenzaam wou zijn of
anderen een deel uit wou maken gedeelde pijn
maar soms is het zo fijn
om even samen verdrietig te zijn

Samen te huilen,
geen woorden aan de tranen te hoeven geven want
het zegt al genoeg wat wij
dagelijks achter onze ogen
moeten herbeleven

En het is makkelijker gezegd dan gedaan
en het was ook al gedaan maar

soms moet je ver zoeken

tot je bereikt

wat verrijkt

naar een eeuwig onbezorgd bestaan

Door Brandweermanon op 04-11-2022 om 12:40 0 404
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Van groot naar goot

jij hakte hoog
keek wat wankel
scheef naar
een wegzakkende
hemel in grote
spiegelruiten
die naar buiten
een terugtredende
werkelijkheid kaatsten

ondanks een
stralende zon
op roodkleurende
huid zag je er wat
verlopen uit in het
afnemende licht
van de met stof
en aangeplakt vuil
beslagen dubbel ruit

in lichte agressie
hakte jij de kinderkopjes
waar de granieten
haren in scheiding
waren gepatroneerd
als weg naar de
hel voor hen die
de wiebelkunst
niet machtig waren

toch was er ook applaus
voor haar die volhield
in het spastisch gaan
zich niet bekommerde
om wat mensen vinden
slecht gefocust was
op het dansant spiegelbeeld
dat ademloos meeliep
van groot naar goot

Door wil melker op 24-10-2022 om 04:30 0 418
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Boterbloem

hij wiegde
een grote
boterbloem
tussen sprietig
gras dat schuurde
net als constante
irritatie over
ongemakkelijke buren

zij gingen voor
een eigen pad
dat voor een ander
onbegaanbaar was
omdat geel te heftig
domineerde en zij
in overleg en toegeven
nooit iets zouden leren

vriendelijke mensen
maar met rotsvaste
overtuigingen en
de souplesse van
een diepgevroren zee
waar goede raad
en welgemeend advies
paarlen voor de zwijnen zijn

Door wil melker op 05-09-2022 om 04:31 0 474
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ogen spiegelend

er keken
brekende gezichten
uit wegvloeiend licht
waarin ogen spiegelend
waanzin hadden verzameld

nog was er geen contact
omdat wegkijken meer
beloning was dan straf
confronteren mocht alleen
onder begeleiding

een streng protocol
voorkwam het trial
and error proberen
het was een creërend
scheppen uit de

begindagen der aarde
waarbij emoties en driften
nauwelijks gereguleerd
werden door neurale
stimuli en chemie tot contact

Door wil melker op 25-07-2022 om 03:10 0 471
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het witte

op de vouw
van zwart kierde
licht in
vlakke velden

speelde pluis
als wervelende
helden in warm
stijgende lucht

zij zwermden
geen grandioze vlucht
alleen de eenling
danste wit terug

Door wil melker op 10-07-2022 om 04:35 0 488
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geur van eenzaamheid

nog loop ik
weleens voor gek
in een oude trui
met mijn lange
haren terug naar
de plek waar wij
als kind altijd waren

het stenen muurtje
de kapotte bank
zonder leuning
altijd kletsen vaak
met stem verhef over
de voor ons belangrijke
dingen van de dag

wie met wie was
en hoever of
haar ouders dat
al wisten en zoals
wij ook naar alle
andere zaken
zaten te gissen

kende de plaats
die jarenlang heilig
voor ons was
die ons een stukje
ontbrekend thuis had
gegeven met de geur van
eenzaamheid getekend

Door wil melker op 11-04-2022 om 04:22 0 512
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het intens verlatene

ik schreef
kleuren op
je huid
trapsgewijs
van licht
naar donker

je onderging
de steek
van het
puntig pluis
gelaten gaf
jij niet thuis

in emoties
die de kop
opstaken
voeren wij
op onbekende
wateren

gingen nergens
heen in het intens
verlatene waar
aantrekkingskracht
geen baas over
de polen was

Door wil melker op 01-04-2022 om 04:08 0 537
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Losmakend alleen

zag de wereld
kaal en glad
die zonder
zichtbaar pad
onoverkomelijke
obstakels had

soms glinsterde
in de spiegel van
de gladde kant
een stukje universum
in de belichting
van hogerhand

ongenaakbaar
in een setting
van diamant
strooiden zij
in alle kleuren
hun hemelse band

een schitterend
fenomeen
waarvoor ook
schaduw moest
wijken in een
losmakend alleen

Door wil melker op 31-07-2021 om 04:16 0 725
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top