voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Blauwbloedstolling

er is geen
luchthartigheid
meer in de
oogopslag die
mijn blikveld raakt

in een verstolen
moment dat
evenwel geen
diepte toestaat omdat
contact is geblokkeerd

vage dweperigheid
heeft ook de geest
gegeven omdat
die uitstraling geen
bron van leven heeft

meteen weer
vingers aan de knoppen
ogen kijken het rood
uit hun doppen om
de rigoureuze stuipen

te ervaren
van aards laatste
apocalyptische
blauwbloedstolling
en fatale ademnood

Door wil melker op 27-05-2023 om 02:15 0 10
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het deprigevoel

fragiel was
ons contact
dat in het
zoomen ook
niet altijd de
techniek
mee had

de warme
gezelligheid
heeft ons
aangedaan
juist door het
gemis daarvan
in lange tijd

de info
van leeftijd
ziektes en
kwalen zijn
altijd gebonden
aan ellenlange
verhalen

verbazingwekkend
waren de emoties
bij de afscheidswens
warm, joviaal en
vol begrip met
goede wil heel
kwiek weg gestapt

gezwaai met alle
goede wensen
knuffels en sterkte
maar eenmaal thuis
was de moeheid en
het deprigevoel helaas
ook al meteen in huis

Door wil melker op 23-05-2023 om 03:07 0 8
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Netwerk als rode draad

ik kwam
ze tegen
de aangevers
vanaf de eerste
stap oogcontact dat

vervloog in de plak
die de waarheid
uit zichzelf
kristalliseerde loste
op tot weggooi prop

we boodschapten
zonder geheimen
kenden elkaar niet
maar herkenden wel
gedeeld perspectief

dat als rode draad
langs de wereld liep
onzichtbaar voor
die zich er nooit
in heeft verdiept

van groen naar
rood daar liepen
de sporen dood in
onwetendheid en
elkaar misverstaan

voorspelbaar want
zo is het op de toren
van babel ook
misgegaan in elkaar
horen en begrijpen

Door wil melker op 20-05-2023 om 01:54 0 12
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Was fobisch

jij lette
altijd op
mijn stappen
maar in een
gelijk ritme
kwamen wij nooit

hoewel als ik
mijn lengtes
regelde dan
paradeerden
wij wel tikje
kunstmatig

even schikken
was er van
jouw kant
niet bij
jij kon dat
helemaal niet

dat moeten
benauwde jou
het bewegen
door een ander
te laten regelen
was fobisch

Door wil melker op 29-03-2023 om 02:06 0 69
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Restanten van de anderhalfwereld

nog zijn er restanten
van de anderhalfwereld in
onze tijd relikwieën als
sprookjes voor ouderen
en kinderen vergeten is
dat ook zij ooit hebben
geleefd en hun zielentaal
is opgeschreven bij
feesten en evenementen
goed en kwaad is gebleven

maar de mens vond
het sprookje een irritante
fantasie die door
machthebbers misbruikt
werd te eigen bate
het werd gekleineerd
en op de brandstapel
tot as verteerd alleen
ratio overleefde de
gouden eeuw in verlichting

maar juist sport en spel
elementen kwamen
tegemoet aan de
ongebreidelde fantasie
van de jeugd in hun
ontwikkeling dat tekort
moest later door tal
van pretparken voor
volwassenen nodig
ingehaald worden

zo zullen ook in tal
van mystieke verhalen
uit onze tijden de
afgang en het lijden
van de mensheid
hun plaats innemen in
het altruïstisch geheugen
als geschiedenis en
voorbeeld hoe het niet
moet in het nieuwe paradijs

Door wil melker op 27-03-2023 om 03:01 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Steeds gevaarlijker

zacht maar
indringend
duwde vlaagjes
wind tegen
haar rug met een
niet aflatende druk

kleine uitschieters
gaven een alertheid
die zij niet kenden
omdat er geen
massa zichtbaar was
om kracht te traceren

uit bomen struiken
en omgeving kwamen
alternatieve reacties
die samen voor
ongekend spannende
momenten zorgden

zijn power leek
wat aan te wakkeren
in dat geluid zorgde
een veelheid aan
hoge tonen voor
angstwekkend pressie

van overal kwamen
steeds meer dingen
op ons af die door
toenemende snelheid
steeds gevaarlijker
voor ons werden

we zochten schuilplaatsen
begonnen hard te lopen
er vielen mensen die
bedolven werden
zij waren de eersten
van talloze hordes

Door wil melker op 15-03-2023 om 03:17 0 69
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een soort fantoom

het lijkt vaag
op iets dat
verdwenen is
maar mogelijk
ook nooit heeft
bestaan een soort
fantoom waarin
wij hebben
geloofd en zijn
meegegaan

met iets dat zich
vaak kneusde
aan de realiteit
zonder sporen
na te laten
behalve een
niet te harden
diepe pijn van
littekens die nooit
zichtbaar waren

er zat leven in
geweven zonder
direct om elkaar
te geven samen
in het lot geschikt
zonder precies
te weten waar
het allemaal wrikte
liefde zonder naam of
beiden niet goed snik

Door wil melker op 10-03-2023 om 02:30 0 80
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun Mantra's

weer
schreeuwen
anoniemen
hun mantra's
in vele talen
die zonder
te herhalen
hun menselijk
handelen
laten falen

toch
worden
ook zij
misbruikt
door lieden
die ook van
hun ellende
profiteren en
leven in sferen
van geld

jij bent
de enige
die zich
verheft in de
grauwzwarte
menigte die
schuifelend
tergend
langzaam
beweegt

hebt het
enige stel
ogen dat
priemend
in de verte
prikt om te
focussen
op de
gestelde
doelen

Door wil melker op 22-02-2023 om 03:11 0 78
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geen god en tijd

ik was op weg
stopte en ging
naar binnen
omdat er
geen buiten
meer was
door een deur
die ik niet meer
hoefde te sluiten

voor mij
strekte zich
talloze uitheemse
disformaties uit
waarvan sommige
nog iets vertrouwds
hadden in kort geleden
gebouwd maar
met focus op een
andere wereld

waar niet alle
dimensies bezet
waren die asychroon
voorbij zweefden als
wolken in een droom
ik hoefde niet
te gaan dat werd
voor mij gedaan
in een oogopslag
of bij handjeklap

ik ademde
synthetische lucht
waaruit alle
leven was gevlucht
een geurloos product
dat vier moleculen
zuurstof had maar
zonder nat in een
vreemde wereld die
geen god en tijd bezat

Door wil melker op 16-02-2023 om 02:13 0 86
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dreigt de strop

steeds vaker
strakten wolken
hun rafelige randen
donkerden kleuren
humeuren van
de bezige mens

waar geleidelijkheid
de natuur ruimte
en tijd gaf joegen
veranderingen elkaar
in rap tempo op zonder
noodzakelijke rust

ook gebrek aan
bezinning ontwricht
in evolutionair opzicht
de synchronie en leidt
onherroepelijk naar
chaos en insufficiëntie

reserves raken op
misgrepen nemen toe
keuzes worden beperkt
waar aantallen en behoeften
domineren dreigt voor
de beschaving de strop

Door wil melker op 02-01-2023 om 02:52 0 103
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn apocalyptische zucht

ik zie je
in het landschap
opgaan als jij
buiten loopt
met een lach
op je gezicht

als het licht
zich concentreert
op jouw komst
openen zij hun
bloemen in de verte
en rechten de stelen

om tussen velen
jou beter te zien in
minieme bewegingen
schoonheid details
die alleen de insider ziet
als wonder van de natuur

stille communicatie
tussen natuur en mens
in prachtige bloemenpracht
maar ook in het zacht
raken van de wind aan
de wolkfiguren die

spelen met stralend licht
van de warme zon in het
blauw van de lucht
begeleidt door mijn
apocalyptische zucht dat
dit vergaat en verbrand

Door wil melker op 23-12-2022 om 03:07 0 106
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hartverscheurend

nog heeft
de kou
haar hart
niet bereikt
in een lijf
vol verzet
waar gebed
heeft gefaald

afgeschaald
voorbij het
minimum
met uitzicht
op nooit maar
ondertussen
komen reserves
de bodem tegen

nog kijken ogen
hun heldere blik
zeg jij gaat niet
gebeuren maar
kou is het venijn
dicht bij je ziel
is jouw verdriet
hartverscheurend

Door wil melker op 14-12-2022 om 03:02 0 155
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het incomplete nog gist

Zij liet mij
Uit alle hoeken
Van de kamer
Zichzelf zien
Lichtte op
Met figuur
Gezicht en
Voorkomen
In complimenten
Aan de genen
Van haar ouders

Het reproductieve
Gen lijkt in haar
Vingers te hebben
Gezeten of zouden
Resultaten de
Fundamenten
Kunnen zijn voor
De grote zoektocht
Naar zichzelf
Die blijkbaar nog
Niet is afgerond

vol verbazing
Zie Ik hoe haar
Ontdekkingen
Eigenschappen die
Anders onderbelicht
Waren gebleven
Nu het beeld
Completeren uit
Het gevoel van
Gemis waar het
Incomplete nog gist

Pas in de totaal
Versie springt het
Persoonlijke er uit
met lach en ogen de
warme kleur van
haar en huid in
welgevallen poses
waar op de voorgrond
commercie spreekt
tekenen lijnen haar
liefelijke fotoreeks

Door wil melker op 01-12-2022 om 03:08 0 128
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gelanden

soms was er
die stilte in
een onverklaarbaar
niets zeggen
terwijl de woorden
in de lucht hingen
vol betekenis
voor wie het wist

geladen met wat
lichte dreiging
van ongenoegen
door elkaar niet
goed te verstaan in
een ongeordend
patroon van uiterst
vreemde voorvallen

juist in de tal van
fijngevoeligheden
konden wij bij elkaar
zaken kwijt zonder
de grote klok waarvan
al was bewezen dat
die methode geen
oplossing zou geven

ook in harmonie
leek de balans stil
te staan en juist
in die tweestrijd was het
met die compromissen
snel gedaan viel alles in
duigen waarvoor ieders trots
eerder had boeten buigen

Door wil melker op 18-11-2022 om 03:11 0 137
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Er geen terug zal zijn

je keek me aan
ik zag dat jij besefte
wat mijn woorden
betekenden in de
wens van waarheid
die vlamde in angst

die wanhoop zuchtte
zonder zuurstof stikte
in verdwenen verten en
opgeloste horizonnen
die gedaan hadden met
leugens en goede wil

die niets meer om
handen zal krijgen
in een tijd waarin wij
nooit meer achterom
durven te kijken omdat
er geen terug zal zijn

Door wil melker op 01-11-2022 om 04:03 0 218
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Slaande ruzie

ik zag
het rollen
van ogen
vingers die
wringend
kraakten
begeleid door
kreten uit
mond en kaken

in de
oplaaiende
stampende
drift was het ikke
volledig zoek
toen agressie
procesgetrouw
de slaande ruzie
ging verstikken

het ging
om niks waar
stilte viel
won rust
terrein
kreeg gezond
verstand
langzaam weer
de overhand

Door wil melker op 15-10-2022 om 04:18 0 160
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Op hoge poten

zij heeft
de deur met
een ferme klap
gesloten is
daarna op hoge
poten weggelopen
de stortvloed
woorden lag nog
op het pad

alles wat
nog te zeggen
viel hebben wij
nu wel gehad
toch draaide
zij zich om op
de hoek voor
een dramatisch
laatste groet

de arm
hemelhoog
geheven vingers
wijd gespreid
ogen zwarter
in haar ongelijk
de buiging sloeg
emoties los die er nog
hingen in haar krop

Door wil melker op 14-10-2022 om 04:22 0 159
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Afwerend geheven

de vingers
waren wit
handen afwerend
geheven er was
geen achteruit
slechts de rug
tegen de muur

met wanhoop
in de ogen
maar diep van
binnen brandde
het vuur van
de vrijheid nog
dat nooit zal doven

dat energieën
genereerde uit
onbekende
plaatsen waarbij
agressie werd
omgezet in
warme liefde

die handen reikten
compassie gaf die
aan hen die de
kou van dood en
genegeerd zijn
aan den lijve
hebben beleefd

Door wil melker op 13-10-2022 om 04:15 0 142
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het stukje eigen

heerlijk
dat gebaar
als jij iets
door de
vingers laat
glippen

niet gezien
onopgemerkt
een toeval
of gelukje
verloren in
kleine stukjes

je had het
nog net
en nu is het
verdwenen zoiets
doet nauwelijks
pijn maar

verlies is nooit fijn
het stukje eigen
dat jij verzamelde
maakte deel uit van
wat je bezat dat je
zelfvertrouwen gaf

er mankeerde jou
iets dat je vroeger
miste zonder
naam en gezicht
iets waar jij altijd
de vinger oplegde

Door wil melker op 10-10-2022 om 04:39 0 160
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Op te hoog vuur

haar blik
straalde
lichte schrik
in ogen die in
herkenning
de opschik van
fantasie als basis
weerkaatste

die ik beschreef
met de eerste
woorden waarbij
openbaarheid het
gegeven van ons
samen leven in
bestaan tussen
twee werelden

een onmogelijke
opgave is zonder
echt schizoïde
te zijn of dat
dreigen te
worden onder
een voortdurende
stresshemel

waar schrik
zijn blauwdruk
in de hersenen
projecteert is het
met zwart-wit
gedaan dan roert
chaos het aanbranden
op te hoog vuur

Door wil melker op 21-09-2022 om 04:18 0 176
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top