voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Uit het niets

nog zie ik hem
oud en bestoft
binnenkomen
langs het perron
in de drukkende
zomers hitte

ook de stilte
neemt weer
bezit met puf
kraak en schuif
rammelende
ketting geluiden

maar geen mens
was te zien of
bewoog toch hadden
wij hier aan het eind
van de wereld
echt afgesproken

om ongestoord
even te kunnen
koppelen en
rangeren niet wetend
dat de ontvangst
zo desolaat zou zijn

ik hoorde schuiven
deuren opengaan
en zag jou komend
uit een ander
universum in totale
ongebonden vrijheid

ik raakte je handen
omarmde jou in een
vaag verdwijnende
werkelijkheid wachtend
tot onze beelden uit
het niets verschenen

Door wil melker op 02-06-2024 om 03:19 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De pijn van contact

ik kende
de bruggen
met hun
snelstromend
flitsend water

waar hun
schaduw met
diepzwarte
woorden riep
om te duiken

mee te gaan
in de fuiken
der verlokking
van het niet
meer bestaan

nog restte
de kou en een
twijfelachtige
afzet bang voor
de pijn van contact

in de klap
die het water
echt brak
en de brug
verdween

toen de zon
even niet scheen
en ik snel mijn
jas aandeed die
warmte bracht

Door wil melker op 21-04-2024 om 03:26 0 86
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In pure ondeugd

jij was er vannacht
ik had je bijna te pakken
maar viel met een
harde bons die ze
beneden hoorden
uit mijn bed niets
beschadigd alleen
mogelijk hun oren

ik heb je gezien
zomaar in de stad
jij kruiste mijn pad
in herkenning
kon niet geloven
wat ik zag maar
schalks deed jij
wat niet mogelijk was

de dag tevoren
in aanwezigheid
van iedereen voor
altijd ingeslapen
verlost van de
chronische pijn
van hernia en
gastrituskramp

nu alweer de
virtuele en andere
leefgemeenschappen
bereikt in pure
ondeugd en met
een lachende staart
tussen lieden van elke
slag die jou niet zagen

omdat zij nog lang
niet klaar waren om hun
leven te voldragen
laat staan om zoals jij
blij zonder pijn en verlost
van dagelijkse zorgen
de wereld iedere morgen
te zien ontwaken

Door wil melker op 13-04-2024 om 05:25 0 98
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Bon ton en crême brûlee

de tijd steekt
zijn drie pieken uit
boven een
zwarte wijzerplaat

dat doet hij
al jaren en
niemand vindt
dat interessant

omdat iedereen
het als gewoon
ervaart behalve
op de laatste dag

dan roepen allen
ach en wee schiet
nou even op kan ik
eindelijk naar de wc

want op het moment
suprême verzamelt zich
de bon ton en crèmes brûlee
om oud en nieuw te doen

Door wil melker op 01-01-2024 om 04:01 0 188
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun stervenspijnen

onbestendige
tinten grijsden
met angst
ons bestaan

er waren geen
rustpunten in
de hectiek
van vluchten

met vrees en
schrik in weten
wat ons en ik
gaat overkomen

in het slechtste
samenraapsel van
onze dromen die
we ooit beleefden

het waren de
hoge uithalers
in de muziek die
opborrelden uit

aarde waar modder
drab en verrotting
hun stervenspijnen
krijsten om medelijden

wij hebben die
processen al zien
eindigen in versteende
doodskrampen

voor eeuwig
opgetekend in breuken
en lijnen die dead valley
dodelijk hebben gepijnigd

Door wil melker op 24-11-2023 om 03:01 0 183
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De illusie

en toen ging
het licht uit
sprong ik
vooruit

zonder
dubbele bodem
wel met
wanden dichtbij

voor de illusie
dat ik gleed
de vaart
was voor mij

die afgelegde
massa registreerde
maar het eind
kwam niet nabij

bodemloos
snakte ik naar
info zonder
enig houvast

ik wachtte op
confrontatie
om te bevestigen
dat ik ergens was

mijn bestaan
te relateren aan
wat anderen voor
mij probeerden

het leek voor
niets geweest allen
hadden de geest
gegeven maar aan wie

Door wil melker op 21-11-2023 om 03:00 0 168
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vriendinnen

het grote gat
dat jouw
verscheiden
heeft geslagen
is niet alleen
gemis maar
loopt als breuk
door alle lagen
in het weten dat
er een andere
werkelijkheid is

snel zal
leegte zich
vullen met
tal van lieve
herinneringen
als vriendinnen
die in jeugd
en later het
leven bekeken
uit een heerlijk
zorgeloos bestaan

nu ben jij
verlost van
pijn en verdriet
maar de stukjes
samen die
wij mochten
beleven
sluit ik lief
koesterend
apart in
mijn hart

Door wil melker op 18-11-2023 om 03:57 0 193
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vlakbij de dood

de stilte
vlakbij de dood
bekende geen
kleur meer in
bewegingloze melodie

ondefinieerbaar
beklemmend grijs
sloeg vaag neer
in vertragend
afdekkende tijd

de condoleancerij
schuifelde op
geluidwerend tapijt
waarboven muziek
met donkere tonen

het verdriet van
de afgelopen tijd
heel lichtjes
in tranen deed
weg stromen

Door wil melker op 11-11-2023 om 03:23 0 216
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Alleen de verte wenkt

ik word gek
van het geschuifel
en gekuch
een voortdurende
stroom mensen
glijdt over de vloer
zonder richting
en beoogd doel

van buiten
is er weinig
over binnen
op te merken
de lange vitrage
houdt mensen
weg van de ruiten
versluieren het zicht

ik probeer
ogen te vangen
maar ze blijven
niet lang hangen
te kort voor een
herkenning en
oplichting van iets
uit vroeger in de blik

ze gaan zonder
gezicht in de laatste
cirkels van leven
niemand die hen
de koers geeft
in omarming of troost
alleen de verte wenkt
nog is de afstand te groot

Door wil melker op 05-10-2023 om 02:13 0 222
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In de hemel

nog neem ik
mijn stapstenen mee
heb er genoeg om
mijn bagage
droog te houden

met eerbied en uit
erkentelijkheid
gekozen maar ook
voor stukjes drift die
boven komen drijven

nog kan ik droge
voeten houden
maar ik moet keuzes
maken en zaken
kwijt zien te raken

om mijn pad te
blijven volgen mee
te dragen in liefdes
verbondenheid dat
iedereen begrijpt

en dat steeds
meer van mij gaat
vragen en opluchting
geeft tot het laatste
steentje verdwijnt

omdat er nu een
vogel op landt is er
gelukkig voor mij
nog enkel een plaats
in de hemel vrij

Door wil melker op 13-09-2023 om 01:31 0 236
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes zien sterven

ik heb al
te veel stukjes
zien sterven
te snel
omdat er in
de laatste
ademfase
geen adequate
hulp meer was

niet om de
processen
te keren maar
om de pijn van
het flamberen
van leven te
nivelleren het
gaan dragelijk
te houden

zacht is de
troost van het
samen lijden
in een strijd die
al verloren was
maar die de
conceptie van de
nieuwe aarde
al met zich draagt

Door wil melker op 06-09-2023 om 01:13 0 216
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De vertrouwde setting

de stemmen
waren overal
ze raakten geen
oren maar ieder
kon de woorden
horen in zijn
gedachten op een
meegaande manier

verzet tegen de
boodschap had
geen enkele zin
er was steeds de
boodschap tot die
voltooid was en
de zinnen hun verhaal
aan ieder hadden verteld

er waren geen
identieke story's alles
had betrekking op
het persoonlijk leven
in deze wereld en
hoe dat voortaan
in tijd en ruimte
zou gaan verlopen

er was onwennigheid
voor de stilte geweest
daarna begon het
spreken in het
persoonlijk verhaal
de weg om te gaan
die waarheid kreeg door
de vertrouwde setting

Door wil melker op 26-07-2023 om 01:40 0 240
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Veelbetekenend

iedere dag
trek ik mijn
aardejas aan
schud eerst
het weer van
gisteren eraf
en ben benieuwd
wat er voor
vandaag al op ligt

maar de laatste
dagen kost het
passen moeite
alsof hij door de
komende herfst
krapper wordt
ondanks het fruit
en de schitterende
oogstkleuren

de souplesse
is er ook al niet
meer bij het
uitgaan alsof
de jas geen zin
heeft om met mij
op stap te gaan
en samen gezien
te worden

het regende met
slaande wind de jas
wilde niet sluiten
ben onbeschermd
naar buiten gegaan zag
veelbetekenende gezichten
alsof de mensen wisten
de schepping in snel
tempo op retour

Door wil melker op 25-07-2023 om 02:19 0 260
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een deal

hij was een
meester in het
verleggen van
verantwoordelijkheden
die hij pas als
laatste redmiddel
naar voren bracht

daarvoor speelde
hij menselijke
zwakheden tegen
elkaar uit door
ze alleen al te
benoemen met een
achteloos gebaar

geknipt en
geschoren kwamen
zij timide onder
het mes vandaan
dachten een deal te
hebben maar hij had
hen stevig bij de staart

Door wil melker op 08-07-2023 om 02:04 0 251
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Op zoek naar het einde

Het tochtte
Duidelijk voelbaar
Maar deuren en
Ramen waren
Gesloten geuren
Kwamen In
vlagen van buiten
uit een gefruit
stukje lente
vers van het mes

uit pluizen en
grassen zomaar een
optie om de natuur
in te gaan en daar
te kijken hoeveel
tijd er nog is te gaan
een opwelling of
keurig geregeld of
worden de tweede of derde
macht daarvan verdacht

sinds de mens
de landbouw heeft
losgelaten voor de
commercie is de
entropie gigantisch
toegenomen zonder
vorm van onderhoud
ook insecten, bacteriën
en ander seizoenleven
plagen het restant mens

door ongecontroleerde
vergiften en groei
watervervuiling door
illegale lozingen en
vakantiebezigheden
zonder enige mate van
opruim en toezicht
door de steeds verder
weg trekkende mens
op zoek naar het einde

Door wil melker op 16-05-2023 om 01:23 0 293
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De boom

we telden
de bomen
snelden er
voorbij
in de euforie
van passeren

konden wij
nog een haaltje
van de ballon
proberen
terwijl vage
lichten streepten

op de ruit
van binnen
beslagen door
verhitte adem
de spanning
moest eruit

dan de stilte
met dodelijk
besef in het
scheuren van
staal draait de
auto zich sloom

om de boom
stuitert de motor
naar de sloot
sissend van
hitte in stoom
gebroken trachtte

de boom
nog uit de dood
op te staan voor
de inzittenden
kwam echter
alle hulp te laat

Door wil melker op 05-05-2023 om 02:30 0 319
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Besluitenloosheid

ik zwaaide
mijn handen
al zwart van
de aarde uit
het graf dat
ik aan het
graven was

zij liepen nog
in stilte hun
rondes tot ook
zij de tekenen
waarnamen
dat ook hun tijd
gekomen was

vertraagden
hun passen in
besluitenloosheid
om alles te rekken
wisten uit ervaring
dat bewegen
nog leven was

Door wil melker op 02-04-2023 om 02:37 0 330
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De laatste anderhalfwereld

de opstand
van het vlees
komt langzaam
van de grond
het beest loeit
knort vergadering
uit niets gaan er
stallen in de hens
de oorzaak ligt
weer bij de mens

insecten virussen
bacteriën nog
nauwelijks met
het oog zichtbaar
geven infectiekans
tot de dood volgt
remedie is nog niet
gevonden geen winst
bepaald dus behandel-
nood niet opgeschaald

mensen behandelen
elkaar als dieren laten
ze verdrinken zij stikken
tijdens vervoer liegen
en bedreigen stelen
hun laatste geld
strippen ze als kippen
kinderen verkocht
op de vlucht uit een
land met oorlogslucht

er is geen arm en rijk
wel haat en nijd
de ikkes stikken in
geld zijn uit om met
geweld hun macht
te laten gelden om zo
de ondergang van de
schepping te versnellen
met goed beter best en
de pest voor wat rest

Door wil melker op 26-03-2023 om 02:42 0 344
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Engelen in anderhalfwereld

de mens opgroeiend
in het pas geschapen
land voelde zich alleen
zonder band en kreeg
steun op het spirituele
vlak hoe alles in elkaar zat

over zijn ziel die geen
menselijke authenticiteit
bezat maar op geestelijk
terrein de kenmerken
van een engel had en
in gevaarlijke tijden

bewaarengel waren
omdat er dan een
extra laag sociale
begeleiding werd
ingesteld ter beveiliging
tot alles rustig was

geestelijke leiders
hebben die bestuurslaag
omgevormd om de mens
te manipuleren speciaal
zijn lichaam tot broeder
ezel te denigreren

Door wil melker op 25-03-2023 om 02:48 0 316
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De anderhalfwereld

we klokken heden
willen terug naar een
verleden waarin de
schepping door de
mens te begrijpen was
aangesproken kon worden
in de zielentaal die
universeel door
zielsbegiftigden
communiceerbaar was

in onze hoogmoed
dachten wij meer en
beter dan andere zielen
te zijn hebben de
raakvlakken door de
eeuwen heen laten
vervagen tot alleen
het basale bestaan
nog door kon gaan
zonder direct contact

nog zijn er mensen
die dieren begrijpen
voelen hoe zij mensen
ervaren en hongeren
naar spiritueel raken
alleen wij zijn vergeten
hoe dat moet en weer
op gang kunnen krijgen
met flora en fauna en al dat
leeft in de anderhalfwereld

Door wil melker op 22-03-2023 om 02:55 0 354
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top