voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Overspelige blikken

het voetenbal
was overal
snel van de vloer
uitgemeten
passen die
om alle drukte
ingehouden lachten

met snelle beat
in afwisseling
met slow
wisten ze het
aantal dansers
heel constant
te houden

de sfeer was goed
al kookte soms
het bloed in
overspelige blikken
steeds proberend
mijn en dijn nog
een kunstje te flikken

bier klotste ook
dit jaar weer
goed gekraagd
in ieders glas
het mocht iets meer
want ook meneer
pastoor was al goed zat

een ongedwongen
feest was carnaval
altijd al geweest
op de vooravond van
vasten mocht iedereen
nog een keer uit
het andere vaatje tappen

Door wil melker op 22-02-2019 om 04:42 0 425
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Duizend kansen

met kleine hupjes
dansen voeten jeugd
van jaren geleden

de moeheid van
dagen is van de
gezichten gegleden

ogen twinkelen weer
als voorheen in samen lachen
voelen zij zich niet meer alleen

het plezier in spelen
is snel ontwaakt hartstocht
heeft alras haar plan gemaakt

op dit gouden moment
heeft verlokking gewacht
haar warmte koestert de nacht

de avond is nog jong
gevuld met duizend kansen
om de wereld te laten sjansen

Door wil melker op 08-09-2018 om 04:58 0 479
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Pasen

heel gauw is het pasen
het is een heel mooi feest
we vieren het feest van
jezus zijn opstanding
jezus heeft zijn leven gegeven
voor alle mensen
zijn leven op aarde
was heel bijzonder
hij leerde de mensen veel liefde
en sprak heel veel gelijkenissen
ja, we moeten wel van hem houden
hij is aan het kruis gestorven
heeft veel geleden
maar, zei vader, vergeef het ze
want ze weten niet wat ze doen
maar hij is gelukkig opgestaan
hij is de enige die uit de dood is opgestaan
en is na een tijdje naar zijn vader gegaan
maar heeft gesproken
dat hij snel terug komt
en we weten dat hij snel terug komt.
we zijn heel gelukkig
dat we van hem houden
zijn komst is heel nabij
nog even is ons lijden
maar gelukkig hebben we
de heilige geest ontvangen,
die ons in alle waarheid lijdt.
we weten dat we jezus alles mogen vragen.
aan hem vragen we geloof hoop en liefde
en we weten dat hij van ons houdt.
maran atha, jezus komt

Door berberhendrikaberthie op 17-02-2018 om 16:07 0 672
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In het wildkleurige

de uren zijn feest
weggedoken in de
anonimiteit vierde hij
bevrijdingsdagen

geen verantwoording
en vragen als hij weer
opdook met hoe het
was of elders is geweest

hij wist zich jager
op groot wild in donkere
wouden van herinnering
selecteerde prooi op mooi

kende het uitdagend
bewegen de vragende
blikken het schikken en
ontsnappen zonder pakken

maar dit jaar bronsde
niet meer als vanouds
er zat grijs in het wildkleurige
gewrichten werden stijf

ook het spel miste zijn
eindeloze hoogtepunten
diepe blikken raakten wel
maar niet altijd de warme hel

een thuiskomen
door zware griep geveld
de sterke onderkoeling
verdunde aanmerkelijk de spoeling

Door wil melker op 13-02-2018 om 05:31 0 869
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Niet meer ver weg is pasen

ja, niet meer ver weg is pasen
het feest van de opstanding
van onze geliefde jezus,
zoon van god, Messias
koning der koningen.
hij die stierf aan het kruis voor ons
en onze zonden droeg
hij heeft zwaar geleden
maar na zijn dood, na
drie dagen is hij uit de
dood opgestaan.
wat een groot wonder.
hij de enige die zelf uit
de dood opstond.
verscheen aan zijn discipelen
wat waren die ook blij
maar na een poosje is hij
naar zijn vader naar de hemel gegaan
waar hij zit aan de rechterhand van god.
en hij zal spoedig terug komen,
dat weten we zeker.
dan zal een nieuw rijk van vrede
en geluk beginnen.
ja pasen betekent dat de dood
geen macht meer heeft.

Door berberhendrikaberthie op 28-03-2017 om 15:17 0 947
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Tussen kerstmis en oudjaar

midden in de winter worden overvallen
door een vage lentegeur
bomen pronken met hun roze hoofdtooi
een merel zingt droefgeestig over liefde

de stank van vuurwerk wordt verdreven
door zoete bloemenlucht
en duffe michelinggedrochten
door vrouwen in een zwierige rok

lammetjes dartelen van vreugde
op weiden groener dan ooit
en onrust tart de sombere asceten

kraai, hou op met je gekras
meeuw, snerp liever vlak aan zee
lentegeur, maak je belofte waar
laat nieuw aards leven horen, zien en voelen

Door Serval op 27-12-2016 om 15:10 0 1198
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het apocalyptisch lijden

eindelijk weer
een snijdende wind
sneeuw die
steeds hoger klimt
hechtend aan huis en haard
zelfs voordeuren niet spaart

glitters in een
aardedonker buiten
de greep van vorst
op beslagen ruiten
het krakend passeren van
hen die kou moeten trotseren

warm knettert
het vuur in uren
die in stroperige
traagheid verlopen
scherts en lach
houden de ogen nog open

de wereld wacht
in langzaam verglijden
naar weer een geboorte
van god of toch op
het apocalyptisch lijden
van het einde der tijden

Door wil melker op 29-11-2015 om 06:43 0 1399
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Paasfeest

Wat betekent het Paasfeest nog voor U?
Is het nog steeds een groot feest,
of denkt U meer aan het hier en het nu
en is het niet meer zoals het is geweest?

Vroeger ging een ieder naar de kerk,
om het blijde Paasfeest te beleven,
het onbegrijpelijke wonder van Gods werk
Dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven.

Het is nog precies zo, vandaag de dag,
we mogen feestvieren en blijde zingen,
waarin het lied niet zwijgen kan en mag
over die wonderlijke grote dingen.

Jezus, die onze Heiland wil zijn,
Heeft voor ons de dood overwonnen,
Voor een ieder, groot en klein,
Een geheel nieuw leven is begonnen.

Om ons te redden is Hij opgestaan,
Voor deze wereld heeft Hij geleden,
En heeft de lijdenstijd doorstaan,
Hij heeft voor ons de strijd gestreden.

Halleluja, lof zij de Heer,
Die eeuwig leeft.
Zijn naam zij al de eer.
Hij die ons het leven geeft.

Nu hebben wij niets te vrezen,
Jezus leeft en wij met Hem.
Hij is uit het graf verrezen,
Luister dan naar Zijn stem.

Laten wij zoals het altijd is geweest,
De opstanding van Jezus gedenken,
van harte, vrolijk en blij van geest
en Hem ons vertrouwen schenken.

Door Fedde Nicolai op 07-11-2015 om 12:18 0 1587
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Pinksterfeest

Pinksterfeest
Veel mensen kennen het bijna niet meer
De blijdschap van het Pinksterfeest
Toch vieren Christenen dit elk jaar weer
Maar niet meer zoals het is geweest.

Men weet niet meer wat Pinksteren is
Ja, een extra vrije dag misschien
Maar waarom, wat is de betekenis
Veel mensen houden het voor gezien.

Toch hoort men de kerkklokken luiden
Die roepen een ieder om te komen
Om jong en oud, om allen te beduiden
Dat Gods Heilige Geest is gekomen.

Wat Jezus beloofde na Zijn hemelvaart
Hij, die liefde is, laat ons nooit alleen
Hij is ons vertrouwen meer dan waard
Hij zond de Heilige Geest naar ons heen.

Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest
Hij die in ons wil wonen en werken
Dit gedenkt de kerk op het Pinksterfeest
En wil ons geloof in Hem versterken.

Word vervuld met de Heilige Geest
Want de vrucht van de Geest is goedheid
Trouw, blijdschap, maar liefde het meest
Zachtmoedigheid en vriendelijkheid

Dit alles geeft één en dezelfde Geest
Als wij door de Geest van God leven
Is ons leven één groot Pinksterfeest
Als door de Heilige Geest gedreven.

Door Fedde Nicolai op 07-11-2015 om 12:14 0 1642
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag
Hoe moeten we hemelvaartsdag beleven
Hoe kunnen wij dit met blijdschap gedenken
Het kan ons toch geen vreugde schenken
Dat Jezus ons heeft verlaten en begeven?

Maar toch mogen wij blij zijn
Want Jezus is thuis gehaald
Zoals in de Bijbel is verhaald
Hij mag weer bij Vader zijn.

Hij zit nu aan Gods rechter hand
Vader, Zoon en Heilige Geest
Dank voor al wat is geweest
En blijf met ons verwant.

Hemelvaartsdag, toch een feestdag
Een groot wonder is geschied
Begrijpen kunnen we het niet
Maar gedenken het met diep ontzag.

Door Fedde Nicolai op 07-11-2015 om 12:04 0 1644
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het lichtjesfeest

ik vier
het lichtjesfeest
met een reis naar boven

dans op vlammetjes
wieg op warmte
langzaam omhoog

in ontvouwen
voel ik vertrouwen
hun handen in groet

het is heerlijk
ze bij me te houden
spiritueel samen doet goed

familie en vrienden
weer daar bij elkaar
dat ervaren is bijna volmaakt

ben zachtjes geland
toen de lichtjes waren opgebrand
liefde en dromen heb ik meegenomen

Door wil melker op 01-11-2015 om 05:22 0 1693
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De dorpsvete

ik ken de smartlap
maar hij trekt
geen tranen meer

het klein vermaak
is al lang verdwenen sinds
de attracties zijn verschenen

sneller harder hoger
is praktijk en leus
ontsnappen is geen keus

drank en vechten
in de dorpsvete is altijd
het hoogtepunt gebleven

maar vreemden steken
waar vroeger vuisten
vrienden bleven na de strijd

nieuwe huizen bijgebouwd
het authentieke snijdt geen hout
de echte kermissfeer is er niet meer

Door wil melker op 22-10-2015 om 05:22 0 1727
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zijn verrijzenis

de vrouwen zijn ontzet
zij zien de lege plek
waar hij in linnen heeft gelegen

nog draagt het wit
in rood de schaduwen
van marteling en dood

zij keren in gebed
herinneren de woorden die hij
over zijn opstanding heeft gezegd

gesterkt met nieuwe kracht
verkondigen zij de boodschap
die er is in het feest van zijn verrijzenis

Door wil melker op 05-04-2015 om 06:12 0 1786
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Pasen

gauw is het pasen
het feest van de opstanding
van onze lieve jezus
het is het mooiste feest
dood komt tot leven
we hoeven niet bang
te zijn voor de dood
bij jezus is geen dood
in dood of leven
we zijn van de heer.
pasen in de lente
het nieuwe leven
in de natuur
het past bij elkaar!

Door berberhendrikaberthie op 15-03-2015 om 22:28 0 1923
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Pinksteren

pinksteren
is niet uit onze gedachten
weg te denken
het betekent zoveel
we hebben op dit feest
de heilige geest gekregen
de trooster die ons in alle
waarheid zal lijden
en die ons gaven geeft van
geloof, hoop en liefde
en gaven van dromen,
visioenen, gezondmaking,
profetie en nog veel meer
het is een mooi feest, pinksteren.

Door berberhendrikaberthie op 14-06-2014 om 18:11 0 2108
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Koningin

Dit is een bijzonder jaar,
voor ons en het koningspaar.
Koningin Beatrix verlaat de troon,
nu is het de beurt aan haar zoon.
Bedankt, Beatrix, voor de goeden jaren,
we zullen het als een herinnering bewaren!

Door xsannex op 22-04-2013 om 18:55 0 2479
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vandaag

Vandaag is het feest.
En ik geniet nog wel het meest.
Ik geniet van elk moment.
Ik denk niet dat het ooit went.

Deze dagen blijven zo bijzonder.
Iedereen bij elkaar, het is toch een wonder.
Lekker eten, en lekker praten.
De feestdagen kunnen mij elk jaar weer baten.

Door Mleintje op 05-05-2011 om 01:43 0 2454
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Pasen

Wanneer grote klokken laten horen
de ''Paasnacht'' is ingeluid
Springen de hazen met hun
mandjes vol eieren alle kanten uit.

Hun opgedragen werk,
om snel naar kinderland te gaan.
In de vroege uurtjes
worden de eieren verstopt

Achter bomen of struiken dan weer
een verscholen in het hoge gras
Snel voordat de
kleinste kinderen ontwaken
en stiekem aan 't zoeken slaan.

Alleen beschenen door het licht
van volle maan
niemand mag ze ontdekken
Alleen de chocolade hazen
die pronkend in de etalage staan!

Door Depaashaas op 31-01-2011 om 12:25 0 3218
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gezopen?

Gister weer veel gezopen, gister weer veel gedaan. 
Vandaag kan ik niet meer lopen, zal maar weer naar bed toe gaan. 
Morgen ga ik toch maar werken, en dus weer vroeg uit de veren. 
Om mijn kapitaal te versterken, en het uitgaan niet te verleren!

Door MaLiBu-EeF op 12-02-2004 om 21:10 0 2628
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top