voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

In oogopslag

jij hebt mij
jouw wereld
laten zien die
aan de binnenkant
van je ogen

nadat ik al
zo lang vorm
schoonheid en
kleur van buiten
had bewonderd

vaak opende je
al in oogopslag
liet mij de fine fleur
van het moment
subtiel genieten

maar het echte
beeld dat op je
netvlies is geëtst
was voor mij nog
heel lang privé

jouw wereld
zoals jij die voelt
proeft smaakt en
ervaart is van jou
en dat ben jij totaal

om dat te laten
zien heb jij jezelf
in alle subtiliteit
overgegeven aan het
completeren tot samen

Door wil melker op 21-05-2022 om 04:01 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar flow

zacht golfde
haar warmte
over zijn
gevoelige huid
het kouwelijke
had hij mee

nog van thuis
waar velen geen
echte warmte
kenden en eerder
voor overleven
stemden in die tijd

hij keek haar aan
zij lachte toen
haar flow zijn
aura raakte en
daar een energetisch
contactpunt maakte

muziek zong
door zijn lijf op
een wijs die
zonder woorden
al bij hemelse
schoonheid hoorde

Door wil melker op 12-05-2022 om 04:03 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Als een godin

er stapten
twee benen
mijn lengte voorbij
niet alleen
hun snelheid
maar ook de
soepele schoonheid
onthutste mij

nog was haar
blik niet van de
horizon geweken
zij had mij nog
nauwelijks bekeken
pas toen ik
moest dribbelen
stribbelde zij tegen

zij was godin
in het franse land
met mij aan de hand
haar zwierige gebaren
wezen mij de plek
weg uit haar blik niet
voor haar voeten op
pad naar de vrijheid

pas in de nasleep
die ik bij de gratie
gods mocht dragen
oogstte ik nog een kus
ik was er helemaal
van onderste boven
zat totaal stuk na de
laatste aai en zwaai

Door wil melker op 06-05-2022 om 04:06 0 50
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Je gloeide roder

ik dacht jou
te smeulen
blies wat haar
uit je gezicht
dat dromen
weerkaatste
die speelden
in de vlammen
van de open haard

je gloeide roder
langs de randen
van de grijze as
vlamde op in
het speels oranje
geel van jeugdig
frivool ontwaken
waarin wij samen
de onrust maakten

die langzaam
ging bruisen in
het rode bloed
waar vonken
al knisperend
knetterden
in lieve lust en
hartstocht nog even
heel hoog oplaaide

Door wil melker op 05-05-2022 om 04:16 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar verre blik

ik voelde
haar verre blik
uit de witblauwe
kou van de vroege
ochtend en
herkende al
jouw warme
vibrerende intensiteit

nooit ben jij
alleen omdat
jij levenslang
gedeeld hebt
voorbeelden
ongemerkt hebt
weg gegeven
aan allen die leven

zo ook je
lichaamstaal
die het verschil
tot in de puntjes
kan aanvullen
en onbewust
liefde en begrip
samen smelt

ook zonder
woorden is
jouw begrijpen
weer delen in
liefde die elkaar
groet de noden
aanvoelt die geen
woorden behoeven

Door wil melker op 15-04-2022 om 01:26 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Rode hartjes

ik heb
rode hartjes
gestrooid
op de vloer in
een idee jou
tegen te komen

liet ze vloeiend
door mijn vingers
stromen maar
kwam mezelf
later weer tegen
om alles weg te vegen

heb er een
laten liggen op
het wit van de plint
misschien dat mijn
geluk daar nog
garen bij spint

Door wil melker op 12-04-2022 om 02:14 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder gene

we hebben
gerust in samen
ontspannen
ons ademen in
muziek gevangen
hoogte en ritme
zoals wij altijd
al wilden zijn
met liefde als
eeuwig refrein

in het tonig
vlechten van
emoties die nog
moeten hechten
met een heerlijke
lach omdat ook
de ander zich
zonder gene
eindelijk weer
totaal bloot gaf

Door wil melker op 09-04-2022 om 04:04 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Niets extravagants

je verzuimde
tijdens je tocht
langs het hemelruim
het beperkend wit
weg te vegen
om ons de zon en
haar dominante
plaats in het blauw
vol warmte te
laten herleven

in jouw brede
armzwaaien wiekten
wolken weg regenden uit
losten op in een zonnig
vrij baan te gaan voor
hen die met vlijt en zuinig
zijn hun vrijheid hadden
gespaard niets extravagants
zij namen elkaar
liefdevol bij de hand

Door wil melker op 25-03-2022 om 04:08 0 79
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw talent

jij hebt
de podia
niet nodig
om jouw talent
aan ons te
laten zien

voordat
jij er bent
heeft iedereen
je al gezien
gehoord en
is benieuwd

naar het
onbekende
stukje mens
dat zij bij jou
verrassend snel
naar boven brengt

Door wil melker op 11-03-2022 om 03:23 0 100
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het buitengewone

ik heb jou de
mooiste stukjes van
mijn ziel gegeven in
de meest intrigerende
kleuren van onze
nieuwe lente

luisterend naar
buitenaardse tonen
die in universele
uitvoering ons in
hemelse odes diepte
en warmte betonen

jij hebt de rode
erupties van mijn
liefde in het nachtelijk
duister op zien spatten
in het samen voelen
van mijn hete bloed

ik heb ze verguld
die integrale momenten
van intense liefde geduld
en dromen om onze binding
de body te geven van
leven in het buitengewone

Door wil melker op 22-02-2022 om 04:03 0 91
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Worden en zijn

ik voelde jou
als geluk om
mij heen
jij raakte alles
vaker aan in
het subtiele delen
de kleine manuele
touches gaven
jou een lach
en warmte
naast het geluk
dat jij al bij je had

het opgenomen
worden en zijn
in een circulaire
energie voelde
vertrouwd en fijn
juist het zonder
woorden ervaren
hoe onbekende
kanten van de
wereld zich in
totale openheid
aan jou openbaren

wij voelden
hoe samen
steeds reëlere
vormen aan nam
en dichter bij
onze werkelijkheid
in het leven kwam
en deel van leven
ging uitmaken
zoals het ons als
gift en opdracht
ooit was gegeven

Door wil melker op 19-02-2022 om 04:00 0 94
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Uit een verre horizon

ik kon je
vroeger
intens raken
jou met
stilte heel
opgewonden
maken zonder
dat ik jouw
subtiele fijn-
gevoeligheid in
de gaten had

wij waren
eenvoudig
zonder overleg
een nieuw pad
ingegaan raakten
elkaar anders aan
waarbij vonkjes
voor ontlading
zorgden die de
spanning later
snel opvoerden

niet dat
de andere te
vertrouwd waren
geworden maar
ons ontdekken
kende nog
geen grenzen
leerde graag van
nieuwe kansen
en perspectieven
uit een verre horizon

Door wil melker op 17-02-2022 om 04:12 0 88
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De zang van jouw adem

ik zag de
vingers van
je handen zacht
spelen met lieve
lichte geluiden
die opklonken als
jij ze openden
en dichterbij kwam
met warmte die
eindeloze rust en
bescherming gaf

achter jou
kleurde alles
nieuwe verbazing
in langzame
melodische tonen
die zacht nader
kwamen en weer
verdwenen elkaar
strelend in en op
de muziek van
het slapen gaan

nog zijn je
handen daar
strijken vingers
langs mijn wang
hoor ik de warme
zang van jouw adem
die golvend mijn
bedje hebben
gespreid met
akkoorden van
eindeloos diepe rust

Door wil melker op 15-02-2022 om 04:07 0 102
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De ontlading

zij vibreerde
zacht lief
in haar lach
talloze minuscule
vonkjes knetterden
alsof zij altijd
zo gespannen was

het was haar
huid die bij raken
incidenteel
ontlading gaf
deze zijn boodschap
tot ontspanning
verder bracht

zoals geleiden
ook neuraal kan
nemen emoties
vaak een andere
baan in het
bestrijken van
grotere gebieden

maar op jouw huid
schreef ik mijn
liefde voluit in het
grensgebied tussen
licht en schaduw
de ontspanning kwam
van diep binnenuit

Door wil melker op 03-02-2022 om 03:55 0 97
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lippen iets geopend

het zit niet
alleen in je ogen
maar de standvastigheid
straalt uit je gezicht
dat toch communicatief
helemaal open blijft

lippen iets geopend
in de beginnende krul
van lach gevat in
subtiele fijngevoeligheid
het neusje iets in
ondeugd opgekropen

je konen ronden in
een lichaamswarme
kleur op een matte
foundation die fraai
contrasteert met de
krachtige kin in de hals

ja dan de ogen die
onbetreden werelden
beloven in een direct
zicht op zomer en zon
met vrijheid van geest
in een eeuwigdurend feest

Door wil melker op 21-01-2022 om 04:04 0 114
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Juist in samen

ik heb je
adem kunnen
lezen in de slag
van je hart
haar ruisende
aanloop geeft
jou lucht in
ruimte en kracht

de resolute
power van de
spier is vertrouwen
waar je altijd op
kunt bouwen de
subtiele tekst van je
adem is niet voor
de buitenstaander

juist in samen
geven wij onze
zintuigen namen
die meerwaarde hebben
in functie en waar kennis
ontbreekt geeft intuïtie
de magie hoogtes te
bestijgen zonder te hijgen

Door wil melker op 20-01-2022 om 04:10 0 104
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Paradijselijke momenten

ik weet door
de kleuren van
je ogen dat jij
bestaat omdat ik
de combinaties
maak die met mijn
gedachten spelen

haren zijn kort
krullend of
watergolven
het strand en
de zee in het
blond van duinen
en stralende zon

ik hoef geen
emoties aan je lach
toe te voegen
innemend en
charmant zijn
altijd jouw grootste
troeven geweest

ik ben op zoek
in paradijselijke
momenten heb ik
stukjes van jou
ontmoet op weg
naar de hemel nog
is die puzzel niet gelegd

Door wil melker op 18-01-2022 om 04:09 0 119
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar schoonheid

ik heb je gezien
aan de kant
je rode hart
bloeide liefde
deinde warme
hartstocht
langs mijn hand

jij golfde zomer
op de wind
van snelle auto's
die in passeren
hun motorgeluid
even heftig uit
moesten proberen

ben terug gelopen
naar de rode golf
in de roze zee
die op mijn netvlies
gebrand stond de bloem
streelde ik maar plukte
haar schoonheid niet

Door wil melker op 12-01-2022 om 03:59 0 128
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes geluk

ik wist
dat ik even
onder je vleugels
mocht schuilen
tot rust komen in
loslatend huilen

me in warmte
aan je kon koesteren
jij die zoveel
kon geven aan hen
die dat net tekort
kwamen in hun leven

jij stimuleerde
de stukjes geluk
die vaak ongebruikt
lagen te wachten tot
liefde ze eindelijk in
glinsters deed ontluiken

overal waar jij
kwam vonkte
de spanning kregen
lach en ogen de
overhand in een
ongebreideld feest

juist in een
emotioneel samen
dat al zo lang
geleden zo
ontzettend dierbaar
en intens was geweest

Door wil melker op 30-12-2021 om 04:45 0 121
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Raap ik schaduwen

zacht draagt
licht zijn kleuren
over mijn gezicht
in een heerlijk
zonnegloren wordt
warmte geboren

waar jij en licht
jullie eeuwige
passe de deux dansen
raap ik schaduwen
die warm van de zon
roder kleuren om en om

ik leg de avonduren
in een ronde mozaïek
bekleedt zo de aarde
tot wij aangeland zijn
bij de nacht waar alles
in zwart wordt verpakt

je lacht streelt mijn
huid met een handvol
maan waarin geel
de bruine gloed weeft
met wat een dagje
zonlicht zomaar geeft

Door wil melker op 29-12-2021 om 04:14 0 119
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top