voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Minnekoosluwten

buiten steelt
koude wind
de warmte uit
kleine zomerse
minnekoosluwten

waar ook
op de winterdag
stilte groeit van
enkele verdwaald
ingepakte passanten

die hun weidse
blik beschaafd
afwenden van
bezigheden door
gewone mensen

onkruid heeft er
altijd welig getierd
oorzaak bemesting
door wind is het
zwerfvuil verwaaid

Door wil melker op 26-11-2023 om 03:05 0 14
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verdwijngebied

ik zag
oplossende
wolken in
verdwijngebied
waar droogte en
helder heersten

precies zo oogt
jouw blik
mijn lief als
jij mij even
niet goed
kan gedogen

we lossen
niets op maar
geven elkaar
wat meer ruimte
om het licht
beschadigde ego

weer heel
voorzichtig te
kunnen pruimen
in een door liefde
gesynchroniseerd
samen bewegen

Door wil melker op 20-11-2023 om 03:47 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vrouwelijke magie

ik heb
geprobeerd
jou met
andere ogen
te bekijken
dan het wonder
van verschijnen
dat je nu bent

natuurlijk
heb ik jou
gemystificeerd
jij mij met
jouw vrouwelijke
magie onder
diepe hypnose
gebracht

waardoor ik
in ontmoeten
ineens alles
heel anders zag
maar ik kan
niet meer terug
jij bent met wie
ik altijd praat

die ik wonderwel
versta ook in de
woorden waarmee
wij stilte vullen
die laten bloeien
zodat onze liefde
ook in diepte kan
blijven groeien

Door wil melker op 08-11-2023 om 03:07 0 73
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Existentieel samen

ik zag je
met een lach
naar de
bloemen kijken
in het hoge gras

vingers streelden
de tere kleuren alsof
je de aarde ontmoette
in haar dagelijks
draaiende beweging

ik smolt om
bij je te zijn in
dat intiem samen
onder zomerluchten
zonder namen

in die stilte
van het leven
schoonheid te
horen in het lieflijk
kleuren wiegen

van de wind
in een volmaakt
natuurlijke setting
zo opent universum
zachtjes de hemel

Door wil melker op 03-11-2023 om 02:50 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dit stukje hemel

toen jij
hier voor de
eerste keer
kwam leek alles
tot leven te komen

veranderde
het licht van wit
steriel naar de
warme kleur van
intieme gezelligheid

alles waarnaar
jij keek deed
meteen van zich
spreken liet stralend
de ziel even zien

het was alsof
jouw ogen hen
deed oplichten
naar ontspanning
en innerlijke rust

zij vergaten hun
kleine mankementen
in de cirkel van
volmaakt liefdevolle
menselijke aandacht

stegen boven
zichzelf uit in
gevatheid hielden
elkaars hand vast
in beleven van geluk

namen omarmend
afscheid in het
samen delen van
deze ervaring dit
stukje hemel van jou

Door wil melker op 01-11-2023 om 03:35 0 60
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een teruglopende tijd

zacht warm
voelde jij aan
in lieflijke kleur
opende in vol
vertrouwen
jouw emoties

spiritueel
zong je stem
het ijle lied
van de prille
dagopening
naar boven

bij de
invallende
avond donkerden
doorleefde tonen
van het dagelijks
sluiten van voorbij

altijd klaarden
je ogen op
als jij mij zag
kregen jouw
blikken weer hun
flonkerende sterren

uit het verst
van de nacht
droomden wij
wegebbende
liefde in een
teruglopende tijd

zo dansten wij
het bestaan in een
harmonisch leven
waar geven
belangrijker
is dan nemen

Door wil melker op 31-10-2023 om 03:15 0 80
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Liefde in blauw

jou herken ik
uit duizenden
je haar, neus
loop en lach
het zijn allemaal
delen van jouw
schitterende vlag

die je met grote
compassie laat zien
alles aan en in jou
is warm smeulend
net vlak voor de
uitslaande brand
om zuurstof stoeiend

waar in het eerste
vuur de vlammen
nog jagend loeien
en later gestaag in
hoogte groeien
danst hitte in blauw
ik houd van jou

Door wil melker op 16-10-2023 om 00:55 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De smaak van morgen

ik brandde
krabde schuurde
en plamuurde
maar kreeg
mijn liefde
nauwelijks
glanzend alsof

het patina
van jouw
lieve blauwdruk
iets van haar
subtiele
geest had
prijsgegeven

nog altijd
creëerden wij
de mystiek
van samen
hielden tedere
herinneringen
in stand

waarin wij de
meerwaarde van
liefde beleven en
mogelijkheden van
vandaag met de
smaak van morgen
zullen proeven

waar zorgen
even niet zijn
en projecties in
liefde verenigd
misschien toch ooit
hemelse waarheid
zullen worden

Door wil melker op 11-10-2023 om 01:42 0 67
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lichte verblinding

juist in het
heel licht raken
van jouw huid
knetterden kleine
vonkjes met een
verrassend geluid

ook onze
blikken sloten
vaak kort
in lichte
verblinding en
wegdromende

ogen voor een
klein liefdevol
moment heel
even dicht om
met verbazing
weer te openen

pas later zijn deze
eigenschappen
verdwenen toen
volwassenheid
voorzichtig
is toegetreden

Door wil melker op 09-10-2023 om 01:20 0 69
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw schepping

jouw licht
liet eindelijk
de contouren
verbleken waarin
jouw waarheid
gevangen zat

stukje bij
beetje werd
jouw schepping
begiftigd met
leven warmte
en liefde

op weg naar
een volmaakte
medemens
die zichzelf kent
en herkent
in anderen

ik dacht je
te boeien maar
vergat mee te
groeien nam
ruimte die niet
de mijne was

en toch heb ik
altijd jouw hand
vastgehouden was
liefde onze paraplu
voor eindeloos
geborgen zijn

nog groeit die
eenheid ondanks
alle spanning en
venijn op weg
naar eeuwig
gelukkig samenzijn

Door wil melker op 08-10-2023 om 01:03 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Interfererende warmte

ik voelde
de warme gloed
van goud in het
weerkaatsend
licht van
grote lampen

waar diamanten
werden geraakt
hadden ze een
veelvoud van
kleur in
brekende stralen

jouw huid
werd anders
door de van
dichtbij
interfererende
warmte die

potentiële
energie golfde
tussen twee
polen die zonder
raken liefde nog
intenser maakten

Door wil melker op 24-09-2023 om 03:04 0 80
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Liefdescondens

ik voelde de muur
met de avond kou
van de stenen
en toch was er
de muziek van het
winkelend publiek met
zongebruinde benen

de mêlee emoties
van opzwepende
drift tot vertederende
liefde ging de muur
aan als autist die alles
voelde en wist met
versteende herinnering

ook wij beleven
de stad in de stap
van de mensen hun
schuifelende wensen
ingeklemd tussen
mastodonten die namen
en voordeuren ademden

waar ramen het leven
in sponningen benauwd
en ruiten barsten
bij het minste geringste
intieme geluid zonder zicht
niemand heeft liefdescondens
ooit van de ramen gewist

Door wil melker op 14-09-2023 om 01:33 0 96
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De liefdeskus

waar zomer
spreekt in
contrasten
bruin en wit
was de lente

in ontwaken
al de lichte
rode randjes
pikant aan
het maken

het knoopje
nog een
sluiting verder
waar nonchalant
wit de schijn

van openheid
verbloemd en
een aantrekkelijk
palet voor de schilder
heeft klaargezet

pas onder
donkergroen loof
blikken ogen
het sprankelen
van de jeugd

en zondoorschenen
lichte lokken
dansen op een
speelse wind
waar rode lippen

zonder gulzigheid
het teder zachte
van de liefdeskus
in subtiel oefenen
langzaam hervindt

Door wil melker op 12-09-2023 om 02:33 0 81
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn tegenspel

hoe jij keek
kon ik alleen
in je ogen lezen
jouw lieve
aanhankelijkheid
sprak iedere
seconde warmte
met die blik

in tal van
eigen kleine
changementen
al naargelang
de stemming op
jouw bühne en
mijn tegenspel in
de choreografie

die komt
uit het intens
geestelijk
contact dat
aanviel en
pareerde waar
lichaamstaal
lachte als applaus

bijzonder
hoe het echte
leven verandert
als derden
belichting en
geluid instellen
tunen en
warmte geven

in de nieuwe
contrastenwereld
zijn kleuren anders
spelen schaduwen
hun eigen spel
verdwijnen met een
druk op de knop om
nooit meer te verschijnen

Door wil melker op 09-09-2023 om 01:36 0 99
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Twee kontjes hoog

voorzichtig
hebben wij
elkaar afgetast
zacht en
liefdevol gepast
en genoten

geen geheime
plekjes vergeten
in het volle
licht van de
warme zon tussen
bloemen in de wei

wij en het gras
waren nog
lentegroen en
in genotvolle
spanningsboog
twee kontjes hoog

Door wil melker op 07-09-2023 om 01:44 0 88
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De snaar

rustig
vervloeien
tijden die
ons even scheiden

waarvan de
inhoud in veel
aparte emoties
uitkristalliseert

die integrerend
hun kleuren
spreiden om het
vloeken te vermijden

ook zonder
blauwdruk regie
en coaches dekt
liefde alles toe

omdat wij
geïnvesteerd hebben
in elkaar vertrouwen
kan afwezig bouwen

met een
enkel woord
of terloops gebaar
de snaar laten trillen

zo voegt ons
veelstemmig orkest
al de meest
fundamentele lijnen

tot een harmonisch
geheel met een
duidelijke uitnodiging
dit te delen met velen

Door wil melker op 03-09-2023 om 01:31 0 96
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Glimp als reflectie

op een
onbewaakt
ogenblik
was ik tot
mijn schrik
de rode draad
verloren

onze levenslijn
als houvast
in bange dagen
die hoe dun
ook uitgerekt
ontzettend veel
liefde kan dragen

het voelde alleen
voor het eerst
niet verbonden
in de realiteit
van alle dag
waarin jouw lach
mijn leidraad was

hoe ik ook
mijn oren spits
ik zal het voorlopig
met de fotografische
spiegeling van je
blik moeten doen
een glimp als reflectie

op te diepen
uit herinneringen
van vele jaren her
uit liefdesmomenten
van toen naar nu
ja van vele jaren
mijn liefste

Door wil melker op 31-08-2023 om 01:32 0 79
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Danste wind

ik wist
het nog
van vroeger

jij blij in
het midden van
de bloemen wei

ik beloofde een
handvol wind en
spetters regen

met de bui
zat het echt tegen
die kleurde regenboog

maar in jouw
blonde haar danste
wind de krullen klaar

Door wil melker op 30-08-2023 om 01:44 0 114
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Oneindig verlangen

je staat
te lachen als ik
de hoek niet
durf om te gaan

ik jank als ik
door jou mijn
vingers zal branden
aan het liefste

dat mij ooit
is aangedaan
en nu bijna
voor mij staat

in separeren zijn
zinnen gevangen
is afstand praktisch
isoleren gebleken

mijn liefde zijn
de talloze stukjes
oneindig verlangen die
magisch rond je hangen

nooit met spijt
soms misverstand
of gezonde strijd
jou wil ik niet kwijt

Door wil melker op 20-08-2023 om 23:37 0 104
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Existentiële kou

je fonkelde
zonder te verblinden
in bewonderende
blikken van anderen
zij lichtten op

in de aanwezigheid
van warme
belangstelling voor
jouw sprankelende
personaliteit

kleine edelstenen
en parels maakten
zich kenbaar door
hun specifieke setting
en bijzondere glans

in loepzuiver
weerkaatsen kwam
ik stukjes schoonheid
tegen die lovend over
jouw talenten schreven

jouw vriesheldere
speels wit tegen het
diepste blauw blijkt
de medicatie te zijn
tegen existentiële kou

Door wil melker op 13-08-2023 om 01:52 0 85
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top