voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Het gouden vuur

jij hebt
de kale
vlakten van
mijn geest
gezien
verschroeid
en verdord
door een
brandende zon
die in het zenit

het gouden
vuur spant
tot waar het
ondergaat in
een ronde
horizon zand
vroeger is ook
hier de regen
geweest met
een dagbloemen

die bloeiden
tussen het
razendsnel
opgeschoten
gras in een
weer droge plas
ook in deze
kale vlakten
liet jij jouw
bloemen bloeien

waarvan het zaad
in warm donker
droogt en tegen
de kou met
ochtendgloren
wordt toegedekt
jouw bloem die de
mooiste kleuren doet
bloeien op de vlakten
laat ieder sneller stappen

Door wil melker op 06-06-2023 om 01:46 0 8
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het sluieren

ik keek
je aan
zag je
donkere blik
ondergaan
achter een
veelbelovende
divers gekleurde
avondhorizon

lieflijk
speelde
onze vingers
het eeuwenoude
spel van het
sluieren en met
opkomende
twinkelende
sterren luieren

die in jeugdige
overvloed
alles in
zonnegloed
zetten en wij
drapeerden de
minipaneeltjes
op elektronische
stekkersteeltjes

op strategische
punten die altijd
met zwarte gaten
naar jouw lach
leken te hunkeren
die in spiegelen
zich in materie-
honger richtten en
energie vraten

Door wil melker op 05-06-2023 om 01:32 0 6
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Herkenbaarheid

je bloosde
lachte licht
verholen alsof
het vuur van
binnen brandde
heel voorzichtig
uitsloeg zonder
rookontwikkeling

ik kende
de kleur van
het lichte bloed
dat net je hart
in circulatie
had ontmoet en
met een extra slag
hitte genereerde

in een snelle
bloedbaan op
de huid gezeten
door intieme
manuele variatie
en herkenbaarheid
van kleuren in
zachte contrasten

Door wil melker op 31-05-2023 om 01:42 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn woorden

ik schrijf
maar vaak
willen mijn
woorden niet
hun ware
betekenis
onthullen

dan kan ik
hun bedoeling
niet ontrafelen
regelmatig
zelfs het
schrift
niet lezen

ook de titel
die mij was
ingevallen
verdween in
de letterbrij
omdat fixeren
vrijheid kost

een klein excuus
aan de lezer
voor het gebrek
aan concentratie
oorzaak is mij
bekend er wordt
aan gewerkt

we gaan stug door
in winst en verlies
in begrijpen en
vergeven zonder
vaak te bedanken
voor iedere dag een
opgedragen gedicht

Door wil melker op 26-05-2023 om 01:34 0 10
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Die schoonheid

ik wist
niet echt
wat liefde was
wel wie iets
bijzonder aardigs
moois en zeer
aantrekkelijks had

dat leek mij
een goed begin
om samen
voorzichtig te
ontdekken
hoeveel er in die
schoonheid stak

te beleven was
waarbij de
deuren al open
gingen door je
aanstekelijke lach
die meteen aan alle
handen applaus gaf

Door wil melker op 25-05-2023 om 01:26 0 12
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hemel van geluk

de gesel
van beter en best
is verdwenen
als up dater in
de maatschappij

geld en macht
is snel met
handoplegging
genezen zonder
zwakke plek

in dat dossier
staat je leven
tot in de kleinste
details in jouw
taal beschreven

er groeien nu
nieuwe plantjes
met geluk geuren
zaden en vruchten
die de scherpste

kanten van het
leven ronden
het beter doen
smaken en meer
acceptabeler maken

honger dorst en
gebreken verdwijnen
in het samen op
pad gaan want wij
hebben gefaald

zijn in het ego
perspectief afgedaald
nu laten wij dat leven
besterven en zullen de
hemel van geluk erven

Door wil melker op 22-05-2023 om 01:27 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heden verleden te geven

ik heb
de stilte in
geven ontdekt
daar waar enkel
woorden spreken
mag het hart
nooit ontbreken

dat klopt
het ritme van
verliefden
dat ik voel
door zacht
je huid te raken
en contact maken

met de
circulatie in
je warme lijf
pas als ik
voorzichtig wrijf
gaat het rood
zo reageren

dat je het niet
langer meer
gewoon kunt
negeren zo geven
wij ons over
aan het ritme
van het moment

dat door samen
onmiddellijk
wordt herkend
en door even in de
scheppers voeten
te treden het heden
verleden te geven

Door wil melker op 21-05-2023 om 02:01 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een stil gebed

ik heb mijn
geest geleegd
benauwende
gedachten
verdrongen
naar verder dan
de afgrond waarin
zij ooit begonnen

verf en penselen
klaar gezet even
een stil gebed om
aan de ziel te geven
die ik wil wekken
om haar met liefde
en creatieve kracht
te begiftigen

zacht streelt
pigment het
maagdelijk doek
waar de bloem
in fijn lentegroen
bloeiend zijn
zongerichte
vorm krijgt

net als fruit
dat heerlijk
oogt in kleurige
en aantrekkelijke
smaken en zich
zo etaleert aan de
ziel van de hongerig
geraakte toeschouwer

Door wil melker op 10-05-2023 om 02:07 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geel en roze rood

het duinde
geel en roze rood
de kleur van
het seizoen
we liepen steeds
een stukje verder

weg van de
drukte in groen
naar de stilte
van zee onder
een aflandige
warme wind

op strand met
het harde zand
op de kentering
van eb en vloed
waar je de grootste
schelpen vindt

nog waren we
niet alleen de witjes
fladderden mee ook
zij streken de vleugels
in luwte en rust die wij
kozen voor onze eerste kus

Door wil melker op 30-04-2023 om 01:59 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder spijt

ik zag
mijn vingers
jou zachtjes
raken lieve
kleine gevoelige
plekjes achterlaten

die in roze wit
herinnering maakten
van het kleine
vlammetje dat
ons samen aanging
als gedeelde ervaring

het was nieuw
deed geen pijn
of zeer maar
voelde juist fijn
en vroeg vooral
naar tikje meer

we lachten om
dit dichten het
deed toen de hoog
opgelopen spanning
wonderwel rustig
aan verlichten

de lieve kleine
plekjes waren ons
niet vergeten de
vingers iets versleten
maar de gevoeligheid
toegenomen zonder spijt

Door wil melker op 28-04-2023 om 01:37 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jij mijn wonder

mag ik even
onder je
vleugels
schuilen
je vragen
mij te dragen
op deze lang
scherende vlucht
van het leven

samen met jou
proeven van
de stilte die
reikt voorbij
het rood van
de avondzon
die golven
glinsterend licht
laat rimpelen

ik ben
bezwaard met
zorgen die ik
niet opgeborgen
heb ze drukken
mij naar het
zwart van de
aarde terwijl
jij langs ijlt in
volle vrijheid

en ik de
gratie en
schoonheid
van je glijvlucht
bewonder in
haar spel
met wind en
zwaartekracht
jij mijn wonder

Door wil melker op 03-04-2023 om 01:36 0 61
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Even de hemel raken

ik wist dat
als ik jou
wakker zou
maken ik voor
even de hemel
zou raken jij
die de slaap der
onschuldigen sliep
en ik die geniet

van hoe jouw
rust met een
lach dromen vertelt
onderschreven met
lief klein bewegen
waarin jij heerlijk
uitdrukking kunt
geven aan het
intens plezier

dat jij in dromen
kunt beleven
tot ik bewoog en
jouw kleine schrik
zag in een al geopend
oog en dan de snelle
herkenning van
de plaats van bestemming
waar we samen rusten

elkaar vertellen
van de wereld die
met ons was ontwaakt
zichzelf had
weggemaakt en ons
emoties heeft gelaten
om in onze wereld een
heerlijk uitgeslapen
entree te maken

Door wil melker op 16-03-2023 om 02:54 0 105
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dierbaar dichtbij

in het vaag
gele licht
van een
streepje maan
zag ik jouw
gezicht hoorde
ik jou ademhalen
was jij zo
dierbaar dichtbij

er was geen
stilte in het
vele leven bij rust
en om jou heen
in de kleine
bewegingen
naar willekeur
ik zag je dromen in
nachtelijke expressie

de stereotypes
van angst en
bang zijn ook
plezier en druk
met gebaren
onuitgesproken
kreten van spoken
die jij nog nooit zult
hebben genoten

Door wil melker op 25-02-2023 om 03:56 0 82
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Voor jou

nog zag ik
je staan
voor jou
zou ik de
hele wereld
laten gaan

omdat ik
in jou
alles vind
en toch
trouw
kan blijven

aan wat wij
samen in alle
perspectief
als nieuwe
toekomst
tegemoet gaan

in een andere
goed beter
best wereld
in samenwerking
met de enige
echte aarde

duurzaam en
met respect
zonder roofbouw
te plegen talenten
aan de wereld
terug te geven

voor een
andere orde
op een eerlijke
manier existeren
in elkaar helpen
door samen te leren

Door wil melker op 12-02-2023 om 03:24 0 118
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De boost

ik heb
haar stralen
gemist in
licht en warmte
op huid
en gezicht

waar zomer
altijd het
uitbundige
spel speelt
van vrijheid
en plezier

verkoelt het
winters wit
ons bestaan
door schuil te
gaan in dik
warme kledij

vandaag is het
helder de snerper
heeft even
afgedaan omdat
hij adem tekort
kwam in zijn

met vocht
bezwangerde
zwaarbeladen
wind en op zijn
tocht veel gesloten
deuren vond

zonne-energie
is de boost voor
mijn systeem zoals
zij kan ont- stressen
is er in het hele
universum niet een

Door wil melker op 10-02-2023 om 03:08 0 87
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De eyecatcher

ik heb jouw
beelden gezien
ze aangeraakt
in diverse posities
ze pas veel later
samengevoegd tot

constitutie
toen de affectie
van vingers en
handen zich in
tast door jou te lezen
had vastgezet

tot in het
laatste hoofdstuk
de apotheose
naar liefde heel
onverwachts
naar boven kwam

waar eerst
een dimensionale
oppervlakkigheid
de eyecatcher was
begonnen wat
ruimtelijke dimensies

zich steeds meer
te prononceren om
aantrekkelijkheid
tot ziel te formeren
die jou een warme
uitstraling gaf

Door wil melker op 23-01-2023 om 03:01 0 87
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In zevende hemels

jij had
je handen vol
aan een wereld
die je steeds
ontglipte

dichtbij en
toch niet
aaibaar omdat
je het echte
contact miste

daar waar geven
drempelloos
opende leek
buiten te
verschuiven

was binnen komen
iets dat enkel
gebeurde in het
eindeloos emotioneel
van lieve dromen

de haalbare
weg van warme
huid en vochtige
lippen was door
vingers aan te stippen

maar de volheid
van intense overgave
is het gedragen
worden door liefde
in zevende hemels

na het eenmalig
ervaren is die
verrassing voorbij
tenzij je met een
engel hebt gevrijd

Door wil melker op 19-01-2023 om 03:27 0 91
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onwijs gek

jij scherpte
mijn beelden
van jou nog
iedere keer als
de cirkel
rondde in
schoonheid

met een
jeugdige
levensluchtige
vitaliteit in
de kleur van
het eeuwig
zeldzame elixer

een verleidelijke
lieve uitdaging
om halsoverkop
te zoenen met
de uitdagende
ondeugd in het
donker van je ogen

daar raak ik
helemaal van
ondersteboven
want al vanaf
mijn prille jeugd
ben ik gek
onwijs gek op jou

Door wil melker op 18-01-2023 om 03:18 0 125
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In astrale kleur

het voelde
al meteen
zo goed
de sterke
handreiking
als groet
met gelijke
frequenties

de eerste
ontlading
met een
omarming
van positieve
energie die
eigenheid
herkende

in astrale kleur
en geur van
lichaam en
geest die zich
probleemloos
elkaar op-
en aanvullend
mengden

aftastend zijn
wij gaan zoeken
naar het paneel
van leven
dat ieder mens
bij zich draagt
die voor liefde
open staat

door wegen
die wij vonden
heeft liefde
ons gebonden
samen op weg
naar een hemel
te gaan die al voor
ons was weggelegd

Door wil melker op 11-01-2023 om 02:56 0 139
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Extatisch genieten

het vuur
in je ogen
brandde
toen ik
mijn koude
handen
met witte
vingers aan
jou liet zien

in liefdespatroon
dansten rood-
oranje vlammen
hun warmte
en altijd als
wij samen
waren begon
het hete bloed
te circuleren

nog steeds
werden wij
overvallen door
deze intussen
bijna berekenbare
acties en ons
verlegen lachen
had zo zijn
eigen charmes

natuurlijk
waren wij geen
pubers meer
maar het
aantrekkelijk
onschuldige
hield ons nog steeds
in de ban van
extatisch genieten

Door wil melker op 29-12-2022 om 02:17 0 161
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top