voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

De zachte dood

zag het zonlicht
valer worden
wind schraalde in
een al veel te droog
seizoen aarde verloor
haar bloeiend groen

kleuren verdoften
hun glans in
een tekort aan
pigmenten zelfs ziel
kreeg geen kans
om even te gloeien

de smidse van
schepping loeide niet
vlamde amper in
zuurstoftekort voor
het blauwe segment
dat echte hitte kent

de zachte dood
was slapend voorbereid
door het verbieden
van intiem contact juist
dat maakte de mensen rijk
gaf eeuwigheid aan samen

Door wil melker op 24-08-2020 om 05:02 0 56
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Coronatrouw

we hebben
boodschappen gedaan
passen geteld en
het geld opgeborgen

of we gaan op pad
hinkelen naar
de winkel van sinkel
verbazen ons met dwazen

lachen plezier
in verwondering
over de troep van
zoveel onnodige dingen

kopen ballonnen
maar het lachgas
is op blazen alle
kleuren tegen de flop

we zien de bekkies in
het grauw van coronatrouw
zonder zon en wat aandacht
smaakt leven heel flauw

Door wil melker op 20-08-2020 om 04:44 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Steeds hoekiger

de afstand
maakt ons
steeds hoekiger
in bewegen

een kus of aai
terloops gegeven
in een gedachteloos
lief moment

presenteert
de breekbaarheid
van leven waarin
alleen discipline telt

consequent zijn
als basis om voort te
bestaan laat de kleuren
van liefde al snel vergaan

impulsiviteit die
altijd leidt tot eindeloos
intieme sessies is zijn
creativiteit volledig kwijt

gewoon is nog
lang niet ingedaald
met de schrik om het hart
gaat de wereld weer plat

Door wil melker op 22-07-2020 om 04:54 0 79
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Thuisgebracht

als kind
sprak ik al
met struiken
klein loof en
bosschages

zij intrigeerden
mij door het
geheim van hun
veelkleurige
wijkplaatsen

waar stilte
vertrouwen schept
je drukte
kunt loslaten
zonder te praten

later heb ik
bomen omarmd
met ze gehuild
gefluisterd en naar
hun liefde geluisterd

tot ik door
het bos de bomen
niet meer kon zien hun
namen vergat en het pad
geen bekendheid had

de wind heeft
me thuisgebracht
met overal uitgebreid
afscheid nemen in
feest op de langste dag

Door wil melker op 20-07-2020 om 05:11 0 86
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Als een abces

je lachte
toen de schalen
braken en het ei
zich opende

het was jouw
broedsel niet
dat onder je
vingers krioelde

om een eerste
glimp van buiten
op te slaan van het
tabula rasa bestaan

geïnstitutionaliseerd
hormoonde zorg
een affectief en uiterst
adequaat traject

als een abces
vermenigvuldigde zich
het vreemde leven door
angstimpulsen af te geven

de vlek is al voorbij
de horizon gekomen
alle virtuele hordes
lijken al genomen

wat zich daar
allemaal openbaarde
konden de protocollen
helaas niet verhalen

er is geen strijd
de evolutie is met
wachten klaar er komt
geen nieuw mensenpaar

Door wil melker op 13-07-2020 om 05:11 0 91
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Corona is opgetuigd

traag schuurt
papier woorden
die vloeien uit
de pen die ooit
gevuld werd met
potentie uit de
bron vol inspiratie

maar het
parelmoer wil
niet gaan blinken
tussen puin uit
de woordenschat
en de fundamentele
fouten in de syntaxis

overals hebben de
knaapjes opgehangen
ieder zit gevangen in
het vaardigheden kot
zelfs de ambitie om te
ontsnappen zit door
egotripperij op slot

corona is opgetuigd
in het huis van gissers
en missers waar
werkelijkheden schiften
zonder onderscheid
het virus evenwel is zijn
ei nog lang niet kwijt

Door wil melker op 10-07-2020 om 05:11 0 97
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar fluweel

ik voelde
dat zij bij
mij kwam
uit haar
gebeeldhouwde
gezicht

nog schraapte
ik aan stukjes
steen mijn
handen open
zo ruw was haar
fluweel ingesloten

wij misten
maanden intieme
info door leven
zonder elkaar
in grote lijnen
slechts een paar

we hebben alles
gladgestreken
in de weken
waarin dat wat wij
wisten is bijgepraat
zonder vergeten

soms zijn er nog
hiaten waarover
wij meer puzzelen
dan praten want
de spanning blijft hoe
nieuw zich beschrijft

Door wil melker op 22-06-2020 om 04:52 0 122
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wereld zonder sondes

nog baadt het
fileermes in de
antiseptica klaar
voor subtiel gebruik

maar die grote
wanden met
gereedschap zijn
al vele jaren uit

de strijd gaat
nu viraal waarbij het
blote oog als laatste
lens nog leven kent

specialisten zijn de
gamers uit dit spel van
aanval en verdediging
met een triggend plot

er is geen modus
updates razen snel
waar slagveld was woeden
nu inferno's uit de hel

iedere body heeft
een eigen keerklus
wanneer pus de grote
circulatie gaat hinderen

maar ooit na zoveel
rondes is er eindelijk
herstel terug naar een
wereld zonder sondes

Door wil melker op 04-05-2020 om 05:09 0 123
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar paradijsje

lief dans je
om me heen
ben jij het witte
licht misschien
dat ik vannacht
heb gezien

we hebben
geen woord
gesproken
geloof geen
spoken maar ben
weg en gek op jou

de anderhalve
meter look doet
mij geen goed
ik wil je raken
warme compassie
maken in samen zijn

door weerbarst
kiemt opstandigheid
ik raak controle kwijt
weet niet of ik besta
en of ik ook nog
naar de hemel ga

uitzichtloos is
het perspectief
wat als een immune
mij haar paradijsje biedt
de anderhalve meter
overbruggen lukt even niet

Door wil melker op 13-04-2020 om 05:00 0 161
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De laatste lach

ik zag
de wereld tot
stilstand komen

huilde toen
de laatste lach
stierf in mijn dromen

nog was de
zorg zichtbaar voor
de gebleven mens

in kleine sketches
bloeide liefde
als enige wens

niet de nood
heeft hen toen
samengebracht

wel het besef
dat zij deel waren
van alles wat nog rest

Door wil melker op 14-03-2020 om 05:10 0 183
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kanker

jij hebt de pijnen
ervaren van verdrogende
boombast en de oogst
van leeg gele aren

zag hoe klei
scheurde tot een
rafelig patroon in
uitgewoonde beddingen

voelde hoe
verlammende angst
brekend krampte in een
al zwaar geteisterde wereld

ongezien zijn de
natuurgebeurens van
een al zwaar uit het lood
geslagen stervend bestaan

geen incidenten
maar de kringen
lopen niet meer in
close harmony zingen

schade lijkt beperkt
maar kanker vreet met
al zijn tumoren door als
een alles verscheurend beest

Door wil melker op 26-12-2019 om 05:48 0 245
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zelfsturen

jij hebt
de paden
uitgetekend op
muziek van bovenaf

over de kwaliteit
had jij geen inspraak
die kwam als
liggend voor de hand

waar zorg koos
voor de verbetertoer
liepen wegen dood
zonder vervoer

de trajecten hebben
ondanks alle inspanningen
ons niet verder omgeleid
dan een rotonde

aan een nieuw tracé
wordt druk geheid de
fundamenten afgezonken die
zelfsturen hebben afgedwongen

Door wil melker op 27-08-2019 om 05:13 0 280
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verstilde lach

vaak had jij
een verstilde lach
als ik je dromen
uit de mimiek
van je gezicht af las

alsof jij de
plezierige momenten
nog even goed in
je herinnering zou
willen prenten

accenten en
stille woorden
werden uit de kleine
gebaren geboren als
ondertiteling van je verhaal

waar ongekende
mogelijkheden jou
kans en ruimte gaven
om je ego weer even
anders op te schalen

Door wil melker op 16-06-2019 om 03:19 0 335
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een flits van lente

ik heb je gevolgd
zag je hand langs
deuren wrijven
zonder bij de
klink te blijven

dagen weken op
hetzelfde pad tot
de maanden donkerden
jij routine het loopje
en de deuren vergat

vandaag zag ik
een flits van lente
in je blik je schuifelde
toen ik deuren sloot naar
je vertrouwde padenloop

in tijdloos begroeten
nam jij de tijd om
samen te zijn met de
werelden die je al jaren
bezig bent te ontmoeten

ik zag je lach aan
het einde van het pad
je had het volbracht
de route uitgezet die ook
dit jaar de planning was

Door wil melker op 16-03-2019 om 04:44 0 454
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gescheurde netten

waar ik jarenlang
lichtvoetig door
het leven danste
schots ik nu scheef
op grote platen
die gelaten weten
wat nog aarde heet

oncontroleerbaar
krijg ik tegengas
dat bij iedere stap
de voortgang tart van
natuurkundige wetten
in mijn perspectief
van gescheurde netten

de woeker zit weer
in mijn lijf en vreet
verbanden zonder tanden
krijst dag en nacht zijn
pijn want er is al tijden
niets gezonds meer
voor zijn lege handen

ik zweef in
losgelaten zijn
door hen die
vroeger raakten
de nieuwe vrijheid
voelt heel fijn en laat
mij eeuwigheid smaken

Door wil melker op 15-01-2019 om 04:13 0 420
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Chemo

ik wist hoe
de aderen
zich vouwden
als zij het niet
vertrouwden de
prik van het infuus

zij gaven zich
niet makkelijk bloot
verdwenen tussen
lagen huid en
kwamen er pas
later zichtbaar uit

hoe gladjes
alles ook ging
chemo deed zijn
verwoestend ding
al op weg naar
het plaats delict

mijn weefsel
heeft de weg
onthouden en
zal alles doen
om wat kapot is
weer op te bouwen

Door wil melker op 15-11-2018 om 04:36 0 499
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Argwanend

ze keek mij aan
ik zag heel even
de wereld achter
haar ogen leven

een licht ontwaken
dat beweging maakte
als aanzet tot de
eerste lach sinds dagen

in een ritmisch
meebewegen
spreiden handen zich
cirkelen armen licht

dit heerlijke
contactvolle moment
heeft zij lang niet gekend
in onbenoemd verlangen

zij kijkt argwanend
om zich heen met
de onzekerheden uit
haar leven van voorheen

nog lachen haar ogen
maar langzaamaan
zie ik de spirit doven die
ons contact gegeven heeft

Door wil melker op 23-07-2018 om 05:08 0 536
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verdwaalgevaar

ik zie je gezicht
weet hoe jij
met een lach het
angstige zwart verhult

een laagje goud
van een schamel karaat
verguldt de buitenkant
voor de depressie binnengaat

nog is je gelaat
onbewogen alleen je ogen
dwalen pijnlijke rust
gesust door langzame gebaren

je kent het spel
proloog souffleert
eigen regels af met de
medicatie die daarbij past

het verbaast je dat
na lange tijd deze slang
toch weer naar binnen glijdt
in de bekende krochten

afgesloten zijn zij nooit
maar met wat psychofarmaca
zijn de diepste dalen van
verdwaalgevaar ontbloot

Door wil melker op 02-07-2018 om 04:51 0 600
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes wereld

ogen verwijlden
nog even bij mij
voordat je lach de
drempel had genomen

jij weer terug
was gegleden naar
de stilte van dromen
in het tijdloze spelen

door samen praten
ontdekten wij stukjes
van de wereld die
wij nog steeds delen

waar ik ooit jouw
hand heb gepakt ben
ik ook door jou naar het
tweede plan geschoven

er waren emoties
maar ook veel plezier
in onderhuids genieten
daar en ook hier

nog zoeken wij de schat
en willen weer feest
ook als het samenzijn
zijn glans al verloren heeft

Door wil melker op 21-06-2018 om 04:39 0 574
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het ongewisse

ik zag
je ogen draaien
armen maaien
in de lucht
jij was totaal
van je stuk

in zacht
begeleiden
konden we de nare
gevolgen van de
plotseling optredende
energieboost vermijden

nog was er paniek
en de schrik van
het ongewisse
in het niet weten
waar je bent
en wat je doet

maar de wereld
heeft je weer
lief ingesloten
in dat vertrouwen
kun je rusten en
langzaam bijkomen

Door wil melker op 11-05-2018 om 06:17 0 580
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top