voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Corona is opgetuigd

traag schuurt
papier woorden
die vloeien uit
de pen die ooit
gevuld werd met
potentie uit de
bron vol inspiratie

maar het
parelmoer wil
niet gaan blinken
tussen puin uit
de woordenschat
en de fundamentele
fouten in de syntaxis

overals hebben de
knaapjes opgehangen
ieder zit gevangen in
het vaardigheden kot
zelfs de ambitie om te
ontsnappen zit door
egotripperij op slot

corona is opgetuigd
in het huis van gissers
en missers waar
werkelijkheden schiften
zonder onderscheid
het virus evenwel is zijn
ei nog lang niet kwijt

Door wil melker op 10-07-2020 om 05:11 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar fluweel

ik voelde
dat zij bij
mij kwam
uit haar
gebeeldhouwde
gezicht

nog schraapte
ik aan stukjes
steen mijn
handen open
zo ruw was haar
fluweel ingesloten

wij misten
maanden intieme
info door leven
zonder elkaar
in grote lijnen
slechts een paar

we hebben alles
gladgestreken
in de weken
waarin dat wat wij
wisten is bijgepraat
zonder vergeten

soms zijn er nog
hiaten waarover
wij meer puzzelen
dan praten want
de spanning blijft hoe
nieuw zich beschrijft

Door wil melker op 22-06-2020 om 04:52 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wereld zonder sondes

nog baadt het
fileermes in de
antiseptica klaar
voor subtiel gebruik

maar die grote
wanden met
gereedschap zijn
al vele jaren uit

de strijd gaat
nu viraal waarbij het
blote oog als laatste
lens nog leven kent

specialisten zijn de
gamers uit dit spel van
aanval en verdediging
met een triggend plot

er is geen modus
updates razen snel
waar slagveld was woeden
nu inferno's uit de hel

iedere body heeft
een eigen keerklus
wanneer pus de grote
circulatie gaat hinderen

maar ooit na zoveel
rondes is er eindelijk
herstel terug naar een
wereld zonder sondes

Door wil melker op 04-05-2020 om 05:09 0 68
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Haar paradijsje

lief dans je
om me heen
ben jij het witte
licht misschien
dat ik vannacht
heb gezien

we hebben
geen woord
gesproken
geloof geen
spoken maar ben
weg en gek op jou

de anderhalve
meter look doet
mij geen goed
ik wil je raken
warme compassie
maken in samen zijn

door weerbarst
kiemt opstandigheid
ik raak controle kwijt
weet niet of ik besta
en of ik ook nog
naar de hemel ga

uitzichtloos is
het perspectief
wat als een immune
mij haar paradijsje biedt
de anderhalve meter
overbruggen lukt even niet

Door wil melker op 13-04-2020 om 05:00 0 100
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De laatste lach

ik zag
de wereld tot
stilstand komen

huilde toen
de laatste lach
stierf in mijn dromen

nog was de
zorg zichtbaar voor
de gebleven mens

in kleine sketches
bloeide liefde
als enige wens

niet de nood
heeft hen toen
samengebracht

wel het besef
dat zij deel waren
van alles wat nog rest

Door wil melker op 14-03-2020 om 05:10 0 114
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kanker

jij hebt de pijnen
ervaren van verdrogende
boombast en de oogst
van leeg gele aren

zag hoe klei
scheurde tot een
rafelig patroon in
uitgewoonde beddingen

voelde hoe
verlammende angst
brekend krampte in een
al zwaar geteisterde wereld

ongezien zijn de
natuurgebeurens van
een al zwaar uit het lood
geslagen stervend bestaan

geen incidenten
maar de kringen
lopen niet meer in
close harmony zingen

schade lijkt beperkt
maar kanker vreet met
al zijn tumoren door als
een alles verscheurend beest

Door wil melker op 26-12-2019 om 05:48 0 180
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zelfsturen

jij hebt
de paden
uitgetekend op
muziek van bovenaf

over de kwaliteit
had jij geen inspraak
die kwam als
liggend voor de hand

waar zorg koos
voor de verbetertoer
liepen wegen dood
zonder vervoer

de trajecten hebben
ondanks alle inspanningen
ons niet verder omgeleid
dan een rotonde

aan een nieuw tracé
wordt druk geheid de
fundamenten afgezonken die
zelfsturen hebben afgedwongen

Door wil melker op 27-08-2019 om 05:13 0 218
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verstilde lach

vaak had jij
een verstilde lach
als ik je dromen
uit de mimiek
van je gezicht af las

alsof jij de
plezierige momenten
nog even goed in
je herinnering zou
willen prenten

accenten en
stille woorden
werden uit de kleine
gebaren geboren als
ondertiteling van je verhaal

waar ongekende
mogelijkheden jou
kans en ruimte gaven
om je ego weer even
anders op te schalen

Door wil melker op 16-06-2019 om 03:19 0 275
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een flits van lente

ik heb je gevolgd
zag je hand langs
deuren wrijven
zonder bij de
klink te blijven

dagen weken op
hetzelfde pad tot
de maanden donkerden
jij routine het loopje
en de deuren vergat

vandaag zag ik
een flits van lente
in je blik je schuifelde
toen ik deuren sloot naar
je vertrouwde padenloop

in tijdloos begroeten
nam jij de tijd om
samen te zijn met de
werelden die je al jaren
bezig bent te ontmoeten

ik zag je lach aan
het einde van het pad
je had het volbracht
de route uitgezet die ook
dit jaar de planning was

Door wil melker op 16-03-2019 om 04:44 0 387
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gescheurde netten

waar ik jarenlang
lichtvoetig door
het leven danste
schots ik nu scheef
op grote platen
die gelaten weten
wat nog aarde heet

oncontroleerbaar
krijg ik tegengas
dat bij iedere stap
de voortgang tart van
natuurkundige wetten
in mijn perspectief
van gescheurde netten

de woeker zit weer
in mijn lijf en vreet
verbanden zonder tanden
krijst dag en nacht zijn
pijn want er is al tijden
niets gezonds meer
voor zijn lege handen

ik zweef in
losgelaten zijn
door hen die
vroeger raakten
de nieuwe vrijheid
voelt heel fijn en laat
mij eeuwigheid smaken

Door wil melker op 15-01-2019 om 04:13 0 360
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Chemo

ik wist hoe
de aderen
zich vouwden
als zij het niet
vertrouwden de
prik van het infuus

zij gaven zich
niet makkelijk bloot
verdwenen tussen
lagen huid en
kwamen er pas
later zichtbaar uit

hoe gladjes
alles ook ging
chemo deed zijn
verwoestend ding
al op weg naar
het plaats delict

mijn weefsel
heeft de weg
onthouden en
zal alles doen
om wat kapot is
weer op te bouwen

Door wil melker op 15-11-2018 om 04:36 0 428
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Argwanend

ze keek mij aan
ik zag heel even
de wereld achter
haar ogen leven

een licht ontwaken
dat beweging maakte
als aanzet tot de
eerste lach sinds dagen

in een ritmisch
meebewegen
spreiden handen zich
cirkelen armen licht

dit heerlijke
contactvolle moment
heeft zij lang niet gekend
in onbenoemd verlangen

zij kijkt argwanend
om zich heen met
de onzekerheden uit
haar leven van voorheen

nog lachen haar ogen
maar langzaamaan
zie ik de spirit doven die
ons contact gegeven heeft

Door wil melker op 23-07-2018 om 05:08 0 463
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verdwaalgevaar

ik zie je gezicht
weet hoe jij
met een lach het
angstige zwart verhult

een laagje goud
van een schamel karaat
verguldt de buitenkant
voor de depressie binnengaat

nog is je gelaat
onbewogen alleen je ogen
dwalen pijnlijke rust
gesust door langzame gebaren

je kent het spel
proloog souffleert
eigen regels af met de
medicatie die daarbij past

het verbaast je dat
na lange tijd deze slang
toch weer naar binnen glijdt
in de bekende krochten

afgesloten zijn zij nooit
maar met wat psychofarmaca
zijn de diepste dalen van
verdwaalgevaar ontbloot

Door wil melker op 02-07-2018 om 04:51 0 546
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes wereld

ogen verwijlden
nog even bij mij
voordat je lach de
drempel had genomen

jij weer terug
was gegleden naar
de stilte van dromen
in het tijdloze spelen

door samen praten
ontdekten wij stukjes
van de wereld die
wij nog steeds delen

waar ik ooit jouw
hand heb gepakt ben
ik ook door jou naar het
tweede plan geschoven

er waren emoties
maar ook veel plezier
in onderhuids genieten
daar en ook hier

nog zoeken wij de schat
en willen weer feest
ook als het samenzijn
zijn glans al verloren heeft

Door wil melker op 21-06-2018 om 04:39 0 511
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het ongewisse

ik zag
je ogen draaien
armen maaien
in de lucht
jij was totaal
van je stuk

in zacht
begeleiden
konden we de nare
gevolgen van de
plotseling optredende
energieboost vermijden

nog was er paniek
en de schrik van
het ongewisse
in het niet weten
waar je bent
en wat je doet

maar de wereld
heeft je weer
lief ingesloten
in dat vertrouwen
kun je rusten en
langzaam bijkomen

Door wil melker op 11-05-2018 om 06:17 0 514
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geen roze mist

jij hebt de dood
in de ogen gekeken
maar wilde van die
werkelijkheid niets weten

pas later kwam het besef
hoe kwetsbaar het leven
is en welke uiterste datum
er aan onderhoud gegeven is

operaties chemo's
en bestralingen hebben je
niet klein gekregen in een steeds
meer relativerend bestaan

ze lieten je gaan
in de uitbehandeld sfeer
jij vond gelukkig jezelf weer
en hebt dat perspectief ook lief

de dagen zijn geen roze mist
maar hebben sterk doorleefde
structuren in de basis van jouw thuis
geteld met maanden dagen uren

Door wil melker op 10-05-2018 om 04:43 0 505
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Rode lopers

langzaam werden
rode lopers binnengehaald
contacten niet bestendigd
de uiterste datum is evenwel
nog lang niet verlopen

in een eerst recapituleren
leek mantelzorg goed
te functioneren maar toen
alle impulsen waren gestopt
resteerden slechts herinneringen

uit een vage plek
heel diep van binnen sijpelde
nog een lieve werkelijkheid
die handen bleek te kunnen
warmen in liefdevol omarmen

maar er werd niet
aangeklampt die liefde
was al lang vervlogen
er is geen samen meer
in ogen en elkaar gedogen

Door wil melker op 14-03-2018 om 04:49 0 660
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mentale kracht

ik heb in het
blauw van je ogen
blikken gezien die
nog vol fantasie spelen

terwijl in je bed
armen en benen zich
in hun verlamdheid
mateloos vervelen

jij hebt geprobeerd
geleidingsbanen te helen
door met mentale kracht
spieren te strelen

zij waren decor
in jouw sprookjesland
altijd in stilte aanwezig
helaas nooit erg bijdehand

zo zijn zij ieder moment
deel van jou gebleven
in nooit vergeten wat zij
ooit voor jou hebben betekend

Door wil melker op 02-03-2018 om 06:16 0 585
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Die pluizenbol

zij speelde kleuren
danste muziek
zong sterren van
de hemel maar
mij kende ze niet

ze was die
pluizenbol tussen
opgeschoten bloemen
ravottte op de hei
de hele dag dolblij

wij keken naar
elkaar deelden
een omgeving
er was goed voelen
zonder enige beleving

wij een beweging
eten en weer gaan
maar echt vertrouwelijk
nooit liet jij jouw ogen in
herkenning langs mij gaan

Door wil melker op 14-02-2018 om 05:10 0 745
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De catharsis

het zijn geen
duizend stemmetjes
die je vragen om
het genoegen
van verslaving
steeds maar
weer toe te staan
een lot dat jij
met velen deelt

jij bent zo
geschapen met
een gen teveel
maar werken
aan jezelf dat
moet iedereen
zelf bepalen hoe
jij in het leven staat
waar je echt voor gaat

lijden is de kracht
om van verslaving
te gaan winnen
de catharsis van
alle pijnen voel je
diep van binnen
die geeft jou de spirit
om door te gaan je
verslaving te weerstaan

Door wil melker op 08-01-2018 om 05:03 0 806
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem
naar boven
top