voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Swipen

zien is evenbeeld
van gaan geworden
we zijn overal en
waar geen weerstand is
blijkt ook afstand
te zijn verdwenen

in de wereld is
delen van die wereld
zonder enige limiet
van de kleinste
moleculen en atomen
tot megazonnestelsels

maar zonder werk
hoopt de energie
zich op in de status
energetica die
potentieel geladen is
met creaties van de geest

we hoeven de
nabije werkelijkheid
niet steeds te swipen
samenkomen heeft
al van verre doen blijken
graag te willen delen

Door wil melker op 30-03-2023 om 01:41 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Was fobisch

jij lette
altijd op
mijn stappen
maar in een
gelijk ritme
kwamen wij nooit

hoewel als ik
mijn lengtes
regelde dan
paradeerden
wij wel tikje
kunstmatig

even schikken
was er van
jouw kant
niet bij
jij kon dat
helemaal niet

dat moeten
benauwde jou
het bewegen
door een ander
te laten regelen
was fobisch

Door wil melker op 29-03-2023 om 02:06 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Eigenden gezicht

er was warmte
frisse vlagen
dansten kleuren
om de eenheid
van binnen met
buiten te laten zien

we wolkten
substantie
zonder gewicht
lach en plezier
eigenden gezicht in
komend herkennen

bij het nieuwe spel
van communicatie
zonder aardse
zintuigen dat ons in
eenvoudige algoritmes
werd geschonken als

eigen leven
lijkt ingewikkeld
maar zit opgeslagen
in de genetische
aanleg en kwaliteit
van zijn in bestaan

het gaan als
deel van het geheel
en toch met eigenheid
als toevoeging en
kwalitatieve uitbreiding
van universele diversiteit

Door wil melker op 28-03-2023 om 02:40 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Restanten van de anderhalfwereld

nog zijn er restanten
van de anderhalfwereld in
onze tijd relikwieën als
sprookjes voor ouderen
en kinderen vergeten is
dat ook zij ooit hebben
geleefd en hun zielentaal
is opgeschreven bij
feesten en evenementen
goed en kwaad is gebleven

maar de mens vond
het sprookje een irritante
fantasie die door
machthebbers misbruikt
werd te eigen bate
het werd gekleineerd
en op de brandstapel
tot as verteerd alleen
ratio overleefde de
gouden eeuw in verlichting

maar juist sport en spel
elementen kwamen
tegemoet aan de
ongebreidelde fantasie
van de jeugd in hun
ontwikkeling dat tekort
moest later door tal
van pretparken voor
volwassenen nodig
ingehaald worden

zo zullen ook in tal
van mystieke verhalen
uit onze tijden de
afgang en het lijden
van de mensheid
hun plaats innemen in
het altruïstisch geheugen
als geschiedenis en
voorbeeld hoe het niet
moet in het nieuwe paradijs

Door wil melker op 27-03-2023 om 03:01 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De laatste anderhalfwereld

de opstand
van het vlees
komt langzaam
van de grond
het beest loeit
knort vergadering
uit niets gaan er
stallen in de hens
de oorzaak ligt
weer bij de mens

insecten virussen
bacteriën nog
nauwelijks met
het oog zichtbaar
geven infectiekans
tot de dood volgt
remedie is nog niet
gevonden geen winst
bepaald dus behandel-
nood niet opgeschaald

mensen behandelen
elkaar als dieren laten
ze verdrinken zij stikken
tijdens vervoer liegen
en bedreigen stelen
hun laatste geld
strippen ze als kippen
kinderen verkocht
op de vlucht uit een
land met oorlogslucht

er is geen arm en rijk
wel haat en nijd
de ikkes stikken in
geld zijn uit om met
geweld hun macht
te laten gelden om zo
de ondergang van de
schepping te versnellen
met goed beter best en
de pest voor wat rest

Door wil melker op 26-03-2023 om 02:42 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Engelen in anderhalfwereld

de mens opgroeiend
in het pas geschapen
land voelde zich alleen
zonder band en kreeg
steun op het spirituele
vlak hoe alles in elkaar zat

over zijn ziel die geen
menselijke authenticiteit
bezat maar op geestelijk
terrein de kenmerken
van een engel had en
in gevaarlijke tijden

bewaarengel waren
omdat er dan een
extra laag sociale
begeleiding werd
ingesteld ter beveiliging
tot alles rustig was

geestelijke leiders
hebben die bestuurslaag
omgevormd om de mens
te manipuleren speciaal
zijn lichaam tot broeder
ezel te denigreren

Door wil melker op 25-03-2023 om 02:48 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Biotoop en anderhalfwereld

de bezielde mens
heeft altijd in aanzien
gestaan en waar
de gewone mens
nog met hun engel
konden omgaan
had de bezielde
een opdracht te
vervullen net als
bomen en planten
in hun eigen biotoop

op weg naar
zon en energie
waarbij schaduw en
wind harmonieuze
contactpunten waren
van het dag en
nachtritme binnen
de jaargetijden die
door bos en woud
beheerd werden met
mycelium in zielentaal

waar de natuur elkaars
afhankelijkheid kende
en er eerbied voor had
getuigden monoculturen
van het gebrek aan
respect door de mens voor
de diversiteit om ieder
levend wezen zijn
kans te geven net als
onkruid verdelgen en
overmatig bemesten

Door wil melker op 24-03-2023 om 03:14 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het anderhalfwereldspel

waar flora en fauna
spiritueel verdroogden
zonder enig contact
met de mens groeide
de wereld van knuffels
en troetelbeesten
omdat liefde en warmte
ook andere gezichten kent

zoals de kabouters
en dwaallichtjes boven
het zwart water ven
dieper in het bos
de dansende elfjes bij
maanlicht op het mos
griekse mythen en
sagen in latere dagen

het glanzen is verdwenen
de spanning voorbij
volwassen mensen moeten
kinderrollen spelen
de rest zit zonder enige
fantasie te gamen
in het schimmig
anderhalfwereldspel

Door wil melker op 23-03-2023 om 02:45 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De anderhalfwereld

we klokken heden
willen terug naar een
verleden waarin de
schepping door de
mens te begrijpen was
aangesproken kon worden
in de zielentaal die
universeel door
zielsbegiftigden
communiceerbaar was

in onze hoogmoed
dachten wij meer en
beter dan andere zielen
te zijn hebben de
raakvlakken door de
eeuwen heen laten
vervagen tot alleen
het basale bestaan
nog door kon gaan
zonder direct contact

nog zijn er mensen
die dieren begrijpen
voelen hoe zij mensen
ervaren en hongeren
naar spiritueel raken
alleen wij zijn vergeten
hoe dat moet en weer
op gang kunnen krijgen
met flora en fauna en al dat
leeft in de anderhalfwereld

Door wil melker op 22-03-2023 om 02:55 0 54
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Planetair mycelium

ik zag ze
al wenken
hun kleurige
harten zwenkten
door zon verlicht
in het eerste zicht

zij wisten
dat ik zou komen
in deze laatste
afspraak die wij
samen droomden
voor het duister viel

en donker alles
verhulde in de
gelijkvormigheid
van de nacht waarin
het onderscheid
verdwenen was

wij hadden de
lijnen open
gehouden
onzichtbaar in de
droomwereld van ons
planetair mycelium

waar ordening
en logistiek de
universele basis was
die ooit bestaansrecht
aan dit organisch
heelal had gegeven

Door wil melker op 21-03-2023 om 02:50 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Met spijt

we dromen
samen weten we
dat ze al eerder
zullen komen
de schatten die
de aarde ons
mee zal geven
ter herinnering
aan ons leven
op deze planeet

in een pas laat
gekomen besef
hebben wij te hooi
en te gras onze
beelden verzameld
op afroep of in
genieten pas later
nu even geen klassiekers
en wereldwonderen
die zijn geïnventariseerd

nu zijn het aarde en
mens in groot en klein
leven die de revue
passeren met alle tranen
en pijn die er bij de mens
en zijn geboorteplaneet
zijn in het met spijt losmaken
van de goddelijke band
die zijn hand ons in de
schepping gegeven heeft

Door wil melker op 20-03-2023 om 03:02 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lichtgevoelig

ik wist dat
jouw woorden
lichtgevoelig
waren dat
hun intonatie
warmte en
kou raakten

als jij je
aandacht
ergens op
liet schijnen
lichtte het op
kwam los uit
de anonimiteit

showde eigen
karakter groeide
omdat goed
aanschouwen
de acceptatie
sneller zou
doen groeien

waar jij ook
ging overal liet
jij indrukwekkende
sporen na van jouw
specialisme en
eigenheid in denk en
speelvaardigheden

Door wil melker op 19-03-2023 om 02:58 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder hond

je ogen
lachen licht
als jouw handen
liefdevol en
uiterst vaardig
bezig zijn met
verbanden om

de schrik van de
schaafwond met
gepaste pleisters
te veranderen
van afgrijzen
naar kijken
zonder lijden

het leed is al
geleden in de
onmacht beneden
op de grond met
starende mensen
en een woest
blaffende hond

de kleine heeft
een wond en is
keurig verbonden
een knuffel en hij
loopt weer parmantig
rond in een wereld
gelukkig zonder hond

Door wil melker op 18-03-2023 om 02:58 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Enclaves van rust

ik zag
je leven
in enclaves
van rust
die in noodzaak
geboren waren
uit een snelle
noodzakelijke
bevalling

wereld had
een hogere
gebeurtenis-
frequentie ingezet
en de vereiste
meegaandheid
kostte energie
zo achterblijven
kon helemaal niet

gelukkig
ontbrak het
jou niet aan
overzicht en
op de lange
termijn bleek jij
met vooruitziende
blik een geboren
genie te zijn

geen paniekerig
ad hoc maar wel
resoluut de
wegen uitstippelen
die jij in de
planning al
op de voorhand
en met succes
had gelopen

Door wil melker op 17-03-2023 om 02:50 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Even de hemel raken

ik wist dat
als ik jou
wakker zou
maken ik voor
even de hemel
zou raken jij
die de slaap der
onschuldigen sliep
en ik die geniet

van hoe jouw
rust met een
lach dromen vertelt
onderschreven met
lief klein bewegen
waarin jij heerlijk
uitdrukking kunt
geven aan het
intens plezier

dat jij in dromen
kunt beleven
tot ik bewoog en
jouw kleine schrik
zag in een al geopend
oog en dan de snelle
herkenning van
de plaats van bestemming
waar we samen rusten

elkaar vertellen
van de wereld die
met ons was ontwaakt
zichzelf had
weggemaakt en ons
emoties heeft gelaten
om in onze wereld een
heerlijk uitgeslapen
entree te maken

Door wil melker op 16-03-2023 om 02:54 0 61
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Steeds gevaarlijker

zacht maar
indringend
duwde vlaagjes
wind tegen
haar rug met een
niet aflatende druk

kleine uitschieters
gaven een alertheid
die zij niet kenden
omdat er geen
massa zichtbaar was
om kracht te traceren

uit bomen struiken
en omgeving kwamen
alternatieve reacties
die samen voor
ongekend spannende
momenten zorgden

zijn power leek
wat aan te wakkeren
in dat geluid zorgde
een veelheid aan
hoge tonen voor
angstwekkend pressie

van overal kwamen
steeds meer dingen
op ons af die door
toenemende snelheid
steeds gevaarlijker
voor ons werden

we zochten schuilplaatsen
begonnen hard te lopen
er vielen mensen die
bedolven werden
zij waren de eersten
van talloze hordes

Door wil melker op 15-03-2023 om 03:17 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Intonatie

ik heb je
lange vingers
vaak met letters
zien spelen in
passen en meten
om de inhoud
de juiste vorm
te geven

je peinsde met
de blik in de verte
of daar misschien
de oplossing stond
geschreven en
na enig gefronst
viel heel voorzichtig
een ei uit het dons

jij ging voor
schoonheid en
intonatie waarbij
linguïstische
verstrengeling en
cohesie een aangenaam
beeld gaf aan de
gepresenteerde tekst

Door wil melker op 13-03-2023 om 02:18 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kunst intrigerend

je eerste
penseelstreken
waren voorzichtige
vegen met
lichte kleuren in
een verkenning
van nog onzichtbare
wegen op het doek

je kwam alles
tegen en toch ging
jouw affiniteit naar
stillevens in
schoonheid uit
die jij in de natuur
ontdekte en met
liefde observeerde

je koos feilloos
die composities
waarin jij jouw idee
optimaal gestalte
kon geven met het
magisch touche dat
kunst intrigerend
opviel en kijkers bond

Door wil melker op 12-03-2023 om 02:44 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Streamde zacht

haar horizon
rondde de aard
in een verre blik
lange benen
stapten met
een ferme tik

een atletisch
armzwaaien
balanceerde
evenwicht
maakte circulatie
verfrissend licht

jouw duurloop
was een voorbeeld
van harmonie
zelfs de koptelefoon
streamde zacht
jouw favoriet

Door wil melker op 11-03-2023 om 03:13 0 61
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een soort fantoom

het lijkt vaag
op iets dat
verdwenen is
maar mogelijk
ook nooit heeft
bestaan een soort
fantoom waarin
wij hebben
geloofd en zijn
meegegaan

met iets dat zich
vaak kneusde
aan de realiteit
zonder sporen
na te laten
behalve een
niet te harden
diepe pijn van
littekens die nooit
zichtbaar waren

er zat leven in
geweven zonder
direct om elkaar
te geven samen
in het lot geschikt
zonder precies
te weten waar
het allemaal wrikte
liefde zonder naam of
beiden niet goed snik

Door wil melker op 10-03-2023 om 02:30 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top