voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Interfererende warmte

ik voelde
de warme gloed
van goud in het
weerkaatsend
licht van
grote lampen

waar diamanten
werden geraakt
hadden ze een
veelvoud van
kleur in
brekende stralen

jouw huid
werd anders
door de van
dichtbij
interfererende
warmte die

potentiële
energie golfde
tussen twee
polen die zonder
raken liefde nog
intenser maakten

Door wil melker op 24-09-2023 om 03:04 0 0
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Iets eigens

ik heb
een leven lang
de lucht beschreven
met het mij
toegemeten licht
dat seizoen
gebonden was
maar altijd nog
iets eigens had

omdat feesten
toen nog de
kwaliteit van het
maatschappelijk
gangbare hadden
familie buurt en
stad gebonden in
regionale folklore van
intens samen vieren

in deze door
gekleurd papier
bekeken dagen
pasten onze levens
als kleur heerste
greep tijd zijn invloed
vlakte het oplichten af
tot de normale
invloedssfeer met

groeistuipen die
ieder af en toe
meekreeg nog word
ik beïnvloed door
kleur geur en
stemming die
onverwacht wending
geven aan prognoses en
perspectieven in mijn leven

Door wil melker op 23-09-2023 om 01:21 0 9
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Twee in een laag

polderen en
samen zijn de
steunbalken van
de maatschappij
niet meer

ikke en het ego
zetten liever
op de deur een
slotje meer voor
het weekend vrij

geen gezeur
maar de tijd
naar eigen keuze
zonder verplichtging
alleen het leuke

werken is voor
door de week
met alle onzekerheid
voor de carrière dus
de troostprijs is de verte

voor familie en
vrienden is er voor
hen die dat wensen
een uitje wanneer
het ieder schikt

toch zijn deze keuzes
maatschappelijk niet
geslaagd liever heeft
de belasting een nieuw
vorm de twee in een laag

Door wil melker op 22-09-2023 om 01:07 0 11
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onze schoonheid

we spreken
van mode
en trend
volgers en
influencers
om de diverse
groepen
consumenten

mee te krijgen
hen de spiegel
van succes
voor te houden
door hun keuze
direct te
conformeren
met bekend en rijk

maar kijk om
je heen en zie
dezelfde gezichten
ook de gewichten
zijn geen maatje
te zwaar want zij
willen er gewoon
bij horen en delen

profiteren van
het goede gevoel
en verwarmend
succes maar
vissen wij dan
niet meteen naast
het net dat ons
op subtiele wijze

voorhoudt dat wij
innerlijk en uiterlijk
volstrekt uniek zijn
en juist dat gevoel op
alle punten onze
schoonheid is en zo
van anderen net even
onderscheidend zal zijn

Door wil melker op 21-09-2023 om 01:41 0 10
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Teveel hoop

hun blikken
opstandig
handen nerveus
nog zijn de
vonken niet
overgeslagen
heeft de
overheid
enige grip
zonder slagen

ze bedaren
in samen door
de somberte
weg te zingen
op het pad dat
een stem in het
donker beschijnt
waar handen
tassen pakken
van het strand

zonder elkaar
aan te kijken
want contact
is de ziel zien
die met angst
en wanhoop een
geweldspsychose
ontwikkelt nog
zonder vuist
enkel gescheld

een gammel
lekke boot
geladen met
teveel hoop
die de boot
laat zinken
omdat die
langzaam in
onbereikbaar
vol loopt

Door wil melker op 20-09-2023 om 01:28 0 9
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het rijke roomse leven

in het rijke
roomse land
stroomden gezwollen
rivieren uit
dikke brevieren
kermden biechtstoelen
penitenties vol tranen
in amechtig berouw

want het
gegeven geld
voor de verbetering
van de afvoeren
was met de collecte
voor de kerk trouw
in het onderhouds-
programma van

de kathedraal beland
waar meneer pastoor
de goede gevers op grote
jongens bier trakteerden
als voorbereiding
op het carnaval alhier
want de zonden zijn
vergeven maar weer

zijn dit jaar hele
inboedels in het
overstromende water
nog voor prinsjesdag
weggedreven in
beken naar de maas
zonder zwaai kruis
en behouden vaart

Door wil melker op 19-09-2023 om 01:09 0 14
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het oude aards paradijs

ik zag de
strijkstok in
bewegen de
muziek haar
mooiste klanken
vleugels geven

zacht in
liefde parels
haar melodie
als gift van
het licht in de
schoonheid van

de muzikale
edelstenen van het
vol bezette orkest
ontroerd luisterde
het publiek naar
de hemelse muziek

die gedragen werd
door generaties tranen
zonder onderscheid
in leeftijd zij kwamen
na de finale in een
totaal andere wereld

bekeken elkaar met
nieuwe compassie
met de wil om met
de aarde deze prachtige
bloemen uit het oude
aards paradijs te delen

Door wil melker op 18-09-2023 om 01:30 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een relatie

zij wist
wat zij had
te geven
haar hele
leven heeft
zij die ogen
al gezien
het staren
de lokkende
gebaren

het begin
van een lach
als jij in je
onschuld daarin
was getrapt
in subtiel
ervaren heb
jij de gevaren
al vroeg
onderkend

dan botsen
karakters
ligt afwijzen
op de loer
met alle
emotiepijn
jij bent geen
therapeut
niet te koop
voor geen duit

ook anderen
moeten leren
dat respect
voor de mens
vol liefde en
in vertrouwen is
pas dan kun je
beginnen aan
een relatie
te bouwen

Door wil melker op 17-09-2023 om 00:21 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De herfstmelodie

nog slaan
de kerkklokken
van het verre
klooster warme
slagen langs
een van hitte
trillende horizon

door het
groengele
gewas kapt
de herfstmelodie
zijn kleuren in
het aroma van
volle slagen

die de bundels
langs zijn pad
lijnrecht formeren
verder verschrikken
vogels vliegen op
uit hun verborgen
schaduwplek

op weg naar
verbondenheid
weg uit zon
en het gebrom
van prikkende
en gemeen
stekende insecten

mensen kiezen het
donkergroene loof
dat koel gehouden
wordt met schaduw
voor rust en
lichaam verkwikt
de geest weer vit

Door wil melker op 16-09-2023 om 01:52 0 12
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tot verbaal verhaal

ik heb de
emotie-
stemmingen
gepeild
oogopslagen
genoten in
hun ontdekken
van de wereld

de woordloze
lichaamstaal
van handen en
armen gezien
in hun explosieve
onmacht om tot
verbaal verhaal
te komen

heb op mijn
zwerftochten
langs wereldbekende
muziektempels
en samenkomsten
van dans toneel
de mooiste stukjes
van de hemel ervaren

vocaal en
instrumentaal
in de volheid
van volmaakt
reikend naar het
hoogst mogelijk
in uitvoering van
de menselijke norm

Door wil melker op 15-09-2023 om 02:07 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Liefdescondens

ik voelde de muur
met de avond kou
van de stenen
en toch was er
de muziek van het
winkelend publiek met
zongebruinde benen

de mêlee emoties
van opzwepende
drift tot vertederende
liefde ging de muur
aan als autist die alles
voelde en wist met
versteende herinnering

ook wij beleven
de stad in de stap
van de mensen hun
schuifelende wensen
ingeklemd tussen
mastodonten die namen
en voordeuren ademden

waar ramen het leven
in sponningen benauwd
en ruiten barsten
bij het minste geringste
intieme geluid zonder zicht
niemand heeft liefdescondens
ooit van de ramen gewist

Door wil melker op 14-09-2023 om 01:33 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In de hemel

nog neem ik
mijn stapstenen mee
heb er genoeg om
mijn bagage
droog te houden

met eerbied en uit
erkentelijkheid
gekozen maar ook
voor stukjes drift die
boven komen drijven

nog kan ik droge
voeten houden
maar ik moet keuzes
maken en zaken
kwijt zien te raken

om mijn pad te
blijven volgen mee
te dragen in liefdes
verbondenheid dat
iedereen begrijpt

en dat steeds
meer van mij gaat
vragen en opluchting
geeft tot het laatste
steentje verdwijnt

omdat er nu een
vogel op landt is er
gelukkig voor mij
nog enkel een plaats
in de hemel vrij

Door wil melker op 13-09-2023 om 01:31 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De liefdeskus

waar zomer
spreekt in
contrasten
bruin en wit
was de lente

in ontwaken
al de lichte
rode randjes
pikant aan
het maken

het knoopje
nog een
sluiting verder
waar nonchalant
wit de schijn

van openheid
verbloemd en
een aantrekkelijk
palet voor de schilder
heeft klaargezet

pas onder
donkergroen loof
blikken ogen
het sprankelen
van de jeugd

en zondoorschenen
lichte lokken
dansen op een
speelse wind
waar rode lippen

zonder gulzigheid
het teder zachte
van de liefdeskus
in subtiel oefenen
langzaam hervindt

Door wil melker op 12-09-2023 om 02:33 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zakkenrollen

ik zag ze
bewegen
in verdichting
van mensen
luidere stemmen
de toon boos

hij verongelijkt
zij was wat kwijt
scheve blikken in
over en weer
het zinloos
beschuldigen

maar langs de rand
van het pleintje was
de vogel gevlogen
de steegjes in want
zakkenrollen is
een groepsactiviteit

Door wil melker op 11-09-2023 om 01:29 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes mystiek

stukjes mystiek
blijken het
wisselgeld uit
de hemel te zijn
iets dat wij

achteloos hebben
weggedaan blijkt
niet horend
bij het leven
van vandaag

blijkt een
ongekend hoge
waarde te hebben
in de opbouw van
de schepping

onbetaalbaar
is de rust van oude
kathedralen voor
overbelaste geesten
heilzaam de introverte sfeer

de verbondenheid van
de santiago gangers
die in het extramurale
leven van egotrippers
ver te zoeken is

bezoeken aan aardse
kruisingen van macht
en kracht lijnen
die knooppunten zijn
van het leven op aarde

het hele amoureuze spel
opgedrongen door emoties
waar de maatschappij
regelgevend is naar de
noden van bestaan

de religieuze blauwdruk
van macht in tal van
beloningen en straffen
die de volle overgave
van het individu vraagt

Door wil melker op 10-09-2023 om 00:40 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn tegenspel

hoe jij keek
kon ik alleen
in je ogen lezen
jouw lieve
aanhankelijkheid
sprak iedere
seconde warmte
met die blik

in tal van
eigen kleine
changementen
al naargelang
de stemming op
jouw bühne en
mijn tegenspel in
de choreografie

die komt
uit het intens
geestelijk
contact dat
aanviel en
pareerde waar
lichaamstaal
lachte als applaus

bijzonder
hoe het echte
leven verandert
als derden
belichting en
geluid instellen
tunen en
warmte geven

in de nieuwe
contrastenwereld
zijn kleuren anders
spelen schaduwen
hun eigen spel
verdwijnen met een
druk op de knop om
nooit meer te verschijnen

Door wil melker op 09-09-2023 om 01:36 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kleurige mozaïek

ik hoorde
in zacht
geritsel wind
en losse bladeren
in een onooglijk
bergje bosafval
dat mij nooit

opgevallen zou
zijn als haar kleurig
mozaïek niet
omringd was met een
kring paddenstoelen
die alles terugbracht
tot de elven en

kaboutertijd
met meerdere
plekken die iets van
bewoning hadden
duidend op leven
zou de aarde
leven toch nog

een kans geven en
dat voorzichtig in
alle behoedzaamheid
aan de grote vijand
mens laten zien
nog ongezien niet
geweten misschien

dat de mens
nog iets van een
morele standaard
heeft om deze
kans realiteit
te laten worden
in overleven

Door wil melker op 08-09-2023 om 01:25 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Twee kontjes hoog

voorzichtig
hebben wij
elkaar afgetast
zacht en
liefdevol gepast
en genoten

geen geheime
plekjes vergeten
in het volle
licht van de
warme zon tussen
bloemen in de wei

wij en het gras
waren nog
lentegroen en
in genotvolle
spanningsboog
twee kontjes hoog

Door wil melker op 07-09-2023 om 01:44 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes zien sterven

ik heb al
te veel stukjes
zien sterven
te snel
omdat er in
de laatste
ademfase
geen adequate
hulp meer was

niet om de
processen
te keren maar
om de pijn van
het flamberen
van leven te
nivelleren het
gaan dragelijk
te houden

zacht is de
troost van het
samen lijden
in een strijd die
al verloren was
maar die de
conceptie van de
nieuwe aarde
al met zich draagt

Door wil melker op 06-09-2023 om 01:13 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stil verdriet

in je plots
verschrikken
had het ikke
even hulp
nodig om
weer rechtop
door te gaan

niet te
blijven staan
in overwegen
maar goed en
slecht afwegen
in de te volgen
weg die ook

door anderen
al met succes
is afgelegd
ook toen zag ik
tranen geboren
worden op het randje
van hulpeloosheid

die in paniek
huilend gestalte
kregen in stil verdriet
dat uitzichtloos
de ogen sloot
zich zacht wiegend
keerde naar de dood

Door wil melker op 05-09-2023 om 00:58 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top