voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Iets persoonlijks

in jouw winkel
is alles te koop
maar de prijzen
zijn niet bekend
wel jouw glimlach
voor ons als
consument die
ons meteen warm
welkom heet

wat jij hebt
geëtaleerd
transformeert
tot product en
draagt in vorm
en uitstraling
jouw talent dat bij
mij al een behoefte
heeft herkend

samen lopen wij
de paden na van
onze overeenkomst
besluiten met warme
hand zelden heb ik
zo een koop gesloten
want de eer en het
gewin voelde geweldig
aan mijn kant

alsof jij iets had
weggeven dat een
belangrijk stukje
was in jouw leven
iets persoonlijks
waarmee ik mij mocht
verrijken door mijn
geluk ook door anderen
te laten bekijken

Door wil melker op 04-12-2022 om 02:48 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Laatste filmscene

de diepe zucht
gaf lucht
ontspande de
huid van je
gezicht met
lichte schrik
werd je
wakker als
onderdeel van
het protocol
ontwaken

ik zag je
klimmen uit
catacomben
vol diepe rust
naar een
werkelijkheid
waarop jij
nog niet
was voorbereid
maar als eerste
was er de lach

de wereld
weer zien
gemaakt als
laatste
filmscène
voordat jij
je ogen sloot
als troebel
water uit de
overvolle
wereldgoot

Door wil melker op 03-12-2022 om 02:57 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In weerkaats

ik zag je
dansen op
de zwarte
lijn die de
gouden glans
als schaduw had

alleen je ogen
twinkelden
in weerkaats
het ongeziene
priemden stralen
zonder eind

met jouw
pirouettes
bouwde licht
zijn cirkels
in piramides
tot de hemel

waar zij
in ontmoeten
het sterrenlicht
begroetten
in de blauw-
gouden kleur

die zonder
zwarte lijn
het universum
als vloer trof
voor jouw
dansfestijn

Door wil melker op 02-12-2022 om 03:30 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het incomplete nog gist

Zij liet mij
Uit alle hoeken
Van de kamer
Zichzelf zien
Lichtte op
Met figuur
Gezicht en
Voorkomen
In complimenten
Aan de genen
Van haar ouders

Het reproductieve
Gen lijkt in haar
Vingers te hebben
Gezeten of zouden
Resultaten de
Fundamenten
Kunnen zijn voor
De grote zoektocht
Naar zichzelf
Die blijkbaar nog
Niet is afgerond

vol verbazing
Zie Ik hoe haar
Ontdekkingen
Eigenschappen die
Anders onderbelicht
Waren gebleven
Nu het beeld
Completeren uit
Het gevoel van
Gemis waar het
Incomplete nog gist

Pas in de totaal
Versie springt het
Persoonlijke er uit
met lach en ogen de
warme kleur van
haar en huid in
welgevallen poses
waar op de voorgrond
commercie spreekt
tekenen lijnen haar
liefelijke fotoreeks

Door wil melker op 01-12-2022 om 03:08 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geestverruiming

ik heb
geprobeerd
jouw puzzels
te leggen
het is me
niet gelukt

jij wilde
niets zeggen
jouw opvallend
bewegen
trok wel snel
ieders aandacht

door souplesse
en richting keuze
tegengesteld aan
die van andere
neuzen die voor
binnenhalen kozen

totaal opgaand
in jezelf op
een extatische
manier zonder enig
communicatief contact
met anderen

een buitengewoon
vreemde metamorfose
van handen armen
benen en lijf bezig met
geven in een vrijwel
totale geestverruiming

Door wil melker op 30-11-2022 om 03:03 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jij al parel glinsterde

ik heb
veel om mij
heen gekeken
gezien en
beleefd van
het echte leven
dat was wat
ik wilde in
die tijd

maar ik
heb weinig
gevonden
dat echt
inhoud gaf
dat de moeite
waard was
0m ook na
te streven

voorbeelden
bakten lucht
waren mooi
weer praters
vertrokken als
zij het te moeilijk
vonden sloten
aan bij de groep
gelijkgestemden

zonder zichzelf
een gezicht te
geven en vanuit
de ziel te gaan
leven zoals jij
al parel glinsterde
jezelf was en de
ander ook die
ruimte gaf

Door wil melker op 29-11-2022 om 02:54 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vreemd gestemd

zacht haalden
donkere tonen
emoties uit
de vreemd
gestemde muziek

waarvan de
melodie een
kruidige geur
verspreidde
die refreinmatig

wisselde van
intensiteit
de woorden
waren voor ons
niet te verstaan

maar de draag-
wijdte in
lichaamstaal
sprak ons aan
in samenzang

we lieten ons
meevoeren naar
eeuwen geleden
zagen in mimiek
en kledij de

typeringen
behorende bij
het levenslied
dat door ieder
rond het vuur

op zijn manier
gestalte werd
gegeven in eigen
presentatie en
couleur lokale

Door wil melker op 28-11-2022 om 03:05 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het deficit

ik hoorde in
haar schreeuwen
de holle klank
van wanhoop
uithalen van
vragen om
aandacht door
gehoord willen
worden in een
menselijk bestaan

niet alleen
als partner
maar ook in
het verwachten
van het samen
delen van de
existentie in
het hier en nu
zonder een
hypothetische

claim van gelijke
verdeling naar
juist de persoonlijke
tekortkomingen
die ieder heeft
laten prevaleren
in een perspectief
dat ruimte geeft aan
en mogelijkheden
biedt tot het

aftroeven van
elkaars positieve
punten in een
niet te winnen
ratrace waarbij
niveau en prestatie
uiteindelijk het
deficit van relatie
en samenwerking
tot gevolg zal hebben

Door wil melker op 27-11-2022 om 03:00 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zomerzonschijnen

als schotsen
en scheven
komen zij het
landschap
binnen gedreven
dwars en
tegendraads

maken een
lachertje van zon
die normaal
stralend staat
boven zoute
zee en luchten vol
zoetwaterregens

die vluchten
in de vallende
half doorzichtig
gordijnen
en verwaaiend
zand van het
strand meevoeren

naar het duinse
helmgrasland
dat chaos opvangt
en groen golvend
badgasten laat
verdwijnen in het
zomerzonschijnen

Door wil melker op 26-11-2022 om 02:57 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kleine interventies

het begon met
kleine interventies
absences en niet meer
goed geconcentreerd
kunnen zijn
de draad oppakken
die je even kwijt was

in de vluchtigheid
van plezier en lach
de vervlakking van
de hele maatschappij
zelfs het houden
van heeft zijn lat relatie
of kiest voordeur delen

een kleine bloemlezing
uit de groene wei
waarin wij niet meer
bloeien omdat we in
de overvloed van regen
al verdronken zijn
of verbrand omdat

een te scherpe koperen
ploert alle samenhang
heeft gemoerd waar
kanker op heeft geloerd
zodat zelfs het genetisch
materiaal naar de haaien is
en zaaien onmogelijk wordt

Door wil melker op 25-11-2022 om 03:16 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ouder en kouder

zij voelde
rond en warm
oneindig lief
in universele
streling zonder
oponthoud
door breuk
vouw of kreuk

overzichtelijk
tot in lengte
van dagen omdat
tijd geen deel
uitmaakte van
maar in rond
besloten was
zonder begin en

einde door ons
niet te evenaren
omdat wij met
ons lichaam
helaas niet altijd
zo goed konden
rondkomen werden
wij ouder en kouder

Door wil melker op 24-11-2022 om 03:35 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blote voeten

we hebben onze
schoenen uitgedaan
liepen op blote
voeten in het
glinsterend
natte gras

nog was de zon
niet warm genoeg
om de dauw
op te drogen
alleen de bloemen
openden al hun ogen

rechtten hun stelen
om ons niet met
gesloten knoppen
te vervelen keken ons
kleurend en subtiel
geurend aan

wij voelden ons
apart en verheven
nu de natuur zelf ons
duidelijk maakte heel
veel om ons te geven
in ruil voor langer leven

Door wil melker op 23-11-2022 om 03:20 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Binnenste buiten

ik streelde
over je strakke
huid besefte
dat buiten ook
gewoon doorloopt
naar binnen als
hechte verdediging

het is fijn
te weten dat
binnenste buiten
ook in ons lichaam
zich als contact
manifesteert en zo
ook vreemden weert

toch is er meer
als wij van alles
het buitenste
naar binnen keren
het fysieke leeft
ook in de metafysische
bubbel van samen

waarin energie
aura en uitstraling
hun elektrische en
neurale componenten
gestuurd weten door
de ziel als deel van
en delen in het bestaan

Door wil melker op 22-11-2022 om 03:18 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Opzienbarend

bloot
kennen wij niet
daar vallen
onze ogen niet op
is meer een
entourage voor
de aankomende top

wij accentueren
juist de zaken
die mensen
zich pas veel later
realiseren
in een luchtig
herinneren

kantjes roesjes
en het half
doorschijnend
weglatend in
het kleine en
toch heel
opzienbarend zijn

waar het
mat wit van
de fragiele huid
in ton sur ton
als exposé van
de collectie is
spreekt het gezicht

met de
kleurige ogen
en zachte lach
uitmondend in
fraai gestileerde
wenkbrauwen bij
krullende wimpers

Door wil melker op 21-11-2022 om 03:19 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De tijd kerend

ik zag je
de tijd kerend
met een oude
vermoeide zon
die zijn stralen
nog stuurden
langs het half
dichte pluche

waar zij nog
duurzaam stof
deden opdwarrelen
en jij met het losse
golvende haar nog
met de tang gekruld
in de licht belegen
vintage kledij

die zich nu in
modische snufjes
helemaal kan uitleven
daar waar oud en jong
elkaar weer kunnen
vinden in model en stof
die jong weer uit het
slop heeft getrokken

omdat zij zich
verloor in de veelheid
van verandering en nu
weer houvast aan
vroeger vindt terwijl
ouderen een apart
hip en bij de tijd gevoel
hiervan krijgen

Door wil melker op 20-11-2022 om 03:22 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een zijden draadje

zij stappen
voorbij
in doldriest
verschijnen
schuifelen
amechtig op
toffeltjes langs

maar niemand
beseft dat ook
hun leven
ieder moment
aan een bijna
doorzichtig zijden
draadje hangt

glasvezel en
koperdraad
vervangen de
natuurlijke
verbindingen
in het lichaam als
noodzakelijk kwaad

in reparatie
van netwerken
zoals zenuwen het
neuraal systeem
en het elektrische
voor een juiste en
snelle configuratie

Door wil melker op 19-11-2022 om 04:25 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gelanden

soms was er
die stilte in
een onverklaarbaar
niets zeggen
terwijl de woorden
in de lucht hingen
vol betekenis
voor wie het wist

geladen met wat
lichte dreiging
van ongenoegen
door elkaar niet
goed te verstaan in
een ongeordend
patroon van uiterst
vreemde voorvallen

juist in de tal van
fijngevoeligheden
konden wij bij elkaar
zaken kwijt zonder
de grote klok waarvan
al was bewezen dat
die methode geen
oplossing zou geven

ook in harmonie
leek de balans stil
te staan en juist
in die tweestrijd was het
met die compromissen
snel gedaan viel alles in
duigen waarvoor ieders trots
eerder had boeten buigen

Door wil melker op 18-11-2022 om 03:11 0 49
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Waar angst regeert

ik hoorde
haar zeggen
het gaat
minder goed
als dat we
gehoopt hadden
de uitkomsten
van onderzoek en

volgen blijven
beneden verwachting
wij adviseren als team
ter voorkoming van
een onverwachte
dood de plaatsing
van een icb controle
die indien nodig

juist die extra
impuls kan geven
om fatale gevolgen
voor te zijn
mijn lichaam ziel
en geest zijn erbij
geweest hebben met
elkaar gesproken

afgewogen hoe wij
dit verschrikkelijke
dilemma weer
levensvatbaar te
boven komen alleen
waar angst regeert
manifesteert zich
de doodlopende weg

Door wil melker op 17-11-2022 om 03:16 0 49
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jezus als vrouw

het is een
laaiend vuur
met loeiend geknetter

van talloze
volzinnen die na
de gezette punten

een beangstigende
en bevreemdende
leegte presenteren

de warmte is
verdwenen het
zonlicht is verbrand

ook in de resten
van dit illuster vuur
slaat stil zijn laatste uur

komt grijnzend
dichterbij in
dodelijke kou

om ook jullie
te laten delen
in de leegte van

scheppings
laatste conceptie
jezus als vrouw

waarbij stilte
in explosie
leegte vooraf gaat

Door wil melker op 16-11-2022 om 03:10 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heerlijke dualiteit

je handen
warmen met
de openheid van
gespreide vingers
maar schermen
tegelijk af

zij bewegen
zich in het
ambivalente van
aantrekkingskracht
en corrigerend gedrag
waarbij communicatie

levensbelangrijke
lijnen uitlegt
waarlangs het
belangrijkste
spel intrigerend
gespeeld zal worden

geen spil waar
alles om draait maar
wel de heerlijke
menselijke dualiteit die
zich voor ieder openstelt
in twee kantig leven

Door wil melker op 15-11-2022 om 03:11 0 49
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top