voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Toen ik beter keek

zag de flits
van een arm in
fantomische mist
nog wist ik
een hand te
pakken maar ik
hoorde al broze
botten knappen
zag schrik en pijn
een val zou vol
fracturen zijn

er waren geen
handen wel de
open palmen
om hulp zonder
persoonlijke
signatuur er was
geen kiezen alleen
hulp bieden
in dit tijdloze
moment was ik
mezelf even kwijt

in een greep zonder
houden van
waarvan de warmte
was gefaket in een
spiegel waar
kilte sneller steeg
toen ik beter keek
ik voelde pijn en
eenzaamheid in
haar greep met
warme resten

Door wil melker op 29-06-2022 om 03:52 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ferment geuren

ook zij
schreef in
de lucht met het
gemankeerde
schrift de vlucht
van de witte vlinder
met zwarte stip

landde en
fladderde weer
op van de voor hen
bestemde kleuren
in de blauwdruk
van het eb en vloed
der ferment geuren

in golven gedragen
door de wind
verdween zij in
het wit dat blauw
bewolkte alleen
de zwarte stip
was nog te volgen

Door wil melker op 28-06-2022 om 03:07 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Naar waarheid

alleen de vlam
van het kaarsje
leek sneller te
trillen bij het
manifest worden
van een uiterst
pittige totaal
onverwachte
donderslag

natuurlijk deden
geluidsgolven
iets met de lucht
zij geurde anders
wat chemisch
na een stevige bui
door ionisatie
van zuurstof met
krakende bliksem

toch bleek schrik
voor donderbuien
meer uit overgeleverde
verhalen te komen
waarbij horrorachtige
variaties uit decennia
lang geleden naar
waarheid verteld
werden in lokaal dialect

Door wil melker op 27-06-2022 om 04:15 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onze blijdschap

ik heb
van jou de
lach geleerd
waarmee ik
expressie geef
aan blijdschap
van binnen uit

ik zie je
vingers gaan
op zoektocht
naar warmte
en liefde in onze
gezamenlijke
lichaamstaal

zij bespelen
kleurend
de ruimte
delen beweging
in elkaar raken
tot wij onverwacht
blijven haken in

een lach waar de
wereld van zal houden
omdat zij gezicht zal
geven aan een nieuw
stukje vertrouwen
dat wij samen verder
uit zullen bouwen

Door wil melker op 26-06-2022 om 04:10 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Op de drempel

wij hebben
na twee
jaar corona
eindelijk weer
eens samen
gesproken
elkaar diep
in de ogen
gekeken onze
huidhonger alle
kansen gegeven

sprakeloos
van verbazing
constateerden wij
dat we nauwelijks
veranderd waren
pas na lang
samen praten
hadden wij in
de gaten dat
de tijd had
stilgestaan

alle wederzijdse
ervaringen
waren aan ons
voorbij gegaan
alleen herinneringen
van twee jaar
geleden zoals
tranen en warme
knuffels bleken
nog steeds op
de drempel te staan

Door wil melker op 25-06-2022 om 03:04 0 22
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In isolatie

er is binnen en buiten
door anderen uit te sluiten
zacht en nauwelijks zichtbaar
schuiven panelen over
hun nano onderlaag en
sluiten de buitenwereld af

het is geen graf waar
de extravagantie van een
volledig be-equipt buiten
dat soms nodig is om
de binnenwereld in
isolatie af te dichten

waar het eigen
existeert met stoffelijk
bestaan in de bijrol
en specifieke effecten
waarvan het uniek wenselijk
in qr code is vastgelegd

naast de oerbasale
genetische blauwdruk
komen in de hyper multi-
actieve perceptie steeds meer
zaken uit folio's naar buiten met
de echte inhoud van het bestaan

Door wil melker op 24-06-2022 om 03:40 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Na gloeiend rood

op de verste
horizon
bubbelde
loeiend heet
licht van
het zwart
dat transparant
blauw tot
kern had

het regende
zonder zich
tot bui te
transformeren
druppelde
slierten rook
uit kleine
afvalproducten
op de grond

die als
sterretjes nog
even flikkerden
voordat zij
sissend doofden in
na gloeiend rood
in dit contrastenspel
gaf niemand
zich echt bloot

alleen de
slagbomen
werden de
spelbrekers in
rood-wit
het vrijwel witte
klappertanden verried
een al jaren slecht
verzorgd gebit

Door wil melker op 23-06-2022 om 03:51 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een spoortje hemel

jouw wit
was streep loos
de intense
onschuld
verblindend
nauwelijks

raakbaar door
contrastuele
weerspannigheden
zacht ebde
gesluierde
schoonheid weg

een spoortje
hemel
achterlatend
in de neerslag
van tijdloos
goddelijk genieten

Door wil melker op 22-06-2022 om 03:33 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder pijn en venijn

vonkend slijpt
leven weerbarstige
randen bij
een regen vuur
vertelt van
uur tot uur de
opgeslagen emoties
uit een twistpartij
die vrij blijft van
fysieke confrontatie

het is geen spel
spelen heeft al lang
zijn charme verloren
aan het langste eind
waar geven en nemen
vaak te goeder trouw
de smaakmakers
zijn om misverstand
en ruzie voor te zijn
zonder pijn en venijn

Door wil melker op 21-06-2022 om 02:49 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zomers ontladen

lange benen
dansten warmte
omhuld maar de
passen muziek en
het scenario
klonken koel
straalden een
niet comfortabel
gevoel van
balans uit

het onverwacht
zomers ontladen
viel niet bij
iedereen in
goede aarde
voor een weers-
omslag neemt
ieder zijn tijd
om 4 uur donderde
bliksem voorzienigheid

Door wil melker op 20-06-2022 om 03:59 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vriend

vriend

natuurlijk voedt
jouw plezier
mij met jouw
buitengewone gaven

schenk jij mij
introverte
beelden uit het
diepst van je hart

waarvan de
nageboorte nog
ondeugend achter
kleine handjes lacht

samen kunnen
wij tegen de ruige
vertes schurken waar
wind de overmacht heeft

wij in de luwte
god aanbidden
in het delen met ontzag
van zijn stukjes kracht

nog trekken wij
door het nieuwe
polderland waar knoest en
dood hout historie schrijven

ooit zal ons verblijven in
gods voetstappen leiden tot
het nieuwe aardeboek waarin
de mens ook goed zal doen

Door wil melker op 19-06-2022 om 04:24 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De kijkcijfers

ik zag je
ogen naar
mirakels kijken
en er zonder
enige vrees
in blijven

handen bezwerend
scherend langs
extreme winden
glijdend
in gesprekken
met elkaar

nog was er
nauwelijks iets
bovennatuurlijk
aan omdat
alleen de standaard
was gedraaid

waar vroeger
veelvoud en
middelpunt regeerden
is tegenwoordig
persoonlijke
insteek troef

de fora van
de media zijn hun
toneel geworden
de volgers trekken
stevig aan het
marionetten touw

niemand is meer
trouw aan eigen
woorden alleen
kijkcijfers bepalen
wie er nog geboren
zal worden

Door wil melker op 18-06-2022 om 03:46 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nog glinstert filigraan

ik heb de
jaren voorbij
zien gaan in jouw
smeltkroes van
edele metalen en
nog glinstert filigraan

haar bijna
eeuwige jeugd
om te ontsnappen
aan de vrijwel alles
overheersende
zwaartekrachtboog

schitterend hebben
de diverse smeltpunten
de puurheid laten zien
op het toppunt
van hun verschijnen
in eigen kleurlijnen

daar waar het
leven roeriger werd
in een wisselende
mêlee van emoties
kleurde warmte
zijn eigen intenties

wij hoeven niet
terug te kijken in alle
kleuren is edelmetaal nu
in zijn mooiste presentatie
gestild zoals jij en wij
dat altijd hebben gewild

Door wil melker op 17-06-2022 om 03:47 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onkwetsbaarheid

ik struikelde
met pijn en moeite
hervond ik mijn balans
maar die kans werd mij
maar een keer gegund
voor ik echt duikelde

ik wist dat mijn bestaan
alleen nog met variabele
balans kon door blijven gaan
het was een schok
om eigen broosheid als
limiet te moeten ervaren

want in de taal die mijn
lichaam sprak bleef hierna
ook geen enkele kans
deze mededeling te
vergeten het lijf had de
pijngrens als graadmeter

toch was ik blij niet meer
de big boy te zijn
mijn grenzen bekend ook
dat stukje lieve zogenaamde
onkwetsbaarheid wilde
ik wel graag kwijt

Door wil melker op 16-06-2022 om 04:11 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De zevende deur

ik hoorde de
tonen verspringen
van wit naar zwart
met ladders die
verbindingen zingen
in het auditieve vak

waar wij meer
visualiseerden
poogden zij
inhoud en vorm
te integreren tot
een geweldige shout

zij brachten geen
ballads of upgrades
uit nostalgisch sound
met het uitblijven van swung
keken zij uit naar de show
die jij had op de bühne

nagels zwart wit
gepingeld gewaad
contrasterend in kleur
armen die de hemel
bewogen tot het openen
van de zevende deur

waar het glorieus ritme
met halleluja extract al
decennia lang stond te
wachten omdat de religie
er al snel was uitgetrapt
toen magie groen vloeide

het evolutionair
elixer van de revival
waarbij restanten mystiek
in hoge spelonken nog
pronkten met geoffreerde
gebeden uit een gedaan verleden

Door wil melker op 15-06-2022 om 04:27 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

La france et toi

wij rolden als
goud over de
bloemen van
het franse land
zij hebben
van die harten
waar je altijd
innig en liefdevol
van houdt

als zon
geopteerd
meedraaiend
met hoe licht en
wind als hendel
lavendel aan
eenieder met
warmte en
liefde fêteert

jij had speciaal
voor la france
dat joyeuze
nam snel het spel
van va et vient
over met les sourires
des moments
maar dan gentille
et les oiseaux oh.oh.

indringend
subtile in de
silence van
uitstraling met
het tikje vreemde
landenmagie
dat het jeugdig
parlante toverde uit
plezier in vertier

Door wil melker op 14-06-2022 om 04:25 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De nog mobiele files

ik zag ze
hopen in een
wereld vol beloven
ogen helder in
beginnend leven
handen klaar voor
geven en nemen

gespierde
schouders nog
onbevangen
gerecht omdat
de wereld er nog
geen gewichten
op had gelegd

blikken open
frank en vrij
hoe spelen
zij het spel van
kat en muis in
een maatschappij
zonder eigen huis

in de stilte
van benaderen
leken zij te
slenteren om van
het ongeziene
weg te komen hun
vage hoop vervlogen

jaren tekenden
verval in aards en
grijze tinten het
bewegen was wel
overal de nog
mobiele files baanden
zo hun eigen wegen

Door wil melker op 13-06-2022 om 04:02 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zoete woorden

we schrijven
bij elkaar blijven
samen in tal van
zoete woorden
hoor soms een
lach opbloeien

die warmte
en kleur geeft
aan wat wij ordenen
in een wereld die
niet meer de onze is
wij hebben ons vergist

dachten te delen
emoties en beelden
maar eigenzinnigheid
verstond geen ander
woord dan doodslag
en brute moord

weer is er geen
elkaar verstaan
in het paradijslijk
samenleven abels
worden al door de
kains bijeengedreven

Door wil melker op 12-06-2022 om 04:34 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn laatste jaren

er waren jaren
die zo van mij
zijn afgegleden
met niets om
te bewaren of het
moet het jaartal zijn

een aantal was
al sleets geworden
door een spectaculair
gebeuren dat tot in
den treure al was
uitgemolken door ieder

wat in de wereld
plaats vond raakte
familie en bekenden
in overleg en om raad
om dan simpel de orde
van de dag te volgen

ik had uit vele decennia 's
slechts een handvol
goede jaren maar weet
ik ben nog steeds driftig
aan het sparen voor mijn
allermooiste laatste jaren

Door wil melker op 11-06-2022 om 04:04 0 58
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het gestolen universum

we reden
gleden gladjes
over de weg
aangetrokken door
het stuwmeer van
verwachting op
dezelfde tunes
en vibes van
twee jaar geleden
geladen tot ver
over de top

we waren familie
in flow elkaar
raken was al
een pittige blow
in thuiskomen
bij je zelf na nooit
meer te zijn
weggeweest in
het gestolen
universum naar
een godvergeten feest

gegroeid in licht
van sterren showde jij
als leader dirigeerde
eindeloze armen in hun
vlucht naar lucht rond
de hemel op energie
van aarde die de mens
nieuwe krachten
baarde in de eindelijk
weer verenigde
community mens

Door wil melker op 10-06-2022 om 05:03 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top