voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Overleven

het leven gaat zo vlug,
het gaat niet terug
maar gaat alleen maar voort
het leven gaat zoals het hoort
maar komt de dood,
dan moet het leven wijken
want de dood....
gaat over lijken.

Sjef Smeets - 2021

Door Sjef op 10-04-2021 om 13:51 0 814
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De laatste schaduw

mag ik voorzichtig
je schaduw van
de grond rapen
om te proberen
jou weer in
reanimatie tot
mens te maken

we hebben gepraat
de limieten bepaald
die we elkaar in
alle redelijkheid en
na goed overleg
op schrift
hebben gegeven

de werkelijkheid
is echter heel
anders gebleken
natuurlijk paniekte
haast tot chaos
kon helder denken
niet geboren worden

waarbij seconden
langzaam weg tikten
in besef van
afnemend leven
en de wens op
mogelijk herstel door
onze vingers glipte

toch was ik erbij
voorover gebogen
heb je ogen gesloten
handen gekruist
de laatste schaduw
liefdevol gedragen
ik wist je nu thuis

Door wil melker op 23-09-2020 om 05:17 0 867
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Bekende tonen

nog hoor ik
klokken luiden
terwijl hun gebeier
steeds vrijer wordt
tot ook stilte eindelijk
de klanken smoort

er is geen stop
maar harmonie
verliest verbondenheid
in de melodie die
als los zand zijn
decibellen ziet stranden

alleen de wind
vangt wat vlagen
herinnering die
in verdwaalde
cohesie nog naar
bekende tonen klinkt

weer hoor ik
geschuifel van
schoenen op het pad
een bedeesd gefluister
alsof de dode ook nog
oren naar roddels had

want een erfenis
bezwaart de laatste
gang voorzichtigheid is
geboden teer porselein
leeft in verkeerde
handen echt niet lang

Door wil melker op 12-07-2020 om 05:06 0 962
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Allergheiligendag

vertrouwd
waren de letters
haar naam een
lach op de dag

ogen die
kleuren beloven
rond gouden bergen
vol intens verdriet

het carpe diem
is altijd haar
seizoen geweest
vol liefde en feest

samen hebben we
uren vol tranen
kunnen sparen voor
dagen vol zomer en zon

waar het bestaan
zich eindeloos koesterde
in een zorgen vrij spelen
waar echt alles kon

jij bent er bij op
deze allerheiligendag met
je meest stralende lach
omdat ook leven om jou gaf

Door wil melker op 01-11-2019 om 05:19 0 1078
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De nieuwe foto

ik was erbij
maar zijn schaduw
sprak niet tegen mij

zichtbaar was hij
in de keuzes die
hij ooit maakte

kleur en vorm
naar zijn hand in
harmonieus verband

alleen de twinkels
zijn verdwenen met
de innemende lach

zij gaven ziel
en spanning aan alles
dat in zijn omgeving was

stilte zwijgt rondt een
leven af dat nog zoveel
mogelijkheden in zich had

de nieuwe foto
is verrassend echt op
de nachtkast naast het bed

Door wil melker op 15-08-2019 om 05:13 0 1198
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw muziek

het was
jouw muziek
die van de
mistige emoties
een schitterend
gevoelskleurenspel
creëerde dat
je gezicht
uitnodigend deed
lachen in een
welkomstgroet

het voelde
warm en goed
na de somberte
en kou van buiten
om samen nog een
keer stil te staan
bij jouw leven
terugkijkend wetend
welke kant jij
op zult gaan
nu alles is gedaan

het samen
was zo hecht
in al die jaren dat
herinneringen de
standaard zullen zijn
voor de tijd van nu
als wij proberen
die kwaliteit te halen
ons afscheid is voorbij
maar bij ieder
nieuw begin hoor jij

Door wil melker op 03-05-2019 om 04:58 0 1258
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In zakformaat

ik moest
mezelf even kwijt
ín het verkennen
van een nieuwe situatie

er was daar
geen tijd ook de
anderen ontbraken
hoorde geen schapen blaten

de zalen leeg
geen verlichting en decors
zelfs de nooduitgang
scheen ongebruikt

toch had ik nog een
bericht te versturen voordat
mijn leven onverwacht
niet meer valt te sturen

want de nabestaanden
weten zich geen raad met
al mijn goed en kwaad daarom
deze handleiding in zakformaat

Door wil melker op 02-05-2019 om 05:00 0 1180
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In gepaste pieteit

zacht dansten
vlammen op
voedende hitte
trok kleur
verbanden uiteen
die ooit een
organisch geheel
hebben gevormd

het was geen
verslinden maar
een genoeglijk
welbevinden
om deze apotheose
tot een goed
einde te brengen
met gepaste piëteit

in eerbiedig waken
leken de draden
van levenden te
raken aan het
fysiek verscheiden
uit respect voor het
bestaan is alle energie
naar de bron terug gegaan

Door wil melker op 29-01-2019 om 04:53 0 1490
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun allerlaatste trein

ik heb
ervoor gebeden
wat dagen geleden
een zonnetje
op mijn begrafenis
maar er schijnt
niets op mijn benen
nu ik hier lig

ik ben afgelegd
wordt dadelijk
afgedekt
met ieders
bloem naar keuze
stil zullen zij
langs mij gaan
ik ken ze allemaal

door over te gaan
heb ik tal van
inzichten verworven
eenieder heeft wel
iets in de diepte van
zijn hart verborgen
dat het daglicht
niet mag zien

ondanks hun
volwassenheid zijn
het de kinderen
gods gebleven
maar hun speelse
vroomheid doet
bij mij toch wel
de ogen even open

ik laat ze
nu los met
een lach want
wie had ooit
gedacht dat ik hun
stappenteller zou zijn
of de claxon van
hun allerlaatste trein

Door wil melker op 28-01-2019 om 05:01 0 1410
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Overleden licht

wij wisten
dat zij kwamen
zagen waxinelichtjes
warmte dansen
zonder ademhalen

de haartjes op
mijn armen hebben
zich niet opgericht
er is geen angst
voor overleden licht

in het aardse
heeft het leven
jullie toegeschenen
in ogen en lach tot een
laatste afscheid nemen

juist het gaan
heeft pijn gedaan
wij hebben nooit echt
kunnen weten dat jullie
ons niet zouden vergeten

daarom komen wij samen
om het onafscheidelijke
te beamen dat jullie
altijd zullen blijven om met
ons geschiedenis te schrijven

Door wil melker op 02-11-2018 om 04:45 0 1573
 • 4.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Aardse gezelligheid

nog hoor ik
de stem van het kind
op de melodie
van heel lang geleden

zie het gezicht
waarin ogen nog stralen
wij hebben samen gebeden
toen ze haar kwamen halen

de muziek is veranderd
het bekende raakt kwijt
er komen steeds meer stemmen
zo dicht bij de eeuwigheid

herkenbaar als nieuw
ook in het hemels koor
het zingt gemakkelijk met
een volmaakt muzikaal gehoor

zij kennen allemaal
de evergreens uit onze
gouden tijd het samen zingen
geeft wat aardse gezelligheid

Door wil melker op 12-08-2018 om 07:29 0 1416
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ons afscheid

mamma, je hebt ons verlaten
in een nacht kreeg je een hartverlamming
en ben je van ons heen gegaan
dat was heel droevig
ik moest heel erg huilen
de dood is toch van ons een vijand.
je was voor ons een lieve moeder
een hele enthousiaste vrouw
die wij moeilijk kunnen missen.
maar toch hopen we dat we u
spoedig terug zullen zien, lieve mam.
ja, we hebben een fijne tijd bij u gehad.
dank u wel dat u onze moeder bent.
ja, we houden veel van u.

Door berberhendrikaberthie op 25-06-2018 om 14:08 0 1577
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tal van rituelen

met zwarte lagen
dekten wij ons toe
behalve zij die dat
door branden nog
even wilden vertragen

een lach van
het is mooi geweest
was niet altijd feest maar
wij hebben voor ons werk
gestaan de plicht gedaan

het gaf rust aan
nabestaanden te weten
dat zij die gingen nog
altijd deelden in het fysiek
en geestelijk aanwezig zijn

in tal van rituelen
werd voor hen gebeden
plaatjes in het kerkboek
om heerlijk bij te blijven
de laatste foto's om in te lijsten

de jongsten kennen wel de
pijn van het alleen gelaten zijn
dat is even dan vult het leven
weer die gaten en heeft de
kudde niets meer in de gaten

Door wil melker op 27-01-2018 om 04:47 0 1793
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Apocalyps

ik raakte
dingen aan
om me heen hun
echtheid verdween

in stof
aan mijn handen
glansden restanten
waar chaos verscheen

ongeordende
vormen vulden
de ruimte zonder
enige wetmatigheid

hersendood
zieltoogde nog
stervend leven in
bandeloos bewegen

weg was wetenschap
beschaving en cultuur
de apocalyps sloeg
triomferend het laatste uur

Door wil melker op 20-11-2017 om 05:18 0 2000
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een koortsige gloed

de kaft voelde
in vreemd ervaren
buitenissig aan

pagina's ademden
stilte in een sterk
verschraalde lucht

hoeken waren
met zwarte duimen
viezig bedrukt

nog las ik niet
letters glansden
een koortsige gloed

de sfeer voelde
totaal niet goed
in zwaar beladen zijn

kanttekeningen
kruisten rood gevlekt
onleesbaar schrift

weerhielden mij om
door te gaan en dood
bloedstollend om te slaan

Door wil melker op 02-09-2017 om 06:00 0 1852
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Sprak mij niet aan

ik zag de hand
voelde vingers
maar het echte
contact ontbrak

de band om
mijn maag
werd steeds strakker
in een vreemd ervaren

zelfs de tijd
tikte traag in
wachtende seconden
door verdichte lucht

een vage zucht
met de laatst
gemompelde woorden
brak het moment

in nieuw ontwaken
zijn er geen vragen
heb mij afgewend
de dood sprak mij niet aan

Door wil melker op 27-04-2017 om 05:09 0 1960
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een zekere oogst

hij lacht
hem wacht
een zekere oogst

zijn winter scoort
als lente in het
ochtendlengen gloort

heb uw
vijand lief is ook
zijn bestaansadvies

nog zijn de mensen
bang voor hem in al
een levenslang samen

omarm wat niet
te ontlopen is geef
je schaduw een gezicht

ook hij is
aangedaan als wij
alles maar laten gaan

samen verder groeien
juist als zijn zeis
ons bloeien heeft gemist

Door wil melker op 21-04-2017 om 05:07 0 1938
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het vlammen bedaard

soms spatten
er nog vonkjes
uit het smeulende vuur

maar de rook
is al opgetrokken
het vlammen bedaard

grijze as bedekt
de nog warme kern
van zijn prominente plek

ieder heeft zich
vaak gekoesterd
aan die laaiende gloed

zijn vitale straling is
langzaam gedoofd maar
het nagloeien voelt goed

Door wil melker op 24-03-2017 om 05:56 0 1947
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Loslaten

haar smalle bruine hand
greep mijn hand vast
liet niet meer los
alsof het leven haar zo niet ontglipte

ze praatte met gesloten ogen
ik trok mijn hand terug uit de hare
uit wrok, wraak, schaamte, ongeduld
of louter zin in roken
haar hand omklemde toen een zakdoek

ze zeggen dat je los moet laten
ja, later, als er niets meer is
om vast te houden
maar voor het zover is
moet je de muur zijn
voor de klimplant

kon ik nog eens mijn hand
in haar hand schuiven

Door Serval op 26-01-2017 om 15:46 0 2081
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Siska

Hé, wat doe jij daar boven in de lucht?
En tussen al die sterren, zeg ik met een zucht.
Ah, nu zie ik het jammer genoeg,
jij bent ook een sterretje veel te vroeg.
Ik heb spijt dat ik niet nog meer liefde heb gegeven.
Door en door in je hele leven.
Wat moest jij zonder mij, en ik zonder jou?
Samen overleefden we de winter en die ijzige kou.
En toch blijf ik zeggen:
IK HOU VAN JOU!!!

Door Fluffieke06 op 24-01-2017 om 18:40 0 2239
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top