voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Iets etherisch

er was
iets etherisch
in jouw
benadering
van de
werkelijkheid

die het
licht luchtige
de kans
gaf met haar
intrinsieke
schoonheid

naar buiten
te treden in
het ranke
samenspel van
beweging en
voorzichtigheid

waar ogen in
geconcentreerde
aandacht
subtiel
de vingers
aanstuurden

raakte hun
coördinatie
het talent
waarmee jij
uitermate
begiftigd was

met een kunde
die uitsteeg
boven normaal
die de toeschouwer
meenam in een
hemelse fantasie

Door wil melker op 06-10-2023 om 01:20 0 82
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De oude stenen

ik liet mijn
handen over de
oude stenen gaan
die met zwart
glimmende

rondingen
de strelingen
van passanten
al eeuwenlang
patineren

heb stukjes
verweerd mee
naar huis genomen
voor wat nader
onderzoek

de tijd gaf erosie en
ook sporen dna vrij
van aanrakingen in
vroeger tijd en vroeg
specialistische aanpak

tekeningen en prenten
restanten bebouwing
gaven inzicht over het
toenmaals functioneren
van catacomben en arena

zo ook van de
keizerlijke loge en
zijn vertrouwelingen
wilde dieren die mensen
als prooi namen

ieder steentje heeft
een eigen geschiedenis
samen bepalen zij
hoe de oudheid zijn en
hun leven heeft geleid

Door wil melker op 02-06-2023 om 02:05 0 138
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

""lang leven de koning""

hij keek
in de spiegel
en wist al heel
vroeg dat alles wat
hij zag gelogen was

van baby tot heden
is zijn verleden een
leugen waarin hij en
zijn omgeving gedwongen
autistisch hebben geleefd

in een protocol waarin
alles vastgelegd was vaak
al eeuwen geleden zonder
persoonlijk rekening te
houden met de mens

waar nog een stukje
persoonlijke ruimte was kon
hij dat op een narcistische
wijze vrijblijvend vullen met
talenten en liefhebberijen

het leven moet voor
deze door opvoeding en
opleiding gemankeerde mens
een echte hel zijn geweest in
weerstand tegen het systeem

sadistisch lijkt de roep van
het volk ‘'lang leve de koning'''

Door wil melker op 07-05-2023 om 01:46 0 154
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De snelle pen

dit is
de snelle pen
de laatste die
ik leeg zal
schrijven om
mijn gedachten
op papier
te krijgen

de anderen zijn
lang meegegaan
met hun vlotte
inkt hebben wij
zeeën vol emoties
aangedaan hebben
veel moeten dopen
en nog meer hopen

de pennen schreven
veelal naar een goede
uitkomst toe maar
soms heb ik naar het
slot de pen vrijwel
kapot gebeten
liepen zinnen niet
op hobbelig gebied

zij glijdt heerlijk
over het in vieren
gevouwen papier
de woorden vindt u
hier maar de inkt
is nog niet droog
nu al komen de tranen
ze zitten mij heel hoog

Door wil melker op 27-01-2023 om 03:18 0 208
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Opzienbarend

bloot
kennen wij niet
daar vallen
onze ogen niet op
is meer een
entourage voor
de aankomende top

wij accentueren
juist de zaken
die mensen
zich pas veel later
realiseren
in een luchtig
herinneren

kantjes roesjes
en het half
doorschijnend
weglatend in
het kleine en
toch heel
opzienbarend zijn

waar het
mat wit van
de fragiele huid
in ton sur ton
als exposé van
de collectie is
spreekt het gezicht

met de
kleurige ogen
en zachte lach
uitmondend in
fraai gestileerde
wenkbrauwen bij
krullende wimpers

Door wil melker op 21-11-2022 om 03:19 0 255
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ontwrichtend

zij lachte
innemend
haar warmte
straalde de
gloed naar
anderen uit
als zij las

in een vrolijke
huppel nam
zij de zinnen
zonder hak op
de tak om steeds
inspringend te
kunnen beginnen

zij had de sfeer
van het verhaal
al snel te pakken
geuren en kleur
tekenden bekend
alleen finesses
openden ogen

in hun subtiliteit
raakten zij aan
dromen waarin de
werkelijkheid loerde
op een kans om
totaal ontwrichtend
tevoorschijn te komen

Door wil melker op 18-10-2022 om 04:24 0 281
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De vorm van triomf

ik zag hoe
jouw vingers
en handen in
doorzichtig 3d
bezig waren
de wereld
rigoureus te
veranderen

de lach om
je mond had
al de vorm
van triomf
terwijl je ogen
glinsterden
van pure
geestdrift

toen creatief
even rustte en 4d
diep zuchtte
leken de doelen
bereikt maar omdat
verbondenheid
participatie nodig heeft
kost het nog even tijd

Door wil melker op 12-10-2022 om 04:21 0 257
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In joyeuze pas

zij pakte
de woorden
waarin zij
de open lach
herkende

die samen
in zinnen
een melodie
gingen vinden
die mensen raakte

die hen in
eerdere periodes
glans en grandeur gaf
ook als het juist
slecht met ze ging

dan liftte
de stad in kunst
en cultuur trad ieder
even buiten zijn
schoenen in joyeuze pas

Door wil melker op 10-09-2022 om 04:14 0 304
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blind vertrouwen

kleuren
scheuren
in heel
langzaam
wijken zoals
de hemel
opent als wit
oplost in niet
meer langer
willen blijven

daar waar
verzien de
contrasten
een blind
vertrouwen
in de toekomst
geeft is hun
mêlee de
chaos waarvoor
iedereen beeft

ordening
en inzicht
zijn verdwenen
alleen stukjes
wit licht
glinsteren
nog even
zonder hun
warm
medeleven

Door wil melker op 25-08-2022 om 04:16 0 315
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een spoortje hemel

jouw wit
was streep loos
de intense
onschuld
verblindend
nauwelijks

raakbaar door
contrastuele
weerspannigheden
zacht ebde
gesluierde
schoonheid weg

een spoortje
hemel
achterlatend
in de neerslag
van tijdloos
goddelijk genieten

Door wil melker op 22-06-2022 om 03:33 0 363
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Entiteit zonder tijd

ik kon geen
stappen doen
in de wereld
van glas

als dat breekt
vergeet het
zijn unieke vorm
is voor altijd geweest

er is geen geest
want de schaduw
bij glas is wat was
en komen gaat

het nu is
gevat in iets dat
zich subtiel laat zien
als entiteit zonder tijd

ik doe geen stap
voordat wat is ook
zijn reflecties heeft
in wat is geweest

Door wil melker op 27-01-2022 om 04:18 0 544
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Spitsten de oren

ze knipte
heel zacht
met haar vingers
en meteen spitsten
de oren zich in
de zaal waar door
het geroezemoes de
aandacht was verloren

ze zwaaide en
zag alle ogen
haar armen en
handen volgen
als zij draaide en
liep wist dat de
alertheid zich
weer had verdiept

in de goede
stemming en sfeer
zette zij zich neer
verwelkomde
haar publiek met
het begin van het
lied de lach in de
kracht van de avond

Door wil melker op 26-01-2022 om 04:02 0 493
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Huid gevoelig maakt

je scherpte lucht
sprankelde pigmenten
om naast vele
verbondenheden
uniciteit ook zijn
kansen te geven

juist de kleur kent
het onderscheid
voor niet alleen
het velletje maar
ook gerelateerd aan
het sociaal contract

waar dan in tal
van boekwerken
alle ins en outs
zo omstandig zijn
beschreven dat het
bijna lijkt op leven

nog is jeugd en
onschuld hiervan
uitgesloten wat te
zien is in ogen en
de lach het heerlijk
onbevangene dat mag

voor later zijn zorgen
en verantwoording
uit familiedwang en
de groepsverplichting
die ogen donkeren
en huid gevoelig maakt

Door wil melker op 28-05-2021 om 04:22 0 671
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In kleur gevangen

ik scherpte
het onzichtbare
glas dat alleen
in kleur gevangen
nog reflectie had

het curfde in
oplopende spiralen
raakte de hemel
daalde glinsterend
als waterval

stuiterde in
duizend stukjes
omdat volmaakte
schoonheid slechts
een moment zou zijn

ik heb dat altijd
betwist want ook
beweging kent zijn
eigen mist waaruit
feniks ooit herboren is

Door wil melker op 16-04-2021 om 04:15 0 821
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Speciale élégance

jouw sieraden
hadden een speciale
élégance zij leken
te dansen als je liep

waren een in
kleur en vorm
met je huid en toch
sprongen zij er steeds uit

voegde toe wat
naturel al zo
geweldig was de
verbazing in je lach

jij werd niet meer
als jij ze droeg toch
zochten zij de juiste plaats
voor een lief behaag

in een uitgekiende
compositie vol
plezier voor wie het
opvalt vandaag en hier

Door wil melker op 23-02-2021 om 04:32 0 703
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Postiljon d'amour

jij hebt je
altijd gekleed
met jaren vol liefde
modebewust
van de kust tot
de grote altijd
drukke soirées
ik mocht mee
als een postiljon
d'amour op retour

natuurlijk
smeedde ook ik
de edelste metalen
als zij heet waren
besteedde mijn
vrije tijd aan
uiterst lichtvoetige
kunstzinnige ontwerpen
waarvan het hand- en
afwerk dagen nam

in haar adviezen
wist ze nu al
waar de patina op
het werk zou
gaan verschijnen
omdat zij in vroeg
stadium besefte
voor wie de
gracieuze kunst
bestemd was

Door wil melker op 15-02-2021 om 04:20 0 669
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Korrelde zandsteen

je korrelde
zandsteen in
het aanschijn
van de hete dag

voelde koelte in
de speciegroef
die het zonlicht
bijna nooit zag

lachte in
begroeten sprak
met handen langs
het patina van hoeken

vibreerde met
magische lijnen uit
aarde die belangrijke
energieën vergaarden

unieke plaatsen
wisten zo naam en faam
te vestigen met mystiek
gezag en lokale macht

Door wil melker op 31-01-2021 om 04:34 0 656
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In contrast

ik zag je
met licht spelen
zette stralen stop
liet ze dan
weer gaan zonder
je te vervelen

je wilde ze
nawuiven maar
als je woof
doofde de straal
was er niets
meer van over

later probeerde
jij schaduw te
knippen in stukjes
die jij makkelijk
tot een mozaïek
zou kunnen schikken

alles ging goed
alleen in het opslaan
van de delen kwam
de klad omdat zij geen
naam hadden en
een heel kort leven

veel later heeft
iemand mij iets over
licht en schaduw uitgelegd
dat ik het beste in contrast
met beiden kan spelen
zonder mij te vervelen

Door wil melker op 14-01-2021 om 04:23 0 733
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vurig rood

traag boog
warm glas
bolde door
lucht van
de blazer
tot de coupe
die we zagen

schitterend
hoe transparant
inkijk geeft
aan beide kanten
gescheiden door
twinkelend
kleurend kristal

als vakmanschap
de scherf vermijdt
voorkom je dat
de mens zich
scherper snijdt en
pijn het vurig
rood laat zien

Door wil melker op 09-01-2021 om 04:34 0 747
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Sierlijkheid

je smalle voeten
veerden op het gras
dat opkwam na
het raken om zonder
dauw jouw kunst in
een lichtere variant
groen na te laten

jij schreef vrijheid
in gebondenheid
van het gazon
wij lazen uit jouw
prints hoe sierlijkheid
zich met jouw motoriek
op subtiele wijze verstond

jij sloot af waar je
begonnen bent met
een heerlijke lach
overzag met wijd
gespreide armen jouw
dankbaar publiek dat luid
juichend nogmaals riep

Door wil melker op 29-12-2020 om 04:34 0 789
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top