voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Huid gevoelig maakt

je scherpte lucht
sprankelde pigmenten
om naast vele
verbondenheden
uniciteit ook zijn
kansen te geven

juist de kleur kent
het onderscheid
voor niet alleen
het velletje maar
ook gerelateerd aan
het sociaal contract

waar dan in tal
van boekwerken
alle ins en outs
zo omstandig zijn
beschreven dat het
bijna lijkt op leven

nog is jeugd en
onschuld hiervan
uitgesloten wat te
zien is in ogen en
de lach het heerlijk
onbevangene dat mag

voor later zijn zorgen
en verantwoording
uit familiedwang en
de groepsverplichting
die ogen donkeren
en huid gevoelig maakt

Door wil melker op 28-05-2021 om 04:22 0 151
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In kleur gevangen

ik scherpte
het onzichtbare
glas dat alleen
in kleur gevangen
nog reflectie had

het curfde in
oplopende spiralen
raakte de hemel
daalde glinsterend
als waterval

stuiterde in
duizend stukjes
omdat volmaakte
schoonheid slechts
een moment zou zijn

ik heb dat altijd
betwist want ook
beweging kent zijn
eigen mist waaruit
feniks ooit herboren is

Door wil melker op 16-04-2021 om 04:15 0 157
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Speciale élégance

jouw sieraden
hadden een speciale
élégance zij leken
te dansen als je liep

waren een in
kleur en vorm
met je huid en toch
sprongen zij er steeds uit

voegde toe wat
naturel al zo
geweldig was de
verbazing in je lach

jij werd niet meer
als jij ze droeg toch
zochten zij de juiste plaats
voor een lief behaag

in een uitgekiende
compositie vol
plezier voor wie het
opvalt vandaag en hier

Door wil melker op 23-02-2021 om 04:32 0 175
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Postiljon d'amour

jij hebt je
altijd gekleed
met jaren vol liefde
modebewust
van de kust tot
de grote altijd
drukke soirées
ik mocht mee
als een postiljon
d'amour op retour

natuurlijk
smeedde ook ik
de edelste metalen
als zij heet waren
besteedde mijn
vrije tijd aan
uiterst lichtvoetige
kunstzinnige ontwerpen
waarvan het hand- en
afwerk dagen nam

in haar adviezen
wist ze nu al
waar de patina op
het werk zou
gaan verschijnen
omdat zij in vroeg
stadium besefte
voor wie de
gracieuze kunst
bestemd was

Door wil melker op 15-02-2021 om 04:20 0 166
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Korrelde zandsteen

je korrelde
zandsteen in
het aanschijn
van de hete dag

voelde koelte in
de speciegroef
die het zonlicht
bijna nooit zag

lachte in
begroeten sprak
met handen langs
het patina van hoeken

vibreerde met
magische lijnen uit
aarde die belangrijke
energieën vergaarden

unieke plaatsen
wisten zo naam en faam
te vestigen met mystiek
gezag en lokale macht

Door wil melker op 31-01-2021 om 04:34 0 171
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In contrast

ik zag je
met licht spelen
zette stralen stop
liet ze dan
weer gaan zonder
je te vervelen

je wilde ze
nawuiven maar
als je woof
doofde de straal
was er niets
meer van over

later probeerde
jij schaduw te
knippen in stukjes
die jij makkelijk
tot een mozaïek
zou kunnen schikken

alles ging goed
alleen in het opslaan
van de delen kwam
de klad omdat zij geen
naam hadden en
een heel kort leven

veel later heeft
iemand mij iets over
licht en schaduw uitgelegd
dat ik het beste in contrast
met beiden kan spelen
zonder mij te vervelen

Door wil melker op 14-01-2021 om 04:23 0 215
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vurig rood

traag boog
warm glas
bolde door
lucht van
de blazer
tot de coupe
die we zagen

schitterend
hoe transparant
inkijk geeft
aan beide kanten
gescheiden door
twinkelend
kleurend kristal

als vakmanschap
de scherf vermijdt
voorkom je dat
de mens zich
scherper snijdt en
pijn het vurig
rood laat zien

Door wil melker op 09-01-2021 om 04:34 0 190
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Sierlijkheid

je smalle voeten
veerden op het gras
dat opkwam na
het raken om zonder
dauw jouw kunst in
een lichtere variant
groen na te laten

jij schreef vrijheid
in gebondenheid
van het gazon
wij lazen uit jouw
prints hoe sierlijkheid
zich met jouw motoriek
op subtiele wijze verstond

jij sloot af waar je
begonnen bent met
een heerlijke lach
overzag met wijd
gespreide armen jouw
dankbaar publiek dat luid
juichend nogmaals riep

Door wil melker op 29-12-2020 om 04:34 0 220
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vol ornaat

ik kende haar
onderkoelde lach
de marmer witte
handen en haar
ijzige blik door
eenwording met
het materiaal
waarin haar
opdracht zich
zal presenteren

zij bijtelde
schaafde en boorde
het transparante
blok met redelijk
gemak naar de
gewenste afmetingen
af en toe even
stilstaand voor de
onverwachte kleuring
van een uitbundige zon

op deze opmerkelijk
hete dag was het
enkel de koelte die
haar omgaf van
totale overgaaf aan
het beeld dat zij ooit
in gedachten had
koning winter in
vol ornaat op zomers
zonnewende uit ijs gemaakt

Door wil melker op 08-12-2020 om 04:28 0 211
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het enige thuis

ik zie
steeds vaker
de lach die
blijdschap geeft
die plezier deelt
met anderen

niet meer
de lach die
een ander geeft
omdat je werkt
en leeft zoals
generaties geleden

het heerlijk
zelfbewuste is
de kracht die niet
afhankelijk is van
de macht die een
ander over je heeft

die nog steeds
vertelt hoe jij
en je ouders moeten
leven om mee te
gaan naar een volgend
onbekend bestaan

nog zijn er geen
rechten voor vrouwen
in deze maatschappij
waar de man beslist
daar zijn kinderen en huis
voor hen het enige thuis

Door wil melker op 14-09-2020 om 04:58 0 277
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Culturele fine fleur

haar woorden
kenden enkel muziek
in alle tonen en maten
wist zij steeds de
juiste snaren te raken

waar spreken
nog inhoudelijk
overkomt door
beperkingen van
stem tong en mond

zijn haar melodieën
adembenemend
wisselend in klank en
kleur aansluitend bij
de culturele fine fleur

het is genietend delen
niet een op een maar
heel subtiel met velen
aan de hand genomen
in een wereld vol dromen

Door wil melker op 21-12-2019 om 05:06 0 576
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Woestijnwinden

ik voel de pijn
weet dat woestijnwinden
schralend waaien door
het schuren van fijn stof

zo is ook iedere
plaats te achterhalen
waar eeuwen tijd hebben
vermalen tot couleur lokale

een mengeling van
kruiden en bereidingswijzen
van de gewassen van het
land met trotse hand

ook armoe en verstarring
bepalen dagelijkse kost
in het soms uitzichtloze leven
wordt er niet met eten gemorst

maar de ketels pruttelen
en garen vlees in de
mediterrane ambiance
alsof het altijd feest is geweest

Door wil melker op 31-05-2018 om 05:11 0 942
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Echte mannenzaken

zij wiste
de tranen van
haar gezicht

maar de beddingen
bleven vochtig in
onbenoembaar verdriet

haar treurnis in
dit lied gold niet
de dingen van de dag

maar meer de
stappen die anderen
in overmoed namen

zij was tevreden
met de tuin en
een kleine stapel vee

alleen hij wilde meer
de stad en verder weg
voor echte mannenzaken

hij is gegaan zij droogt
in de tuin van herinnering
haar tranen in dit stil bestaan

Door wil melker op 12-02-2018 om 05:19 0 961
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Schermde schimmig

de passen
waren afgemeten
alsof het gaan
structureel verbonden
was met ons bestaan

voor zwierigheid kul
en vreemde strapatzen
bleek er geen ruimte te zijn
hun vertoon schermde
schimmig en incidenteel

ontsproten aan
losbandige geesten die
keten belangrijker vonden
dan orde en rust in ons al
zo saaie burgermansleven

het was niet alleen
de avant garde maar
ook van binnenuit werd de
moraal op de hak genomen
in gewone menselijke dromen

Door wil melker op 10-02-2018 om 05:13 0 1245
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een tikje snobistisch

ik heb het rusten
gecultiveerd tot een
er bijna niet meer zijn

het futiel fysiek
contact gaat via
traag reagerend schuim

waarbij zwaartekracht
om de tuin wordt geleid
door optimale ondersteuning

ik zweef en begeef
mij naar hogere sferen waar
mijn geest gelijkgestemden vindt

niet voor een
toepasselijk lied bij
dit zeer exceptionele feest

maar om samen de
harmonie van expansie
in gedachten te ervaren

iets van het komend
goddelijke nu al in het
aardse te kunnen evenaren

een tikje snobistisch
wij zitten god op de huid
zijn dus de anderen al ver vooruit

Door wil melker op 04-02-2018 om 05:02 0 1023
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Handgeschreven inkt

ik heb de opstanden
meegemaakt die
voortkwamen uit de
taalarmoede van de
laatste twitter jeugd

kristalnachten gezien
van sprekende boeken
die hun inhoud in
stralende decors etaleerden
aan de vele analfabeten

geheime bijeenkomsten
bijgewoond in afbladderende
cultuurparadijzen waar
echte schrijvers nog signeerden
met handgeschreven inkt

waar ook soft occulte
groepen stukjes landschap
onder de aandacht wilden
brengen door het weer
benoemen van kleur en geur

er was geen scholing
maar wel begeleiding
en coaching van de
achterstanden in psycho
emotionele ontwikkeling

het was geen babel
in elkaar niet verstaan
maar een nieuw neuro
linguïstische programmeren om
de achterstanden tegen te gaan

Door wil melker op 15-12-2017 om 04:56 0 1161
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Oude rockers

in een vluchtige view
langs het publiek
zie je de trends
van het laatste moment

nog vaag kleuren hypes
uit een andere tijd die
weer reikt naar vintage
retro en authenticiteit

een cyclisch modebeeld
dat het gebrek aan
eigen inspiratie weer
eens loepzuiver deelt

waar nostalgie
in poets en blink een
lege ziel verbeeldt omdat
vernieuwing jammerlijk ontbreekt

kentering is bij
lange na nog niet in zicht
de kuddes grazen weltevree
oude rockers gaan nog jaren mee

Door wil melker op 04-10-2017 om 05:38 0 1069
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het heilige vuur

spiralend
speelt zand
met wind
in de woestijn

het heilige vuur
is al lang gedoofd
in de schoot van
rots en overhang

verlaten ruïnes
wachten op sloop
door erosie van
gestapelde steen

het schimmig leven
naast de scheve
olijfboom is zijn
schuilplaats al kwijt

steeds hoger
duinen woestijnen
laten culturen stranden
in verzanden als puin

Door wil melker op 06-09-2017 om 05:12 0 1233
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Na het demasque

ik zag je spelen
jij had de lach van
duizend minnestrelen
in een lieflijke variant

een stem met
minstens drie octaven
die jij heel frequent
afwisselend op liet draven

ogen die traag loken
met tranen van
kinderen te vinden op
een zigeunerschilderij

jouw onhandig
bewegen bleek een
zegen voor de act die
jij van nature speelde

pas na het demasqué
mocht ik zien wie
jij was en waar jij
je ziel verborgen had

grijs domineerde tinten
uit je persoonlijkheid
geen uitgesproken karakter
na je knipoog zag ik pas de clown

Door wil melker op 04-06-2017 om 05:56 0 1216
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nog steeds gedreven

ik heb ze gezien
de vingertjes geheven
het eerste lichte beven

bolle wat kalende
koppies met ogen
nog steeds gedreven

snorren en baarden
compenseren verlies
van de ooit wilde haren

op het randje van
betweterij verkondigen
zij nog normen en waarden

ervaren door vele jaren
veranderingen volgend
blijven zij trouw aan hun bron

de zon en het licht
van de schepping in het
cyclisch bestaan van komen en gaan

Door wil melker op 29-05-2017 om 04:38 0 1170
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top