voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Kreukvrij

mijn schilderij
is nog niet af
ik heb te lang
gewacht met
de laatste streken

de veranderingen
bleven binnen dus
geen subtiele vingers
die kleur kregen in
groeiend bewegen

zij zouden de
zorgvuldig opgebouwde
harmonie onherstelbaar
verstoren door het
veranderde tijdsbeeld

omdat hun schaduw
in een andere tijd
geboren was onder een
expressievere druk en
ruimere mogelijkheden

ik heb altijd naar
harmonie van ronde
lijnen gestreefd maar
zij genazen geen pijnen
door onvolmaaktheden

vaak heb ik gevloekt
tegen het doek als
kleuren contrasteerden
met de vrede die ik met
mijn ziel wilde penselen

in volmaakte rust want
linnen is kreukvrij
maar in het atelier
schilderden alle kleuren
in licht en schaduw mee

Door wil melker op 06-07-2024 om 03:38 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Breken stukjes beschaving

langzaam
maar toch
sneller dan
verwacht
breken stukjes
beschaving en
schoonheid af

waar vroeger
alles blonk en
voorzichtig
schitterde zijn
mat en dof nu
de traditionele
weerkaatsingen

van harmonie die
er was in ons hart
omdat respect
voor elkaar het
gedrag dirigeerde
met norm en waarden
uit de opvoeding

zo tegenover elkaar
met een te kleine
woordenschat
voor goed overleg
nauwelijks of geen
intermenselijke
vaardigheden

weinig kennis
en respect van
en voor de
medemens meer
het ikke-type
en de rest
kan stikken

Door wil melker op 10-05-2024 om 03:50 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Staccato applaus

hij was
al op afstand
een eenling
met een vreemde
smaak voor
buitenissige kleding
die aandacht ving
en stevig vasthield

zijn gang over
de bühne waarbij
hij met vage doch
stevige lijnen zijn
publiek mateloos
wist te boeien niet
alleen door inhoud
maar ook performance

hij was het die
aan de touwtjes
trok en speelde
met marionetten
begeleidde hun adem
in ontspanning en lach
als gesynchroniseerde
emotie met staccato applaus

hij gaf hen zijn
hart hand en hoed om
hun zorgen te verlichten
zelfs door even
van zichzelf vervreemd
te raken in relatie met
een uiterst merkwaardige
vrijwel onbekende tegenpartij

Door wil melker op 05-03-2024 om 03:57 0 120
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Briljant geslepen

we hebben
ze gedolven
geroofd uit
de aarde
gekloofd en
briljant geslepen

zodat wij
kunnen
schitteren
met hun kleur
pas later uit
hebzucht geëigend

in stilte en
afzondering
is kunst schaars
gemaakt en
weggehouden
van het publiek

later weer
tentoongesteld
ten faveure van
de eigenaar om
geld en macht te
verwerven

met de werken
van onze grote
schilders gebeurde
hetzelfde hun talent
en jaren vakmanschap
werden niet getoond

zo is de wereld
beroofd door een
kleine groep van
wat zij ooit aan
kunst en schoonheid
heeft voortgebracht

Door wil melker op 28-02-2024 om 04:08 0 132
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een exquis touche

haar schoonheid
schichtte langs de
mensen in een
verlicht ogenblik

een knippering
of straaltje warmte
raakte het gezicht
van de passanten

die verschrikt
alert werden
door dit ongekend
verschijnsel

normaal betalen
zij voor schoonheid
met een exquis touche
echt geraakt te worden

en nu zomaar in
het wild gebeurt
dit exceptionele
totaal onverwacht

het lijkt magie of
zelfs een klein wonder
dat hen zomaar
buiten overkomt

maar ik wist
zag en kende haar
mystieke kracht
en mogelijkheden

in onverwachte
communicatie
met de medemens
die haar verschijnen

op het huisaltaar
zal belijden met
gepaste eerbied en
diepgevoeld ontzag

Door wil melker op 04-02-2024 om 04:06 0 149
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Iets etherisch

er was
iets etherisch
in jouw
benadering
van de
werkelijkheid

die het
licht luchtige
de kans
gaf met haar
intrinsieke
schoonheid

naar buiten
te treden in
het ranke
samenspel van
beweging en
voorzichtigheid

waar ogen in
geconcentreerde
aandacht
subtiel
de vingers
aanstuurden

raakte hun
coördinatie
het talent
waarmee jij
uitermate
begiftigd was

met een kunde
die uitsteeg
boven normaal
die de toeschouwer
meenam in een
hemelse fantasie

Door wil melker op 06-10-2023 om 01:20 0 220
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De oude stenen

ik liet mijn
handen over de
oude stenen gaan
die met zwart
glimmende

rondingen
de strelingen
van passanten
al eeuwenlang
patineren

heb stukjes
verweerd mee
naar huis genomen
voor wat nader
onderzoek

de tijd gaf erosie en
ook sporen dna vrij
van aanrakingen in
vroeger tijd en vroeg
specialistische aanpak

tekeningen en prenten
restanten bebouwing
gaven inzicht over het
toenmaals functioneren
van catacomben en arena

zo ook van de
keizerlijke loge en
zijn vertrouwelingen
wilde dieren die mensen
als prooi namen

ieder steentje heeft
een eigen geschiedenis
samen bepalen zij
hoe de oudheid zijn en
hun leven heeft geleid

Door wil melker op 02-06-2023 om 02:05 0 285
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

""lang leven de koning""

hij keek
in de spiegel
en wist al heel
vroeg dat alles wat
hij zag gelogen was

van baby tot heden
is zijn verleden een
leugen waarin hij en
zijn omgeving gedwongen
autistisch hebben geleefd

in een protocol waarin
alles vastgelegd was vaak
al eeuwen geleden zonder
persoonlijk rekening te
houden met de mens

waar nog een stukje
persoonlijke ruimte was kon
hij dat op een narcistische
wijze vrijblijvend vullen met
talenten en liefhebberijen

het leven moet voor
deze door opvoeding en
opleiding gemankeerde mens
een echte hel zijn geweest in
weerstand tegen het systeem

sadistisch lijkt de roep van
het volk ‘'lang leve de koning'''

Door wil melker op 07-05-2023 om 01:46 0 298
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De snelle pen

dit is
de snelle pen
de laatste die
ik leeg zal
schrijven om
mijn gedachten
op papier
te krijgen

de anderen zijn
lang meegegaan
met hun vlotte
inkt hebben wij
zeeën vol emoties
aangedaan hebben
veel moeten dopen
en nog meer hopen

de pennen schreven
veelal naar een goede
uitkomst toe maar
soms heb ik naar het
slot de pen vrijwel
kapot gebeten
liepen zinnen niet
op hobbelig gebied

zij glijdt heerlijk
over het in vieren
gevouwen papier
de woorden vindt u
hier maar de inkt
is nog niet droog
nu al komen de tranen
ze zitten mij heel hoog

Door wil melker op 27-01-2023 om 03:18 0 348
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Opzienbarend

bloot
kennen wij niet
daar vallen
onze ogen niet op
is meer een
entourage voor
de aankomende top

wij accentueren
juist de zaken
die mensen
zich pas veel later
realiseren
in een luchtig
herinneren

kantjes roesjes
en het half
doorschijnend
weglatend in
het kleine en
toch heel
opzienbarend zijn

waar het
mat wit van
de fragiele huid
in ton sur ton
als exposé van
de collectie is
spreekt het gezicht

met de
kleurige ogen
en zachte lach
uitmondend in
fraai gestileerde
wenkbrauwen bij
krullende wimpers

Door wil melker op 21-11-2022 om 03:19 0 397
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ontwrichtend

zij lachte
innemend
haar warmte
straalde de
gloed naar
anderen uit
als zij las

in een vrolijke
huppel nam
zij de zinnen
zonder hak op
de tak om steeds
inspringend te
kunnen beginnen

zij had de sfeer
van het verhaal
al snel te pakken
geuren en kleur
tekenden bekend
alleen finesses
openden ogen

in hun subtiliteit
raakten zij aan
dromen waarin de
werkelijkheid loerde
op een kans om
totaal ontwrichtend
tevoorschijn te komen

Door wil melker op 18-10-2022 om 04:24 0 414
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De vorm van triomf

ik zag hoe
jouw vingers
en handen in
doorzichtig 3d
bezig waren
de wereld
rigoureus te
veranderen

de lach om
je mond had
al de vorm
van triomf
terwijl je ogen
glinsterden
van pure
geestdrift

toen creatief
even rustte en 4d
diep zuchtte
leken de doelen
bereikt maar omdat
verbondenheid
participatie nodig heeft
kost het nog even tijd

Door wil melker op 12-10-2022 om 04:21 0 397
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In joyeuze pas

zij pakte
de woorden
waarin zij
de open lach
herkende

die samen
in zinnen
een melodie
gingen vinden
die mensen raakte

die hen in
eerdere periodes
glans en grandeur gaf
ook als het juist
slecht met ze ging

dan liftte
de stad in kunst
en cultuur trad ieder
even buiten zijn
schoenen in joyeuze pas

Door wil melker op 10-09-2022 om 04:14 0 449
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blind vertrouwen

kleuren
scheuren
in heel
langzaam
wijken zoals
de hemel
opent als wit
oplost in niet
meer langer
willen blijven

daar waar
verzien de
contrasten
een blind
vertrouwen
in de toekomst
geeft is hun
mêlee de
chaos waarvoor
iedereen beeft

ordening
en inzicht
zijn verdwenen
alleen stukjes
wit licht
glinsteren
nog even
zonder hun
warm
medeleven

Door wil melker op 25-08-2022 om 04:16 0 457
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een spoortje hemel

jouw wit
was streep loos
de intense
onschuld
verblindend
nauwelijks

raakbaar door
contrastuele
weerspannigheden
zacht ebde
gesluierde
schoonheid weg

een spoortje
hemel
achterlatend
in de neerslag
van tijdloos
goddelijk genieten

Door wil melker op 22-06-2022 om 03:33 0 495
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Entiteit zonder tijd

ik kon geen
stappen doen
in de wereld
van glas

als dat breekt
vergeet het
zijn unieke vorm
is voor altijd geweest

er is geen geest
want de schaduw
bij glas is wat was
en komen gaat

het nu is
gevat in iets dat
zich subtiel laat zien
als entiteit zonder tijd

ik doe geen stap
voordat wat is ook
zijn reflecties heeft
in wat is geweest

Door wil melker op 27-01-2022 om 04:18 0 678
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Spitsten de oren

ze knipte
heel zacht
met haar vingers
en meteen spitsten
de oren zich in
de zaal waar door
het geroezemoes de
aandacht was verloren

ze zwaaide en
zag alle ogen
haar armen en
handen volgen
als zij draaide en
liep wist dat de
alertheid zich
weer had verdiept

in de goede
stemming en sfeer
zette zij zich neer
verwelkomde
haar publiek met
het begin van het
lied de lach in de
kracht van de avond

Door wil melker op 26-01-2022 om 04:02 0 634
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Huid gevoelig maakt

je scherpte lucht
sprankelde pigmenten
om naast vele
verbondenheden
uniciteit ook zijn
kansen te geven

juist de kleur kent
het onderscheid
voor niet alleen
het velletje maar
ook gerelateerd aan
het sociaal contract

waar dan in tal
van boekwerken
alle ins en outs
zo omstandig zijn
beschreven dat het
bijna lijkt op leven

nog is jeugd en
onschuld hiervan
uitgesloten wat te
zien is in ogen en
de lach het heerlijk
onbevangene dat mag

voor later zijn zorgen
en verantwoording
uit familiedwang en
de groepsverplichting
die ogen donkeren
en huid gevoelig maakt

Door wil melker op 28-05-2021 om 04:22 0 817
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In kleur gevangen

ik scherpte
het onzichtbare
glas dat alleen
in kleur gevangen
nog reflectie had

het curfde in
oplopende spiralen
raakte de hemel
daalde glinsterend
als waterval

stuiterde in
duizend stukjes
omdat volmaakte
schoonheid slechts
een moment zou zijn

ik heb dat altijd
betwist want ook
beweging kent zijn
eigen mist waaruit
feniks ooit herboren is

Door wil melker op 16-04-2021 om 04:15 0 954
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Speciale élégance

jouw sieraden
hadden een speciale
élégance zij leken
te dansen als je liep

waren een in
kleur en vorm
met je huid en toch
sprongen zij er steeds uit

voegde toe wat
naturel al zo
geweldig was de
verbazing in je lach

jij werd niet meer
als jij ze droeg toch
zochten zij de juiste plaats
voor een lief behaag

in een uitgekiende
compositie vol
plezier voor wie het
opvalt vandaag en hier

Door wil melker op 23-02-2021 om 04:32 0 854
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top