voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Bruisend juichten

je map met
liedjes en melodietjes
komt wat minder
op tafel de laatste tijd
het lijkt of er daarvoor
geen rust meer overblijft

als jij vroeger ging
neuriën en bladeren
konden wij aan je
handen en ogen al
zien waar jij zou gaan
stoppen en lachen

dan keek jij de kring
eens taxerend rond
hoe de stemmen
zouden klinken als de
eerste aanzet het nog
stroeve had gepolijst

bruisend juichten dan
de tonen weer geschiedenis
van plezier als voeten
dansten en emoties hun
uitwegen mochten zoeken
in een lang geleden vertier

Door wil melker op 13-09-2020 om 04:58 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Eer en titel

lieflijk streek
muziek de
plooien glad
van tonen die in
harde confrontatie
het respect
voor elkaar
helemaal vergaten

hun eigenzinnig
geluid lieten
zegenvieren ver
boven alles uit
anderen verweten
hun partijen niet
meer uit te
willen spelen

het stokje
van de dirigent
schreef overuren
het gehoor had
heel wat te verduren
maar toch samen
naar de finale om
eer en titel te halen

Door wil melker op 06-09-2020 om 04:46 0 66
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tijdsbreuken

je lachte
het liefste
elvendansje
dat ik ooit
had gezien

zij droeg roze
draaide op het
glanzend zwart
muziekdoosje dat
de tijd niet vergat

muzikaal en
mechanisch op orde
door generatieve
restauraties van
het familie erfstuk

na je lach
was er een stilte
waarmee het danseresje
tijdsbreuken heelden die
heden en verleden scheidden

waar muziek
de melodie had
losgelaten begon
zij met haar mystiek
intrigerende verhalen

waarin schimmen dansten
met hun spiegelbeeld in
zwart glanzend lak op
vlammen die heksen droegen
naar hun toenmaals graf

Door wil melker op 11-08-2020 om 05:06 0 78
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Altruïstisch schizolied

waar aarde
rondde meed jij
de horizon en zijn
verdwijnpunten in
het warm koesteren
van aandacht en
meer publiciteit

een mensenkind
dat vinger tippend
rondging op
de media in een
oogstrelende
kleurenshow op
nooit gehoorde muziek

het leek ziek maar
creëerde momenten
van nooit gevoeld
geluk in mysterieuze
balans van opzwepende
techno beat in een
altruïstisch schizo lied

jouw geboorte
heeft ieder met
stomheid geslagen
zij zagen het nieuwe
dat hun generatie
al jarenlang prenataal
bij zich had gedragen

Door wil melker op 04-08-2020 om 04:41 0 94
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ritselend blad

ik voel en
zie je altijd
geniet van je
speelse gedrag
als wij beneden
in het koesterend
zomerse zonnetje
van boven lopen

jij tikt
iedereen aan
licht blonde
krullen op
laat zomerjurken
benen opleuken
in ondeugende
zwierige vlagen

maar deel
ook je rust
tussen van
droogte en zon
ritselend blad
dat in de luwte
wel even alles
heeft gehad

toch ben jij
altijd mijn vrind
ook als je muziek
laat vlagen waarvan
de boodschap
zwaarder klinkt
dan het leven ooit
zal kunnen dragen

Door wil melker op 27-07-2020 om 04:52 0 96
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Huilden ontroering

zij streek muziek
maar snaren
ontstemden de noten

klankkast en
strijkstok kraakten
ongelezen bladmuziek

vaak hebben wij
van haar weergaloos
subtiele touche genoten

maar nu was er geen
moment suprême
in droevige dissonant

geen plezier
een symfonie van
verfrommeld papier

zij heeft zich
hernomen in een
gepassioneerde prelude

waar ziel en
zaligheid zich in gave
klanken manifesteerden

wij applaudisseerden
huilden ontroering na haar
vernieuwend proberen

Door wil melker op 13-06-2020 om 05:17 0 125
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kunstenaar

dansend betreed
ik de markt waar
vocalen en dissonanten
vreedzaam naast elkaar
liggen te parmanten

zwierige types
promoten hun waar
kennen de handel
slechts een enkeling is
van origine kunstenaar

zoek altijd een
muziekje dat past
bij mijn ritme op een
makkelijk refreinend
zorgeloos melodietje

veel hilariteit levert
de test van het eigen
beunhazenorkest
noten raken wal noch kant
gespeeld uit de losse hand

Door wil melker op 30-05-2020 om 05:37 0 170
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Juist in contrast

zonder recept
zijn woorden zinloos
die zwart witte toetsen
trachten te raken op
een piano die geen
muziek wil maken

niet eens een
melodie zonder
ritme en klank in
een zielloos slaan
zonder ooit noten
te kunnen kraken

zelden klinkt
genialiteit in de ijlte
van grote concerten
juist in contrast
geeft de meester gas
om uitmuntend te scoren

pas als het gordijn
is gevallen het brallen
in de coulissen begint
zal de dirigent zijn piano
bedanken met stilte
tussen woorden en handen

Door wil melker op 01-03-2020 om 05:09 0 207
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Armen hoog

ik ken
koren die in
hun hartstochtelijk
vervoeren het publiek
vol verbazing de
mond lijken te snoeren

waar de dirigent
in theatrale omarming
zijn stemmen de weg
wijst in het doolhof
van de uiterst subtiele
close harmony

onderscheidend
behandelt hij sopranen
omdat hun geluid niet
verloren mag gaan door
donkerte bij de bassen die
om de beurt mogen plassen

pas in de finale
gaat ook het publiek
vol uit hun dak met de
armen hoog in een meer dan
goddelijk amen ja daarvoor
kwamen zij toch allen tezamen

Door wil melker op 14-01-2020 om 05:31 0 224
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Muzikaal vernuft

jij hebt
met lichte druk
en later pure
hartstocht
lucht in buizen
gedwongen

hun volumes
zijn op diverse
scherptes
gestoten die
tonen floten op
verschillend niveau

pas later kwam
de moederpomp
die buizen van
verschillende
materialen vulden
in onderscheidenheid

trompetten en
bazuinen kenden
het orgel als hun
vadertoon samen
in fuga's op moeders
lucht een muzikaal vernuft

Door wil melker op 25-12-2019 om 06:14 0 245
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kushandjes

ik hoorde
de muziek van
stukjes leven

zij waren op
wonderlijke wijze
met elkaar verweven

in een melodisch
format dat hoofd en bijrol
geen onderscheid gaf

waar kushandjes
het klavier streelden
als de bariton warm zong

daar klonk de triangel
indringend luider
dan de grootste trom

maar bovenal
waren het de lach en
twinkelende ogen

in gezichten omdat
zij het verhaal beleefden
en de toekomst al wisten

Door wil melker op 07-10-2019 om 05:03 0 273
 • 1.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

De groef in vinyl

ik heb nooit
sprookjes gekend
was toch immers
een grote vent

vaak bouwde ik
met veel blokken
grote muren met een
raam om door te gluren

ik metselde compact
dat toch een kiertje
met uitzicht had op de
woelige werkelijkheid

wel had ik
mijn dromen waarin
alles een keurige
zachtheid kon tonen

zij wolkten en
dolden rond zon
en licht in een helder
blauw vergezicht

waar de wind
mij droeg naar de
groef in vinyl van de
muziek waar ik voor viel

Door wil melker op 05-10-2019 om 05:17 0 290
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Lichtrode muziek

je lacht
witte tanden
als je lichtrode
muziek speelt
op het vleugelklavier

ogen flirten met
contrasterende kleuren
terwijl lange slanke
vingers toetsen
magistraal beroeren

zo tonen vocalen
met eigen intensiteit
dit decor en paren
akoestische hoogstandjes
als lust voor het oor

juist in verbinden is
volmaaktheid te vinden
het onbekend nieuwe
nadert schoonheid die
wij verloren in het paradijs

Door wil melker op 29-09-2019 om 05:27 0 279
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onbegrepen tijd

jij hebt
noten laten lopen
marcheren en dansen
in voorkomende maten

hebt ze de
melodie voluit
laten dragen in
de synthese muziek

jij kende het
spel dat geschreven
staat in balken
met mollen en kruisen

proeft hoe
daarin nog verborgen
emoties huizen tot
op de dag van vandaag

het oeuvre is
gewikt en gewogen
nu breng je eindelijk
zijn schoonheid naar boven

in jouw dirigeren
wil jij proberen
ze echt te etaleren
na zoveel onbegrepen tijd

in een harmonisch
uitproberen lijkt
de uitvoering het
fenomeen te completeren

Door wil melker op 29-07-2019 om 05:09 0 358
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vinyl

een doos
vol vinyl
met veel plezier
maar ook verdriet

draaiend komen
zij tot leven om
de bands weer
hun muziek te geven

zangeressen met
een tik en hier
en daar een ruis
maar onmiskenbaar thuis

de eerste beats in
een totaal vernieuwen
van het genre popmuziek
in de hitparade repliek

nu nostalgie
van het beste soort
in de afgelopen 60 jaar
nooit meer iets beters gehoord

Door wil melker op 27-04-2019 om 05:39 0 358
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heer en meester

ik las
met vingers
het alfabet
aan klanken in
zwart witte toetsen

speelde met voeten
donkere tonen
opende alle registers
in een uitbundig
creatieve ontlading

voelde mij
heer en meester
over de melodie
beheerste alle nuances
van deze muziek

verdwaald in
de ruimte klom
het ijlste toontje
omhoog en verdween in
het schoonste van schip

maar samen
waren zij niet alleen
en juist in die
compositie vloeiden
warmte uit harten tot een

Door wil melker op 07-02-2019 om 04:34 0 444
 • 5.00 sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 stem

Op klavier

licht kaatste
op klavier een
boogie woogie van plezier

in een subtiel touché
speelde schaduw
ongemerkt de partijen mee

de partituur
was niet voorhanden
a l'improvise voor wie geniet

een dansje werd
al snel gewaagd
voetjes gleden uit heden

pareerden in het
strijk en zet een
gezamenlijk voetengebed

van het totaal fysiek
bewegen is de kus
als laatste overeind gebleven

Door wil melker op 28-07-2018 om 04:57 0 586
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Fijnbesnaarde luchten

ik zag de muziek
hoorde in de verte kleuren
tonen componeren tot
een harmonische melodie

trompetten schoven
blauw schetterend het
vooruitzicht op een
heldere cadans voor zich uit

witte wolkjes streken
langs fijnbesnaarde luchten
waar zij de zonnewarmte
zelf opklarend kusten

diep rakend trommelden
slagwerkers hun intrigerend spel
als de grote trom wat schaduw gaf
joeg staccato op het snelle leven af

het is een pandemonium
dit kleurrijke spektakel
waar de bruisende vitaliteit
een vrolijk heden voor orakelt

Door wil melker op 10-06-2018 om 05:36 0 600
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De mythe van salsa

ik zag passen dansen
hoge hakjes klakken
voelde de zwiep van de
salsa diep in mijn lijf

jij met je temperament
maakte een vent van mij
resoluut en doortastend
ook teder en afwachtend

na eindeloos draaien
verraadden je ogen de finale
waarin spanning was opgebouwd
vol liefde kleurend als goud

in volledige overgave
keerde jij naar binnen
ik begeleidde en verdronk
in je ogen toen wij samen gingen

omdat geven en nemen
in balans was gedanst accentueerde
dat schoonheid het applaus gaf de
mythe van salsa nog extra glans

Door wil melker op 05-05-2018 om 04:38 0 566
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Echoloze muziek

ik heb je
op een stoel
voor het voetlicht
gezet zonder tekst
alleen je ogen
presenteren open boek

je lichaamstaal
is de standaard die
jouw aanwezigheid
dragen moet in
het bedrijf dat ik
de voorstelling noem

jij bent en blijft
mimisch schouwen
ik dans en zing
grap en grol in
gefixeerd zijn door
alleen mijn eigen ding

toch voelt de zaal
de leegte die ik
speel als in een schilderij
zonder warmte en kleur
waar echoloze muziek
emoties beperken

ik dacht in jou
het ijkpunt te vinden
voor mijn strapatsen
maar zij zijn gelijk het
zielloze kreuken van golven
die eeuwig de rotsen beuken

Door wil melker op 17-04-2018 om 05:01 0 556
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top