voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Teveel hoop

hun blikken
opstandig
handen nerveus
nog zijn de
vonken niet
overgeslagen
heeft de
overheid
enige grip
zonder slagen

ze bedaren
in samen door
de somberte
weg te zingen
op het pad dat
een stem in het
donker beschijnt
waar handen
tassen pakken
van het strand

zonder elkaar
aan te kijken
want contact
is de ziel zien
die met angst
en wanhoop een
geweldspsychose
ontwikkelt nog
zonder vuist
enkel gescheld

een gammel
lekke boot
geladen met
teveel hoop
die de boot
laat zinken
omdat die
langzaam in
onbereikbaar
vol loopt

Door wil melker op 20-09-2023 om 01:28 0 9
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zakkenrollen

ik zag ze
bewegen
in verdichting
van mensen
luidere stemmen
de toon boos

hij verongelijkt
zij was wat kwijt
scheve blikken in
over en weer
het zinloos
beschuldigen

maar langs de rand
van het pleintje was
de vogel gevlogen
de steegjes in want
zakkenrollen is
een groepsactiviteit

Door wil melker op 11-09-2023 om 01:29 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verval

de schepping
was voltooid
overal waren
de klokken
gaan tikken
op het uur nul
omdat de mensen
anders zouden
stikken zonder
zuurstof bomen
zon en natuur

het raderwerk
was universeel
onvervangbaar
door de mens
waren er
ongewenste
haperingen
waarna verval
was ingezet met kains
ezels kakebeen dat
abel had neergelegd

Door wil melker op 24-07-2023 om 00:48 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder groet

het was
de laatste druppel
bloed die uit
de mensheid werd
geperst voordat
de aardjuwelen
zichtbaar werden

helder vonkten ze
al tussen het
stervend rood
waar zij weerkaatsen
in afnemend
vurige licht van de
exploderende zon

het restant van
wat eens de machtige
mens was geweest is nu
geslagen met de zeven
plagen leeg gebloed in
een immens inferno
zonder laatste groet

Door wil melker op 23-07-2023 om 01:30 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Die dit leven liet

ik wist
dat zwart
op het doek
langzaam donker
en voller werd

dat kijken
verdween in
ogen die bijna
niets meer zagen
in vervagen

probeerde
te contrasteren
met het wit van
schaduw maar er
was te weinig licht

heb de penselen
en het mes
weggelegd ben
het leven met
warmte gaan strelen

maar de
warmte die
er was bleek
te weinig om
nog te leven

onder mijn
handen bewoog
beweging in
finale verstarring
ik heb zwart lief

in stilte zonder
licht dat weer
alleen was met
de kleerscheuren
die dit leven liet

Door wil melker op 16-07-2023 om 01:55 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Seance in handlijnkunde

kleur
muziek en
mensen in
alle soorten
en maten trokken
de aandacht met

diensten en
koopwaar
die zij te bieden
hadden in de mêlee
van wat kermis was
en altijd geweest is

uitbundige
vrolijkheid
met gezang in
een jubelklank
omdat er overal
zoveel moois is

via een geheime
wat morsige entree
kwam ik in een met
stilte beladen ruimte
met twee waarzegsters
de attributen op tafel

seance in handlijnkunde
in sinti dialect ogen met kennis
besmet nog maar kort te leven
ondanks gezond voorkomen
geen ziekten maar dood
ik was daarin gekend

hoe, waar en wanneer
bleef antwoord loos
alles was klaar de rekening
een afscheidsgebaar ik
was verdwaald in leven
dat geen hoop wilde geven

feesters hebben
mij meegenomen en
in de luwte van de
menigte op een bankje
in rust bij laten komen
en verder laten dromen

Door wil melker op 09-07-2023 om 01:32 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Buitengewoon bezoek

het was buiten
beladen vochtig
in de donkerende
lucht waar druppels
aan takken groeiden
en vielen zonder regen

een klammige stilte
dreigde en maakte
alert ik hoorde vage
geluiden die ik niet
kon thuis brengen
in het verlaten park

een soort zich
mechanisch
voortbewegen met
de smaak van nieuw
in vreemde techniek
vrijwel onzichtbaar

ik ging sneller lopen
door opkomende angst
dichterbij komend dacht
ik dat het mij raakte
in een voorzichtig voelen
alsof ik gevisiteerd werd

door iets met
mogelijk dezelfde
menselijke coëfficiënten
het bewoog op vriendelijke
behoedzame wijze met
respect door lichaam en geest

bedankte voor het
onverwacht op
een buitengewoon
bezoek te zijn geweest
met excuus voor de
persoonlijke interventie

Door wil melker op 07-07-2023 om 01:37 0 50
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Blauwbloedstolling

er is geen
luchthartigheid
meer in de
oogopslag die
mijn blikveld raakt

in een verstolen
moment dat
evenwel geen
diepte toestaat omdat
contact is geblokkeerd

vage dweperigheid
heeft ook de geest
gegeven omdat
die uitstraling geen
bron van leven heeft

meteen weer
vingers aan de knoppen
ogen kijken het rood
uit hun doppen om
de rigoureuze stuipen

te ervaren
van aards laatste
apocalyptische
blauwbloedstolling
en fatale ademnood

Door wil melker op 27-05-2023 om 02:15 0 70
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het deprigevoel

fragiel was
ons contact
dat in het
zoomen ook
niet altijd de
techniek
mee had

de warme
gezelligheid
heeft ons
aangedaan
juist door het
gemis daarvan
in lange tijd

de info
van leeftijd
ziektes en
kwalen zijn
altijd gebonden
aan ellenlange
verhalen

verbazingwekkend
waren de emoties
bij de afscheidswens
warm, joviaal en
vol begrip met
goede wil heel
kwiek weg gestapt

gezwaai met alle
goede wensen
knuffels en sterkte
maar eenmaal thuis
was de moeheid en
het deprigevoel helaas
ook al meteen in huis

Door wil melker op 23-05-2023 om 03:07 0 67
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Netwerk als rode draad

ik kwam
ze tegen
de aangevers
vanaf de eerste
stap oogcontact dat

vervloog in de plak
die de waarheid
uit zichzelf
kristalliseerde loste
op tot weggooi prop

we boodschapten
zonder geheimen
kenden elkaar niet
maar herkenden wel
gedeeld perspectief

dat als rode draad
langs de wereld liep
onzichtbaar voor
die zich er nooit
in heeft verdiept

van groen naar
rood daar liepen
de sporen dood in
onwetendheid en
elkaar misverstaan

voorspelbaar want
zo is het op de toren
van babel ook
misgegaan in elkaar
horen en begrijpen

Door wil melker op 20-05-2023 om 01:54 0 65
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Was fobisch

jij lette
altijd op
mijn stappen
maar in een
gelijk ritme
kwamen wij nooit

hoewel als ik
mijn lengtes
regelde dan
paradeerden
wij wel tikje
kunstmatig

even schikken
was er van
jouw kant
niet bij
jij kon dat
helemaal niet

dat moeten
benauwde jou
het bewegen
door een ander
te laten regelen
was fobisch

Door wil melker op 29-03-2023 om 02:06 0 125
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Restanten van de anderhalfwereld

nog zijn er restanten
van de anderhalfwereld in
onze tijd relikwieën als
sprookjes voor ouderen
en kinderen vergeten is
dat ook zij ooit hebben
geleefd en hun zielentaal
is opgeschreven bij
feesten en evenementen
goed en kwaad is gebleven

maar de mens vond
het sprookje een irritante
fantasie die door
machthebbers misbruikt
werd te eigen bate
het werd gekleineerd
en op de brandstapel
tot as verteerd alleen
ratio overleefde de
gouden eeuw in verlichting

maar juist sport en spel
elementen kwamen
tegemoet aan de
ongebreidelde fantasie
van de jeugd in hun
ontwikkeling dat tekort
moest later door tal
van pretparken voor
volwassenen nodig
ingehaald worden

zo zullen ook in tal
van mystieke verhalen
uit onze tijden de
afgang en het lijden
van de mensheid
hun plaats innemen in
het altruïstisch geheugen
als geschiedenis en
voorbeeld hoe het niet
moet in het nieuwe paradijs

Door wil melker op 27-03-2023 om 03:01 0 117
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Steeds gevaarlijker

zacht maar
indringend
duwde vlaagjes
wind tegen
haar rug met een
niet aflatende druk

kleine uitschieters
gaven een alertheid
die zij niet kenden
omdat er geen
massa zichtbaar was
om kracht te traceren

uit bomen struiken
en omgeving kwamen
alternatieve reacties
die samen voor
ongekend spannende
momenten zorgden

zijn power leek
wat aan te wakkeren
in dat geluid zorgde
een veelheid aan
hoge tonen voor
angstwekkend pressie

van overal kwamen
steeds meer dingen
op ons af die door
toenemende snelheid
steeds gevaarlijker
voor ons werden

we zochten schuilplaatsen
begonnen hard te lopen
er vielen mensen die
bedolven werden
zij waren de eersten
van talloze hordes

Door wil melker op 15-03-2023 om 03:17 0 124
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een soort fantoom

het lijkt vaag
op iets dat
verdwenen is
maar mogelijk
ook nooit heeft
bestaan een soort
fantoom waarin
wij hebben
geloofd en zijn
meegegaan

met iets dat zich
vaak kneusde
aan de realiteit
zonder sporen
na te laten
behalve een
niet te harden
diepe pijn van
littekens die nooit
zichtbaar waren

er zat leven in
geweven zonder
direct om elkaar
te geven samen
in het lot geschikt
zonder precies
te weten waar
het allemaal wrikte
liefde zonder naam of
beiden niet goed snik

Door wil melker op 10-03-2023 om 02:30 0 133
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun Mantra's

weer
schreeuwen
anoniemen
hun mantra's
in vele talen
die zonder
te herhalen
hun menselijk
handelen
laten falen

toch
worden
ook zij
misbruikt
door lieden
die ook van
hun ellende
profiteren en
leven in sferen
van geld

jij bent
de enige
die zich
verheft in de
grauwzwarte
menigte die
schuifelend
tergend
langzaam
beweegt

hebt het
enige stel
ogen dat
priemend
in de verte
prikt om te
focussen
op de
gestelde
doelen

Door wil melker op 22-02-2023 om 03:11 0 138
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geen god en tijd

ik was op weg
stopte en ging
naar binnen
omdat er
geen buiten
meer was
door een deur
die ik niet meer
hoefde te sluiten

voor mij
strekte zich
talloze uitheemse
disformaties uit
waarvan sommige
nog iets vertrouwds
hadden in kort geleden
gebouwd maar
met focus op een
andere wereld

waar niet alle
dimensies bezet
waren die asychroon
voorbij zweefden als
wolken in een droom
ik hoefde niet
te gaan dat werd
voor mij gedaan
in een oogopslag
of bij handjeklap

ik ademde
synthetische lucht
waaruit alle
leven was gevlucht
een geurloos product
dat vier moleculen
zuurstof had maar
zonder nat in een
vreemde wereld die
geen god en tijd bezat

Door wil melker op 16-02-2023 om 02:13 0 140
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Dreigt de strop

steeds vaker
strakten wolken
hun rafelige randen
donkerden kleuren
humeuren van
de bezige mens

waar geleidelijkheid
de natuur ruimte
en tijd gaf joegen
veranderingen elkaar
in rap tempo op zonder
noodzakelijke rust

ook gebrek aan
bezinning ontwricht
in evolutionair opzicht
de synchronie en leidt
onherroepelijk naar
chaos en insufficiëntie

reserves raken op
misgrepen nemen toe
keuzes worden beperkt
waar aantallen en behoeften
domineren dreigt voor
de beschaving de strop

Door wil melker op 02-01-2023 om 02:52 0 161
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn apocalyptische zucht

ik zie je
in het landschap
opgaan als jij
buiten loopt
met een lach
op je gezicht

als het licht
zich concentreert
op jouw komst
openen zij hun
bloemen in de verte
en rechten de stelen

om tussen velen
jou beter te zien in
minieme bewegingen
schoonheid details
die alleen de insider ziet
als wonder van de natuur

stille communicatie
tussen natuur en mens
in prachtige bloemenpracht
maar ook in het zacht
raken van de wind aan
de wolkfiguren die

spelen met stralend licht
van de warme zon in het
blauw van de lucht
begeleidt door mijn
apocalyptische zucht dat
dit vergaat en verbrand

Door wil melker op 23-12-2022 om 03:07 0 163
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hartverscheurend

nog heeft
de kou
haar hart
niet bereikt
in een lijf
vol verzet
waar gebed
heeft gefaald

afgeschaald
voorbij het
minimum
met uitzicht
op nooit maar
ondertussen
komen reserves
de bodem tegen

nog kijken ogen
hun heldere blik
zeg jij gaat niet
gebeuren maar
kou is het venijn
dicht bij je ziel
is jouw verdriet
hartverscheurend

Door wil melker op 14-12-2022 om 03:02 0 220
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het incomplete nog gist

Zij liet mij
Uit alle hoeken
Van de kamer
Zichzelf zien
Lichtte op
Met figuur
Gezicht en
Voorkomen
In complimenten
Aan de genen
Van haar ouders

Het reproductieve
Gen lijkt in haar
Vingers te hebben
Gezeten of zouden
Resultaten de
Fundamenten
Kunnen zijn voor
De grote zoektocht
Naar zichzelf
Die blijkbaar nog
Niet is afgerond

vol verbazing
Zie Ik hoe haar
Ontdekkingen
Eigenschappen die
Anders onderbelicht
Waren gebleven
Nu het beeld
Completeren uit
Het gevoel van
Gemis waar het
Incomplete nog gist

Pas in de totaal
Versie springt het
Persoonlijke er uit
met lach en ogen de
warme kleur van
haar en huid in
welgevallen poses
waar op de voorgrond
commercie spreekt
tekenen lijnen haar
liefelijke fotoreeks

Door wil melker op 01-12-2022 om 03:08 0 186
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top