voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Hellevuur

confronterend
waait kou
langs huid
verwarmde cellen

in het eerste
zonnebad dit jaar is
het oppassen voor
roodverbrande vellen

daar waar vitamine
d zijn charisma ziet
ontstaan pikt meteen
duivels hellevuur aan

voorzichtigheid
is geraden in het
vergeten van de tijd
ben je zo gebraden

mijn wekker was
al afgegaan voordat
er ijsbloemen op mijn
rug waren gaan staan

Door wil melker op 27-01-2021 om 04:43 0 14
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Die stilte genereert

ik wil geen
beweging horen
als geluiden
zichzelf ruimen
maakt stilte
eindelijk een kans

te vaak wordt
zij overstemd
krijgt zelden
de mogelijkheid
zichzelf eens
kenbaar te maken

jij hebt met
jouw lach die
ruimte gecreëerd
in het zenden van
warmte en kracht
die stilte genereert

verbazing en
verwondering om
dit fenomeen waarin
emoties zich eindelijk
ontdekken als existentieel
deel van het geheel

Door wil melker op 26-01-2021 om 04:10 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De boulevard

ik zag hoe lente
je haar al lichtjes
high light kleurde
na maanden lang
het winters blond

ik proefde
de eerste prille
tonen als voorjaars
melodie uit het
zilt blauw golvenlied

joyeus rokten kort
nog op de gok
hun lichte benen
terras genietend
onder warme zon

een tikje fris
windje uit de
nog koude zee
dolde in de grote bos
gekrulde haartjes mee

nog is de boulevard
geen speelveld voor
hormonen maar in
zonnebrillen spiegelen
al de eerste dromen

Door wil melker op 25-01-2021 om 04:27 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Intiemer

jij was het die
de lucht verschoof
donkere draperieën
opbond zo dat de
inkijk groter woonde

ruimte gaf aan
het benauwde dat
veilig onze handen
vond zodat doortastend
weer op afstand stond

later brak het
inzicht door dat
eigen kracht de macht
weer pakte als jij op
dezelfde golflengte lachte

wij waren intiemer
dan we zelf wisten
omdat wij samen
hadden gegeten van
brood dat honger stilde

Door wil melker op 24-01-2021 om 04:16 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wat magie bereikt

je beweegt
de schaduw
van je hand
aan de achterkant
vervloeien
pigmenten tot
harmonie die
wereld een nieuwe
kleur mee geeft

waar twee
componenten
samen gaan kan
in de optelsom
onverwacht een
nieuwe kleur ontstaan
met een frisse
eigen kijk op wat
magie zo bereikt

juist in het
organisch gedeelte
beloven passen
en meten geen
vaststaand resultaat
weet dat uit het
ongewisse in missen
van de ratio de
verrassing altijd groot is

Door wil melker op 23-01-2021 om 04:30 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun dodelijke trommen

wij gingen
rood omhoog
uit groen dat
lucht geworteld
aan de natte
beademing lag

het donkere gat
dat krioelde vol
bewegen onder
een uitspansel
dat alle energie
gaf aan dit leven

wij bloeiden niet
maakten geen vrucht
maar kleurden de
hemel waaronder
de schepping door
de mens was gevlucht

hun vurige vraatzucht
was de dood voor
het woud in een kaalslag
die de mens is begonnen
hun dodelijke trommen
zijn de kraamkamers voorbij

Door wil melker op 22-01-2021 om 04:18 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Licht hautain

zij kwam onverwacht
nam als entree
een licht hautaine
houding mee in
een lieve fris
spottende lach

er ruiste verleden
in haar kledij
zonder dat de
aanslagen van tijd
zichtbaar waren
in haar verschijnen

waar geroezemoes
de boventoon voerde
lijkt stilte nu de
overhand te krijgen
uit pure verbazing om
het vreemde gebeuren

zij pareerde
innemend de blikken
koos haar moment
toen zij alle ogen
en aandacht op
zich gericht wist

haar stem had
het zangerig accent
van over de grens
de zaal was vlot
klaar met haar afkomst
te determineren

alleen ik stond
nog steeds perplex
in mijn lang durend
deja- vu waarin de vragen
van mijn leven het antwoord
moeder hadden gegeven

Door wil melker op 21-01-2021 om 04:12 0 10
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geen tranen

zacht wiegen
watergordijnen
hun nattigheid
tegen de straat

guur slaat de
wind opspattend
water tegen een
troosteloze muur

weg is de zomerse
scene met een
zonovergoten hangplek
vol schaarse kledij

daar was toen
geen corona in al
zijn varianten met
contactbeperkingen bij

ze hebben het hart
uit het vrijen gehaald
van de anderhalve meter
een dodelijk vaccin gemaakt

alleen nog online kun
je even jezelf zijn tot je
anderen hoort lachen omdat
ook zij geen tranen verwachten

Door wil melker op 20-01-2021 om 04:19 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Duizend koren

vanuit de verte
hoor ik jou al zingen
met de stem van
duizend koren en
ik zing mee met de
tranen die als ik jouw
muziek hoor als een brok
in mijn keel blijven steken

met een hoofd vol
emoties stromen zij
overvloedig en verstikken
mijn stem tot ik jou zie
en de puzzel van muziek
liefde en schoonheid de
hemelse variatie krijgt
waarvoor ik altijd bezwijk

waar wolken als
rekwisiet in blauw jongleren
orkestreren wind en
loof de donkergroene
tonen van de natuur
terwijl zon haar energie
als eeuwig warme melodie
zomaar te geef aanbiedt

Door wil melker op 19-01-2021 om 04:18 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Je verdwaalde

ik zag de paniek
in je ogen groeien
hun bloemen in
extreme kleuren
bloeien in het korte
moment van bestaan

jij hebt ze
laten gaan zonder
plukken omdat hun
geuren licht lijken te
geven in een duisternis
die niet is van dit leven

ooit heb jij je
vingers gebrand
aan deze fictieve macht
die jou kracht en
richting zou geven zonder
klappertanden en beven

maar je verdwaalde in
een nooit gezien land
dat geen bekendheid had
maar jou wel lessen
heeft gegeven hoe je
voortaan zou moeten leven

Door wil melker op 18-01-2021 om 04:14 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stukjes van jou

ik heb je gezien
in het huis van
hiernaast op een
gedachteloos
moment dat geen
onderwerp kent

er waren al
stukjes van jou
die ik had geraapt
vergaard op speciale
gelegenheden ver
weg van het heden

ik had geen plannen
maar kon mijn
gedachten aan jou
niet uit mijn hersenen
bannen omdat je te
diep in mij verankerd zat

toen heb ik
het huis gebouwd
zo vlakbij dat jij
naast mij woont in
de stukjes leven die
je mij ooit hebt gegeven

in ons mystiek
samenkomen beleven
wij het bestaan
zoals wij dat dromen
waarbij onze realiteit
de wereld angstvallig mijdt

Door wil melker op 17-01-2021 om 04:25 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Buiig wit

zacht dalen
de vlokken uit
buiig wit

het losraken
van de kristallen
haken geeft hen gewicht

de zweefvlucht
op minimale wind
is een en al rust

waar stilte
weer woorden hoort
is aarde nabij

een groene wei
met spelende kinderen
wordt plotseling verblijd

met ruimte voor het
sneeuwprettig bewegen
in onverwachte wintertijd

Door wil melker op 16-01-2021 om 04:24 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het guitige

ik zag je proeven
wist dat jij heel even
in een andere wereld
zou vertoeven om na
te gaan wat er met
dit lekkers is gedaan

fris en fruitig was ooit
een hype maar het nu
toegevoegde guitig
springt er helemaal uit
door trigger van de
lach en vrolijkheid te zijn

dit buitengewoon
kleine wonder
wordt zomaar op de
tong gelegd alleen
ogen hebben in alle
stilte verrassing gezegd

het guitige in
smakenland heeft
verbindingen doen ontstaan
die ons door een
nieuwe wereld vol andere
samenhangen laten gaan

Door wil melker op 15-01-2021 om 04:32 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In contrast

ik zag je
met licht spelen
zette stralen stop
liet ze dan
weer gaan zonder
je te vervelen

je wilde ze
nawuiven maar
als je woof
doofde de straal
was er niets
meer van over

later probeerde
jij schaduw te
knippen in stukjes
die jij makkelijk
tot een mozaïek
zou kunnen schikken

alles ging goed
alleen in het opslaan
van de delen kwam
de klad omdat zij geen
naam hadden en
een heel kort leven

veel later heeft
iemand mij iets over
licht en schaduw uitgelegd
dat ik het beste in contrast
met beiden kan spelen
zonder mij te vervelen

Door wil melker op 14-01-2021 om 04:23 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Van hemelse allure

ik had je
niet zien komen
je was er ineens
nog kleurde je
licht zonder dromen

pas later bracht
de huidkleurvariant
je vormen in herkenbaar
verband ondanks
fluctuerende variaties

in eigentijdse
momenten spreidden
jouw talenten je
specifieke subtiliteiten
ruim tentoon

verrassing golfde
door de groep
men wist goed van
van de hoed maar ook
de rand bleek interessant

het stukje schoon
van hemelse allure
stond ademloos met
de mens voor hetere vuren
in adoratie van ongekend

je bent gegaan
op de jou bekende
mystieke wijze met lach
in hartstochtelijke dracht
verpakt in stralende ogen

Door wil melker op 13-01-2021 om 04:13 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geestje spelen

wij hadden
stiekem stukjes
van het universum
open gemaakt om
de hemel te vinden

we waren kinderen
als wij ons verveelden
gingen we geestje
spelen omdat dan
alles mocht en kon

maar wij werden
bedrogen door
volwassen ogen die
ons manipuleerden
om stilte te gaan leren

toch braken wij in
onder hun blikken
spraken wij zonder
stem en te stikken lieten
zomaar onze zielen zien

toen was er nog geen
duiveltje te bekennen
die kon ik pas later als
volwassene herkennen
en negeren als de pest

Door wil melker op 12-01-2021 om 04:52 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het laatste licht

ik zag hoe
de dag schemerde
voelde me verloren
in het donkeren
van het laatste licht

nog had jouw
gezicht een
stevig profiel dat
scherp tekende in
toenemende duisternis

en warmde je
hand de ongeziene
verbinding met het
geheel dat ik aan
het verliezen was

omdat de kou
opkroop en vertwijfeling
je blik vertroebelde of wij
elkaar nog voor gebroken
ogen konden behoeden

zacht witte sneeuw
die nacht de plaats
waar onze zielen uittraden
de eerste strenge vorst
kende geen genade

Door wil melker op 11-01-2021 om 04:18 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De kleur van geld

zacht gaan
je vingers
over mijn huid
in het oplichten
als de schaduw
voorbij is dooft
de uiterste datum
langzaam uit

ik zie je lach
wacht op de
boodschap die
mij niet zal
verontrusten
want voor het
raken wilde jij nog
wat kusjes smaken

in het goddelijk
ambacht als
schepper en
restaurateur
krijgt de zorgpolis
steeds meer de
kleur van geld en
assurantie gezeur

de opdracht
gechipt de
rekening getikt
uiterste datum
vermeldt status
en solvabiliteit jij
maakt mij gelukkig
met wat extra tijd

Door wil melker op 10-01-2021 om 04:41 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vurig rood

traag boog
warm glas
bolde door
lucht van
de blazer
tot de coupe
die we zagen

schitterend
hoe transparant
inkijk geeft
aan beide kanten
gescheiden door
twinkelend
kleurend kristal

als vakmanschap
de scherf vermijdt
voorkom je dat
de mens zich
scherper snijdt en
pijn het vurig
rood laat zien

Door wil melker op 09-01-2021 om 04:34 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Romantisch

jij hebt de
kleuren geraakt
met je romantische
smaak ze in vorm
gelijkheid gegeven
ook al lijken hun
hoeveelheden dat
anders te beleven

juist het accent
de subtiele plaatsing
zindert ineens van
ongekende warmte
benadrukt de kracht
van het hart dat
eindelijk romantisch
heeft uitgepakt

handenvol sfeer
in ogen en lach
waar mensen zich
laten gaan zonder
restricties en muziek
het timbre geeft aan
kleuren die niemand
nog ooit heeft beleefd

Door wil melker op 08-01-2021 om 04:17 0 39
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top