voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Mimiekpuzzel

ik heb de lijnen
die karakteristiek
waren voor
haar mimiek
eerst bevoeld
de diepte betast
de strakheid
al in potlood
en contrast
beschreven

de babyhuid
is lang het
onbeschadigde
deel gebleven
totdat buien
en nukken steeds
langer bleven leven
hun sporen zichtbaar
achterlieten in
het huidnegatief

heerlijk was
de ontdekking dat
ook de lach in een
positieve setting
wel stevig gerimpeld
was neergezet
in de toen al
uiterst moeilijke
in beweging zijnde
mimiekpuzzel

Door wil melker op 24-06-2024 om 03:14 0 5
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Close for ever

wij hebben
met handenvol
emoties gespeeld
meestal met liefde
en vaak niet alleen

voorzichtig
zonder ons te
bezeren juist
liefde zal ons
dit snel leren

want diep van
binnen raken de
eerste toetsen in
aftasten de weg naar
een hemelse symfonie

pas daar waar
het lichaam de
swung van muziek
aanvoelt wordt dansen
close for ever together

Door wil melker op 23-06-2024 om 03:16 0 7
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het zwart contrast

ik ben
in wit
gaan graven
omdat zwart
geen schaduw
kan dragen
ook hoogte en
diepte ontbreken

zonder schepping
in zijn vele
nuanceringen
van de natuur
de melodie
van schakering
die van de harp
vingers komt

de variaties in
kleur oneindig
wordt dus altijd
nog is er het contrast
van tegendeel
juist bij zwart wit
is de balans
onzichtbaar

zo worden
alle kleuren
samen wit
lacht liefde en
licht alles uit
terwijl het zwart
contrast de hel
mateloos tart

Door wil melker op 22-06-2024 om 03:56 0 12
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Donker dromend

ik zag je ogen
donker dromend
sluimeren
jij die eindeloos
van de wereld hield
met je lange
warme armen open
handen en een hart
dat de wereld
overstraalt tot achter
in het universum

nog ben je
bezig met zoeken
naar woorden
die bij de veelheid
van jouw emoties
passen zonder een
directe duidende naam
overweldigd door de
behoefte aan liefde die
uit hun gecomprimeerde
aandacht straalt

Door wil melker op 21-06-2024 om 04:36 0 14
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Beatle sound en mick Jagger ritme

iedereen weet
dat er stemmen
bestaan waarvan
het geluid nooit
verloren gaat

waarvan de dictie
en karakteristieken
zijn vastgelegd net
als de melodie van
een muziekstuk

niet de technisch
vastgelegde en
reproduceerbare
versies maar geluid
vers van de stem

waarin afkomst
specifieke familie
klanken in toonhoogte
en temperament
en emotievolume

die specifiek zaken
die de stem van
de familie maken
lijken genetisch
vast en herkenbaar

eindelijk kunnen wij
technisch de diverse
partijen in een stuk
muziek van elkaar
scheiden en geweldig

een eigen leven
laten leiden onafhankelijk
van de andere partijen
zoals een Beatles sound
met een mick jagger ritme

Door wil melker op 20-06-2024 om 05:03 0 6
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hartstochtelijk bewegen

ik heb je
zien kappeh
en hakkeh
met lijf en
ledematen
strak bonken
alle spanning en
agressie op het
laaiend vuur van
hartstochtelijk
bewegen gelegd

wilde haren
wapperden
ogen blonken met
mda gestimuleerd
en haalde zo de
ochtendwake om
dan snel bij te
slapen voor het
finale festijn
de stilte daarna
is orgastisch fijn

Door wil melker op 19-06-2024 om 03:47 0 5
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Handen open

je keek mij
lachend aan
handen open
armen uitnodigend
warm gebogen
alsof jij er niets
aan kon doen
dat het leek als
vragen om een
eindeloze zoen

niet hulpeloos
dat gebaar
maar juist heel
bijzonder om
in zoveel
vertrouwen
je hart te laten
zien hoe dat met
tedere liefde iedere
slag voor mij over had

Door wil melker op 18-06-2024 om 03:42 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het verborgen paadje

we liepen
juichend het
verborgen
paadje in naar
onze geheime
bloemenplek
waar alles
altijd bloeit

ook nu
een half
zonnetje
en samen
even vrij los
van de wereld
in samenspraak
alles begroeten

de stand van
zaken opmaken
wat zijn schoonheid
heeft gegeven
wacht nu overleven
alles heeft vrucht
gegeven voor weer
een nieuw leven

wij blijven de
tuin verzorgen
wie liefde geeft
zal de kleurigste
bloemen oogsten
ook voor ons geldt
een nieuwe morgen
zonder zorgen

Door wil melker op 17-06-2024 om 05:03 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun geborgenheid

ik wist
dat het zijn
handen waren
waarvan
de vingers
mij wenkten
om in hun
geborgenheid
te komen schuilen

zijn sterke
open handen
waren altijd een
toevluchtsoord
als ik door verdriet
moest huilen met
tranen die uit
heel diep van
binnen kwamen

ik ben op weg
naar een
transparante horizon
omdat daar licht
nog het langst
in helder zwemt
het is liefde die
mij energie geeft
om in dit leven

gelukkig te zijn
zonder erg
beschadigd te
worden en door
scherpe randen
te gaan bloeden
bij gebrek aan
warme tolerantie
van dichtbij

Door wil melker op 16-06-2024 om 03:58 0 28
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onherstelbaar falen

hebben wij
onze ogen
geopend om
ze daarna
voordat zij
helemaal
ontluiken
weer te sluiten

wij waren
op zoek naar de
wereld om ons
heen naar leven
en alles weten
hoe en wat
omdat het
slecht gaat

en alles van
waarde verloren
lijkt te gaan
zoals de natuur
met zijn raderen
en niveaus van
duurzaamheid
op onze aarde

we hebben
gezocht in tijd en
geschiedschrijving
opgravingen maar
zijn vergeten de
oorzaak te zoeken
we komen uit
bij de mens zelf

als wij die kunnen
veranderen met
respect voor alles
wat leeft en bezield is
dan kunnen wij het
onherstelbaar falen
van de nog levende
mens betalen

Door wil melker op 15-06-2024 om 03:28 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stiltes zelfkant

ik zag ze
staan de
lange rijen
naast elkaar
de phone
in de hand
wachtend in
de weerschijn
van stiltes
zelfkant

communicatief
vrij gestoord
socialisatie
nog nooit
van gehoord
zag ze in bus
buiten en tram
volumeknop
op super
ad rem

zijn specialist
in afkortingen
van de tiktoktaal
in synchroon
bewegen op een
simpel patroon
komen zij
zichzelf tegen
alleen in een
onbekend lijf

willen
ontsnappen
maar volgen
blijkt een
werkwoord
dat niet op het
lijf geschreven was
en door gebrek aan
opvoeding nooit
doorgegeven is

Door wil melker op 14-06-2024 om 03:53 0 13
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Gods wereldtoneel

ik wist
dat ik zou
overstappen
maar de
halfschaduw
ademde nog leven

ik voelde
kou druipend
vochtige tocht
optrekken
in van kwaad
zwangere stilte

ik kende deze
onheilspellende
dreigingen die
rationeel niet
nooit goed te
verklaren waren

maar
connecties
in dark web
hadden met een
wereld die niet veel
fris in huis had

lang hebben we
alles genegeerd
maar hun
manifestaties
werden steeds
indringender

net als hun
begeleidende
reptiel en
rioolgeuren
afkomstig uit
tijdloze afvalputten

zelfs in de religies
hadden zij zich in de
mystiek een opdringende
spraakmakende plaats
toegeëigend op gods
wereldtoneel

Door wil melker op 13-06-2024 om 04:36 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De spiegel van vroeger

ik hoorde
muziek van
lage en hoge tonen
zij riepen een bericht
van algemeen belang
maar woorden waren
menselijk en zij berichtten
hun regelmatige info's
op tal van frequenties

lang geleden dat
ik mensen heb horen
praten nog eerder
moet dat een
gesprek zijn geweest
ik herkende mezelf niet
moest in de spiegel
van vroeger kijken om
mezelf als ik te zien

er was geen
buiten meer wel
schermen die alles
lieten zien wat je
wilde maar er was
geen behoefte aan
ze waren op non actief
wij verbleven kleefden
leven aan de afdeling

werken deden
we niet wel af en toe
een upgrade om
bij te blijven zoals de
fysieke trainingen
en gezondheidscontroles
het oude bestaan is gedaan
wij bleven alert geen robot
zong waar dat op zou slaan

Door wil melker op 12-06-2024 om 03:48 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

To My Former Muse

I decided that it's time to part our ways
We've been holding on to the fantasy of what we could've been
And if I don't cut you off we will continue to do so until the end of our days

And although this hurts
I'm so sure we will both grow from this time apart
No growth ever came from a comfort zone
And only time can heal a broken heart

Our love has filled so many pages
so many poems wrote itself
You made it so easy
But it's time to put the final book on the shelf

So since this is our final goodbye
You will no longer be my muse
I will no longer write my poems about you
And I will let you loose

Door TRUE op 11-06-2024 om 11:53 0 17
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Donker na het laatste licht

ik heb het
laatste licht van
de aarde gevist
nog rest slechts
dwarrelend stof

zielloos
zonder energie
vorm gewist
de structuur
al lang vergeten

omdat leven
zonder ziel geen
herinneringen telt
in een context
zonder reflectie

ooit is ons de
ziel gegeven
kwamen essenties
in de stof
weer tot leven

die spiegelden
in wederzijds
communiceren
naar eigen beeld
en gelijkenis

niet identiek
maar naar zijn
levende ik
het was geen
vreemde want

wij deelden het
geheel van zielen
in samen voelen
en ervaren van
alle emoties

Door wil melker op 11-06-2024 om 04:02 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Heel guitig

ik hoopte
dat jij
het had
ook doorhad
dat van die
knipoog

zij had het
al van nature
een bekoorlijk
licht trekje dat
mij mateloos
opwond

en mij
intrigeerde
dat ticje waar
zij geen enkele
controle meer
over had

behalve dat
zij zo af en toe
met die knip
heel guitig en
onverwacht uit de
hoek kon komen

Door wil melker op 10-06-2024 om 03:46 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De witte hoofdletters

nauwelijks
hoorbaar
speelden
onze woorden
hun eigen
kastelen
in het natte
zand van
het strand

alleen
de witte
hoofdletters
van krullend
schuim waren
het zichtbare
begin van
weer een
nieuwe zin

tussendoor
zong de wind
zoutkristallen
en scheen zon
de flonkeringen
die oplichtten
in elkaars ogen
tot in deze kleine
strand seance

het zeewater
langzaam onze
lieve beelden
verdronk in
eb en vloedgetij
wij lieten die dromen
tot ons komen op
onze schitterende
smartphones

Door wil melker op 09-06-2024 om 03:41 0 19
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw horen en zien

in jouw
horen en zien
ben ik vergaan
nog wat oude delen
en fundamenten
zijn blijven staan

ik ben geraakt
met zachte
hemelse krachten
die mijn gedachten
richten op jou
als middelpunt

dit ervaren is
nog spannender
dan geboren worden
in een wereld die
met onze liefde naar
volmaakt zal groeien

in een wereld als
gemeenschap
en deelgenoot
in leven met warme
liefde waar geluk
echt zal bestaan

omdat de schepping
het samenzijn in
harmonie centraal
heeft gezet met
een geboorteband
uit liefdeshand

Door wil melker op 08-06-2024 om 05:06 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Trigger voor ieders blik

een strak
gaaf profiel
eenzijdig
verlicht met
donkerscherp
contrast
snijdt wind
en regen
onbarmhartig af

de kin wat
geprononceerd
houdt de armslag
in de schouders
keurig in balans
zonder de nek
met lichte druk
naar beneden
te buigen

geen hoogmoed
is er te bekennen
in de blik die
verder kijkt dan
de horizon reikt
de aanwezigheid
van een goed lijf
is de trigger voor
ieders blik

harmonieus
bewegen zoals
wind bloeiende
bloemen het
volmaakt
synchroon
dansen zo
uit de natuur
heeft meegegeven

Door wil melker op 07-06-2024 om 03:31 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geen mooi weer loopster

waar nu
je ogen wonen
heerst rust
weg zijn de
snelle vlagen
die jouw mimiek
niet konden
dragen en
andere kijkers
onrust gaven

rust heeft jou
goed gedaan
ongedwongen
heb jij je
leven ingericht
dat is te lezen
in een gezond
blozend gezicht
met een helder
klare oogopslag

de resultaten
van je lange
benen loopsessies
spreken voor zich
geen mooi weer
loopster maar juist
met weer en wind
tegen begin jij te
lachen om wat regen
kun jij alles geven

Door wil melker op 06-06-2024 om 03:53 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top