voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Je uitdagende lach

wij bewegen
altijd synchroon
ik zie de
volgende pas
al komen
in je ogen na
je uitdagende lach

ik was
getraind in
duizend variaties
en toch was
jij mij vaak
door afleiding
te slim af

dan telden wij
winst en verliezen
notuleerden
de compromissen
gingen opnieuw
van acquit in
spelen om niets

Door wil melker op 24-06-2021 om 05:07 0 18
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De mise en scene trein

jouw blik
ziet in onderscheid
beweging uit
stilstand komen
nog voor dromen
in wakker
worden tot
realiteiten
gaan behoren

jouw donkere
ogen hebben via
jouw brein
dat fotografisch
vermogen in
opslaan van data
verschillen aan
te geven in
stilstaan en leven

waar de
acties zijn focus
jij onmiddelijk
lichten je
kijkers op in
verwondering
springen lichaam en
ziel meteen op de
mise en scene trein

Door wil melker op 23-06-2021 om 04:30 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verre luchten

ik lachte
betrapte mij
er op dat ik de
verre luchten
dichterbij wenste

alsof god in
het diepst van
zijn gedachten
mij zijn handen
ooit zou schenken

toch voelde ik
het bestaan dicht
om mij heen ik was
niet alleen in de mij
toegenegen straling

nooit is er het
begrip om weer
met dieren samen te
kunnen praten of van
vogels vliegen te leren

met bomen te
converseren en uit
hun overleveringen
de belangrijkste
levenslessen te leren

Door wil melker op 22-06-2021 om 04:50 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Even zondigen

ik heb altijd heilige
willen worden
al toen ik in de kribbe
lag en maria als
mijn moeder zag

wij waren niet zo
uitgesproken thuis
want het dagelijks
leven haalde al veel
extra geboden in huis

wij deden weinig
aan mystiek want
wat wij niet snapten
was verdwaald en
dus eigenlijk doodziek

wie het bidden
had uitgevonden is later
zeker een wereldwonder
in zijn ding geworden als
baasje van onthouding

ik heb het niet kunnen
smaken er waren teveel
aantrekkelijke zaken
celibaat deed me veel pijn
even zondigen was te fijn

Door wil melker op 21-06-2021 om 04:15 0 25
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Op de grens

jij was
op de grens van
altijd open

waar gesloten
stond was voor jou
verboden grond

geen basis om
te stralen of
energie te halen

er moest een
keuze zijn en
niet alleen venijn

als vrijheid
ingeperkt wordt is er
menselijkheid gestolen

een stukje
persoonlijkheid gejat
dat van onszelf was

zo worden wij
tekort gedaan in
leven en bestaan

Door wil melker op 20-06-2021 om 04:20 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hun leven

jij bent op
op formidabele
wijze verrast
zij hebben de kleuren
van hun leven
gisteren jou gegeven

in tal van leuke
composities in
een veelheid
van combinaties
op de meest
uitgelezen locaties

kijken ze jou
liefhebbend aan
gezin kinderen en
kleinkinderen die
tussen de generaties
door- en op zijn gegaan

in hun subtiel
verschil in afkomst en
geest eigenheid in
onderscheid op het
totaalplaatje van
jouw 65 jarenfeest

Door wil melker op 19-06-2021 om 04:16 0 27
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Pandemisch leven

schitterend
ben jij overeind
gebleven in deze
bizarre tijden van
pandemisch leven

uit alle spinsels
heb jij met magie
de pluisters van het
duister verdreven
op zoek naar licht

ook op nabije
helderheden werd
het zicht ons op
mystieke wijze
plotseling ontnomen

waar ooit houvast de
weg naar hemel was
zijn geesten weggebleven
zij konden uiteindelijk
niet met corona leven

Door wil melker op 18-06-2021 om 04:10 0 30
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw stilte

structuren en
waarheden orakelen
ongevraagd de wegen
voor vandaag naar de
doolhof van morgen

alleen jij mijn muze
bent standvastig gebleven
geen rots in de branding
maar vol enthousiasme
en vuur voor het leven

dat niet doorlopend
ontspoort maar weer
keurig op tijd rijdt
zoals het na eeuwen
ook na corona weer hoort

laat je lach weer eindeloos
spelen met de magie die
zovelen zien in je blik
jouw stilte vol mystieke
woorden zal ik altijd horen

Door wil melker op 17-06-2021 om 04:19 0 29
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onze aura's

het lichten
van je ogen
kleurde met
een zacht
stemgeluid de
sfeer die wij
wilden horen

die uit
ons samenzijn
is geboren
door genetische
voorbereidingen van
vele geslachten en
generaties gedachten

in jou sprankelt
magie waarvan
wij op bijzondere
wijze ook de
exponenten zijn
omdat jouw energie
onze aura's versterken

Door wil melker op 16-06-2021 om 04:57 0 33
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Echoot tijd

je lach waait
keuzes weg
die al dan niet
terecht op
je pad zijn
gekomen met
je mee lopen
en dromen

ze vangen met
beelden je ogen
showen werkelijkheid
zonder te worden
bedrogen maar in
de verte echoot
tijd het lied van
voorzichtigheid

nog zijn de
woorden niet
te verstaan maar
tonen geven al
spanningen aan die
in naderbij komen
zullen gaan strijden
met dromen

nog geeft jouw
lach de verbinding
aan van alles wat
kan en mag binnen
redelijke grenzen
met als middelpunt
aandacht voor leven
en welzijn van mensen

Door wil melker op 15-06-2021 om 04:25 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Als bikkel

ik heb de was
waarin ik in
jouw handen
gesmolten ben
er nooit meer af
kunnen wassen
zij plakte niet maar
bleef ons verrassen

je handen
kenden mijn huid
als geen ander
vingers heelden
cellen en vaten
waarbij schade
door het leven
werd opgeheven

nooit ben ik
zo zacht geweest
als bikkel kon ik
genadeloos stuiten
een gevaar voor
ramen en autoruiten
die anoniem spiegelden
als vat zonder duigen

pas toen ik
jou zag braken
de rotsen schreef
mijn hand voor
het eerst liefde
in het schelpenzand
daar ben ik gesmolten
op het hete strand

Door wil melker op 14-06-2021 om 04:16 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Fragmentarische liefde

jij bent geen
fantoom in een
uiteenspattende droom
van fragmentarische liefde

jij had strelen en
struwelen als
hogere kunst in het
assortiment adoreren

jij zalfde preventief
beurse en kapotte
plekken die de
levensspiegel liet zien

sloeg bruggen van
liefde als afgronden
niet begaanbaar waren
in heilzame ontmoetingen

voelde intuïtief dat
duistere nachten onrust en
gevaar brachten door niet
nader te noemen machten

terwijl de breuklijnen
van het leven langzaam
heelden opende nacht
zijn hellebeelden

waar ik van het
hellend vlak gleed mijn
rug openreet voordat ik
jouw astrale arm greep

in jouw mentale kracht
vond ik de begeleiding
die mij vrijwaarde van het
gemankeerde leven op de dag

Door wil melker op 13-06-2021 om 02:38 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Algoritme

we hebben
de vingers gekruist
elkaar in de ogen
gekeken zijn daar
gebleven zonder
afscheid te nemen

ik heb jouw
energieën gevoeld
in een aura van liefde
de hemels bewoeld
in een respectvol
eindeloos genieten

wij zijn niet
voor elkaar geschapen
in samen slapen
kunnen wij als rolmodel
er iets heel fantastisch
van proberen te maken

juist daarom
intrigeer jij mij
in hoge mate
want jouw intimiteit
is door geen enkel
algoritme na te maken

Door wil melker op 12-06-2021 om 04:17 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In strak staccato

het was of ik
het zwart bruine
rotsblok hoorde
spreken in het
aanwakkeren van
een ijskoude wind

er werd ons
geen uitzicht op
warmte gegeven
in het donker
ogende gat dat
als opening sprak

in strak
staccato geselde
wind het gesteente
waar de vegetatie
het liet afweten zonder
enige vorm van houvast

nog sluipen
restanten over de
bodem naar buiten
in de hoop dat licht
ook hun leven weer
enige glans zal geven

Door wil melker op 11-06-2021 om 02:57 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Nog gesloten deuren

ik hoorde
hoe haar aria
brak en in een
waterval muziek
naar beneden stortte

nog was
haar lied niet
teneinde omdat
tonen meanderden
tussen oevers van kunst

juist die weidsheid
en rust bleek het
juiste antwoord te zijn
op de apotheose die
opgebouwd was boven

daar in het ijle
waar nevels in
speelse composities
kierden uit nog gesloten
deuren van hemels

Door wil melker op 10-06-2021 om 04:15 0 44
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Handlijnkunde

ik heb in je hand en
pols lijnen zien lopen
van alle sterrenbeelden
in een niet te lezen
schrift zonder enige uitleg

in zachte rimpeling
volgen zij huid en
gewrichten ronden
en kruisen elkaar
op tal van manieren

het lijkt alsof de
schepper de
belangrijkste delen
van ons gezondheids
dossier te kijk heeft gezet

waar kleine wetenschappen
zich verwant voelen met
het menselijk bestaan zo is
het de handlijnkunde in de
loop der jaren ook vergaan

te midden van alchemie
en andere vaag duistere
disciplines heeft deze
beroepsgroep een goede
boterham kunnen verdienen

Door wil melker op 09-06-2021 om 04:19 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Steelse vogels

ze schaduwden mij
als donkere vlek
een paar steelse
vogels nog maar
net vrij van hun nest

geen driftig
en schichtig op
en neer gevlieg
maar eindelijk een
weer volwassen wiek

ik zag heerlijk
alerte koppies
oogjes gefocust
op een tweede huis
de bruidsluier als thuis

nog is er vaag een
empty nest syndroom
activiteiten zijn vaak niet
beter te duiden dan ergens
klokken horen luiden

zij heeft de toekomst
ingezet met wat zachts
voor bed en nest en hij
doet braaf constructiewerk
tot haar paal en perk

Door wil melker op 08-06-2021 om 04:17 0 41
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De verre abdij

ik hoorde
het klokje van
de verre abdij
zag muren in
warmte trillen
tegen het silhouet
van de toren nabij

goud golfde
koren onder
een warme wind
eindeloze zomers
zijn hier geboren
waar koeien vloeiend
hun rust herkauwen

het vogel concert
nadert zijn einde
monniken gaan
in stiltegebed
hun brevier kent de
regels gesprekken
worden stilgelegd

Door wil melker op 07-06-2021 om 04:11 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Verloren bestaan

heb weer
eens lekker
achterom
gekeken en ben
niet afgegleden
maar het niveau
waar ik toen
op stond

daarvoor
heb ik teveel
geleden in
de tijden dat
het goud in de
morgenstond
voor een nieuwe
dag uitbundig blonk

door afzien
en wegkijken
het nooit meer
willen horen bij
al die gedrogeerde
lijken zonder sprankjes
eigen wil in de kill
je zelf mentaliteit

nog bloedden
herinneringen
aan stukjes leven
in nevels van
verloren bestaan
in denken dat dit
de wereld was
is het fout gegaan

Door wil melker op 06-06-2021 om 04:14 0 49
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Afscheid in pijn

ik zag je op strand
gebruinde voeten
in slippers
je droomwinkeltje
onder de parasol
van riet waardoor
het lied ritselde
van winds warmte
in een brandende zon

jij verkocht niet
maar samen met
de klant een koude
sangria in de hand
verkenden jullie het
spirituele verband
van blauwgroen
gekleurde golfjes op
het mediterrane zand

je ogen namen mij
mee naar de enige
wand behangen met
tal van snuisterijen
waarvan jij de lading
al draaiend en kerend
doorgaf met een lach
je andere hand
aardde stevig de mijne

wij hebben geen
prijs afgemaakt
zijn blijven zitten
tot het donkerode in
snelheid ondergaat
en werkelijkheid de
kleine kou meteen
verspreidt van
afscheid in pijn

Door wil melker op 05-06-2021 om 04:17 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top