voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Basisvoertaal

wij droegen
de lach aan
elkaar op
stapten met
plezier in het
warme bad
vol koesterende
aandacht

waarbij
elkaar raken
een open vraag
is om reactie
te krijgen
terugkijkend op
de stimulerende
samenkomst

zijn wij uit
de egotripping
gestapt die
corona beheerste
en weer over
naar de echte
fysiek rakende
contacten

het was of
ineens de angst
voor het verbod
en het not done
was opgeheven
elkaar raken is de
basisvoertaal als
behoefte na corona

Door wil melker op 26-02-2024 om 04:08 0 1
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het zwaard van damocles

ik zag
je ogen
langzaam
opengaan
nerveus
knipperend
ik keek je
hoopvol aan

maar uit jouw
licht ontwijken
kon ik begrijpen
wat de uitslag
al met jou
heeft gedaan
in angst en
onzekerheden

ik heb ze
in de lijnen
van je gezicht
al gelezen
we hadden
samen nog
gebeden al is
dat lang geleden

onzekerheid bleef
als het zwaard
van damocles
boven ons hangen
caleidoscopisch
liet jij data zien
waarop wij hoopten
te triomferen

in alles proberen
gaan wij het tij keren
zonder lijdzaam
af te wachten
positief is onze
inzet en met alle
krachten is er mogelijk
uitstel te verwachten

Door wil melker op 25-02-2024 om 03:56 0 11
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het verre licht

ik heb de
stukjes lente
gekoesterd
die wij samen
hebben
ontdekt
op onze
geheime plek

wat luwte
en een paar
straaltjes zon
een enkele
nachtvorst
op de rulle
snel drogende
ondergrond

heerlijk om jou
dadelijk weer
te zien met een
handvol duin
en glinsterend
zee-natuur wind
schrijnend koud
en venijnig guur

maar in je
gezicht kaatst
het verre licht
van het
onmeetbaar
vlakke strand
in ogen met
een open blik

Door wil melker op 24-02-2024 om 04:09 0 9
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Jouw afwezigheid

ik raakte
langzaam
aan aarde
nadat ik
op wolken
gelopen had

een eerste touché
kwam hard aan
op de bevroren
bodem van een
witte nog niet
belopen wereld

recht op
neus in de lucht
met langzaam
meerderend zicht
dat nieuw voor mij
paste in beginnen

horen en voelen
hoe hard leegte mij
zijn alleen zijn
toeschreeuwt en
hoe verloren de
uiterste wanhoop

flitsend dondert
aan wat altijd was
en nu even kortdurend
niet goed voelbaar is
wel jouw afwezig zijn
in onversneden realiteit

Door wil melker op 23-02-2024 om 03:24 0 12
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Niet stoffelijke zielen

strak dreven
de wolken
hoog langs
ontdaan van
hun last

zelfs de kleuren
waren even
te gast in
het nog
donkere kielzog

zij contracteerden
de immense leegte
die het onbenoemd
grote universum
had te vergeven

mijn kijken
kon niet verder
reiken dan wat
lichtende sterren
voorbij de planeten

hun plaats
en benoeming
ben ik vergeten
in de nabijheid van
het absolute nulpunt

in onmetelijke ruimte
kunnen ontelbare
niet stoffelijke zielen
getuigen van het
eeuwigdurend bestaan

nog klein maar
waar ik mijn leven
deelde zal ik ooit
deel worden van het
grote hemelse geheel

Door wil melker op 22-02-2024 om 04:34 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Roodbloedstuwing

de agenda's
zijn leeg
met een
donkere veeg
op de lijn waarop
onze afspraak
zou zijn

niet weggepoetst
met zomaar
een smoes
maar echt even
uitgebreid tijd
voor jezelf
genomen

om je dromen
te laten komen
te kijken en het
niemandsland
betreden zonder
zware bagage
en herinnering

hier spookt
de tijd met
stiltes en drukke
momenten
die ook met weinig
mensen beslag
leggen op activiteit

want daar waar
altijd liefde en
interesse was
voor elkaar
stagneert nu de
warmte bij gebrek
aan voldoende contact

die souplesse
en energie uit
roodbloedstuwing het
leven zijn beeldschone
inventieve charme geeft
in genieten dat je
alleen met elkaar beleeft

Door wil melker op 21-02-2024 om 04:55 0 21
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geborgen zijn

ik voelde kilte
opkruipen
zag klamme mist
dikker worden
het contact dat
er was verdween

onzekerheid
had mij
losgeslagen
van alle binding
in het vervliegen
verloor ik eenheid

delen was niet
meer mogelijk
zonder geheel
zinnen opgezegd
intrinsieke waarde
in woorden weerlegd

toch voelde ik
de warme hand
van het universum
oplichtend in dromen
waar geborgen zijn
eindelijk is gekomen

Door wil melker op 20-02-2024 om 05:12 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het sterven van kleuren

we avonden
stilte in het
sterven van
de kleuren
in het licht

nog helder in
de verste verte
maar vervloeiend
en niet meer
direct gericht

onder deze
hemel zullen wij
virtueel samen
komen om dromen
te laten uit komen

want wij gaan
komende dagen
kleuren met accenten
van ontmoeten en
verrassingen die niet

geënt zijn op samen
maar op het gemis
van liefde door jouw
afwezigheid dat altijd
in avondkleuren

wordt geweven
en dat sterker zal zijn
als dat wij van te voren
hebben ingeschat
of ooit geweten

Door wil melker op 19-02-2024 om 02:36 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Woorden

ik hoor
steeds meer
woorden
zichzelf roepen
omdat zij
verdwaald zijn
bang om snel

vergeten
te worden
in zinnen die
niet duidelijk
maken waarvoor
zij feitelijk staan
wat zij betekenen

of ooit
door ouderen
hun bargoens
hebben gekregen
waar het echte
woord is gebleven
weet niemand meer

Door wil melker op 18-02-2024 om 04:05 0 16
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zilte golfjes

ik heb
mijn liefde
voor jou
verpakt in
zilte golfjes

mooie woorden
rollen langs
het strand
zo hier en daar
met schuimig kuifje

dat dus met
kus zomaar
op je lange
winters witte
benen belandt

wij kenden
al het strand de
zomerse warmte
van het hete zand
ook bij de eilanden

gelukkig hebben
de meeuwen daar
geen randstadmanieren
zij wachten op het wad
tot de golfjes zijn uitgepakt

Door wil melker op 17-02-2024 om 04:18 0 26
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De sleet

als gedachten
klaar zijn met
dollen en
uit gelachen
van hun plezier
en grollen komt
er eindelijk rust
in het brein

geen activiteiten
maar naar een
lager energetisch
platform en kan de
chaos van de dag
een paar plaatsen
opschuiven in de
opslagorde van de dag

in de zachte mist
van herinnering wordt
ik wist morgen weer
weten er is zo niets
vergeten maar alles
heeft direct binding
of verbinding gemaakt
met al wat van belang is

pas als de sleet komt
en vergeten ons extra
doet omkijken gaat
herinnering aan emotie
gekoppeld worden is
beter oproepbaar en
paraat in tijden dat het
moet en echt nodig is

Door wil melker op 16-02-2024 om 03:53 0 20
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mythische kracht

ik heb de
schoonheid van
symmetrie huid en
jonge jaren gezien
in hun bloei en
voorzichtig openen
naar volwassen zijn

rijping bereikte
een ongekende balans
in volmaakt zijn
en toch kregen zij
de handen niet
op elkaar in een
stimulerend applaus

omdat een
bindende factor
ontbreekt namelijk
de ziel die van
binnenuit de
verschijning een
warm joy de vivre geeft

die ieder naar
adem doet
happen en met een
verblindende straling
warme empathie zendt
naar degene op wie
jouw ogen gericht zijn

die in de ban van
jouw lach en stem
de mythische kracht
van de hemel even
meemaken en in
jou het stukje eigen
gemis herkennen

Door wil melker op 15-02-2024 om 03:22 0 24
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder dood en tijdgevoel

midden in een
licht verhaal
wordt het mij
zwaar te moede
verander ik in een
met droefheid
belast persoon

voelde het gaan
tot in de extensies
van mijn lijf en
aards bestaan
waar alles om mij
heen tot grijze
steen verworden is

de transsubstantiatie
was algemeen dat
kon ik met eigen ogen
uitstekend waarnemen
mijn verhaal stokt
gaat automatisch over
in natuur vol groene tinten

het ruizelen van bladeren
in de bomenschaduw
van een parkachtig gebied
waar wind en hoogte
duizelen en vogels de
bladmuziek fluiten van
passerende seizoenen

in het overgangsgebied
kan ik wat transfiguraties
waarnemen van stukjes
huis bijgebouwen en het
wegenplan naar horizon
in een agrarische lay-out
rond twee kerken gebouwd

het is allemaal bij
de leefomgeving van ons
bestaan begonnen het
ronde zonder segmentatie
die zo kenmerkend was
voor de oude wereld
van voorheen

niets en niemand is
meer alleen alles is
in fysieke overgang
bij nadering naar
samen in vorm en kleur
in keuze van leven zonder
dood en enig tijdgevoel

Door wil melker op 14-02-2024 om 04:03 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Waar ben ik nou

gekleed in
lange banen
wit en blauw
zweven zij
de zalen in
en uit met een
warme blik

voor ieder
de hand
een opbeurend
woord en een
verfrissende drank
vleugje liefde en
betrokkenheid

het is geen
verplegen meer
maar samen weer
op weg gaan
door genezen
in actief herstel
en liefst vandaag

we zijn te lang
stil blijven staan
bij rust in de
verpleging en die
inertie verdwijnt
door activiteit en
stimulerend bewegen

in deelname aan
het groepsproces
waarvan de activiteit
van het geheel de
basis is om ieder van
energie te voorzien die
zo leven herstellend wordt

Door wil melker op 13-02-2024 om 03:24 0 34
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het orkest op de fles

ik hoorde ze
al in de verte
gedragen door
een vlaagje wind

twee verdwaalde
noten uit het
grote orkest
van daarginds

zij zijn
plotseling
het hoekie
omgewaaid

hebben jan
en alleman
verlaten niemand
had het in de gaten

rustig doorgestapt
zakten ook de
andere tonen door tot
een bocht in de weg

de valse tonen
zijn gestemd ze
moesten klankzuiver
nog het laatste end

of de noten nu
nog leven is altijd
geheim gebleven het
orkest is op de fles gegaan

Door wil melker op 12-02-2024 om 04:23 0 23
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mystiek delen

stil
wit en
steriel
huisde zij
professioneel
in haar outfit

als deel
van sfeer en
aankleding
alleen het
heldere blauw
van ogen in wit

gaf haar
gezicht een
indringend
intens raken
zonder woorden
in klare oogopslag

waarbij haar
lach de inhoud
wereldkundig
maakte met
blijdschap in een
warm mystiek delen

Door wil melker op 11-02-2024 om 02:26 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mystieke engelenontvangst

ik heb je
zien groeien
bloeien en kleuren
in warmte met
ontluikende
glinsterende ogen
blikken die niet
beoogden maar
sprankelden

de wereld
in keken met
open handen
ontwapenend
armen die willen
warmen in een
omhelzen met
de mystieke
engelenontvangst

wie zijn deze
wezens uit een
wereld naast
hemel en aarde
zijn zij of zijn wij
al getransformeerd
naar een geladen
vol van genade
voelend heden

niet meer
gebaseerd op
kracht maar op
verbinding zodat
er een verrassend
geheel kan groeien
naar een nieuwe
aarde met futuristische
toekomstwaarde

Door wil melker op 10-02-2024 om 03:56 0 32
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De maat genomen

wolken klonterden
waar zij vroeger
statig dreven
voorbij verre
luchten zonder
ooit bevuild te zijn

zij bonkten
hun onlusten in
ronkende donders
en schichtten valse
bliksems met
gevaarlijke kleuren

uit de aarde
kroop angst als
mens verterend
ongenoegen
uit het diepst van
stinkende riolen

in een wereld
die zijn balans
verloren heeft
van de natuur
geen enkele
weet meer heeft

omdat chaos
ons de maat
heeft genomen
wij van hoop en
liefde alleen nog
in de verte dromen

Door wil melker op 09-02-2024 om 05:06 0 38
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Onze lichte stappen

heerlijk
wanneer mijn
woorden de
kleuren van je
ogen in die blik
van je veranderen

ik heb ze op
geschept wit
geschreven
en jij hebt ze
geproefd met
de kleur van liefde

in dit ultieme
samen herkennen
de paden onze
lichte stappen
als we lachen om
de kleinste grappen

zij hebben hun
stoepen getoefd
met de mooiste
lentebloeiers die
ons enthousiast
toewuiven

het kleine
insecten grut
zal het daarna
met een kariger
maar gezellig druk
ontbijt moeten doen

Door wil melker op 08-02-2024 om 03:45 0 35
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De elfde van de elfde

ik zag de
feestmutsen op
stengels drop
in grage handen
ijlte van plezier
daalde neer en
landde in
de liters bier

die proostend
van de lach
fris schuimend
genuttigd werden
want tussen
dansende benen
waren al de
eerste staarten

van langzaam
groeiende katers
verschenen ook
hier en daar was
al een eerste snib
te horen nog zonder
nagels om niet
kattig te worden

het ijle plezier
vervloog en kleurde
langzaam het
donkere van de avond
einde van vertier
als alle gasten
zich nog even
heel snel ontlastten

Door wil melker op 07-02-2024 om 03:43 0 28
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top