voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact
help

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Het tourniquet

zij veinsden
verdiensten
liepen zelfverzekerd
naar het tourniquet
wilden ongehinderd
passeren maar
stonden door die
ene vraag perplex

u bent geboren
met helemaal niets
van wie heeft
u dit allemaal
genomen toch niet
om met zoveel
de weg op te gaan
van alle dromen

er werd gerekend
met plussen en min
maar een vergelijk
bleef uit omdat de
waarden verschillen
tussen optelsommen
van de geest en die
van billen en buik

handen geschud
principes bijgesteld
zonder bagage gingen
ze naar het nieuwe veld
verantwoordelijkheid
voor alle anderen was
hun enige gift de rest
kon totaal worden gemist

Door wil melker op 29-12-2018 om 04:35 0 45
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Mijn dansen

ik kende
de passen maar
mijn dansen won
nooit een prijs

ooit probeerde
ik jou te leiden
maar jij verdween
al op de eerste reis

als stel was er
tolerantie in bewegen
wij kwamen elkaar
vaak onverhoeds tegen

ik week terwijl
jij dan langs mij gleed
de slinkse tussenpas
maakte ritme compleet

in jou heb ik mezelf
nooit kunnen vinden
zag altijd een vragend
gedogen in je ogen

ik was er niet om
samen eer mee te behalen
maar enkel om jou een
leven lang te doen stralen

Door wil melker op 28-12-2018 om 04:45 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In staal gestileerd

ik heb de kussen
armzwaaien en
samensmeltingen in
alle omhelzingen geteld
waarbij in het amen
van samen de kwaliteit
van de feestelijkheid
aan de orde is gesteld

met stip vonden wij
de geboorte van het kind
het unieke moment
omdat ieder mens
dat ooit van zichzelf
heeft gekend en nu
opnieuw beleeft in een
andere tijd met zelfbeeld

als runner up
de boom in al zijn
verscheidenheid
van nordman groen
tot in staal gestileerd
met ballen en versiering
die ons meer dan alles
over de bezitter leert

het stapje terug
was voor de kerstmaaltijd
met geld en zorg toebereid
maar ook hier heeft het
ego zijn plaats heroverd
de ogen zijn niet meer op
het kind gericht maar kijken
naar wat men op zijn bordje vindt

Door wil melker op 27-12-2018 om 05:01 0 31
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het stille woord

het filmpje
is gebroken
de werkelijkheid
staat stil met
beelden uit
geschiedenis
maar heden is
alleen maar wit

er wordt
bewogen zonder
registratie
gesproken in
het stille woord
er lijkt leven
maar de ziel
is men vergeten

de tijd is
zonder inhoud
zijn slag
en spirit kwijt
hoogtes zijn
niet uitgelicht
omdat schaduw
in de dalen ligt

langzaam
vloeien lijnen
naar de horizon
waar zij verdwijnen
in het punt
waar ooit onze
geboorte was
het nirwana bad

Door wil melker op 26-12-2018 om 05:30 0 37
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Geweven licht

zacht klingelt
illusie in de
top van de boom

schitteren sterretjes
in alle kleuren
van je mooiste droom

golft engelenhaar
op de weerkaatsing
van geweven licht

versluiert en
warmt zij de plaats
waar het kindeke nu is

magisch is de zang
waarin het diepgevoeld
verwachten klinkt

tot eindelijk ontsluiting
de tijd verdrijft met een
verlosser naar de eeuwigheid

Door wil melker op 25-12-2018 om 05:41 0 52
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het geluid zong

het geluid zong
stilte weg
vulde lucht met een
aangename sensatie

golfde in een zachte
hypnotiserende frequentie
bespeelde het brein
met een rustgevend refrein

het ontwaakte
in lang rustende
altruïstische lagen
van de bezielde natuur

dit was het uur
na eonen verwachting
waarin gods vuur de
schepping ging warmen

met de geboorte
van het zo beloofde
kind waar mee de wereld
eindelijk zijn verlosser vindt

Door wil melker op 24-12-2018 om 04:36 0 40
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Torens van babel

ik heb ze
zien bouwen
de torens
van babel
maar niemand
was er ooit thuis

zij kozen
voor muren
in scheiding
van wolken
hebben geen
buren genaast

wel haast
om elkaar
te ontwijken
nooit mocht er
iets van enige
warmte blijken

er waren
slechts blikken
uit donkere ogen
die een schuw
contactvermogen
lieten zien

talen zongen
hun eigen lied
met lach en
nog vaker verdriet
in een melodie
vol stille emoties

soms was er
even de hand
die warmte reikte
in verstaan
met een diep
zielsbegrijpen

Door wil melker op 23-12-2018 om 05:09 0 42
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Hartverwarmend

je lach smeulde
zachtjes rood
in het aanblazen van
plezier gaven lippen
kleine vlammetjes bloot

hier wakkerde
later het vuur van
een zorgenvrij feest
met een opgetogen
heerlijk ontspannen geest

als altijd bewogen
je ogen als aanjagers
van wat er ging komen
in het oplichten van tipjes
uit illustere dromen

vol geestdrift stortte
de groep zich daar op
met dansen en zingen
alsof er een geweldige
prijs viel te winnen

in uitgelaten wiegen
doofden de vlammen van
het ooit verzengend vuur
samen bleef hartverwarmend
tot in het kleinste uur

Door wil melker op 22-12-2018 om 04:31 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vragend gebaar

ik schoof
de wereld
aan de kant

maar uit de
spiegelwand vroegen
ogen om mededogen

openden handen
in een vragend gebaar
zonder te eisen

ik keerde me af
voelde het dreigen
door onmacht verhard

zij waren met velen
wilden graag delen
maar moesten langs mij

de scherven voorbij
van een failliete en
destructieve maatschappij

die alleen over
grenzen keek als het
prijskaartje hun voordeel bleef

Door wil melker op 21-12-2018 om 04:50 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Paradijste rustique

ik wist
het addertje
onder het gras

kende uit
babel wat een
spraakverwarring was

paradijste
rustique tussen
eufraat en tigris

leerde geduld in
wachten op verlossers
die vrede brachten

las de verhalen uit
het ooit beloofde land
geschreven met magische hand

over het uitverkoren zijn
te midden van vele volkeren
in de grote woestijn

in mythisch overdenken
gaat het nieuw geboren kind
ons eindelijk vrede brengen

Door wil melker op 20-12-2018 om 04:31 0 36
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Opgetogen ogen

hij wond haar
lichtjes om de
vingers van zijn
kleine vuistjes
opgetogen ogen
glansden in plezier

hij speelde het spel
in volle overgave
wilde alles in
hartstochtelijk uitdagen
om dichter bij de warmte
te komen van zijn dromen

in onbewust
de leiding nemen
richtte hij zijn wereld in
duidde waar de kleine
angsten kwamen uit
hun vaak subtiel begin

tot moeheid zijn
activiteit verving
terwijl de lach nog rond
zijn mond en ogen hing
en hij nog tegensputterend
toch zachtjes in slaap sukkelde

Door wil melker op 19-12-2018 om 05:01 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zonder kortsluiting

zonnestralen
vermaalden
dipjes ongemak

verdampten
laaghangende
donkere gedachten

klaarde op
naar een hoger
energetisch niveau

waar de lach
haar positieve
spanning weer gaf

ogencontact
zonder kortsluiting
zijn afspraakjes had

ik mijn hand
terug vond tussen
jouw warme vingers

die mij lieten
weten dat vandaag
zonnig zou heten

Door wil melker op 18-12-2018 om 05:00 0 47
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Ongelijkwaardigheid

ik heb
nooit gedacht
dat er ooit contact
zou zijn met een hond

niet het elkaar
verstaan in de
baas hond relatie en
zo met elkaar gaan

maar het begrijpen
in weten wat de ander
denkt en waarom hij
of zij zich zo gedraagt

wij zijn net als
alle leven verbonden
met elkaar in het dagelijks
bestaan van de roedel

die ongelijkwaardigheid
geeft hen en ons
entree om in het doen en
laten van de ander te verkeren

in lichaamstaal en
mimiek komen wij
dichter bij elkaar dan ik
ooit heb kunnen dromen

Door wil melker op 17-12-2018 om 04:59 0 49
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Zwavelstokken

slingers
zilveren
takken groenen
rode ballen
in de boom

hoger
pieken nog
de sterren
twinkelen zijn
komst van verre

het lijkt
een droom
in de koude nacht
die warmte van
zwavelstokken bracht

met herdertjes
waar schapen grassen
is zijn geboorte
de bekroning van
een lang verwachten

Door wil melker op 16-12-2018 om 05:04 0 46
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De scheppingsmelodie

snaren trillen
als golfjes energie
worden gehoord
in schitterende
loepzuivere akkoorden

zongerijpt
verwarmen zij
atmosferen en
sprankelen blijheid
in menselijk verkeren

het zijn geen
deeltjes uit
de bloktheorie
die een gestapelde
waarheid geniet

juist daar
waar de natuur
muziek ontlokt aan
het snarenspel golft
energetisch paren

in een lieflijke
aantrekkings- en
afstootreactie
extraheren zij leven
uit de scheppingsmelodie

Door wil melker op 15-12-2018 om 05:15 0 43
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Duivelsei

ik zag alle
kleuren dansen
letters sjansen
tot zij bij
zinnen kwamen
in het alfabet

met verf gedekt
door penseel en mes
op linnen doek
zonder gouden lijst
konden zij hun
duivelsei niet kwijt

in artisticiteit
bijt water vuur
snijdt geld hout
is ego het leidend
principe ikke eerst
vooral een ander niet

bevruchting heeft
nooit plaatsgehad
uitbroeden is last
kunstenaars worden
niet geboren zij zijn door
schaarste uitverkoren

Door wil melker op 14-12-2018 om 04:47 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een licht vergeten

het schemert
fijntjes groen met
donkerrode ondertonen
in goud filigraan gevat

een luxe dompeling
in het warme bad
van sfeer en verfijning
dat al uitstraalt van dit diner

de chique is
nog niet verziekt met
shirt en spijkerbroek maar
opgefleurd met kleur en smaak

de couverts zijn
uitgebreid en op de tafels
glinstert het kristal
in zijn klassieke maten

gasten praten ingehouden
bij het naderen van stille nacht
in een licht vergeten weten zij
niet wie er nu nog wordt verwacht

Door wil melker op 13-12-2018 om 05:01 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In gedachten

ik dacht
dat het een
merel was

maar door
donker zag ik
een gevallen blad

dat door een
windexplosie
vleugels had

ik vraag me af
wie er nu echt
recht op leven had

het blad
dat ik van merel
zijn verdacht

of toch de merel
die in gedachten
sterker was dan blad

Door wil melker op 12-12-2018 om 04:40 0 55
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In civilisatie gist

ik zie donkere
massa's bewegen
zonder enig contrast

voel het zuigen
van de kloven die
gestolen tijd uitbuiten

daar schuiven
vele panelen hun
lang verleden bestaan

formeren decor in
chaos en afgrijzen uit de
ondergang van paradijzen

revolutie zal
geen geschiedenis
schrijven over het leven

daar gaat de strijd voort
om de podium plaatsen
tot ver in het hedendaagse

want in civilisatie gist
het binnenste van de hel
tonelen wisselen snel

Door wil melker op 11-12-2018 om 04:45 0 51
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het volmaakt later

zij wiegen zon
waaien warmte in
alle kleuren rondom

een stukje paradijs
in twee daagse reis
niet ver van het ijs

onder dezelfde lucht
dromen ook zij
het volmaakt later

zien wolken
als golven water
in blauw hoge zee

nemen
in samen bestaan
verbinden mee

hun cirkel is
in het groene beginnen
ook rond van binnen

Door wil melker op 10-12-2018 om 04:32 0 57
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top