voorpagina sms gedichten lange gedichten quotes zoeken insturen contact

Freestyle Gedichten

Gedichten langer dan 160 tekens.

Hoe lang nog

ik sta met
handenvol bladeren
kijk naar de lucht
biedt het blauw
alle kleuren aan als
de wind zacht zucht

zij voelt de wanhoop
van het herfstgebaar
het eonen oude ritueel
groeien bloeien oogsten
in herhaling van seizoenen
zonder hemels commentaar

dwalend in de
sterrenwolken lijken wij
er niet meer bij te horen
zelfs de boodschap van
wij zijn toch uitverkoren
blijkt na lange tijd verloren

dan zucht de wind
een eerst geluid van
het pas geboren kind dat
in een stal de winter vindt
nog mogen herders zingen
hoe lang nog denk ik van binnen

Door wil melker op 12-11-2016 om 05:19 0 580
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vleugjes kerst

ik zie de ster
in glans afnemen
streek voor streek

een kleine felle
schittering nog in
driekoningenweek

de stal is tochtig
vervallen en uit zicht
na het warme hemels licht

passanten zijn geteld
weer terug op weg
naar eigen huis en stek

van bethlehem naar
het verre nazareth
waar leven zich weer zet

nog ademt het decor
wat liefdevolle vleugjes kerst
maar de kerstboom is al weggezet

Door wil melker op 27-12-2015 om 05:22 0 821
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kapot plastic blauw

juist op deze dag
waar alles schittert
zweeft en danst
lijk ik verdwaald
zie vreemde gezichten
uit een onbekend land

exotische talen
stemmen die twisten
wantrouwende ogen
half gesloten in kou
en striemende regen
met kapot plastic blauw

ze schuifelen colonne
vloeken verdomme
kinderen glijden uit
jengelen luid van
honger en dorst in
de vieze nattigheid

ze kijken mij aan
met wanhopige blikken
vol desillusie en argwaan
ben ik dan de herder
uit de stal met de kribbe
ja en ik laat ze niet gaan

Door wil melker op 25-12-2015 om 06:46 0 875
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

In de schepping verborgen

ik heb
de lach gezien
die in de schepping
verborgen was

op het meest
intieme moment
dat geboorte
een eigen leven gaf

de bezieling
van schoonheid
die in het
goddelijke deelt

de wereld betreedt
letters zal schrijven
op blanco papier
over zijn leven hier

Door wil melker op 24-12-2015 om 05:52 0 862
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerstfeest

het mooiste feest van het jaar
alles wordt glanzend wit in de wereld
veel kaarslicht en verlichtingen
veel bomen zijn versierd
en we herdenken met al dat licht
de geboorte van onze heiland,
onze verlosser
en we hopen ook dit kerstfeest
dat de heer zal terug komen.
dan hebben we iedere dag kerstfeest
want dan is hij bij ons.
hij is de allerliefste, de allertrouwste,
de meest wonderbaarlijke
ik hoop dat op dit kerstfeest de vrede
over ons zal komen
dat wij bespaard zullen zijn van rampen.
en onze jezus dicht bij ons is.

Door berberhendrikaberthie op 23-12-2015 om 16:11 0 787
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een stralend kind

de boom
een groene waas
met rode schittering

een stal in mos
wat beesten en
de grote donkere os

jozef en maria rond
een stralend kind dat in
eenvoud zijn geboorte vindt

die herinneringen
uit het kerkelijk erfgoed
warmen nog altijd mijn bloed

met zang en gebed
heiligen langs hoge pilaren
die sfeer is niet te evenaren

helaas is de kerstman
verschenen zijn geven mist
het mystiek spirituele

Door wil melker op 23-12-2015 om 05:40 0 896
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Een fraaie waas

ik heb de boom
niet aangedaan
de naalden zijn
vanzelf gaan zingen

een melodie
waarin het lente pril
verschiet en donkert
naar het zomers groen

in de top met
ijle tonen kristalliseren
tot een fraaie waas
onze mooiste dromen

licht van speelse
kaarsenvlammen lijkt
gevangen in wat hars dat
geurig in de ambiance past

nog dragen sterke takken
pakken vol vrijgevigheid
met hart en ogen kunnen wij
ook onze liefste wensen kwijt

Door wil melker op 15-12-2015 om 05:57 0 893
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerstgedachten

ik weet dat
jij een genie bent
in het schikken
van bloemen op toon

de preluderende
lenteboeketjes
klingelen triomferend
in blauwwit verschijnen

zonnig zinderen
streken op het oranjegeel
van de zomerviool
trompettert rood de gladiool

het oogstrijpe geluid
van een vol orkest
kleurt herfst als het
magistraal seizoenen sluit

jij mijn meesteres
schikt de muziek het best als we
in kerstgedachten het bloeien van
de goddelijke bloem verwachten

Door wil melker op 10-12-2015 om 05:13 0 833
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De zonnewende

ik weet dat de zon
niet zal sterven maar
hij staat al zover weg

zijn licht spiegelt
nog in alle ogen draait
dagen in steeds kleinere bogen

jij en ik hebben een
mateloze behoefte aan
meer verstrooiend licht

depressief en somber
vragen wij om energie
de winterslaap voorbij

toch zal het tij
binnenkort weer keren
als wij de zonnewende eren

Door wil melker op 06-12-2015 om 06:46 0 883
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Stille nacht

Het was een stille, donkere nacht
In Bethlehem heerste een diepe rust
Mensen waren zich van niets bewust
Niemand had iets bijzonders verwacht.

Maar in deze nacht is het geschied
Jezus, Gods zoon werd geboren
En allen zouden het moeten horen
Want de mensen wisten het niet.

Jezus geboren in een stal te Bethlehem
Zijn wieg was een simpele voederbak
Geen luxe, alles wat nodig was ontbrak
Elders was helaas geen plaats voor Hem.

Een koude, donkere stille nacht
Waarin plots een heldere ster verscheen
Een prachtige ster die niet meer verdween
En die de herders naar Bethlehem bracht.

De plaats waar Jezus geboren was
De Redder van de mensheid
De engelen zongen terzelfder tijd
Zo zuiver en helder als glas:

“Ere zij God in de hoogste hemel
En vrede op aarde voor alle mensen
Die Hij liefheeft”.

Door Fedde Nicolai op 07-11-2015 om 12:40 0 907
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerstfeest

Kerstfeest, het geweldige feit
Van de geboorte van Gods zoon
Die neerdaalde van de troon
Tot heil van heel de mensheid.

In Bethlehem werd Hij geboren
In een donkere, stille nacht
Niemand had Hem verwacht
Maar iedereen zou het horen.

Een Goddelijk mensenkind
Wonderlijk verwekt
In een kribbe toegedekt
Door God de Vader bemint.

Een leger van engelenkoren
Vol van kleuren en pracht
Zongen in deze heilige nacht
Omdat Jezus, was geboren.

Dat allen het mogen weten
Dat Jezus de redder is gekomen
Onze schuld heeft weggenomen
Dat we dit nooit zullen vergeten.

De grootste liefde van God
Een wonder ons gegeven
Dat ons doet herleven
Tot vrede en heil genot.

Laten we knielen voor Hem neer
Aanbidden, danken en loven
In Zijn goedheid blijven geloven
Jezus, onze Heiland, onze Heer.

Door Fedde Nicolai op 07-11-2015 om 12:08 0 924
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Bijna kerst

weet je wat ik zie, wanneer ik mijn ogen sluit?
witte sneeuwvlokken die vallen op mijn ruit.
de bomen zijn besproeit met een witte sneeuwlaag.
misschien vind jij dat niet leuk, maar ik zie het graag.
het is kerst. voor mij en de rest.
onder de kerstboom zitten, alle pakjes klaar.
nog even en het is een nieuw jaar.
ik hoor kinderen lachen en zingen. zot doen en springen.
iedereen is blij want kerst en het nieuwe jaar is nabij.

Door jasmien.willems op 27-12-2014 om 22:34 0 1302
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Tussen piek en kruis

groen zijn zinnen
woorden geuren
vleugjes dennenboom

strofen kleuren
in licht onderscheid
de kerstfeestdroom

tussen piek en kruis
huist nog de nostalgie
van vroeger dagen

ooit bracht een ster
het licht van ver
met vrede en het kind

maar de stal
is al lang opgeruimd
herders met de schapen klaar

kerst kan beginnen
maar diep van binnen
streel ik nog het engelenhaar

Door wil melker op 25-12-2014 om 06:08 0 1257
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Het troosteloze rood

een wereld vol
jagen en jachten
op vrede en succes
in de maand met
de langste nachten

de hoop
om dat te bereiken
is al vervlogen met
in de spiegel te kijken naar
het intens vermoeide gezicht

de vrije dagen
zijn snel verdwenen
met nog meer water
naar zeeën van overvloed
en decadentie te dragen

duurder en mooi
maar met een moraal
van twijfelachtig allooi
zeepbellen spatten
als donderslagen klappen

het troosteloze rood
van verlaten straten
roept toch weer
de moed op om ook van
2015 een goed jaar te maken

Door wil melker op 23-12-2014 om 05:40 0 1272
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Als een vredesduif

ik zag
het boekje met gezangen
heiligen die op hun sokkel
al eeuwen aan pilaren hangen

rook de geur
van dennenbomen
tussen wierook en
de hoogste orgeltonen

bad zonder te denken
de vertrouwde woorden
zat en knielde
naar het ritueel behoren

maar mijn geest
vloog als een vredesduif
de brandhaarden voorbij
waar kerst kapot geschoten was

en ieder in gebrekkig
onderdak bij schamel vuur
wist van het uur
waarop het kind geboren was

Door wil melker op 19-12-2014 om 05:57 0 1262
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Vrede per direct

ik oordeel niet
maar wil het licht
weer zien in ogen die glanzen

nog voel ik het verdriet
hoor de laatste zucht
van hen in vogelvrije vlucht

dan gloort saamhorigheid
bloeien bloemen het intens gemis
geven kleur en warmte prijs

zij zijn op reis gegaan
naar het licht van het geboortefeest
dat daalt als ster naar kerst

waar de vlammen
van duizenden kaarsen
zullen vragen om vrede per direct

Door wil melker op 15-12-2014 om 05:18 0 1314
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Wat sprankjes hoop

weer gaan wij
deze kerst
in onze harten sluiten

uit het donker treden
naar zijn ster die
licht brengt in het heden

geboren uit
wat sprankjes hoop
restanten uit nabij verleden

stalletjes met vluchtelingen
zijn overal verspreid rond
het bethlehem van haat en nijd

zij wensen warmte
en koesterende handen
terugkeer naar de eigen landen

laten wij dit feest nu echt beleven
zo dat wij ook hen hun
langverwachte vrede kunnen geven

Door wil melker op 14-12-2014 om 06:21 0 1299
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Met kerst in je haar

jij klokte
sneeuw vlokte
en hagel
zong op de wind

je vroor
en ontdooide
laag in de zon
speelde als kind

danste op
feesten met
kerst in je haar naar
een knallend nieuw jaar

nu krokus je
tussen kristal stil
bloeit al heel pril
de kleuren van lente

kust iedereen
met die intens
stralende lach voor
de allerbeste wensen

Door wil melker op 12-12-2014 om 05:41 0 1240
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

Kerst

snel is het al kerstmis,
zondag is het 2e advent
kerst is voor mij de geboorte
van onze heiland te vieren.
liederen te zingen ter ere van hem
hij kwam op de aarde
om mensen te verwarmen,
te verlichten.
ik hoop dat hij spoedig komt
uit de hemel waar hij
toen hij gekruisigd was is heengegaan
dat zal het grootste gebeuren zijn
in mijn leven.
kindje jezus zo teer geboren in een stal
maar o zo mooi,
je stal de harten van je ouders,
de herders en de wijzen
je einde was droevig van je leven
maar je zult terug komen heb je beloofd.
we zijn nu zowat 2000 jaar verder,
veel mensen verlangen naar je komst.
ik denk dat je gauw komt.
ik ben blij met je kindje jezus!

Door berberhendrikaberthie op 05-12-2014 om 18:55 0 1161
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen

De oude vrouw

de oude vrouw woonde
in een heel klein huisje.
ze vierde dit jaar het kerstfeest
voor het eerst alleen.
haar man is pas gestorven
en kinderen hebben ze niet gehad.
de oude vrouw was nog erg verdrietig.

maar de kinderen uit de buurt
hadden haar een kerstboom gegeven
en ze hadden hem ook versierd.
wat erg lief was.

ze deed de kerstboom aan.
want het was kerstavond.
ze maakte voor zichzelf
een lekkere beker chocolade klaar.
ze was toch weer een beetje gelukkig.
en het was fijn om naar de foto
van haar man te kijken.
dan voelde ze toch een beetje
dat hij bij haar was.

ze zette een kerst cd op.
en ze zong zachtjes mee.
nu speelde, hoe lijdt dit kindeke hier in de kou.
dat was haar lievelingslied.
ze hield veel van jezus.
ze hoopte gauw bij haar man en jezus te zijn.

ineens werd er gebeld.
gauw schuifelde ze naar de voordeur.
ze deed de deur open.
en er stond een echte engel voor de deur.
heel licht.
ze schrok er wel van.
weest u maar niet bang, zei de engel.
ik kom bij u op bezoek.
gauw liet ze de engel binnen.
de engel en de oude vrouw
gingen om de kerstboom heen zitten.
wat was de oude vrouw gelukkig
dat de engel was gekomen.

de engel sprak tot haar,
ik kom uit de hemel om mensen blij te maken
en het licht van jezus te brengen.
en eenzame mensen wat op te vrolijken.
u heeft heel wat meegemaakt,
maar spoedig zult u bij uw man zijn.
dat is de boodschap van mij.

de oude vrouw moest alles wel
tot haar door laten klinken.
maar ze werd heel blij.
met die mooie boodschap.
de engel bleef nog een tijdje.
het was een groot geluk in het kleine huisje.

engelen bestaan echt!

Door berberhendrikaberthie op 09-11-2014 om 18:36 0 1297
 • sterren
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0 stemmen
naar boven
top